Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: ŁANIĘTA

Tragedia na A1. Pasażer spalił się w samochodzie [aktualizacja]

autor: bn, fot. OSP KRG Łanięta | 2016-12-03 10:30 | 38 komentarzy

Do tragicznego karambolu doszło dziś około godziny 7:20 rano na autostradzie A1. Na ok. 233 kilometrze, w miejscowości Pomarzanki (gm. Łanięta) zderzyło się ze sobą aż siedem samochodów! Pasażer jednego z nich żywcem spalił się w aucie.

Autostrada jest zablokowana między węzłami Kutno Północ i Kowal. Dla podróżujących A1 w kierunku Gdańska wyznaczono objazd przez węzeł Kutno Północ, drogą krajową 60 przez Płock i Gostynin.

dalsza część newsa - rozwiń

Groźny wypadek w Łaniętach

autor: toza | 2016-03-04 10:58 | 8 komentarzy

Dziś, w godzinach porannych, na drodze wojewódzkiej 581 w miejscowości Łanięta (gm. Łanięta) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem dostawczym, z nieustalonych dotąd przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto dachowało. Mężczyzna trafił do szpitala na obserwację, był trzeźwy. Ruch na drodze wojewódzkiej 581 odbywa się wahadłowo. Do zdarzenia zostałty zadysponowane 2 zastępy JRG Kutno oraz jeden zastęp OSP Łanięta.

Śmiertelny wypadek pod Łaniętami [WIDEO]

autor: bn | 2015-11-25 15:02 | 49 komentarzy

Około godziny 12.40 w Suchodębiu pod Łaniętami doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd osobowy ford focus zderzył się z samochodem dostawczym iveco. W zdarzeniu ranny zostały 3 osoby - kierowca forda złamał obojczyk, 57-letni pasażer doznał wstrząśnienia mózgu, zaś 35-letni kierowca iveco został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Płocku. Niestety śmierć na miejscu poniosła 49-letnia kobieta, pasażerka focusa.

- Na miejsce zadysponowano zastęp OSP Łanięta i trzy JRG Kutno - mówi kpt. Zdzisław Pęgowski, rzecznik prasowy KP PSP w Kutnie.

Jak ustalili policjanci, 50-latek, kierujący fordem focusem, jadąc drogą podporządkowaną, nie ustąpił pierwszeństwa dostawczemu iveco, który prawidłowo podróżował drogą wojewódzką nr 581. Dokładne okoliczności zdarzenia będą jednak wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

dalsza część newsa - rozwiń

Za nami kolejny udany piknik zdrowotny

autor: ns | 2015-09-13 17:28 | 2 komentarze

Pogoda dopisała również dzisiejszej odsłonie pikniku zdrowotnego w Łaniętach. Zgromadzonych gości powitał wicestarosta kutnowski - Zdzisław Trawczyński. Tuż po części oficjalnej, odbyły się zawody sportowe gdzie rywalizowały drużyny z Łaniąt i Krośniewic. Ostatecznie w konkursie sportowym zwyciężyły Łanięta.

dalsza część newsa - rozwiń

Dożynki gminno – parafialne w Łaniętach

autor: am | 2015-09-03 14:41 | 5 komentarzy

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Łanięta i jej sympatyków na dożynki gminno – parafialne, które odbędą się 6 września.

Program imprezy:
12:00 – Msza święta w kościele parafialnym w Łaniętach;
13:00-14:00 – przemarsz korowodu , część oficjalna;
14:00-16:00- Biesiada disco polo;
16:00-21:00-zabawa taneczna z zespołem „Kszak”.

Ponadto na dzieci czekają atrakcje oraz darmowy poczęstunek dla gości.

"Senioriada – spotkania z kulturą"

autor: am | 2015-07-07 13:27 | 0 komentarzy

Stowarzyszenie Pomocy LARIS oraz Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej we współpracy z jednostkami powiatu kutnowskiego w ramach realizowanego programu "Senioriada – spotkania z kulturą" zorganizowało w dniu 03.07. 2015r. dla mieszkańców DPS oraz POW  wycieczkę do Łaniąt i Oporowa.

Program jest współfinansowany ze środków powiatu kutnowskiego w ramach realizacji zadania publicznego –  „Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych”.

dalsza część newsa - rozwiń

Śmierć rowerzysty pod Łaniętami

autor: am | 2015-06-15 09:44 | 50 komentarzy

Do śmiertelnego wypadku doszło wczorajszego wieczoru w miejscowści Lipie (gm. Łanięta).

Tuż po godzinie 20 na drodze krajowej nr 581 43-letni mężczyzna, kierujący pojazdem volkswagen uderzył w rowerzystę podczas manewru wyprzedzania. Pomimo prób reanimacji, 24-letni mężczyzna zmarł.

Dożynki Gminno-Parafialne w Łaniętach

autor: GOKIS Łanięta | 2014-09-05 11:12 | 7 komentarzy

Komitet Organizacyjny zaprasza na Dożynki Gminno-Parafialne w Łaniętach w dniu 07.09.2014r. o godzinie 12.00 (Msza Święta w kościele parafialnym w Łaniętach).

Zapewniamy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, między innymi występy ludowe, loty balonem, a w godzinach 18.00 - 21.00 zabawa taneczna z zespołem „Kszak” oraz pokaz dziecięcej grupy kuglarskiej.

Wypadek w gminie Łanięta: 1 osoba trafiła do szpitala

autor: bn | 2014-07-17 08:58 | 9 komentarzy

Około godz. 6:30 w miejscowości Lipie (gmina Łanięta) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Ford fiesta oraz vw t4 zderzyły się na skrzyżowaniu. Na miejscu zjawiły się 2 zastępy JRG Kutno oraz 1 zastęp OSP Łanięta. Obecnie policja ustala okoliczności zdarzenia. W wyniku wypadku obrażenia odniosła jedna osoba, która została przewieziona do szpitala.

Festyn rodzinny w Łaniętach

autor: bn | 2014-06-15 16:50 | 6 komentarzy

Rodzinne święto obchodzą dziś również mieszkańcy Łaniąt. W zabytkowym parku trwa właśnie piknik, na którym zjawili się licznie rodzice wraz ze swoimi pociechami.

Na przybyłych  przygotowano moc atrakcji tj. dmuchana zjeżdżalnia, występy muzyczne, czy pokaz wyrobów rzemieślniczych z czasów piastowskich. Nie zabrakło również stoisk z drobnymi pamiątkami, watą cukrową, popcornem oraz balonami cieszącymi się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

dalsza część newsa - rozwiń

Rodzinny Piknik Archeologiczny

autor: GOKiS w Łaniętach | 2014-06-11 09:49 | 0 komentarzy

GOKiS w Łaniętach zaprasza wszystkich na Rodzinny Piknik Archeologiczny, który odbędzie się w niedzielę, 15 czerwca, o godz. 14:00 w parku w Łaniętach.

- Wraz z wojami i rękodzielnikami przeniesiemy Was do średniowiecznego grodu gdzie będzie można spróbować swoich umiejętności łuczniczych, garncarskich, kowalskich i innych - zapowiadają organizatorzy.

O 21:00 odbędzie się występ teatru ognia.

tagi: ŁANIĘTA

Na polu znalazł... dwa nieżywe bieliki

autor: ksz, fot. internet | 2014-04-20 12:44 | 24 komentarze

Kutnowska Komenda Policji otrzymała wczoraj nietypowe zgłoszenie. Jeden z rolników z Łaniąt odkrył na swoim polu dwa nieżywe bieliki. Jako że ptaki te są w Polsce pod ochroną rozpoczęto śledztwo. Podejrzenia budzi brak ran postrzałowych oraz to, że obydwa biliki leżały obok siebie.

Za zabijanie zwierząt objętych ochroną grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Będzie mniej radnych w powiecie

autor: ksz | 2014-02-27 06:00 | 12 komentarzy

Zarządzeniem wojewody łódzkiego zmniejszy się liczba radnych w powiecie kutnowskim z 23 do 21. Wszystko przez spadającą liczbę mieszkańców. O jeden (z 10 do 9) mniej mandatów będzie do zdobycia w okręgu miasta Kutno oraz (z 4 do 3) w okręgu Krośniewice, Nowe Ostrowy, Dąbrowice, Łanięta.

O sprawie pisze na swoim blogu radny Jacek Gałka.

- Stracą najmniejsze ugrupowania. Gdyby w 2010 r. wybory odbyły się według nowych reguł, dziś w Radzie nie byłoby dwóch radnych Pokoleń Samorządowych, bo to oni uzyskali 10 miejsce w Kutnie i 4 w Krośniewicach - czytamy.

Trzecie miejsce Galakticos Bedlno w finale wojewódzkim Turnieju Orlika

autor: ksz | 2013-10-05 23:28 | 7 komentarzy

Ogromny sukces w IV Turnieju o puchar Donalda Tuska osiągnęła drużyna złożona z zawodników z powiatu kutnowskiego. Zespół Galakticos prowadzony przez opiekunów Kamila i Łukasza Gałązkę składał się z chłopców ze szkół podstawowych z Bedlna, Szewc Nadolnych, Krośniewic, Łaniąt oraz SP 9 Kutno. Drużyna rywalizowała w kategorii 10-11 lat, a we wszystkich etapach turnieju udział wzięło aż 180 drużyn!

dalsza część newsa - rozwiń

W Łanietach dożynki na ludową nutę

autor: che | 2013-09-01 17:54 | 0 komentarzy

W Łaniętach na dożynkowych uroczystościach działo się naprawdę wiele. Zaraz po mszy świętej na mieszkańców gminy czekała moc atrakcji - w postaci występów zespołów ludowych i nie tylko. Gwiazdą imprezy był Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.


dalsza część newsa - rozwiń

Dożynki Gminno-Parafialne w Łaniętach

autor: info: GOKiS Łanięta | 2013-08-30 09:54 | 5 komentarzy

W niedzielę, 1 września w Łaniętach odbędą się Dożynki Gminno-Parafialne. W programie mieszkańcy i sympatycy Gminy Łanięta mogą ujrzeć takie atrakcja jak: msze świętą w kościele parafialnym w Łaniętach, przemarsz korowodu, występy artystyczne zespółu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej oraz zespół Ludowego z Łaniąt. Na zakończenie imprezy odbędzie się zabawa taneczna.

Program imprezy:
12:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Łaniętach
13:00 - 14:00  – przemarsz korowodu, część oficjalna
14:00 - 16:00 – występy artystyczne: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, Zespół Ludowy z Łaniąt
16:00 - 21:00 - zabawa taneczna.

Dożynki Gminno-Parafialne w Łaniętach

autor: info: GOKiS Łanięta | 2013-08-23 09:25 | 3 komentarze

W niedzielę, 1 września w Łaniętach odbędą się Dożynki Gminno-Parafialne. W programie mieszkańcy i sympatycy Gminy Łanięta mogą ujrzeć takie atrakcja jak: msze świętą w kościele parafialnym w Łaniętach, przemarsz korowodu, występy artystyczne zespółu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej oraz zespół Ludowego z Łaniąt. Na zakończenie imprezy odbędzie się zabawa taneczna.

Program imprezy:
12:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Łaniętach
13:00 - 14:00  – przemarsz korowodu, część oficjalna
14:00 - 16:00 – występy artystyczne: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, Zespół Ludowy z Łaniąt
16:00 - 21:00 - zabawa taneczna.

Konkurs ortograficzno-gramatyczny w Łaniętach

autor: info:Szkoła Podstawowa w Łaniętach | 2013-06-07 08:54 | 1 komentarz

Po raz dziesiąty w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzno-Gramatyczny. Udział w konkursie wzięli uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych w Imielnie, Ostrowach, Strzelcach i Łaniętach.

dalsza część newsa - rozwiń

Wieszczyce z pucharem

autor: info: Marek Dymkiewicz | 2013-05-13 11:16 | 7 komentarzy

12 maja o godzinie 12:00 rozpoczął się turniej piłki nożnej o "Puchar Wójta Gminy Łanięta" w kategorii OPEN. W zawodach wzięły udział 3 zespoły: TRANS MICHOR, RADIOAKTYWNI ŁANIĘTA, WIESZCZYCE. Mecze rozgrywane były systemem "mecz i rewanż". Spotkanie trwało 40 minut.

dalsza część newsa - rozwiń

Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach

autor: info: Starostwo Powiatowe | 2013-04-19 14:32 | 22 komentarze

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach ma już swoja siedzibę. Mieści się ona w odrestaurowanym zabytkowym Zameczku z XIX wieku. Gmina podjęła się tej inwestycji, aby niszczejący obiekt mógł znów nabrać dawnej świetności i rangi. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał proboszcz ksiądz Robert Awerjanow, a przecięcia wstęgi wójt Gminy Łanięta Stanisław Jędrzejczak oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-28 23:03
szczekać!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-28 22:29
~nic nie podam
Jak mają tak zrobić jak Oporowską to lepiej niech siedzą w domu. Jest gorzej niż było. Było kilka dziurek to pofrezowali poł drogi i wertepy zrobili. Chyba asfalt z wiadra sypali i gumiakami udeptywali.
Newsy, komentarze
2017-03-28 22:16
~Kasia
Mocno kibicuję nagrodzonym,sługa, odwaga...
Newsy, komentarze
2017-03-28 22:08
~X cb
BMW - burakowoz mlodego wieśniaka
Newsy, komentarze
2017-03-28 21:56
~Kutnianin
O Azorach Zapomnieli a w końcu też miasto a syf i dziurawe drogi :/ tragedia
Newsy, komentarze
2017-03-28 21:55
~Bogus L
My psy musimy się trzymać razem.
Newsy, komentarze
2017-03-28 21:49
~babol
"osobowe bwm";"przypomnieli o sobie z kolei kieszonkowy" - nie ma to jak dziennikarze zaliczaja takie wtopy...
REKLAMA GOOGLE
2017-03-28 23:33
kupię podręczniki ;;;matematyka 2 podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych ,zakres podstawowy ,autorzy;Babiański ,Chańko ,Czarnowska ,Janocha ...historia i społeczeństwo starożytność .Balicki ,BURDA ,.....,organizacja produkcji gastronomicznej ,kwalifikacja T.15 .2 Anna Kmiołek
Kontakt:
504 334 748
2017-03-28 23:32
Witam zapraszam do zakupu kolorowego stroika wielkanocnego na drzwi jest robiony własnoręcznie , dodatki są kurczaczki ,jajeczka oraz kwiatuszki sztuczne, bazie kotki kokardka wykonana ręcznie super prezentuje się na drzwiach.
Jeśli nie odbieram proszę o sms.
Możliwa wysyłka
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:27
Piękny stroik Wielkanoc
15 zł
Witam mam do sprzedania stroik Wielkanoc. Wykonany jest z bibuły marszczonej dodatkami sa kurczaczki jajeczka i bazie kotki. Ładna dekoracja dla domu w czasie świąt.
Możliwa wysyłka
Jeśli nie odbieram proszę o sms

Serdecznie zapraszam:) do zakupu
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:27
Sprzedam drzewko z dodatkiem róż robione z bibuły marszczonej
cena 30
Wysokość 48 cm
Możliwa wysyłka PP 15 przelew na konto 25 za pobraniem.
Jeśli nie odbieram proszę o sms.
Gorąco polecam!!!
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:26
witam Ręcznie wykonany stroik wielkanocny robiony z bibuły marszczonej
Wysokość 20cm szerokość 16cm.
Przepiękna ozdoba świątecznego stołu , która nigdy nie zwiędnie.
Przedmiot dla ludzi którzy cenią rękodzieło.
Możliwa wysyłka pp 15zł.
Jeśli nie odbieram proszę o sms.
Gorąco polecam!!
Cena do negocjacji czekam na propozycje
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:26
Stroik na Wielkanoc w małym koszyczku
8 zł
Witam sprzedam stroik wielkanocny ręcznie wykonany małym koszyczku z bibuły marszczonej piękna dekoracja na wielkanocny stół
Możliwa wysyłka
Jeśli nie odbieram proszę o sms

Serdecznie zapraszam:) do zakupu
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:22
Sprzedam jeczmien jary 3 tony cena 700 zl tona krzyzanow
Kontakt:
791907563
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1