Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: BUDOWA

Rondo na Żwirki i Wigury dopiero po świętach

autor: ow | 2016-12-22 07:00 | 25 komentarzy

Budowa ronda przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Troczewskiego, Wyszyńskiego i Żwirki i Wigury trwa już ponad dwa miesiące. Pierwotnie zakończenie prac planowano na początek grudnia, jednak roboty przedłużono o dwa tygodnie. Choć zgodnie z nowymi założeniami rondo powinno być gotowe przedwczoraj, to końca budowy nie widać.

Jak się dowiedzieliśmy, rondo zostanie udostępnione dla kierowców do końca bieżącego roku, jednak wszystkie prace zakończą się do 5 stycznia 2017 r.

- Ostatnia warstwa nawierzchni asfaltowej oraz oznakowanie pionowe i poziome na rondzie przy ul. Żwirki i Wigury, Troczewskiego, Wyszyńskiego zostaną wykonane po okresie świąteczny - poinformowało Biuro Prasowe UM.

tagi: BUDOWA | RONDO

Przebudowa alejek w parku Traugutta

autor: toza | 2016-04-08 07:00 | 13 komentarzy

Od wczoraj, w parku Traugutta trwa przebudowa alejek. Zniszczone i mało estetyczne dróżki zastąpi nowa kostka brukowa. Prace wykonuje firma "WITMAR" z Gołębiewka Nowego. To początek prac mających na celu poprawę wizerunku tego lubianego przez wszystkich Kutnian miejsca. Oprócz naprawy alejek, planowane jest także utworzenie nowego placu zabaw w miejscu, w którym dotąd znajdowała się scena.

tagi: BUDOWA | PARK

Inwestycja przy ul. Siemiradzkiego

autor: toza | 2016-03-21 07:00 | 4 komentarze

W lipcu tego roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpocznie budowę 4 budynków przy ul. Siemiradzkiego. Inwestycja podzielona jest na 2 etapy. W pierwszym powstaną dwa budynki z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. W drugim etapie zbudowane zostaną dwa kolejne budynki- jeden z mieszkanami na sprzedaż i jeden, w którym zlokalizowany będzie osiedlowy sklep.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BUDOWA

Trwa budowa kościoła przy ul. Kochanowskiego

autor: toza | 2016-03-10 07:00 | 12 komentarzy

Od 3 lat trwa budowa kościoła przy ul. Kochanowskiego. Prace powoli posuwają się do przodu, jednak do ich zakończenia wciąż daleka droga.

 - Nie da się określić konkretnej daty zakończenia budowy, uwarunkowane jest to od cegiełek zbieranych od parafian. Póki co priorytetem jest dla nas doprowadzenie prac do tzw. „stanu surowego”- mówi proboszcz, ks. Rafał Wiśniewski.

Początkowo budowę świątyni wsparła Diecezja Łowicka oraz Caritas. Obecnie powstaje ona wyłącznie z dobrowolnych ofiar. Jak podkreśla ks. Wiśniewski, msze w kaplicy przy placu budowy odbywają się od grudnia 2014 r. Od września 2015 r. funkcjonuje także jadłodajnia, która wydaje ok. 70 ciepłych posiłków dziennie.

tagi: BUDOWA

Budowa przy ul. Jasnej

autor: toza | 2016-03-04 08:15 | 16 komentarzy

Budynek dawnej elektrowni, który kompletnie popadł w ruinę i był jedynie miejscem alkoholowych libacji, przeszedł już do historii. W jego miejscu powstaje budynek handlowo-usługowy, który zdecydowanie poprawi estetykę ul. Jasnej. Chętni najemcy lokali już się zgłaszają.

- Osoby zainteresowane wynajmem już się z nami kontaktują. Nie mogę jednak zdradzić, o jakie konkretnie punkty handlowe i usługowe chodzi - mówi nam w rozmowie telefonicznej inwestor, Marcin Grzegory

Prace budowlane idą w szybkim tempie i już wkrótce budynek zostanie oddany do użytku.

- Planowany termin zakończenia budowy to połowa lub koniec kwietnia bieżącego roku.

tagi: BUDOWA

Praca w pocie czoła, czyli jak radzić sobie z upałem

autor: ns | 2015-08-06 12:00 | 8 komentarzy

Praca fizyczna nikomu nie kojarzy sie z czymś łatwym i przyjemnym. Wiedzą o tym doskonale pracownicy firm remontowych i budowlanych oraz zwykli handlowcy. Są oni zmuszeni wykonywać swoje obowiązki bez względu na panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BUDOWA | POGODA

Rozbierają budynek dawnej elektrowni. W tym miejscu powstanie pawilon handlowy

autor: ns, TV Kutno | 2015-07-30 12:26 | 26 komentarzy

Od kilku dni trwają prace rozbiórkowe na terenie dawnej elektrowni. Budynek wybudowano na początku XX wieku i był pierwszą placówką, w której zainstalowano generator zaopatrujący w prąd  całe miasto.

Budynek popadł w ruinę i groził zawaleniem od dłuższego czasu. Prace rozbiórkowe wzbudzają ogólną aprobatę okolicznych mieszkańców. Rozpadający się budynek był jedynie schronieniem dla bezdomnych i miejscem pijackich libacji. W miejsce wyburzonego gmachu dawnej elektrowni ma zostać wybudowany obiekt handlowo-usługowy. Mieszkańcy mają nadzieję, że zastępujący ruinę nowy gmach poprawi walory estetyczne okolicy.

tagi: BUDOWA

Praca nad nowymi parkingami na Rejtana wre

autor: aw | 2015-06-23 15:00 | 13 komentarzy

Trwa budowa parkingów na ulicy Rejtana w Kutnie. Prowadzone działania koordynuje Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier”, a utworzeniem nowych miejsc parkingowych zajmuje się firma P.W. Hydrobud z Leszczynka.

- Przetarg na budowę wygrała firma „Hydrobud”.  Prace podzielone są na dwa etapy. Pierwszy, którego ukończenie przewidziane jest na koniec czerwca, obejmuje ulicę Hallera 4 i Sikorskiego 8. Drugi etap, zaplanowany na okres od 1 lipca do 31 października, dotyczyć będzie ulicy Rejtana 36 i 38, Maczka 19 i Sikorskiego 9. - mówi Krzysztof Matusiak, zastępca prezesa RSM „PIONIER” w Kutnie.

Warto dodać, że RSM „Pionier” zajmuje się także remontami chodników i dróg osiedlowych. Wcześniejsze inwestycje dotyczyły m.in. ulicy Grunwaldzkiej, Chrobrego, Wilczej, Jana Pawła czy Warszawskie Przedmieście.

Mury kościoła pną się do góry!

autor: mk | 2015-01-09 06:00 | 101 komentarzy

Mroźna pogoda nie przeszkadza pracownikom kutnowskiego Przedsiębiorstwa Budowlano - Inżynieryjnego "Mavex", którzy w pocie czoła pracują na budowie kościoła pw. Błogosławionych Męczenników Kutnowskich przy ul. Kochanowskiego. Efekty prac zaczynają być zauważalne z każdym dniem. Wobc tego nasuwa się jedno pytanie - kiedy wierni będą mogli przekroczyć progi nowej świątyni?

- Na chwilę obecną nie można sprecyzować dokładnej daty powstania świątyni. Wszystko zależy od datków wiernych. Mamy jdnak nadzieję, że budowę uda się ukończyć jak najszybciej - wyjaśnia ks. Rafał Wiśniewski, proboszcz parafii.

Wybudują nowy blok na Kochanowskiego

autor: bn | 2014-11-20 06:00 | 12 komentarzy

Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości na ul. Kochanowskiego powstanie nowy blok. Jak poinformował nas dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich, Marian Sierpiński, aktualnie inwestycja znajduje się w fazie projektu i najprawdopodobniej w przyszłym roku rozpocznie się budowa bloku.

 - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa bloku zostanie ukończona w 2016 roku. Będą to 32 mieszkania 2- i 1-pokojowe - mówi dyrektor Sierpiński.

tagi: BLOK | BUDOWA | ZNM

Przekazali klucze w "Zielonej Ekierce"

autor: wk | 2014-07-28 10:42 | 59 komentarzy

Dziś o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste przekazanie kluczy w budynku mieszkalnym "Zielona Ekierka". Obiekt znajduje sie przy zbiegu ulic Władysława Jagiełły i Bolesława Chrobrego.

Podczas uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosił Andrzej Nowakowski - prezes Zarządu RSM "Pionier" w Kutnie. Podczas przemowy padła m.in. prośba do prezydenta miasta o rozważenie budowy parkingu wzdłuż ulicy Bolesława Chrobrego.

 

dalsza część newsa - rozwiń

Budowa drogi na Koniecpolskiego w końcowej fazie

autor: bn | 2014-07-10 06:00 | 3 komentarze

Już za miesiąc zostanie ukończona budowa ulicy Koniecpolskiego wraz z chodnikiem oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Za realizację zadania odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydrobud P. Złotowski z Kutna. Łączna kwota budowy wyniesie ok. 520 000 zł.

Jak informuje Joanna Brylska z biura prasowego kutnowskiego magistratu, zakończenie budowy ulicy Koniecpolskiegona odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Rejtana, planowane jest na połowę sierpnia 2014 r.

Ruszyła budowa ronda na Szymanowskiego

autor: bn | 2014-04-10 12:33 | 9 komentarzy

Na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego, Żwirki i Wigury oraz Oporowskiej rozpoczęły się prace związane z budową ronda. Zakres prac będzie obejmował również budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Na realizację tego przedsięwzięcie wykonawca ma 4 miesiące. W tym czasie należy spodziewać się utrudnień w ruchu w tej części miasta.

Przypomnijmy, że przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Mawex, które złożyło najkorzystniejszą ofertę finansową, wynoszącą ok. 950 tys. zł.

O powstanie ronda na Skrzyżowaniu Szymanowskiego, Żwirki i Wigury oraz Oporowskiej mieszkańcy wnioskowali już od dawna, gdyż należy ono do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Kutnie i niejednokrotnie dochodziło tam do wypadków.

dalsza część newsa - rozwiń

Radny wywalczył przejście

autor: łs | 2013-10-11 10:02 | 17 komentarzy

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem powstanie trakt łączący ulice 1 Maja i Zamkową. Zabiegał o to radny Robert Feliniak.

- Na wniosek mieszkańców złożyłem interpelację dotyczącą wykoniania przejścia dla pieszych pomiędzy tymi ulicami. To w znacznym stopniu poprawie komunikację pieszą - mówi R. Feliniak.

dalsza część newsa - rozwiń

Będą nowe mieszkania na Barlickiego

autor: łs | 2013-10-09 06:00 | 19 komentarzy

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie rozpoczął remont rozpadającej się kamienicy przy ulicy Barlickiego.

- Po zakończeniu prac w budynku dostępnych będzie około dziesięć lokali socjalnych. Dostaną je osoby, które czekają na własny kąt na liście mieszkaniowej - mówi Marian Sierpiński, dyrektor ZNM w Kutnie.

Inwestycja pochłonie około 900 tysięcy złotych.

Pomnik Harcerzy z poślizgiem

autor: łs | 2013-10-07 13:44 | 1 komentarz

Opóźnia się ukończenie pomnika Poległych Harcerek i Harcerzy, który znajduje się na skwerze im. harcmistrzynii Ładykowskiej-Zys przy ulicy Grunwaldzkiej w Kutnie.

W ostatnich dniach, po dłuższym zastoju, przy pomniku można było spotkać pracowników, którzy wykonują ostatnie roboty związane z uprzątnięciem terenu. Wszystko wskazuje, że w ciągu najbliższych tygodni pomnik wreszcie zostanie ukończony.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BUDOWA | ZHP

Remont Łąkoszyńskiej do końca października

autor: łs | 2013-10-04 13:09 | 15 komentarzy

Do końca tego miesiąca potrwać ma remont ulicy Łąkoszyńskiej, która jest częścią drogi wojewódzkiej nr 702.

Dotychczas poszerzona została jezdnia i wykonano nowe trotuary. Przebudowano również zatoczki autobusowe i kanalizację deszczową.

Inwestycja, którą realizuje firma Skanska kosztuje prawie 4 mln złotych. Kierowcy jeszcze przez kilka tygodni muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na tym odcinku drogi.

tagi: BUDOWA | DROGI

Utrudnienia w centrum, naprawiają studzienki

autor: łs | 2013-09-27 14:21 | 3 komentarze

Od kilku dni w centrum miasta na kutnowskich kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Wszystko za sprawą prac konserwacyjnych studzienek.

Zmotoryzowani kierowcy muszą uważać szczególnie na skrzyżowaniu Jana Pawła II z Podrzeczną, gdzie z ruchu wyłączony jest fragment jednego z pasów.

Prace potrwają prawdopodobnie do końca przyszłego tygodnia.

tagi: BUDOWA | DROGI

Patriotyczne rondo przy nowej galerii?

autor: łs | 2013-09-21 14:24 | 44 komentarze

Na ul. Kościuszki od kilku tygodni trwają prace nad budową ronda, które będzie znajdować się tuż obok Marcredo Center. Wraz z inwestycją powstała dyskusja o tym, czyje imię nosić będzie rondo.

Patriotyczny głos w tej sprawie zabrał Robert Feliniak, radny miejski.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BUDOWA | DROGI

Remontują gmach policji

autor: łs | 2013-08-19 06:00 | 15 komentarzy

Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, a także remont schodów prowadzących do gmachu - od połowy lipca trwa remont siedziby Powiatowej Komendy Policji w Kutnie.

W związku z prowadzonymi pracami policjanci wyznaczyli nowe wejście do swojej siedziby, miejsce pracy zmienili także kutnowscy dyżurni, którzy przyjmują zgłoszenia o popełnionych przestępstwach.

Remont ma potrwać do połowy grudnia br.


DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:30
~mama
nie ma poródówki w gostynienie ?(gorzewie) i to dlatego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:17
~Przyjaciel
Łukasz no powiedz głośno co z szeryfem.
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:02
~Krystian
Zmieni się prawo i 500 plus się skończy a potem alimenty albo do roboty
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:45
~Przyjaciel
A ,,kuń'' z Bakomy Walczak kiedy awans dostanie? to taki mądry dzielnicowy.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:42
~macko
500+ jest teraz, niedługo może go nie być, więc myślę, że myślący ludzie tym akurat się nie kierują. Myślę, że teraz wyż demograficzny wszedł w ten wiek gdzie najczęściej pojawiają się dzieci i dlatego jest jak jest, a dodatek nie ma prawie nic do rzeczy. tylko powtarzam, dla osób myślących, żule, menele itd będą się kocic na potege za te pieniadze. Później będzie płacz jak im zabiorą tą kasę.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:39
~:(
Proszę państwa, w Kutnie rodzi połowa lub więcej powiatu gostynińskiego, gdyż tam zlikwidowano porodówkę. Liczba urodzeń kutnian spada.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:37
~Ak47
GMP dobra praktyka zawodowa, radze sie doszkolic
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 12:39
Sprzedam nową, zaplombowaną konsolę PS4 SLIM CUH-2016A 500GB. Konsola ma 12 miesięcy gwarancji od momentu, gdy zostanie uruchomiona i aktywowana w systemie PS. 1050zł
Kontakt:
880629516
2017-03-30 12:39
skoczek sprzedam za 150 zl
Kontakt:
510750154
2017-03-30 12:39
REMONTY-KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
WYKONUJEMY WSZELKIE PRACE REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE
-PROFESJONALNĄ GŁADŹ SZPACHLOWĄ
-SUFITY PODWIESZANE O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH
-BELKI HALOGENOWE
-WYMIANA OKIEN I DRZWI
-MONTAŻ PODŁÓG DREWNIANYCH I PANELI
-ŚCIANKI DZIAŁOWE
PRACE U PAŃSTWA WYKONUJĄ NAPRAWDĘ SOLIDNI, UCZCIWI I ZNAJĄCY SIĘ NA SWOJEJ PRACY FACHOWCY.
GWARANTUJEMY SWOJĄ JAKOŚĆ DŁUGOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W TEJ OTO BRANŻY. FIRMA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE PROJEKTOWANIEM I ARANŻACJĄ WNĘTRZ.
WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ POD NIŻEJ WYMIENIONY NUMER I UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE.
Kontakt:
791 869 434
2017-03-30 12:39
Kurtka dziewczęca wiosenno-jesienną ,kolor szary,rozmiar na metce to 152cm ale podaję wymiary ponieważ jest zawyżony/szer.42cm.*2dług.48cm,długość rękawa 56cm/ stan bardzo dobry,cena 30zł..polecam:)
Kontakt:
601709041 gg1197091
2017-03-30 12:39
Witam-sprzedam krzesło z eko skóry (białe),stan idealny.Cena 180 zł
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:39
Witam-sprzedam stolik-pufa (w kolorze białym),stan idealny.Cena 70 zł
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:39
Sprzedam zamrazarke za 350zł sprawna
Kontakt:
504911542
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1