Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: ŚWIĘTO RÓŻY

Casting na Królową Róż 43. Święta Róży

autor: am/KDK | 2017-03-22 13:29 | 0 komentarzy

Jeśli masz to szczęście, że reprezentujesz płeć piękną, masz nie mniej niż 18 i nie więcej niż 30 lat i zawsze chciałaś usłyszeć  o sobie, że „Królowa jest tylko jedna” - możemy pomóc Ci spełnić to marzenie.

KDK zaprasza na casting na Królową Róż 43. Święta Róży, który odbędzie się w sali widowiskowej KDK, 23 kwietnia, o godz. 10.00.

Szukamy wyjątkowej twarzy, i nietuzinkowej osobowości, która będzie reprezentować nasze miasto podczas 43. Święta Róży oraz zostanie twarzą ogólnopolskiej kampanii reklamowej  jednej z największych imprez różanych w Polsce.

dalsza część newsa - rozwiń

[MEGAGALERIA] Rewelacyjna Anna Wyszkoni na zakończenie Święta Róży!

autor: ksz | 2016-09-11 23:24 | 17 komentarzy

Takiego koncertu jeszcze w Kutnie nie było! Anna Wyszkoni przygotowała dla nas prawdziwy festiwal wzruszeń, malowany muzyką i światłem. Koncert zamykał tegoroczną trasę artystki, która jednocześnie obchodziła 20-lecie działalności artystycznej.

Ze sceny usłyszeć można było największe hity, jak "Czy ten pan i pani?", "Oczy szeroko zamknięte", czy "Z ciszą pośród czterech ścian". Koncert był podróżą artystki przez całe artystyczne życie, dlatego nie zabrakło coverów piosenek, które stały się dla Anny Wyszkoni inspiracją. "Ironic" Alanis Morissette, "Długość dźwięku samotności" Myslovitz, czy "Raz dwa raz dwa" Maanamu rozgrzały publiczność do czerwoności.

dalsza część newsa - rozwiń

Siostry Matkowskie przed kutnowską publiką czyli finisz w cygańskich rytmach

autor: toza | 2016-09-11 22:36 | 0 komentarzy

Blok koncertowy 42. Święta Róży na scenie na pl. Piłsudskiego zamknęły brzmienia rodem z Bałkanów i półwyspu iberyjskiego z cygańską nutką ekstrawagancji, a to wszystko dzięki Siostrom Matkowskim. Egzotyczne brzmienia zdecydowanie będą towarzyszyć zgromadzonej publiczności aż do przyszłorocznego Święta Róży.

dalsza część newsa - rozwiń

Jazzowy klimat na pl. Piłsudskiego

autor: toza | 2016-09-11 20:23 | 0 komentarzy

Powoli dobiega końca 42. Święto Róży. Przedostatni koncert na pl. Piłsudskiego był podróżą do świata jazzu i tango, a to wszystko za sprawą zespołu The New Warsaw Trio. Występ tercetu przyciągnął pod scenę liczną grupę spragnionych dobrej muzyki kutnian.

dalsza część newsa - rozwiń

Z X Factor do Kutna. Grzegorz Hyży wystąpił nad Ochnią

autor: ksz | 2016-09-11 20:12 | 5 komentarzy

Ostatnie dwa koncerty nad Ochnią rozpoczął Grzegorz Hyży. Finalista trzeciej edycji programu X Factor nie zawiódł publiczności i porwał ją w świat rockowych brzmień. Największe przeboje "Na chwilę", "Wstaję", "Pusty dom" czy "Pod wiatr" w wersji live zyskały mocny rockowy pazur.

dalsza część newsa - rozwiń

Święto Róży dzień II: Kutno w rytmach latino

autor: ksz | 2016-09-10 21:42 | 2 komentarze

Dzisiejszy dzień na scenie pod ratuszem zakończył się w rytm latynoskich hitów - dla kutnian zagrał Punto Latino Band. Energetyczna salsa spotkała się z romantycznym bolero, co prowadziło do wspólnej parady przy dźwiękach samby i congi. Plac Piłsudskiego oszalał zalany latynoskimi dźwiękami! Nie było chyba osoby, która chociaż raz nie dygnęła czując muzyczny zapach Rio czy Havany.

Usłyszeć można było zarówno znane melodie we własnych, oryginalnych aranżacjach ("Besame mucho", "La Bamba", "Desperado", "Guantanamera", "La camisa negra"), jak i autorskie kompozycje zespołu oparte na popularnych rytmach latynoskich.

dalsza część newsa - rozwiń

Z Nowego Orleanu do Kutna. Dixie Tiger's Band pod ratuszem

autor: ksz | 2016-09-10 20:25 | 0 komentarzy

Nie tylko jazz i blues, ale i muzyka poważna, czy polskie przeboje w wyjąkowych wydaniach. Na scenie pod ratuszem pojawił się "Dixie Tiger's Band".

Swym repertuarem, a także stylizowanym ubiorem wrocławski dixieland nawiązuje do nowoorleańskich tradycji dixielandowych. To właśnie w Nowym Orleanie – z przepojonych tęsknotą do wolności pieśni niewolników znad Missisipi, ragtimów i bluesów narodził się Jazz. Decyzją jury Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Old Jazz Meeting – Złota Tarka 2008” za kontynuowanie tradycyjnego stylu zespół otrzymał prestiżową nagrodę – „Złotą Tarkę”.

dalsza część newsa - rozwiń

"Markowa wycieczka" zawitała na Święto Róży

autor: toza | 2016-09-10 18:57 | 0 komentarzy

Nasze miasto odwiedzili dziś goście z Warszawy. Wszystko za sprawą wycieczki, na trasie której znalazło się miasto róż. Właśnie Kutno i trwające 42. Święto Róży było główną atrakcją turystów ze stolicy. Wcześniej odwiedzili m.in Tum, Łęczycę i Krośniewice. Z Kutna wyjechali tuż po godz. 18 do Łęk Kościelnych.

dalsza część newsa - rozwiń

Tłumy na pl. Wolności. Oblężenie lunaparku Robland

autor: toza | 2016-09-09 21:02 | 2 komentarze

Święto Róży to nie tylko koncerty, jarmark, biesiada i wystawy florystyczne, ale także zabawa do późnych godzin nocnych. Nie lada gratka czeka na lubiących dreszczyk emocji. Istne tłumy wielbicieli adrenaliny zgromadził lunapark Robland. Ogromny diabelski młyn, booster, samochodziki, rollercoaster i karuzele dla dzieci to tylko niektóre z atrakcji. Karuzelowe szaleństwo potrwa do końca 42. Święta Róży.

dalsza część newsa - rozwiń

Grają i śpiewają 70 lat

autor: ksz | 2016-09-09 20:42 | 4 komentarze

Koncertem Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie rozpoczęto część artystyczną tegorocznego Święta Róży. Muzycy pochwalić się chcieli 70-leciem działalności, które obchodzone jest przez cały bieżący rok. Koncert "Gramy i śpiewamy 70 lat" przyniósł wiele niespodzianek i muzycznych smaczków. Występ podzielony został na dwie części - w pierwszej wystąpił zespół pod kierunkiem Ewy Walkiewicz, w drugiej orkiestrze dętej przewodniczył Grzegorz Kołodziejczak.

dalsza część newsa - rozwiń

42. Święto Róży rozpoczęte!

autor: ksz | 2016-09-09 19:42 | 46 komentarzy

Korowodem, który przeszedł przez ulicę Królewską rozpoczęło się 42. Święto Róży. Orszak prowadzony przez orkiestrę dudziarską Częstochowa Pipes & Drums towarzyszył królowej i królowi róż - Dominice Walczak i Kacprowi Pawłowskiemu. Kolorowy pochód kończyły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 15 "Bajka" w Kutnie.

Pochód kończył się pod sceną na placu Piłsudskiego. Tam czekał już różowy dywan i błysk fleszy. Parę królewską przywitał prezydent Zbigniew Burzyński, zeszłoroczna królowa oraz zaproszeni goście.

dalsza część newsa - rozwiń

Nie tylko wizerunkowy slogan. Róże fascynują oficjeli

autor: toza/ag | 2016-09-09 11:04 | 1 komentarz

Już dziś startuje najważniejsza impreza w kutnowskim kalendarium kulturalnym. W trakcie zabaw na koncertach czy lunaparku nie można zapomnieć o istocie startującego dziś święta, a jednocześnie wizerunkowej perełce Kutna, czyli o różach. Z tej okazji zapytaliśmy kutnowskich VIP-ów o ich doświadczenia w uprawie róż.

dalsza część newsa - rozwiń

Najbardziej pachnąca impreza w mieście! Sprawdź program 42. Święto Róży

autor: am/KDK | 2016-09-09 08:00 | 11 komentarzy

Przypominamy, że najważniejsze kutnowskie święto, a tym samym największa i najbardziej znana w regionie impreza startuje już dziś, dlatego najwyższa pora podzielić się z Wami atrakcjami tegorocznego Święta Róży.

Każdego roku Kutnowski Dom Kultury stara się zapewnić  uczestnikom imprezy rozrywkę na najwyższym poziomie – tak będzie i tym razem. Dlatego już dziś KDK zaprasza do wspólnej zabawy, a Wy zapraszajcie  do Kutna swoje rodziny, przyjaciół i znajomych, bo taki weekend powtórzy się dopiero za rok!

dalsza część newsa - rozwiń

Nad Ochnią powstaje lunapark

autor: toza | 2016-09-08 13:47 | 1 komentarz

Przygotowania do tegorocznego, 42. Święta Róży, idą pełną parą. Ulica Królewska wypełniła się jarmarkowymi straganami, na pl. Wolności trwają ostatnie prace przy rozstawianiu lunaparku a obok Kutnowskiego Domu Kultury rozstawiana jest scena. Także na terenach rekreacyjnych nad Ochnią praca wre, gdzie od rana robotnicy rozstawiają lunapark.

dalsza część newsa - rozwiń

Inauguracja Wystawy Róż i Aranżacji Florystycznych „W ogródku Pana Szekspira”

autor: am/KDK | 2016-09-08 12:26 | 0 komentarzy

Rok 2016, oficjalnie uznany na całym świecie za Rok Szekspirowski, nie pozostawił wyboru i kazał włączyć się do uroczystych obchodów 400. rocznicy śmierci wielkiego dramatopisarza i poety. Najważniejsze wydarzenie Święta Róży, czyli Wystawa Róż i Aranżacji Florystycznych, okazały się być ku temu doskonałą okazją.

Każdy z nas zna „Romea i Julię”, ale niewielu wie, jak wielkim miłośnikiem tych najpiękniejszych z kwiatów był Szekspir. Uważni czytelnicy szekspirowskich dramatów z pewnością wyśledzą w jego tekstach wiele różanych motywów i inspiracji.

dalsza część newsa - rozwiń

Przeczytaj dodatek różany KCI!

autor: Redakcja | 2016-09-08 10:02 | komentarze wyłączone

W dodatku: 42. Święto Róży, Spotkanie z Panem Szekspirem  podczas 42. Święta Róży, Różane pyszności w kutnowskich restauracjach, Szaleństwo w lunaparku, Kutnowskie róże  w naszym mieście, Poznajcie Królową Róż, I ty możesz zostać ogrodnikiem.

Pobierz Dodatek Różany 2016.

Korowód i pierwszy walc Królowej Róż na otwarcie Święta Róży

autor: am/KDK | 2016-09-07 10:10 | 0 komentarzy

KDK serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Kutna i okolic na otwarcie 42. Święta Róży, które zgodnie z tradycją rozpocznie radosny Korowód Królowej Róż.  Przyłączcie się do barwnej parady, która popłynie ulicą Królewską, aż do Placu Piłsudskiego już w piątkowe popołudnie (9 września), o godzinie 18.30.

Roztańczonemu i wielobarwnemu orszakowi, prowadzonemu przez tegoroczną Królową Róż oraz jej wiernego Pazia, towarzyszyć będą rytmy tradycyjnej, szkockiej muzyki w wykonaniu dziesięcioosobowej, jedynej w Polsce orkiestry grającej na Wielkich Dudach Szkockich.

dalsza część newsa - rozwiń

Święto Róży tuż tuż...

autor: toza | 2016-09-06 14:47 | 16 komentarzy

Wielkimi krokami zbliża się kolejna, już 42. edycja Święta Róży. Chociaż przygotowania do tego wydarzenia trwają przez okrągły rok, to ich kulminacyjna faza, niemal namacalna dla wszystkich przechodniów, ruszyła dziś. To oznacza że część ulic w centrum miasta została wyłączona z ruchu a na ul. Królewskiej pojawiają się jarmarkowe stoiska. Z kolei na pl. Wolności trwają prace nad największą, obok bloku koncertowego, atrakcją Święta Róży – lunaparkiem.

dalsza część newsa - rozwiń

Konkurs z różą w tle

autor: toza/Olga Czajkowska | 2016-09-06 13:13 | 0 komentarzy

Z okazji zbliżającego się 42. Święta Róży Kino KDK zaprasza na konkurs filmowy. Do wygrania tegoroczne hity kina akcji, komedie, filmy obyczajowe, a także atrakcyjne tytuły kina familijnego na DVD.

Zabawa trwa od godz. 12:00, 29.08.2016 r. do 09.09.2016 r. do północy.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Święto Róży: 10.09.2016 r. godzina 18:00 pl. Piłsudskiego, podczas bloku z pokazem filmu warsztatowego Kutnowskiej Akademii Filmowej: "Czy to ty?".

dalsza część newsa - rozwiń

„Róża w przestrzeni miasta i ogrodzie”

autor: am/KDK | 2016-08-18 15:03 | 0 komentarzy

Czy wiecie, że we centralnej Francji istnieje maleńka wieś Chédigny, której fenomen polega na tym, że napotkamy w niej zdecydowanie więcej róż niż ludzi? 

Ta zamieszkiwana przez zaledwie 500 osób miejscowość, stała się jednak  na przestrzeni  ostatnich lat bardzo ważnym punktem na różanej mapie Europy.

O tym dlaczego zielone, pachnące różami Chedigny odniosło olbrzymi sukces ekonomiczny i kulturowy, opowie architekt krajobrazu Bogusław Bredy-Łaciak, podczas II Konferencji Różanej, która odbędzie się 10 września, w Kutnowskim Domu Kultury, w ramach obchodów 42. Święta Róży. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania będzie „Róża w przestrzeni miasta i ogrodzie”.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:45
~Alkoholik
Może wkoncu zajmą się sklepami nocnymi z alkoholem jaki one mają wpływ na porządek w mieście szczególnie przy ulicy Barlickiego
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:41
~helga
Przepraszam Produkowane??? czy składane. Proszę KCI znowu kompromitacja i to na tle międzynarodowym
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:30
~mama
nie ma poródówki w gostynienie ?(gorzewie) i to dlatego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:17
~Przyjaciel
Łukasz no powiedz głośno co z szeryfem.
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:02
~Krystian
Zmieni się prawo i 500 plus się skończy a potem alimenty albo do roboty
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:45
~Przyjaciel
A ,,kuń'' z Bakomy Walczak kiedy awans dostanie? to taki mądry dzielnicowy.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:42
~macko
500+ jest teraz, niedługo może go nie być, więc myślę, że myślący ludzie tym akurat się nie kierują. Myślę, że teraz wyż demograficzny wszedł w ten wiek gdzie najczęściej pojawiają się dzieci i dlatego jest jak jest, a dodatek nie ma prawie nic do rzeczy. tylko powtarzam, dla osób myślących, żule, menele itd będą się kocic na potege za te pieniadze. Później będzie płacz jak im zabiorą tą kasę.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 12:41
Sprzedam ubranka dla dziewczynki rozm.122-128 czyste i zadbane jak nowe
cena 50zł
Kontakt:
516-905-601
2017-03-30 12:41
Sweter dziewczęcy ażurowy /TAKKO/,kolor czarny,rozmiar z metki 146/152 cm NOWY ,cena 25 zł ,polecam:)
Kontakt:
601709041;gg1197091
2017-03-30 12:41
OBRAZY-2 szt ,kolor pomarańczowy,wymiary 30cm/30cm,grub.4cm,cena za komplet 50zł,Kutno
Kontakt:
601709041;gg1197091
2017-03-30 12:41
Witam-sprzedam 2 lampki na biurko (srebrna satyna) cena 45 zł(sztuka)
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:41
Bluza dziewczęca polarowa z kapturem /5,10,15/ -rozm.z metki 146 cm,stan bardzo dobry,cena 25 zł..polecam
Kontakt:
601709041;gg1197091
2017-03-30 12:41
Witam-sprzedam półkę chrom (łazienkową) cena 70 zł.
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:40
Tunika dziewczęca,rozm. z metki 158/164 CUBUS ,nowa z metką,kolor ecru,ze srebrnymi ozdobami,cena 20 zł ..polecam:)
Kontakt:
601709041;gg1197091
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1