Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: BEDLNO

Warszaty dla gimnazjalistów w Bedlnie

autor: toza | 2016-09-30 14:21 | 0 komentarzy

Dziś uczniowie klas trzecich gimnazjum w Bedlnie wzięli udział w warsztatach, których tematem przewodnim było pisanie scenariuszy. Zajęcia zorganizowała Katarzyna Krzewicka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie. Jest to element współpracy ze szkołami z gminy Bedlno. Warsztaty poprowadził Zbigniew Masternak.

dalsza część newsa - rozwiń

Czytali "Quo vadis" w Bedlnie

autor: toza/GOK Bedlno | 2016-09-05 10:34 | 1 komentarz

Gminna Biblioteka Publiczna w Bedlnie po raz drugi włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, którą w 2012r. zainicjował Prezydent RP.  Projekt ma na celu popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacnianie poczucia narodowej i kulturowej wspólnoty poprzez publiczna lekturę klasyki polskiej literatury.

dalsza część newsa - rozwiń

Wiatraki budzą bunt wśród mieszkańców

autor: toza | 2016-09-01 12:18 | 25 komentarzy

Jak bumerang powraca problem elektrowni wiatrowych w naszym regionie. Mieszkańcy gminy Krzyżanów postanowili zainteresować swoimi spostrzeżeniami na ten temat radnych powiatowych. Obawiają się, że obecność wiatraków zakłóci nie tylko krajobraz, ale także komfort ich życia. Część z elektrowni ma się znajdować mniej niż kilometr od najbliższych zabudowań.

dalsza część newsa - rozwiń

Pani Stanisława walczy z wójtem

autor: toza | 2016-07-19 07:40 | 33 komentarze

Skargą na działania wójta Krzysztofa Kołacha zakończyła się sprawa wiatraków w gminie Bedlno. Stanisława Makowska podkreśla, że włodarz za nic ma zdrowie mieszkańców, a sekretarz gminy próbowała ją nakłonić do wycofania zażalenia. Gminni radni na ostatniej sesji poruszyli temat skargi złożonej przez Stanisławę Makowską na działalność wójta, Krzysztofa Kołacha.

– Uważam, że wójt ma za nic nasze zdrowie i komfort życia. Do- wiedziałam się, że wiatraki źle wpływają na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci i starszych. Dlatego głośno się sprzeciwiam ich budowie. Napisałam w tej sprawie skargę do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – mówi Stanisława Makowska.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BEDLNO | WIATRAKI

Krzysztof Kołach z absolutorium

autor: toza | 2016-06-24 14:56 | 38 komentarzy

Radni rady gminy Bedlno byli jednomyślni i na dzisiejszej sesji udzielili absolutorium wójtowi, Krzysztofowi Kołachowi. W głosowaniu brał udział komplet 15 radnych. Wójt podkreślał, jak ważne jest zaangażowanie i ciężka praca dla dobra gminnej społeczności. Powodem do dumy jest fakt, że gmina Bedlno nie ma żadnych zaciągniętych kredytów. W ubiegłym roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości ok. miliona zł.

tagi: BEDLNO | KOŁACH | WÓJT

W Bedlnie rozmawiali o rozwoju rolnictwa

autor: toza | 2016-06-08 07:00 | 12 komentarzy

Jaki pomysł ma rząd na rozwój rolnictwa i co kryje się pod hasłem "dobra zmiana"? Czy polski rolnik ma szansę konkurować z farmerami z krajów zachodnich? Między innymi na te pytania odpowiadał mieszkańcom Bedlna sekretarz stanu w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi, Jacek Bogucki, który przyjechał na zaproszenie posła Tadeusza Woźniaka i radnego sejmiku województwa Roberta Baryły.

dalsza część newsa - rozwiń

Na ludowo w Bedlnie!

autor: ksz | 2016-06-05 16:12 | 1 komentarz

W Bedlnie trwa XXVI Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych. W tym roku na deskach Gminnego Ośrodka Kultury występują artyści z 20 kapel.

Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych odbył się po raz pierwszy w 1991 roku.  Był początkowo przeglądem kapel regionu płockiego. Jego organizatorami wówczas byli: Wojewódzki Dom Kultury w Płocku, Urząd Wojewódzki i samorządowe władze Gminy Bedlno.

Bardzo szybko jednak stało się jasne, że Przegląd jest dobrym miejscem konfrontacji dokonań kapel, możliwością zaprezentowania swoich umiejętności szerszej publiczności, a przede wszystkim wydarzeniem łączącym pokolenia i integrującym społeczeństwo.

dalsza część newsa - rozwiń

Świętowali w gimnazjum w Bedlnie

autor: toza | 2016-05-18 15:17 | 11 komentarzy

Dziś w Bedlnie odbyła się wyjątkowa uroczystość. 10 lat temu miejscowemu gimnazjum nadano imię Jana Pawła II. Z tej okazji odbyła się msza, po której przemaszerowano do budynku szkoły. W uroczystości wzięli udział m.in władze gminy, z wójtem Krzysztofem Kołachem na czele, przewodniczący rady powiatu kutnowskiego, Marek Jankowski, biskup ordynariusz Andrzej Dziuba, uczniowie i nauczyciele.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BEDLNO | GIMNAZJUM

Łowicki strój ludowy - tradycja żywa

autor: am/GOK Bedlno | 2016-05-10 07:50 | 0 komentarzy

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie zaprasza w dniach 9-31 maja na wystawę ze zbiorów Muzeum w Łowiczu pt. "Łowicki strój ludowy - tradycja żywa".

Prelekcja 12 maja o godzinie 10.30. Wstęp wolny.

tagi: BEDLNO | MUZEUM | WYSTAWA

Biesiadna uczta w Bedlnie

autor: ksz | 2016-04-24 15:48 | 9 komentarzy

Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie odbywa się wielka ludowa impreza - IV Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej. Festiwal jest jedną z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej. Ma na celu integrację różnorodnych środowisk poprzez wspólne śpiewanie polskich piosenek biesiadnych.

- Naszym zamierzeniem jest, by stał się miejscem spotkań wykonawców z terenu całego powiatu w celu nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń - mówi Jolanta Rosół, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie. - Wspólne biesiadowanie jest jedną z form spędzania wolnego czasu i integracji społeczności lokalnej i powiatowej.

dalsza część newsa - rozwiń

Kraksa w Zleszynie

autor: am/KPP Kutno | 2016-03-31 08:57 | 9 komentarzy

Wczoraj o godzinie 13 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Zleszyn (gm. Bedlno).

- Kierująca citroenem c3, 27-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego jadąc drogą podporządkowaną z kierunku miejscowości Pniewo w kierunku Orłów nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu drogą k-92 z kierunku miejscowości Bedlno, pojazdowi renault clio, kierowanym przez mieszkańca Kutno - mówi podkom Paweł Witczak  z KPP Kutno.

W wyniku zdarzenia, obrażeń ciała w postaci wstrząśnienia mózgu, stłuczenia klatki piersiowej doznał pasażer renault. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

tagi: BEDLNO | KPP KUTNO

W Bedlnie świętowali Dzień Niepodległości

autor: am/GOK Bedlno | 2015-11-17 08:04 | 2 komentarze

97 lat temu Polska  odzyskała  niepodległość i ponownie pojawiła się na mapach po 123 latach zaborów dokonanych przez Prusy, Rosję i Austrię. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku  to narodowe święto obchodzone 11 listopada - z tej okazji w całym kraju odbyły  się uroczystości.

W Gminie Bedlno w kościele parafialnym w Bedlnie ks. Prałat Bolesław Kuśmirek odprawił mszę świętą w Intencji Ojczyzny, wójt gminy Krzysztof Kołach odczytał przemówienie a montaż  słowno – muzyczny pod kierunkiem  Doroty Śnieć  i Haliny Milewskiej przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BEDLNO | OBCHODY

Czar jesieni na deskach sceny...

autor: am/GOK Bedlno | 2015-09-17 07:55 | 0 komentarzy

W sobotę, 12 września Miejski Ośrodek Kultury w  Głownie zorganizował VIII już edycją Artystycznych Spotkań Seniorów „Czar Jesieni  2015”, której to imprezie patronuje burmistrz Głowna.

Na scenie głowieńskiego MOK zaprezentowąło się 27 zespołów, 16 solistów, 6 duetów oraz 4 gawędziarzy. W tegorocznej edycji zespoły musiały zmierzyć się z repertuarem Haliny Kunickiej, Jerzego Połomskiego lub zespołu Trubadurzy wykonując obowiązkowo jedną ich piosenkę oraz drugą - dowolną. W przypadku solistów i duetów  repertuar był dowolny.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BEDLNO

"Metafora" z Dorzeliniakami w GOKu w Bedlnie

autor: am, GOK Bedlno | 2015-08-26 07:50 | 0 komentarzy

Grupa Teatralna "Metafora" zaprasza na spektakl muzyczny pt. "Posag" przy akompaniamencie Kapeli Dobrzeliniacy.

Występ odbędzie się 3 września o godzinie 19 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie.

tagi: BEDLNO

95 Rocznica Bitwy Warszawskiej w Gminie Bedlno

autor: am/UG Bedlno | 2015-08-19 07:56 | 1 komentarz

15 sierpnia w parafii w Pleckiej Dąbrowie obchodziliśmy 95 Rocznicę Bitwy  Warszawskiej,  zwanej "Cudem nad Wisłą".

Uroczystą mszę św. odprawił  proboszcz ks. Robert  Lejwoda w intencji  poległych bohaterów, w obronie ojczyzny  w latach 1914-1921.

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie. W uroczystości wziął udział przedstawiciel powiatu przewodniczący rady powiatu Marek Jankowski, władze gminy m.in. wójt gminyKrzysztof Kołach, przewodniczący rady gminy Marian Dysierowicz, poczty sztandarowe OSP, szkół podstawowych, gimnazjum i  PSL z terenu gminy.  Charakter obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą” nadał  udział  Zbigniewa Zagajewskiego - członka Narodowych Sił Rezerwy, historyka, pasjonata żołnierza, dziennikarza Radia Niepokalanów oraz przedstawiciela Związku Kombatantów RP byłych więźniów politycznych górników. Delegacje  instytucji i szkół  złożyły wiązanki pod pomnikiem poległych.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BEDLNO

Święto Plonów w gminie Bedlno

autor: am/UG Bedlno | 2015-08-18 11:22 | 1 komentarz

Wójt gminy Bedlno, Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie zapraszają na Święto Plonów w gminie Bedlno, które odbędzie się 6 września.

W programie:
12.30 - msza św. w kościele parafialnym w Bedlnie
14 - uroczystości dożynkowe:

  • część obrzędowo - wieńcówa
  • wystąpienia zaproszonych gości
  • dożynkowe prezentacje zespołów śpiewaczych i kapel ludowych

16 - gwiazda - zespół cygański "Romen"
18-24 - zabawa taneczna

tagi: BEDLNO | DOŻYNKI

Pozwolenie na usunięcie wiatrołomów

autor: am/UG Bedlno fot. OSP Mirosławice | 2015-07-22 07:55 | 6 komentarzy

W dniu 19 lipca 2015 roku około godziny 18:30 przez gminę Bedlno  przeszedł silny wiatr (huragan).

Natychmiast zadysponowano wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gm. Bedlno udzielając pomocy  poszkodowanym mieszkańcom. Z magazynu Obrony Cywilnej zostały wydane plandeki oraz sznurek rolniczy w celu zabezpieczenia uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Najwięcej zniszczeń odnotowano w miejscowości Wewiórz, Wolska Kolonia,  Wojszyce, Bedlno, Janów, Stanisławice. Z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zostały częściowo  pozrywane dachy, powyrywane okna, poprzewracane słupy energetyczne (w niektórych miejscach na budynki mieszkalne), pozrywane linie energetyczne, powyrywane drzewa z korzeniami.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BEDLNO | WICHURA

XXV Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych Bedlno 2015

autor: pp, GOK Bedlno | 2015-05-18 11:50 | 0 komentarzy

Wójt Gminy Bedlno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie zapraszają na Jubileuszowy XXV Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych Bedlno 2015, który odbędzie się 7 czerwca o godz. 13:00 w GOK Bedlno.

Program przeglądu:
13:00 - Otwarcie Jubileuszowego XXV Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Ludowych
13:15-15:30 - Prezentacje konkursowe kapel ludowych
15:30-19:00 - "Wspólne muzykowanie" (ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród)
19:00-24:00 - Zabawa taneczna - wstęp wolny

Dodatkowo atrakcje dla dzieci i dorosłych: stoiska z wyrobami twórców ludowych, stoiska z jadłem lokalnym, bufet: piwo i kiełbaski.

tagi: BEDLNO

Zespoły z Bedlna w Koluszkach

autor: pp, GOK Bedlno | 2015-04-22 11:20 | 1 komentarz

18 kwietnia po raz pierwszy zespoły śpiewacze z Bedlna wystąpiły na scenie w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, biorąc udział w XVIII Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora Koluszki 2015. Przegląd miał formę konkursową, wykonawcy byli oceniani w trzech kategoriach:

  • Kategoria Zespoły: wokalne, instrumentalne, wokalno – instrumentalne, zespoły pieśni i tańca, kapele ludowe, kapele podwórkowe,
  • Kategoria Soliści (w tym również duety): wokaliści.
  • Kategoria Kabarety ( w tym gawędziarze)

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie reprezentowały Zespoły Śpiewacze: „Wojszycanki’, „Żeroniczanki”,” Wesołe Pleckowianki” oraz soliści: Anna Lebioda, Bogusława Stępniak, Mieczysław Cichocki.

Koncert z okazji Dnia Kobiet w Bedlnie

autor: pp, GOK Bedlno | 2015-03-02 08:01 | 0 komentarzy

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 8 marca o godz. 15:30.

W programie recital zespołu Jack Pop Band. Biletem wstępu kawałek ciasta wraz z przepisem.

tagi: BEDLNO | KULTURA

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:30
~mama
nie ma poródówki w gostynienie ?(gorzewie) i to dlatego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:17
~Przyjaciel
Łukasz no powiedz głośno co z szeryfem.
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:02
~Krystian
Zmieni się prawo i 500 plus się skończy a potem alimenty albo do roboty
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:45
~Przyjaciel
A ,,kuń'' z Bakomy Walczak kiedy awans dostanie? to taki mądry dzielnicowy.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:42
~macko
500+ jest teraz, niedługo może go nie być, więc myślę, że myślący ludzie tym akurat się nie kierują. Myślę, że teraz wyż demograficzny wszedł w ten wiek gdzie najczęściej pojawiają się dzieci i dlatego jest jak jest, a dodatek nie ma prawie nic do rzeczy. tylko powtarzam, dla osób myślących, żule, menele itd będą się kocic na potege za te pieniadze. Później będzie płacz jak im zabiorą tą kasę.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:39
~:(
Proszę państwa, w Kutnie rodzi połowa lub więcej powiatu gostynińskiego, gdyż tam zlikwidowano porodówkę. Liczba urodzeń kutnian spada.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:37
~Ak47
GMP dobra praktyka zawodowa, radze sie doszkolic
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 12:39
Sprzedam nową, zaplombowaną konsolę PS4 SLIM CUH-2016A 500GB. Konsola ma 12 miesięcy gwarancji od momentu, gdy zostanie uruchomiona i aktywowana w systemie PS. 1050zł
Kontakt:
880629516
2017-03-30 12:39
skoczek sprzedam za 150 zl
Kontakt:
510750154
2017-03-30 12:39
REMONTY-KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
WYKONUJEMY WSZELKIE PRACE REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE
-PROFESJONALNĄ GŁADŹ SZPACHLOWĄ
-SUFITY PODWIESZANE O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH
-BELKI HALOGENOWE
-WYMIANA OKIEN I DRZWI
-MONTAŻ PODŁÓG DREWNIANYCH I PANELI
-ŚCIANKI DZIAŁOWE
PRACE U PAŃSTWA WYKONUJĄ NAPRAWDĘ SOLIDNI, UCZCIWI I ZNAJĄCY SIĘ NA SWOJEJ PRACY FACHOWCY.
GWARANTUJEMY SWOJĄ JAKOŚĆ DŁUGOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W TEJ OTO BRANŻY. FIRMA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE PROJEKTOWANIEM I ARANŻACJĄ WNĘTRZ.
WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ POD NIŻEJ WYMIENIONY NUMER I UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE.
Kontakt:
791 869 434
2017-03-30 12:39
Kurtka dziewczęca wiosenno-jesienną ,kolor szary,rozmiar na metce to 152cm ale podaję wymiary ponieważ jest zawyżony/szer.42cm.*2dług.48cm,długość rękawa 56cm/ stan bardzo dobry,cena 30zł..polecam:)
Kontakt:
601709041 gg1197091
2017-03-30 12:39
Witam-sprzedam krzesło z eko skóry (białe),stan idealny.Cena 180 zł
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:39
Witam-sprzedam stolik-pufa (w kolorze białym),stan idealny.Cena 70 zł
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:39
Sprzedam zamrazarke za 350zł sprawna
Kontakt:
504911542
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1