Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: A1

Tragedia na A1. Pasażer spalił się w samochodzie [aktualizacja]

autor: bn, fot. OSP KRG Łanięta | 2016-12-03 10:30 | 38 komentarzy

Do tragicznego karambolu doszło dziś około godziny 7:20 rano na autostradzie A1. Na ok. 233 kilometrze, w miejscowości Pomarzanki (gm. Łanięta) zderzyło się ze sobą aż siedem samochodów! Pasażer jednego z nich żywcem spalił się w aucie.

Autostrada jest zablokowana między węzłami Kutno Północ i Kowal. Dla podróżujących A1 w kierunku Gdańska wyznaczono objazd przez węzeł Kutno Północ, drogą krajową 60 przez Płock i Gostynin.

dalsza część newsa - rozwiń

Kolejne dachowanie na A1

autor: am | 2016-10-05 14:59 | 5 komentarzy

O godzinie 11 doszło do dachowania pojazdu osobowego na 234 kilometrze A1. W związku ze zdarzeniem poszkodowana została jedna osoba, która przetransportowana została do szpitala.

Ponadto kolejna osobówka, która poruszała się kilka metrów dalej uderzyła w barierki, aby uchronić się od zderzenia z maszyną. Tam znajdowały się trzy osoby, z których na szczęście żadna nie została ranna.

Na miejscu pojawiły się 2 zastępy JRG Kutno oraz OSP Łanięta.

tagi: A1 | WYPADEK

Dachowanie na A1

autor: am | 2016-09-28 09:03 | 0 komentarzy

Dziś około godziny 6.30 doszło do zdarzenia na A1, na wysokości miejscowości Wola Raciborowska.

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn 29-letni kierowca forda transita wjechał na pas zieleni, po czym doszło do dachowania. Kierowca trafił do szpitala, w samochodzie znajdowało się dwóch pasażerów , którym na szczęście nic się nie stało.

tagi: A1 | WYPADEK

Kolejny wypadek na A1. Osobówka uderzyła w bariery

autor: am/OSP Łanięta | 2016-08-10 13:57 | 2 komentarze

W poniedziałek o godzinie 5:35 straż pożarna została zadysponowana do wypadku drogowego na 235 km Autostrady A1 w miejscowości Juków.

Kierujący pojazdem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Na miejsce zdarzenia oprócz jednego zastępu z naszej jednostki zadysponowano także zastęp z JRG w Kutnie, Zespół Ratownictwa Medycznego z Kutna oraz patrol policji. Po dojeździe na miejsce zdarzenia nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, odłączeniu akumulatora w rozbitym pojeździe i usunięciu z drogi plam z płynów eksploatacyjnych. Działania trwały godzinę.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: A1 | WYPADEK

[WIDEO] Śmierć na autostradzie

autor: am, fot. nadesłane/ TV Kutno | 2016-07-12 13:10 | 18 komentarzy

Do śmiertelnego wypadku dosżło dziś o godzinie 11.40 na autostradzie A1, na wysokości MOP Strzelce. Na miejsce zadysponowano 4 zastępy straży pożarnej.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący toyotą corollą stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pas zieleni oddzielający jezdnie. W pojazd uderzył jadący za nim pojazd marki bmw. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca corolli. Złamania ręki doznał natomiast 38-letni pasażer bmw -informuje podkom. Paweł Witczak.

Ponadto kierujący bmw chwilę po wydostaniu się z pojazdu zauważył, że w barierę ochronną po drugiej stronie jezdni uderzył pojazd renault clio.

Autostrada w kierunku Gdańska będzie zamknięta przez około 2 godziny. Służby zorganizowały objazd: z autostrady węzeł Kutno-Wschód - DK 92 w Krośniewicach na DK 91, w Kowalu zjazd na autostradę w kierunku Gdańska.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: A1 | WYPADEK

Nadmierna prędkość złym doradcą. 39-latek rozbił auto na A1

autor: am, fot. OSP Komadzyn | 2016-06-28 13:04 | 9 komentarzy

Przed godziną 13 doszło do wypadku na autostradzie A1 - wysokość miejscowości Dębina (gmina Strzelce).

Kierujący pojazdem renault megane, 39-latek prowadził auto z nadmierną prędkością, zjechał na pobocze i uderzył w bariery ochronne. Kierowca był trzeźwy, ukarany zostanie mandatem.

tagi: A1 | KOLIZJA

Osobówka uderzyła w bariery na A1

autor: am/OSP Łanięta | 2016-05-31 08:20 | 15 komentarzy

Wczoraj o godzinie 20:40 jednostki straży pożarnej zadysponowane zostały na 235 kilometr autostrady A1. Na wysokości miejscowości Juków kierujący samochodem osobowym wpadł w poślizg i uderzył w bariery.

- Na miejsce wezwano również pogotowie ratunkowe, policje i jeden zastęp z JRG Kutno. Po dojeździe na miejsce zdarzenia nasze działania polegały na udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej, odłączeniu akumulatora w pojeździe i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Kierującemu szczęśliwie nic sie nie stało. Działania trwały 2,5 godziny - informuje OSP Łanięta.

tagi: A1 | WYPADEK

Dwa wypadki w jedną noc! Trzy osoby poszkodowane!

autor: am | 2016-04-29 09:10 | 0 komentarzy

Do dwóch niebezpiecznych incydentów doszło dzisiejszej nocy. Pierwszy z nich miał miejsce w Żychlinie na ulicy Żeromskiego około godziny 1.20. Kierująca pojazdem osobowym - ford focus uderzyła w słup energetyczny.

- Kierująca fordem fokusem 34-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i uderzyła w słup energetyczny. W wyniku zdarzenia kierującej nic się nie stało - podkom. Paweł Witczak z KPP Kutno.

 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: A1 | KOMADZYN | WYPADEK

Tragiczny wypadek na A1. Pięć osób nie żyje!

autor: am | 2015-10-21 08:06 | 21 komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło dzisiejszego poranka na autostradzie A1 (w miejscowości Ludwinowo).

Samochód ciężarowy wywrócił się na drodze, zaś jadący za nim pojazd osobowy uderzył w ciężarówkę. Na miejscu zginęło 5 osób znajdujących się w osobówce.

 Trasa w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana.

tagi: A1 | WYPADEK

Wypadek na A1. Osobówka uderzyła w barierę ochronną

autor: bn | 2015-02-01 15:35 | 5 komentarzy

 Do groźnego zdarzenia drogowego doszło dziś po godz. 14 na 256 km autostrady A1 w okolicach miejscowości Kaszewy Tarnowskie, gdzie samochód osobowy skoda uderzył w barierę ochronną. Na miejscu zjawiły się 3 jednostki straży pożarnej, pogotowie oraz policja. Na chwilę obecną funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. Na całe szczęście nie ma osób poszkodowanych.

tagi: A1 | WYPADEK

Wypadek na A1. 2 osoby w szpitalu!

autor: bn | 2015-01-16 21:17 | 8 komentarzy

 Do niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. godz. 20:00 w miejscowości Niedrzew (powiat kutnowski) na 237 km autostrady A1 w kierunku Łodzi. W wyniku zdarzenia dwóch samochodów osobowych obrażeń doznały dwie osoby. Poszkodowanych przestransportowano do kutnowskiego szpitala. Na chwilę obecną policja ustala okoliczności zdarzenia.

Groźnie na A1. Dziecko trafiło do szpitala

autor: bn | 2014-08-13 08:56 | 3 komentarze

Ok godz. 6:30 na 231 km autostrady A1 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego. Kierowca poruszający się nissanem navara w kierunku Gdańska nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i udzerzył w przydrożną barierę ochronną.

Do szpitala zostało przewiezione 13-letnie dziecko. Na szczęście nie odniosło poważniejszych obrażeń i po zbadaniu przez lekarza zostało oddane pod opiekę matki.

tagi: A1 | WYPADEK

Feralny wieczór na A1

autor: bn | 2014-06-05 10:16 | 2 komentarze

Deszczowa aura stanowiła wczoraj spore utrudnienie dla kierowców. W wyniku niedostosowania prędkości do niekorzystnych warunków atmosferycznych, wczorajszego wieczoru na krajowej autostradzie A1 doszło do dwóch kolizji.

Około godz. 18 na 232 km A1 w kierunku Gdańska, kierujący autem marki skoda jechał zbyt szybko i utracił panowanie nad pojazdem uderzając w prawy bok samochodu ciężarowego. Na szczęście żadnemu z kierowców nic się nie stało.

Kolejna kolizja miała miejsce po godz. 20, na 231 km A1, gdzie kierujący volkswagenem passatem uderzył w przydrożną barierkę. Póki co, policja ustala okoliczności zdarzenia.

 

tagi: A1 | KOLIZJA

Groźny wypadek na A1. 4 osoby trafiły do szpitala

autor: bn | 2014-05-19 10:40 | 6 komentarzy

Około godz. 2:30 na 260 km autostrady A1, w okolicach Krzyżanowa, doszło do wypadku z udziałem dwóch aut. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca citroena na tarnowskich numerach jadący w stronę Gdańska, z nieznanych jak dotąd przyczyn wjechał w tył jadącego przed nim samochodu ciężarowego Scania. W wyniku zdarzenia 4 osoby, w tym kierowca citroena, trafiły do szpitala. Policja autostradowa zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające.

Wypadek na autostradzie w Krzyżanówku. 3 osoby trafiły do szpitala

autor: bn | 2014-05-05 14:30 | 12 komentarzy

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś w Krzyżanówku (gmina Krzyżanów) na 258 km autostarady A1 w kierunku Gdańska, gdzie furgonetka przewróciła się po czym uderzyła w przydrożną barierkę. Na miejscu zdarzenia zjawiło się 5 zastepów straży pożarnej, policja oraz pogotowie.

W wyniku zdarzenia ucierpiały 3 osoby. Wśród nich była 21-letnia ciężarna kobieta, którą przewieziono do kutnowskiego szpitala. 21- letni kierowca oraz 36-letni pasażer z groźnymi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Ruch na tym odcinku został tymczasowo wstrzymany, a służby prowadzą czynności mające na celu usunięcie z drogi rozbitego pojazdu. Jak wynika z ustaleń policji, kierowca na zwężeniu drogi zahaczył o separatory, w wyniku czego starcił panowanie nad pojazdem.


DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-28 23:03
szczekać!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-28 22:29
~nic nie podam
Jak mają tak zrobić jak Oporowską to lepiej niech siedzą w domu. Jest gorzej niż było. Było kilka dziurek to pofrezowali poł drogi i wertepy zrobili. Chyba asfalt z wiadra sypali i gumiakami udeptywali.
Newsy, komentarze
2017-03-28 22:16
~Kasia
Mocno kibicuję nagrodzonym,sługa, odwaga...
Newsy, komentarze
2017-03-28 22:08
~X cb
BMW - burakowoz mlodego wieśniaka
Newsy, komentarze
2017-03-28 21:56
~Kutnianin
O Azorach Zapomnieli a w końcu też miasto a syf i dziurawe drogi :/ tragedia
Newsy, komentarze
2017-03-28 21:55
~Bogus L
My psy musimy się trzymać razem.
Newsy, komentarze
2017-03-28 21:49
~babol
"osobowe bwm";"przypomnieli o sobie z kolei kieszonkowy" - nie ma to jak dziennikarze zaliczaja takie wtopy...
REKLAMA GOOGLE
2017-03-28 23:33
kupię podręczniki ;;;matematyka 2 podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych ,zakres podstawowy ,autorzy;Babiański ,Chańko ,Czarnowska ,Janocha ...historia i społeczeństwo starożytność .Balicki ,BURDA ,.....,organizacja produkcji gastronomicznej ,kwalifikacja T.15 .2 Anna Kmiołek
Kontakt:
504 334 748
2017-03-28 23:32
Witam zapraszam do zakupu kolorowego stroika wielkanocnego na drzwi jest robiony własnoręcznie , dodatki są kurczaczki ,jajeczka oraz kwiatuszki sztuczne, bazie kotki kokardka wykonana ręcznie super prezentuje się na drzwiach.
Jeśli nie odbieram proszę o sms.
Możliwa wysyłka
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:27
Piękny stroik Wielkanoc
15 zł
Witam mam do sprzedania stroik Wielkanoc. Wykonany jest z bibuły marszczonej dodatkami sa kurczaczki jajeczka i bazie kotki. Ładna dekoracja dla domu w czasie świąt.
Możliwa wysyłka
Jeśli nie odbieram proszę o sms

Serdecznie zapraszam:) do zakupu
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:27
Sprzedam drzewko z dodatkiem róż robione z bibuły marszczonej
cena 30
Wysokość 48 cm
Możliwa wysyłka PP 15 przelew na konto 25 za pobraniem.
Jeśli nie odbieram proszę o sms.
Gorąco polecam!!!
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:26
witam Ręcznie wykonany stroik wielkanocny robiony z bibuły marszczonej
Wysokość 20cm szerokość 16cm.
Przepiękna ozdoba świątecznego stołu , która nigdy nie zwiędnie.
Przedmiot dla ludzi którzy cenią rękodzieło.
Możliwa wysyłka pp 15zł.
Jeśli nie odbieram proszę o sms.
Gorąco polecam!!
Cena do negocjacji czekam na propozycje
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:26
Stroik na Wielkanoc w małym koszyczku
8 zł
Witam sprzedam stroik wielkanocny ręcznie wykonany małym koszyczku z bibuły marszczonej piękna dekoracja na wielkanocny stół
Możliwa wysyłka
Jeśli nie odbieram proszę o sms

Serdecznie zapraszam:) do zakupu
Kontakt:
722369509
2017-03-28 23:22
Sprzedam jeczmien jary 3 tony cena 700 zl tona krzyzanow
Kontakt:
791907563
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1