Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: ŻYCHLIN

Budynek Urzędu Gminy w Żychlinie z tytułem Elewacji roku

autor: ow | 2017-04-21 08:00 | 10 komentarzy

Świeżo wyremontowany budynek Urzędu Gminy w Żychlinie został doceniony na arenie ogólnopolskiej. Firma Elvis Roberta Kaczmarka, która zajęła się inwestycją, zdobyła główną nagrodę w konkursie Kraisel-Elewacja 2016 w kategorii "Budynek po rekonstrukcji lub adaptacji". 

Konkurs na najlepszą elewację ma na celu propagowania interesujących rozwiązań architektonicznych oraz wyróżnienie architektów, inwestorów i wykonawców. Do czwartej edycji można było zgłaszać inwestycje budowlane oddane do użytku w ciągu całego 2016 roku. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w sześciu kategoriach: nowy budynek do 1000 m2 , nowy budynek powyżej 1000 m2, budynek po rekonstrukcji lub adaptacji, budynek z wielkiej płyty po rekonstrukcji lub adaptacji, budynek po renowacji (zabytkowy) oraz budynek z zastosowaniem nowości produktowych 2016.

Uwaga na włamywaczy w Żychlinie

autor: ow | 2017-04-20 07:00 | 10 komentarzy

Seria włamań w regionie trwa. Po kilkunastu kradzieżach w Kutnie rabusie postanowili zaatakować w Żychlinie, gdzie upodobali sobie zwłaszcza ulicę Łąkową. Mieszkańcy obawiają się o własny dobytek, a policja ma pełne ręce roboty. Niestety, sprawcy wciąż pozostają na wolności.

dalsza część newsa - rozwiń

Słudwia niczym wysypisko śmieci

autor: ow | 2017-04-07 09:00 | 6 komentarzy

Puste butelki, ubrania, a nawet... sedes to tylko niektóre ze "skarbów", które można znaleźć w Słudwi przy ulicy Granicznej. Jak mówią mieszkańcy, część osób urządziła sobie w korycie rzeki dzikie wysypisko śmieci, zupełnie ignorując fakt, że zanieczyszczają środowisko. Czy dramatyczny stan zbiornika wodnego doprowadzi do skażenia?

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ŻYCHLIN

Pracownica zabrała pieniądze i zapadła się pod ziemię

autor: ow | 2017-04-05 07:00 | 1 komentarz

Powraca sprawa malwersacji w Zespole Szkół w Żychlinie, gdzie była księgowa warsztatów szkolnych przywłaszczyła sobie ponad 80 tysięcy złotych. Kobieta miała w tym roku zwrócić całą kwotę do szkolnej kasy, jednak ani nie oddała pieniędzy, ani nie stawiła się na ostatniej rozprawie w sądzie. Jeżeli Teresa N. nie wykona zarządzonej kary, trafi za kratki.

dalsza część newsa - rozwiń

Leszek Kwiatkowski nowym radnym w Żychlinie

autor: am/UG Żychlin | 2017-03-30 09:47 | 1 komentarz

Wczoraj  odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Jacek Cholewa wręczył Leszkowi Kwiatkowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Żychlinie. Leszek Kwiatkowski został wybrany na radnego w wyborach uzupełniających, które odbyły się 12 marca.

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym, w którym dokonywano wyborów uzupełniających została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: SESJA | ŻYCHLIN

Budynek Urzędu Gminy w nowej odsłonie

autor: toza/UG Żychlin | 2017-03-20 07:00 | 10 komentarzy

16 marca w obecności zaproszonych gości, radnych miejskich i pracowników urzędu, Burmistrz Gminy Grzegorz Ambroziak wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Tarnowską, dokonali uroczystego symbolicznego otwarcia zmodernizowanej siedziby Ratusza. Do przecięcia wstęgi burmistrz zaprosił dwoje przedstawicieli młodego pokolenia pracowników urzędu, Agnieszkę i Michała oraz przewodniczącą RM. Jak to określił burmistrz, przecinający wstęgę młodzi ludzie z racji swego wieku, zapału i optymizmu, będą dobrymi prognostami, jeśli chodzi o dalsze lata funkcjonowania Urzędu Gminy w Żychlinie. Po krótkiej modlitwie w intencji pracowników i petentów, dziekan, ksiądz Wiesław Frelek, dokonał poświęcenia budynku. Następnie zaproszeni goście mieli możliwość skorzystania z „drzwi otwartych” i zwiedzenia obiektu oraz przyjrzeniu się zmianom, które dokonały się w trakcie jego modernizacji na zaprezentowanych planszach.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ŻYCHLIN

Detektyw Rutkowski w Żychlinie. Odzyskał skradziony towar o wartości 200 tys. złotych!

autor: am/patriot24.net | 2017-03-17 10:25 | 68 komentarzy

Przedwczoraj Biuro Rutkowski przyjęło zlecenie dotyczące poszukiwania złodziei, jak również skradzionej odzieży o wartości około 200 tysięcy złotych. Kradzieży dokonano w Grabowcu koło Turku, na szkodę Karoliny Wypchło - Olszewskiej.

Agenci Biura Rutkowski ustalili, że część skradzionego towaru znajduje się w Żychlinie przy ulicy Traugutta. Natomiast drugą część skradzionej odzieży ukryto, również w Żychlinie, przy ulicy 1 -go Maja.

Wczoraj około godziny 15:40 detektyw Rutkowski powiadomił telefonicznie oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Turku o tym, że będzie podejmowana akcja, mająca na celu zabezpieczenie skradzionego towaru na terenie Żychlina.

dalsza część newsa - rozwiń

Leszek Kwiatkowski w Radzie Miejskiej

autor: toza | 2017-03-14 07:00 | 1 komentarz

Leszek Kwiatkowski został nowym radnym Rady Miejskiej w Żychlinie. Przypomnijmy, że konieczność przeprowadzenia wyborów była podyktowana nagłą śmiercią radnego, Krzysztofa Falkowskiego. Wybory uzupełniające do rady zostały zaplanowane na 12 marca.

dalsza część newsa - rozwiń

Uroczy psiak z Dobrzelina szuka domu!

autor: ag | 2017-03-14 07:00 | 1 komentarz

Wystające żeberka, masa kleszczy, pcheł, małe ciałko na długich łapkach i czarujące oczka - taki obraz zastali dziś na miejscu zgłoszenia w Dobrzelinie członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Żychlin, którzy angażują się w akcję społeczną na rzecz zwierząt "Cztery Łapy Żychlin". 

- Dziś pierwsza wizyta chłopaka w przychodni musimy usunąć kleszcze i zabezpieczyć go na te i inne pasożyty - informują wolontariusze. 

Aktualnie udało się znaleźć tymczasowe schronienie dla pieska, gdzie przejdzie okres kwarantanny. Po tym czasie będzie gotowy do adopcji.

dalsza część newsa - rozwiń

Policjanci z Żychlina przekroczyli swoje uprawnienia? Sprawę bada prokuratura

autor: ow | 2017-03-10 07:00 | 21 komentarzy

To nie jest dobry czas dla żychlińskiej policji. Po głośnym zabójstwie w Strzegocinie, o które podejrzany jest 29-letni Łukasz M., na światło dzienne wyszła kolejna afera z udziałem policjantów z Żychlina. Tym razem dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy na szkodę jednej z mieszkanek gminy Bedlno. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łęczycy.

Co wydarzyło się tym razem? Jak mówi zamieszana w incydent Stefania Sałata, żychlińscy policjanci mieli zmusić ją do wyprowadzenia się z domu, w którym od kilku lat była na stałe zameldowana. Teraz musi mieszkać w maleńkim pomieszczeniu dobudowanym do jednego z budynków w Bedlnie. Sprawą zajmuje się nie tylko prawnik pani Stefanii, ale także Łęczycka prokuratura. Chodzi dokładnie o czyn z art. 231 par. 1 kodeksu karnego.

Więcej informacji w bieżącym wydaniu Gazety Lokalnej.

tagi: POLICJA | ŻYCHLIN

Żychlin przyznaje dotacje

autor: toza | 2017-03-09 07:00 | 0 komentarzy

Władze gminy Żychlin ogłosiły wyniki w konkursie ofert na pozyskanie środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w tym roku. Pieniądze z gminnego budżetu będą przeznaczone m.in. na wspieranie sportu, oświatę, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologię czy przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: DOTACJE | ŻYCHLIN

620 lat miasta Żychlin!

autor: am/UG Żychlin | 2017-02-15 10:03 | 0 komentarzy

W minioną niedzielę w gmachu Żychlińskiego Domu Kultury odbył się Koncert Jubileuszowy otwierający  obchody 620 – lecia nadania praw miejskich miastu Żychlin.

Oficjalne obchody tej doniosłej rocznicy otworzyli burmistrz Gminy  Żychlin – Grzegorz Ambroziak oraz przewodnicząca Rady Miejskiej – Elżbieta Tarnowska. Po części oficjalnej licznie zebrani mieszkańcy naszego miasta i gminy za sprawą utalentowanej artystycznie młodzieży z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Żychlinie, przenieśli się do krainy musicalu i filmu.

dalsza część newsa - rozwiń

W Żychlinie ustrzelili nagrody

autor: jej / C. Kwiatkowski, fot. A. Staszewski | 2017-02-06 21:28 | 6 komentarzy

5 lutego  2017r. w Zespole Szkół w Żychlinie po raz szósty odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin z okazji 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Impreza została włączona do programu obchodów 620 lecia miasta Żychlin. 

dalsza część newsa - rozwiń

Żychlin z nowym herbem

autor: ow | 2017-02-02 13:45 | 7 komentarzy

Od kilku dni Żychlin może pochwalić się nowymi insygniami władzy samorządowej. Miasto będzie się teraz posługiwało nowym herbem, zaprojektowanym przez Roberta Fidurę i Kamila Wójcikowskiego. Heraldycy przygotowali również wzór flagi, banera oraz odznaki honorowej.

Jak wygląda nowy symbol grodu nad Słudwią? Jego projekt nie różni się znaczącą od poprzedniego herbu, ponieważ nadal przedstawia wieżę i mury obronne. Zmieniły się jedynie drobne szczegóły, między innymi zrezygnowano z cegieł na murze oraz oddzielenia wieży od reszty budowli. 

Przypomnijmy, że poprzedni herb Żychlina odbiegał od swojego historycznego wyglądu. Przy projektowaniu obecnie używanego herbu, heraldyk Marian Gumowski popełnił błąd źle odczytując jedyną zachowaną pieczęć miejską z dokumentu datowanego na 1525 r.

tagi: HERB | ŻYCHLIN

Z Żychlina do Zgierza. Gmina kończy współpracę z Kotliskami

autor: toza, fot. Schronisko Medor | 2017-01-30 07:00 | 11 komentarzy

Gmina Żychlin zawiera współpracę ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt Medor ze Zgierza. Tym samym schronisko w Kotliskach przestaje pełnić usługi na rzecz gminy, a umowę rozwiązano z końcem grudnia. Radości z takiego obrotu spraw nie kryją przedstawiciele stowarzyszenia „Cztery Łapy-Żychlin”.

fot. Pies Maciuś (odłowiony w Żychlinie) ze swoim nowym Panem. Zwierzak trafił do Zgierza z Kotlisk, po czym bardzo szybko znalazł nowego właściciela.

Jak poinformował nas burmistrz Żychlina, Grzegorz Ambroziak, decyzja o zmianie usługodawcy w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami nastąpiła na skutek jego wieloletnich obserwacji.

dalsza część newsa - rozwiń

Tajemnicze zgony pod lupą prokuratury

autor: ow | 2017-01-24 07:30 | 5 komentarzy

Nie milkną echa makabrycznego odkrycia sprzed czterech tygodni, kiedy w kamienicy przy ulicy Barlickiego w Żychlinie policja natknęła się na zwłoki trzech mężczyzn. Prokuratura nie wyklucza, że ktoś przyczynił się do ich śmierci.

Sprawa miała swój początek 28 grudnia. Pracownica socjalna, która przeprowadzała tego dnia rutynowe wizyty u swoich podopiecznych, bezskutecznie próbowała dostać się do mieszkania jednego z nich. Kiedy przez dłuższy czas nikt nie otwierał, postanowiła wezwać policję.

dalsza część newsa - rozwiń

Żychlinianie odpowiedzą za rozbój i posiadanie narkotyków

autor: ag/KPP w Kutnie | 2017-01-20 11:02 | 59 komentarzy

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Komisariatu Policji w Żychlinie zatrzymano sprawcę usiłowania kradzieży rozbójniczej. Mężczyzna najpierw próbował ukraść w sklepie alkohol i papierosy, a następnie zaatakował ekspedientkę, gdy ta próbowała odzyskać towar. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

dalsza część newsa - rozwiń

Żychliński Dom Kultury po raz ósmy zagrał z WOŚP!

autor: info: ŻDK/ fot.A.Staszewski | 2017-01-17 14:56 | 12 komentarzy

Tak naprawdę to nie trzeba czekać tylko na ten jeden dzień w roku, żeby działać, ale finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyzwala w ludziach ogromne pokłady pozytywnej energii i chęci do pomagania. Wielka Orkiestra zagrała niemal pod każda szerokością geograficzną, co świadczy o tym, że istnieje ogromna potrzeba, by wszyscy ludzie dobrej woli mogli podzielić się sercem z tymi, którzy pomocy potrzebują.

dalsza część newsa - rozwiń

Zwłoki na działkach w Żychlinie

autor: ksz, info: OSP Żychlin | 2017-01-08 15:06 | 12 komentarzy

Wczoraj w godzinach popołudniowych Ochotnicza Straż Pożarna z Żychlina została zadysponowana na teren ogródków działkowych przy ulicy Granicznej w Żychlinie. Na miejscu konieczne było rozcięcie bramy, aby umożliwić przejazd policji i karetce pogotowia. Okazało się bowiem, że na terenie jednej z działek znaleziono mężczyznę, który pomimo podjętych czynności reanimacyjnych zmarł. Śledczy wyjaśniają obecnie przyczyny zgonu, na miejscu nie wykryto obecności tlenku węgla.

Ruszył nabór do komisji wyborczej w Żychlinie

autor: toza | 2017-01-05 13:24 | 0 komentarzy

12 marca w Żychlinie odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żychlinie. W związku z tym komisarz wyborczy w Skierniewicach wydał komunikat, w którym informuje o możliwości zgłaszania się do komisji wyborczej w Żychlinie. Zainteresowani mieszkańcy Gminy Żychlin muszą:

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • najpóźniej w dniu wyborów (12 marca) skończyć 18 lat
  • posiadać pełnię praw publicznych i wyborczych
  • kandydat nie może być osobą ubezwłasnowolnioną prawomocnym orzeczeniem sądu.
dalsza część newsa - rozwiń
tagi: WYBORY | ŻYCHLIN

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Anna Augustynowicz 504-950-122

Niedziela:Anna Augustynowicz 504-950-122

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 10:00 • • Brak uczestników
Godz. 11:00Kutnowski Dom KulturyBrak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników

Piękna i Bestia

USA 2017. Musical, Romans, Fantasy. 2 godz. 9 min.

Bella (Emma Watson) jest mieszkanką francuskiej wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Maurycy (Kevin Kline) został uwięziony w pałacu okrutnej bestii (Dan Stevens), postanawia odnaleźć jego siedzibę…

Godz. 15:30 • 2D • dubbing
Brak uczestników
Godz. 18:003Dnapisy
Brak uczestników

Pokot

Czechy, Niemcy, Słowacja, Polska 2017. Dramat, Kryminał. 2 godz. 8 min.

Kiedyś budowała mosty w Syrii, teraz uczy angielskiego w wiejskiej szkole, czyta w gwiazdach i rozmawia ze zwierzętami. Pewnej śnieżnej nocy Janina Duszejko odnajduje ciało sąsiada-kłusownika. Jedyne ślady…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-04-26 04:09
~pozdrozchl
Bardzo dobrze że ta Pani z policji zaczęła robić te prezentacje z kimś nowym - wcześniej robiła to z taką starszą babką która nie odróżniała marihuany od sałaty a uważała się za wielką specjalistkę i była bardzo niemiła. Potrafiła tylko puścić prezentację i z niej czytać, zero odpowiedzi na pytania uczniów. Pani z Policji za to wręcz przeciwnie, kultura i poziom. Pozdrawia Żychlin.
Newsy, komentarze
2017-04-25 23:01
~nick
~Obserwator pisze:
Kucharski czuł się panem i władcą pamiętam jak dziś jak pokazywał że ma broń dzieciom w przeczkoluczego nie wolno jest robić,ale Kucharskiemu jest wolno bo jest bogiem i władcą.
Panie znawco najpierw naucz się pisać poprawnie
Tematy dowolne
2017-04-25 22:46
~Eve
Witam, Którego Ginekologa polecacie? Może być prywatnie albo na NFZ ...
Newsy, komentarze
2017-04-25 22:43
~zonk
Aby poprawiło sie bezpieczeństwo na naszych drogach jest prosty sposób kierowcy bezkolizyjny płacą za auto 400 zl a kolizyjni 4000 przez 5 lat i komendy policyjnie otwarte na przyjmowanie zgłoszeń wideorejestratorow z prywatnych samochodów i nie chodzi tu o prędkość tylko o sposób lub umiejętności
Newsy, komentarze
2017-04-25 22:26
~nieznośna lekkość bytu
Zawsze jest tak, że ci co wszystkich podejrzewają o kradzieże sami chętnie by ukradli gdyby mieli szansę, ponieważ najczęściej innych mierzymy własną miarą.
Newsy, komentarze
2017-04-25 22:22
~Kiki
Przemo dalej z tematem jest ok Zwykły i po życiowych przejściach chlopak z duzym sercem. Znam go bardzo dobrze i zaden z was nie zmienił by sie na jego dziecinstwo dlatego czuję taką potrzebę
Newsy, komentarze
2017-04-25 22:08
~jestem za
tylko żeby się jeszcze znalazła osoba której się jeszcze coś chce co ten projekt poprowadzi do realizacji i wtedy niech sobie te pieniądze rozkradają
REKLAMA GOOGLE
2017-04-26 01:28
zestaw sukienek na rozm 140/146, stan bardzo dobry cena 20 zł
Kontakt:
606452632
2017-04-26 01:27
zestaw zabawek+ pudełko, cena 15 zł, lokalizacja Kutno
Kontakt:
606452632
2017-04-26 01:26
Mega zestaw kucyków pony + akcesoria, cena za zestaw 50zł, lokalizacja Kutno
Kontakt:
606452632
2017-04-26 01:23
klocki cobi, stan bardzo dobry kompletne, cena 25, samolot duży ok 30 cm, lokalizacja Kutno
Kontakt:
606452632
2017-04-26 01:21
zestaw metalowych klockow do skręcania, cena 10 zł, lokalizacja Kutno
Kontakt:
606452632
2017-04-26 01:21
Witam, na sprzedaż posiadam zadbaną kartę Palit GeForce GTX 760 2GB 256bit w stanie bardzo dobrym, dobrze radzi sobie z najnowszymi grami, kartę posiadam 4 lata i ani razu nie było z nią problemów, nie będę pisał że nigdy nie rozkręcana bo jest to jedno z największych kłamstw XXI wieku ;) Była rozkręcana dwa razy w celu zmiany pasty, czyszczenia oraz nasmarowania wentylatora. Nie podkręcałem jej nigdy. Karta nie posiada już gwarancji.
Cena: 380 zł
Kontakt:
531 026 759
2017-04-26 01:19
zestaw zabawek widoczny na zdjęciu + pudełko,stan zabawek dobry, niektore z małymi defektami cena 10 zł.lokalizacja Kutno
Kontakt:
606452632
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: CyberanT
2017-04-12 10:45
Pewien facet chciał przenocować w hotelu, ale wszystkie pokoje były zajęte.
- Może ma pan jednak jakiś wolny pokój albo chociaż jakieś łóżko? Mogę spać gdziekolwiek - poprosił recepcjonistę.
- No cóż, mam dwuosobowy pokój, w którym mieszka tylko jeden facet i prawdopodobnie byłby zadowolony ze współlokatora, bo to obniżyłoby mu koszty. Ale prawdę mówiąc, on chrapie tak głośno, że skarżą się na niego lokatorzy sąsiednich pokoi, tak więc nie wiem, czy będzie pan zainteresowany.
- Nie ma sprawy, wezmę ten pokój.
Następnego ranka recepcjonista pyta faceta:
- Jak się panu spało?
- Lepiej, niż kiedykolwiek.
- A co z chrapaniem, nie przeszkadzało panu?
- Nie, natychmiast go uciszyłem.
- W jaki sposób?
- Już był w łóżku i chrapał, kiedy wszedłem do pokoju. Przechodząc, pocałowałem go w policzek i powiedziałem "Dobranoc, przystojniaku!", a on nie zmrużył oka, bo całą noc mnie obserwował!
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1