Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: AUTOSTRADA

Tragedia na A1. Pasażer spalił się w samochodzie [aktualizacja]

autor: bn, fot. OSP KRG Łanięta | 2016-12-03 10:30 | 38 komentarzy

Do tragicznego karambolu doszło dziś około godziny 7:20 rano na autostradzie A1. Na ok. 233 kilometrze, w miejscowości Pomarzanki (gm. Łanięta) zderzyło się ze sobą aż siedem samochodów! Pasażer jednego z nich żywcem spalił się w aucie.

Autostrada jest zablokowana między węzłami Kutno Północ i Kowal. Dla podróżujących A1 w kierunku Gdańska wyznaczono objazd przez węzeł Kutno Północ, drogą krajową 60 przez Płock i Gostynin.

dalsza część newsa - rozwiń

[WIDEO] Policja ograniczała przestępczość na autostradzie

autor: am/KPP Kutno | 2016-10-26 10:38 | 12 komentarzy

Policjanci z Komend Powiatowych Policji w Kutnie, Zgierzu, Łęczycy i Poddębicach przeprowadzili działania prewencyjne ukierunkowane na bezpieczeństwo uczestników ruchu na autostradzie z uwzględnieniem Miejsc Obsługi Podróżnych.
 
- 25 października w godzinach 15 - 21 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sąsiadujących ze sobą komend powiatowych przeprowadzili działania pod nazwą „MOP 2016”. Celem akcji było ograniczenie przestępczości na terenie autostrad z uwzględnieniem Miejsc Obsługi Podróżnych - informuje podkom. Paweł Witczak.

dalsza część newsa - rozwiń

Tir wywrócił się na autostradzie

autor: am/OSP Komadzyn | 2016-09-01 11:34 | 8 komentarzy

O godzinie 2.30 doszło do zdarzenia na 254 kilometrze autostrady A1 w kierunku Łodzi. Tir marki Scania wraz z naczepą zjechał do przydrożnego rowu i przewrócił się.

Kierujący pojazdem mężczyzna nie doznał obrażeń i samodzielnie opuścił kabinę rozbitej ciężarówki. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w uszkodzonym pojeździe.

dalsza część newsa - rozwiń

Romowie zatrzymują kierowców na A1?

autor: toza/ksz | 2016-08-19 07:00 | 36 komentarzy

Romowie zatrzymują samochody na autostradzie? Takie zgłoszenie wpłynęło wczoraj do kutnowskich policjantów. Po dotarciu mundurowych na wskazane miejsce na autostradzie A1 okazało się, że nikogo tam nie ma.

- Potwierdzam, że wpłynęło do nas takie zgłoszenie. Nasi policjanci po dotarciu na miejsce nie potwierdzili, by ktokolwiek zatrzymywał samochody - informuje Edyta Machnik, p.o oficera prasowego KPP Kutno.

Nie oznacza to jednak, że zgłoszenie było fałszywym alarmem. Ostatnio do podobnych ekscesów dochodziło na autostradzie A2.

dalsza część newsa - rozwiń

Wypadek na autostradzie

autor: jej / fot. OSP KSRG Łanięta | 2016-07-26 19:30 | 4 komentarze

W pobliżu miejscowości Juków (gmina Łanięta), na wysokości 234 km w kierunku Gdańska, kilka minut przed godziną 17:00 miał miejsce wypadek z udziałem ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca ciążarówki MAN stracił panowanie nad samochodem, uderzył w bariery ochronne, po czym znalazł się na przeciwnym pasie ruchu i zjechał do rowu. Kierowca został zabrany śmigłowcem do szpitala, jego stan na chwilę obecną nie jest znany.

Zdarzenie drogowe na autostradzie A1

autor: toza | 2016-05-27 21:30 | 3 komentarze

Dziś ok. godziny 20.30 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech aut na 244 kilometrze autostrady A1 w kierunku Gdańska. Dwie osoby zostały poszkodowane. Jak dotąd nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. Na miejscu czynności prowadzą 2 zastępy JRG Kutno, jeden zastęp OSP Komadzyn, policja i pogotowie. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem.

Groźny wypadek na A1. Jedna osoba w szpitalu

autor: ksz/KPP Kutno | 2016-04-21 20:24 | 6 komentarzy

Policjanci wyjaśniają okoliczności zderzenia drogowego, do którego doszło 21 kwietnia o godzinie 19 na autostradzie nr 1 na terenie powiatu kutnowskiego. 

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż kierujący samochodem dostawczym hyundai, 32-letni mieszkaniec Warszawy nie zachował właściwej ostrożności przy wykonywaniu manewru omijania prawidłowo oznakowanego, stojącego na poboczu pojazdu ciężarowego daf z naczepą, wskutek czego uderzył w tył naczepy ciągnika siodłowego. Kierowca hyundaia z urazem głowy trafił do szpitala w Zgierzu. Została pobrana od niego krew na zawartość alkoholu - mówi podkom. Paweł Witczak z KPP Kutno.

dalsza część newsa - rozwiń

Uwaga na utrudnienia na A1 w kierunku Łodzi. Pod Krzyżanowem dachowała osobówka

autor: jch | 2015-11-01 21:03 | 8 komentarzy

Z chwilowymi utrudnieniami na A1 na 257 kilometrze w kierunki Łodzi muszą się liczyć kierowcy, którzy wybrali podróż autostradą.

Przed godz. 20 w tym miejscu dachowało osobowe renault. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i doprowadził do zdarzenia. Prawdopodobnie zostanie ukarany mandatem. Na szczęście nic mu się nie stało.

tagi: AUTOSTRADA

Pożar samochodu na A1!

autor: am | 2015-10-01 11:16 | 0 komentarzy

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych - częściowo zablokowana jest autostrada A1 w kierunku Gdańska. Na odcinku między węzłami Piątek i Kutno-Wschód (na wysokości  Młogoszyna) zapalił się samochód dostawczy.

- Ogień przeniósł się na ekrany dźwiękochłonne i przejazd tą trasą w kierunku północnym jest poważnie utrudniony. Aby uniknąć opóźnień w podróży, kierowcy jadący w stronę Gdańska mogą zjechać z autostrady na węźle Piątek i poszukać alternatywnej drogi. Utrudnienia na trasie potrwają nie krócej niż  1 – 1,5 godziny - informuje Maciej Zalewski, specjalista ds. Komunikacji Społecznej.

Wypadek na A1. Ranne dziecko

autor: am | 2015-08-13 12:41 | 3 komentarze

Do wypadku doszło dziś około południa na 236 kilometrze autostrady A1 - wysokość miejscowości Jastrzębia (gm. Gostynin).

Kierujący pojazdem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w barierę energochłonną. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko. Na miejscu pojawiły się 2 zastępy ratownictwa medycznego.

Wypadek na autostradzie A1. Kierowca citroena trafił do szpitala

autor: ns | 2015-07-16 10:51 | 1 komentarz

W miejscowości Sójki (gmina Strzelce) doszło w dniu wczorajszym do wypadku samochodowego. 

Straż pożarna w Kutnie otrzymała o godz. 18:06 zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Miał on miejsce na 246 km autostrady A1 prowadzacej w keirunku Gdańska. Kierowca citroena berlingo uderzył w barierę energochłonną.

W aucie były cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Karetka pogotowia zabrała poszkodowanego kierowcę na kutnowski oddział SOR. Pozostałym osobom nic się nie stało.

Samochód dachował na A1

autor: am | 2015-03-14 21:29 | 6 komentarzy

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło dzisiejszego wieczoru na 259 kilometrze autostrady A1 (gmina Krzyżanów). Mężczyzna kierujący pojazdem fiat bravo z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad autem i doprowadził do jego dachowania. 

Ruch na autostradzie był utrudniony, jednak obecnie nie ma trudności w przejeździe.

Wypadek na autostradzie, dwie osoby poszkodowane

autor: pp | 2014-12-30 14:14 | 1 komentarz

Kilkanaście minut po godzinie 8 do dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wpłynęło zawiadomienie o wypadku dwóch samochodów osobowych na autostradzie na wysokości miejscowości Anielin. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Węzeł Kutno Wschód w przyszłym roku

autor: jch | 2014-12-02 06:00 | 6 komentarzy

Trwają prace związane z budową węzła autostradowego Kutno Wschód. Wykonuje je firma Budimex. Termin zakończenia robót to sierpień przyszłego roku i wszystko wskazuje na to, że bez kłopotów uda się go dotrzymać.

Cały kontrakt obejmuje dokończenie dróg serwisowych, wiaduktów na drogach poprzecznych w stosunku do autostrady, a także dokończenie dwóch par MOP-ów: Strzelce Północ i Strzelce Południe oraz Krzyżanów Wschód i Krzyżanów Zachód.

- Oddaliśmy 4 z siedmiu wiaduktów, które kończył nowy wykonawca. Zgłoszone zostały również do odbioru przez nadzór budowlany. MOP-y w Strzelcach. Powinny one się zacząć w przyszłym tygodniu. Reszta prac jest kontynuowana. Warto dodać, że z autostrady zostało usunięte tymczasowe oznakowanie niezbędne na czas prowadzenia zasadniczych robót i całym 15-kilometrowym odcinkiem Sójki - Kotliska jeździmy już bez ograniczeń - informuje Maciej Zalewski, specjalista ds. komunikacji społecznej w łódzkim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

tagi: AUTOSTRADA

Kolizja na A1. Jedna osoba w szpitalu

autor: bn | 2014-10-24 22:09 | 5 komentarzy

Do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego doszło po godz. 20 na 239 km autostrady A1 w okolicy miejscowości Niedrzew, gdzie kierujący pojazdem uderzył w bariery dźwiękochłonne. Akcja służb ratunkowych trwała ok. 1,5 godz. W wyniku zdarzenia ucierpiał kierowca pojazdu, który został przetransportowany do szpitala w Kutnie.

Groźnie na A1. Kobieta wjechała w nasyp

autor: jch | 2014-07-20 08:51 | 7 komentarzy

Tuż po godz. 5 dyżurny policji autostradowej otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na A1 na terenie gminy Łanięta. Kierująca fordem mondeo, 42-letnia kobieta, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała w nasyp, przez co auto dachowało.

- Samochodem podróżowały 3 osoby. Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala. Doznały ogólnych obrażeń w postaci potłuczenia ciała. Kierująca była trzeźwa - mówi asp. Maciej Pabiańczyk z komisariatu policji autostradowej w Sosnowcu (gmina Stryków).

Przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość. Kierująca została ukarana mandatem w wysokości 220 zł.

Wypadek na autostradzie. Dwie osoby poszkodowane, w tym dziecko

autor: bn | 2014-07-11 09:11 | 1 komentarz

O godz. 6:47 doszło do zdarzenia drogowego na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Sójki (244 kilometr). Kierowca osobowego opla uderzył w barierki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zasnął za kierownicą. Dwie osoby poszkodowane, w tym dziecko, zostały przewiezione do szpitala.

Na autostradzie zderzyły się dwa tiry

autor: jch | 2014-05-23 08:45 | 4 komentarze

Na szczęście nikt nie ucierpiał na skutek zderzenia dwóch tirów, do którego doszło dzisiaj po godz. 7 na autostradzie A1 na wysokości Krzyżanówka. Przez pewien czas kierowcy muszą jednak liczyć się z utrudnieniami na autostradzie w kierunku na Gdańsk. Pojazdy bowiem zablokowały drogę. Wytyczono więc objazd przez węzeł Piątek. Miejsce zdarzenia zabezpieczał również jeden zastęp straży pożarnej.

Spowodował kolizję i uciekł

autor: jch | 2014-05-15 17:22 | 5 komentarzy

Przed godz. 16 dyżurny policji autostradowej otrzymał zgłoszenie o kolizji na A1 na wysokości Krzyżanowa (w kierunku Gdańska). Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca białego, ciężarowego volvo lub mana wjechał w 24 plastikowe separatory, które oddzielają jezdnie.

W wyniku zdarzenia separatory przedostały się na przeciwległy pas ruchu i wjechał w nie kierowca osobówki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja poszukuje kierowcy ciężarówki. Ma uszkodzony bok samochodu.

Od dzisiaj nad morze dojedziemy autostradą

autor: jch, fot. GDDKiA w Bydgoszczy | 2014-04-30 13:24 | 10 komentarzy

Pomiędzy godz. 16:30 a 17 planowane jest dzisiaj otwarcie 19-kilometrowego odcinka autostrady A1 z Kowala do Włocławka - poinformowało nas biuro prasowe GDDKiA w Bydgoszczy.

Oznacza to, że mieszkańcy Kutna i regionu będą mogli podróżować A1 nad morze. Do tej pory bowiem trzeba było zjeżdżać z autostrady w Kowalu, by dostać się przez Włocławek do węzła w Pikutkowie.

tagi: AUTOSTRADA | DROGI

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:30
~mama
nie ma poródówki w gostynienie ?(gorzewie) i to dlatego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:17
~Przyjaciel
Łukasz no powiedz głośno co z szeryfem.
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:02
~Krystian
Zmieni się prawo i 500 plus się skończy a potem alimenty albo do roboty
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:45
~Przyjaciel
A ,,kuń'' z Bakomy Walczak kiedy awans dostanie? to taki mądry dzielnicowy.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:42
~macko
500+ jest teraz, niedługo może go nie być, więc myślę, że myślący ludzie tym akurat się nie kierują. Myślę, że teraz wyż demograficzny wszedł w ten wiek gdzie najczęściej pojawiają się dzieci i dlatego jest jak jest, a dodatek nie ma prawie nic do rzeczy. tylko powtarzam, dla osób myślących, żule, menele itd będą się kocic na potege za te pieniadze. Później będzie płacz jak im zabiorą tą kasę.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:39
~:(
Proszę państwa, w Kutnie rodzi połowa lub więcej powiatu gostynińskiego, gdyż tam zlikwidowano porodówkę. Liczba urodzeń kutnian spada.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:37
~Ak47
GMP dobra praktyka zawodowa, radze sie doszkolic
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 12:39
Sprzedam nową, zaplombowaną konsolę PS4 SLIM CUH-2016A 500GB. Konsola ma 12 miesięcy gwarancji od momentu, gdy zostanie uruchomiona i aktywowana w systemie PS. 1050zł
Kontakt:
880629516
2017-03-30 12:39
skoczek sprzedam za 150 zl
Kontakt:
510750154
2017-03-30 12:39
REMONTY-KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
WYKONUJEMY WSZELKIE PRACE REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE
-PROFESJONALNĄ GŁADŹ SZPACHLOWĄ
-SUFITY PODWIESZANE O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH
-BELKI HALOGENOWE
-WYMIANA OKIEN I DRZWI
-MONTAŻ PODŁÓG DREWNIANYCH I PANELI
-ŚCIANKI DZIAŁOWE
PRACE U PAŃSTWA WYKONUJĄ NAPRAWDĘ SOLIDNI, UCZCIWI I ZNAJĄCY SIĘ NA SWOJEJ PRACY FACHOWCY.
GWARANTUJEMY SWOJĄ JAKOŚĆ DŁUGOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W TEJ OTO BRANŻY. FIRMA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE PROJEKTOWANIEM I ARANŻACJĄ WNĘTRZ.
WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ POD NIŻEJ WYMIENIONY NUMER I UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE.
Kontakt:
791 869 434
2017-03-30 12:39
Kurtka dziewczęca wiosenno-jesienną ,kolor szary,rozmiar na metce to 152cm ale podaję wymiary ponieważ jest zawyżony/szer.42cm.*2dług.48cm,długość rękawa 56cm/ stan bardzo dobry,cena 30zł..polecam:)
Kontakt:
601709041 gg1197091
2017-03-30 12:39
Witam-sprzedam krzesło z eko skóry (białe),stan idealny.Cena 180 zł
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:39
Witam-sprzedam stolik-pufa (w kolorze białym),stan idealny.Cena 70 zł
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:39
Sprzedam zamrazarke za 350zł sprawna
Kontakt:
504911542
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1