Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: ŻYCHLIN

Budynek Urzędu Gminy w nowej odsłonie

autor: toza/UG Żychlin | 2017-03-20 07:00 | 10 komentarzy

16 marca w obecności zaproszonych gości, radnych miejskich i pracowników urzędu, Burmistrz Gminy Grzegorz Ambroziak wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Tarnowską, dokonali uroczystego symbolicznego otwarcia zmodernizowanej siedziby Ratusza. Do przecięcia wstęgi burmistrz zaprosił dwoje przedstawicieli młodego pokolenia pracowników urzędu, Agnieszkę i Michała oraz przewodniczącą RM. Jak to określił burmistrz, przecinający wstęgę młodzi ludzie z racji swego wieku, zapału i optymizmu, będą dobrymi prognostami, jeśli chodzi o dalsze lata funkcjonowania Urzędu Gminy w Żychlinie. Po krótkiej modlitwie w intencji pracowników i petentów, dziekan, ksiądz Wiesław Frelek, dokonał poświęcenia budynku. Następnie zaproszeni goście mieli możliwość skorzystania z „drzwi otwartych” i zwiedzenia obiektu oraz przyjrzeniu się zmianom, które dokonały się w trakcie jego modernizacji na zaprezentowanych planszach.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ŻYCHLIN

Detektyw Rutkowski w Żychlinie. Odzyskał skradziony towar o wartości 200 tys. złotych!

autor: am/patriot24.net | 2017-03-17 10:25 | 67 komentarzy

Przedwczoraj Biuro Rutkowski przyjęło zlecenie dotyczące poszukiwania złodziei, jak również skradzionej odzieży o wartości około 200 tysięcy złotych. Kradzieży dokonano w Grabowcu koło Turku, na szkodę Karoliny Wypchło - Olszewskiej.

Agenci Biura Rutkowski ustalili, że część skradzionego towaru znajduje się w Żychlinie przy ulicy Traugutta. Natomiast drugą część skradzionej odzieży ukryto, również w Żychlinie, przy ulicy 1 -go Maja.

Wczoraj około godziny 15:40 detektyw Rutkowski powiadomił telefonicznie oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Turku o tym, że będzie podejmowana akcja, mająca na celu zabezpieczenie skradzionego towaru na terenie Żychlina.

dalsza część newsa - rozwiń

Leszek Kwiatkowski w Radzie Miejskiej

autor: toza | 2017-03-14 07:00 | 1 komentarz

Leszek Kwiatkowski został nowym radnym Rady Miejskiej w Żychlinie. Przypomnijmy, że konieczność przeprowadzenia wyborów była podyktowana nagłą śmiercią radnego, Krzysztofa Falkowskiego. Wybory uzupełniające do rady zostały zaplanowane na 12 marca.

dalsza część newsa - rozwiń

Uroczy psiak z Dobrzelina szuka domu!

autor: ag | 2017-03-14 07:00 | 1 komentarz

Wystające żeberka, masa kleszczy, pcheł, małe ciałko na długich łapkach i czarujące oczka - taki obraz zastali dziś na miejscu zgłoszenia w Dobrzelinie członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Żychlin, którzy angażują się w akcję społeczną na rzecz zwierząt "Cztery Łapy Żychlin". 

- Dziś pierwsza wizyta chłopaka w przychodni musimy usunąć kleszcze i zabezpieczyć go na te i inne pasożyty - informują wolontariusze. 

Aktualnie udało się znaleźć tymczasowe schronienie dla pieska, gdzie przejdzie okres kwarantanny. Po tym czasie będzie gotowy do adopcji.

dalsza część newsa - rozwiń

Policjanci z Żychlina przekroczyli swoje uprawnienia? Sprawę bada prokuratura

autor: ow | 2017-03-10 07:00 | 21 komentarzy

To nie jest dobry czas dla żychlińskiej policji. Po głośnym zabójstwie w Strzegocinie, o które podejrzany jest 29-letni Łukasz M., na światło dzienne wyszła kolejna afera z udziałem policjantów z Żychlina. Tym razem dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy na szkodę jednej z mieszkanek gminy Bedlno. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łęczycy.

Co wydarzyło się tym razem? Jak mówi zamieszana w incydent Stefania Sałata, żychlińscy policjanci mieli zmusić ją do wyprowadzenia się z domu, w którym od kilku lat była na stałe zameldowana. Teraz musi mieszkać w maleńkim pomieszczeniu dobudowanym do jednego z budynków w Bedlnie. Sprawą zajmuje się nie tylko prawnik pani Stefanii, ale także Łęczycka prokuratura. Chodzi dokładnie o czyn z art. 231 par. 1 kodeksu karnego.

Więcej informacji w bieżącym wydaniu Gazety Lokalnej.

tagi: POLICJA | ŻYCHLIN

Żychlin przyznaje dotacje

autor: toza | 2017-03-09 07:00 | 0 komentarzy

Władze gminy Żychlin ogłosiły wyniki w konkursie ofert na pozyskanie środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w tym roku. Pieniądze z gminnego budżetu będą przeznaczone m.in. na wspieranie sportu, oświatę, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologię czy przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: DOTACJE | ŻYCHLIN

620 lat miasta Żychlin!

autor: am/UG Żychlin | 2017-02-15 10:03 | 0 komentarzy

W minioną niedzielę w gmachu Żychlińskiego Domu Kultury odbył się Koncert Jubileuszowy otwierający  obchody 620 – lecia nadania praw miejskich miastu Żychlin.

Oficjalne obchody tej doniosłej rocznicy otworzyli burmistrz Gminy  Żychlin – Grzegorz Ambroziak oraz przewodnicząca Rady Miejskiej – Elżbieta Tarnowska. Po części oficjalnej licznie zebrani mieszkańcy naszego miasta i gminy za sprawą utalentowanej artystycznie młodzieży z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Żychlinie, przenieśli się do krainy musicalu i filmu.

dalsza część newsa - rozwiń

W Żychlinie ustrzelili nagrody

autor: jej / C. Kwiatkowski, fot. A. Staszewski | 2017-02-06 21:28 | 6 komentarzy

5 lutego  2017r. w Zespole Szkół w Żychlinie po raz szósty odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin z okazji 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Impreza została włączona do programu obchodów 620 lecia miasta Żychlin. 

dalsza część newsa - rozwiń

Żychlin z nowym herbem

autor: ow | 2017-02-02 13:45 | 7 komentarzy

Od kilku dni Żychlin może pochwalić się nowymi insygniami władzy samorządowej. Miasto będzie się teraz posługiwało nowym herbem, zaprojektowanym przez Roberta Fidurę i Kamila Wójcikowskiego. Heraldycy przygotowali również wzór flagi, banera oraz odznaki honorowej.

Jak wygląda nowy symbol grodu nad Słudwią? Jego projekt nie różni się znaczącą od poprzedniego herbu, ponieważ nadal przedstawia wieżę i mury obronne. Zmieniły się jedynie drobne szczegóły, między innymi zrezygnowano z cegieł na murze oraz oddzielenia wieży od reszty budowli. 

Przypomnijmy, że poprzedni herb Żychlina odbiegał od swojego historycznego wyglądu. Przy projektowaniu obecnie używanego herbu, heraldyk Marian Gumowski popełnił błąd źle odczytując jedyną zachowaną pieczęć miejską z dokumentu datowanego na 1525 r.

tagi: HERB | ŻYCHLIN

Z Żychlina do Zgierza. Gmina kończy współpracę z Kotliskami

autor: toza, fot. Schronisko Medor | 2017-01-30 07:00 | 11 komentarzy

Gmina Żychlin zawiera współpracę ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt Medor ze Zgierza. Tym samym schronisko w Kotliskach przestaje pełnić usługi na rzecz gminy, a umowę rozwiązano z końcem grudnia. Radości z takiego obrotu spraw nie kryją przedstawiciele stowarzyszenia „Cztery Łapy-Żychlin”.

fot. Pies Maciuś (odłowiony w Żychlinie) ze swoim nowym Panem. Zwierzak trafił do Zgierza z Kotlisk, po czym bardzo szybko znalazł nowego właściciela.

Jak poinformował nas burmistrz Żychlina, Grzegorz Ambroziak, decyzja o zmianie usługodawcy w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami nastąpiła na skutek jego wieloletnich obserwacji.

dalsza część newsa - rozwiń

Tajemnicze zgony pod lupą prokuratury

autor: ow | 2017-01-24 07:30 | 5 komentarzy

Nie milkną echa makabrycznego odkrycia sprzed czterech tygodni, kiedy w kamienicy przy ulicy Barlickiego w Żychlinie policja natknęła się na zwłoki trzech mężczyzn. Prokuratura nie wyklucza, że ktoś przyczynił się do ich śmierci.

Sprawa miała swój początek 28 grudnia. Pracownica socjalna, która przeprowadzała tego dnia rutynowe wizyty u swoich podopiecznych, bezskutecznie próbowała dostać się do mieszkania jednego z nich. Kiedy przez dłuższy czas nikt nie otwierał, postanowiła wezwać policję.

dalsza część newsa - rozwiń

Żychlinianie odpowiedzą za rozbój i posiadanie narkotyków

autor: ag/KPP w Kutnie | 2017-01-20 11:02 | 59 komentarzy

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Komisariatu Policji w Żychlinie zatrzymano sprawcę usiłowania kradzieży rozbójniczej. Mężczyzna najpierw próbował ukraść w sklepie alkohol i papierosy, a następnie zaatakował ekspedientkę, gdy ta próbowała odzyskać towar. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

dalsza część newsa - rozwiń

Żychliński Dom Kultury po raz ósmy zagrał z WOŚP!

autor: info: ŻDK/ fot.A.Staszewski | 2017-01-17 14:56 | 12 komentarzy

Tak naprawdę to nie trzeba czekać tylko na ten jeden dzień w roku, żeby działać, ale finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyzwala w ludziach ogromne pokłady pozytywnej energii i chęci do pomagania. Wielka Orkiestra zagrała niemal pod każda szerokością geograficzną, co świadczy o tym, że istnieje ogromna potrzeba, by wszyscy ludzie dobrej woli mogli podzielić się sercem z tymi, którzy pomocy potrzebują.

dalsza część newsa - rozwiń

Zwłoki na działkach w Żychlinie

autor: ksz, info: OSP Żychlin | 2017-01-08 15:06 | 12 komentarzy

Wczoraj w godzinach popołudniowych Ochotnicza Straż Pożarna z Żychlina została zadysponowana na teren ogródków działkowych przy ulicy Granicznej w Żychlinie. Na miejscu konieczne było rozcięcie bramy, aby umożliwić przejazd policji i karetce pogotowia. Okazało się bowiem, że na terenie jednej z działek znaleziono mężczyznę, który pomimo podjętych czynności reanimacyjnych zmarł. Śledczy wyjaśniają obecnie przyczyny zgonu, na miejscu nie wykryto obecności tlenku węgla.

Ruszył nabór do komisji wyborczej w Żychlinie

autor: toza | 2017-01-05 13:24 | 0 komentarzy

12 marca w Żychlinie odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żychlinie. W związku z tym komisarz wyborczy w Skierniewicach wydał komunikat, w którym informuje o możliwości zgłaszania się do komisji wyborczej w Żychlinie. Zainteresowani mieszkańcy Gminy Żychlin muszą:

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • najpóźniej w dniu wyborów (12 marca) skończyć 18 lat
  • posiadać pełnię praw publicznych i wyborczych
  • kandydat nie może być osobą ubezwłasnowolnioną prawomocnym orzeczeniem sądu.
dalsza część newsa - rozwiń
tagi: WYBORY | ŻYCHLIN

Prokuratura bada podejrzaną śmierć radnego

autor: toza | 2017-01-03 07:00 | 3 komentarze

Mieszkańcy Żychlina wciąż nie mogą otrząsnąć się po nagłej śmierci radnego, Krzysztofa Falkowskiego. Jak dowiadujemy się z kutnowskiej prokuratury rejonowej, śledczy wszczęli w tej sprawie śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie dziwi to tych, którzy radnego Falkowskiego znali na co dzień. Mężczyzna cieszył się ogromnym szacunkiem wśród lokalnej społeczności, czego dowodem są tłumy, które przybyły na jego pogrzeb.

fot. Listopadowa sesja Rady Miejskiej w Żychlinie.

Jednak, jak mówią żychlinianie, po śmierci pana Krzysztofa trzeba szybko się otrząsnąć.

dalsza część newsa - rozwiń

Żychlin: znaleziono ciała trzech osób!

autor: toza, fot. OSP Żychlin | 2016-12-28 14:52 | 25 komentarzy

Dzisiejszego południa w Żychlinie przy ul. Barlickiego dokonano makabrycznego odkrycia. Mundurowi znaleźli ciała trzech mężczyzn.

- Około godz. 12 Policję i Straż Pożarną wezwała pracownica socjalna, która nie mogła dostać się do jednego z mieszkań. Strażacy wyważyli drzwi - informuje podkom. Paweł Witczak, oficer prasowy KPP Kutno.

Policjanci, po wejściu do mieszkania znaleźli ciała dwóch osób, mężczyzn w wieku 48 i 55 lat. Po dokładnym sprawdzeniu, w kolejnym z pomieszczeń, piętro niżej, znaleziono kolejne ciało, tym razem 68-letniego mężczyzny.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: POLICJA | ŻYCHLIN

Starostwo zajęło się problemem rodziców

autor: toza | 2016-12-21 07:00 | 1 komentarz

O tym, że rodzice dzieci uczęszczających do szkoły przy ul. 1 maja pisaliśmy TUTAJ. Rodzie argumentowali swój strach tym, że korona drzewa opiera się o elewację budynku, a w czasie silnego wiatru gałęzie ocierały się o linie wysokiego napięcia. Po naszej interwencji władze zajęły się problemem żychlinian.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ŻYCHLIN

Żychlin z bólem żegna Jerzego Rosińskiego

autor: toza | 2016-12-20 09:54 | 2 komentarze

Od 1998 do 2010 (III, IV i V kadencja) roku zasiadał w Radzie Miejskiej Żychlina. Był wieloletnim prezesem spółdzielni mieszkaniowej „Wspólny Dom”. Zapamiętamy go jako niezwykle życzliwego i uśmiechniętego człowieka, który dla lokalnej społeczności zrobił wiele dobrego. Mieszkańcy Żychlina ze smutkiem przyjęli informacje o śmierci Jerzego Rosińskiego, który odszedł od nas w piątek, 16 grudnia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro o godz. 11 w Parafii św. Piotra i Pawła w Żychlinie.

Pierwszy inwestor w żychlińskiej podstrefie? Trwają wstępne rozmowy

autor: toza | 2016-12-15 07:00 | 5 komentarzy

Mimo, że żychlińska strefa ekonomiczna ma już 7 lat, jak dotąd żaden przedsiębiorca nie zdecydował się na zainwestowanie na tutejszych gruntach. Jak informował nas na początku roku burmistrz, Grzegorz Ambroziak, są dwa główne powody takiej sytuacji – inwestorzy traktują Żychlin jako opcję awaryjną lub wolą inwestować w istniejących już budynkach. Możliwe jednak, że sytuacja wkrótce się zmieni.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: PRCA | STREFA | ŻYCHLIN

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Niedziela:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 09:00 • • Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybierają się 3 osoby
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-23 11:25
~sąmsiadka
Ariel to złodziej co wszystkich kradnie drzewo na dach ukradł i wiele innych rzeczy ukradł największa patologia okolicy Ariel oraz jego wodzu Skórka wszyscy wiedzą o kogo chodzi oraz że jezdzą nie sprawnymi i nie po opłacanymi samochodami bez aktualnych badań technicznych oraz bez wykupionego OC oraz nie przejrestrowanymi z 10umowami na wuja menela
Newsy, komentarze
2017-03-23 10:16
~ja
Apteki brakuje na Łąkoszynie.
Newsy, komentarze
2017-03-23 10:14
~kibic
Co to była za walka, brawo dziewczyny. Jesteście Mistrzyniami
Newsy, komentarze
2017-03-23 10:14
~zkf
Jak patrze nas wygląd tego Rutkowskiego to mam watpliwości czy to powazny rozsądny facet, czy dojrzewający nastolatek po pierwszej dyskotece i szklance piwa. Sory Panie Rutkowski "jak cie widzą tak cie piszą" Tak wygladającemu detektywowi to nie zleciłbym nawet odnalezienia skarpetek we własnej szufladzie.
Newsy, komentarze
2017-03-23 09:47
~droo
~Hary z Tybetu pisze:
A przeca wszyscy we wsie wiedzo że un po pijoku jeździ to gówniorz mug mu z drogi zjechać by se pojechoł dali i nic by nie beło!! A tero bedo chłopa szrpały!!
Człowieku zastanów się co piszesz wiedza to czemu tego nie zgłoszą? I proponuje zakupić słownik
Newsy, komentarze
2017-03-23 09:38
~Mozolni gracze
ŻENUJACA GRA ŻYCHLINA! USTAWIONE SKRYPTY! W CIAGU 2 GODZIN PUNKTACJA WZRASTA O OKOŁO 20 TYS. PUNKTÓW!!!!! NA SZCZĘŚCIE DOKUMENTOWANE SĄ ZRZUTY Z EKRANU! POZDRAWIAMY NIEUCZCIWY ŻYCHLIN!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-23 09:28
~sąmsiad
Skórka to stary menel jezdżący rowerem piany oraz Samochodami nie sprawnymi bez przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia OC uwaga na jego latoroś Ariela złodzieja do potęgi....
REKLAMA GOOGLE
2017-03-23 11:26
Mam do sprzedania

spodnie dresowe dla dziewczynki

rozmiar 98 w kolorze różowym.


CENA 3 ZŁ
Kontakt:
518 761 904
2017-03-23 11:21
Mam do sprzedania sukienkę dla dziewczynki

w rozmiarze 74 na 18 miesięcy

Sukienka dżinsowa

Niezniszczona

Polecam

cena 4 zł
Kontakt:
518 761 904
2017-03-23 11:20
Kurtka Monnari rozm. 36 S w kolorze granatowym, ze ściągaczem w pasie oraz wiązaniem, używana (poprzez wiszenie w szafie-za duży biust...).
Nie jest zniszczona ani zużyta, suwaki i inne złote elementy nie są starte, ani też zadrapane.

Cena do negocjacji 99 zł.
Kontakt:
601 695 300
2017-03-23 11:18
Sprzedam kolekcjonerską maszynę do szycia "Łucznik". wyprodukowaną w Polsce w 1962 roku. Cena do uzgodnienia. Polecam.
kontakt telefoniczny: 602 534 627
Kontakt:
602 534 627
2017-03-23 11:14
Sprzedam Radio do auta Skoda Fabia I, sprawne ze zdjętym kodem. Radio zabezpieczone oryginalną plombą fabryczną.
Kontakt:
695-323-843
2017-03-23 11:14
siewnik poznaniak 83r stan dobry 1550zl
Kontakt:
609642747
2017-03-23 11:08
Witam mam do sprzedania agregat rok produkcji ok. 1995 stan idealny, nie malowany, nie spawany, szerokość robocza ok. 2,8m. Wszystkie graczki w zeszłym roku były kupione nowe. Gotowy do pracy Cena: 3200zł
Kontakt:
601759729
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1