Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: ECO

Uroczyste oddanie kotłów w ECO Kutno

autor: toza | 2017-01-26 13:12 | 10 komentarzy

Dziś w spółce ECO Kutno odbyło się uroczyste oddanie zmodernizowanych kotłów w Ciepłowni miejskiej nr 1 przy ul. Oporowskiej. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili wiceprezydent Kutna, Jacek Boczkaja, przedstawiciele zarządu ECO S.A z Opola oraz kutnowski zarząd spółki. Modernizacja kotłów kosztowała ponad 5 mln. zł. Wykonawcą inwestycji była firma Kotłorem z Lubina.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO

"ECO ciepłownia" gościła przedszkolaków

autor: am/nadesłane | 2016-11-29 09:55 | 0 komentarzy

Dzieci z II grupy z Przedszkola Nr 17 „Niezapominajka” przy ul. Szymanowskiego w Kutnie pod opieką Moniki Stolińskiej oraz Emilii Bartosiak wczoraj „ogrzewały” Miasto Kutno korzystając z ciepłowni ECO Kutno Sp. z o.o.

Wycieczka miała charakter edukacyjny i rozpoczęła się na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 2.  Goście trafili tam bez problemu. Ich drogowskazem był wysoki pod samo niebo komin (140m), który widać niemalże z każdej części miasta.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO

Paweł Łuczak nowym prezesem ECO Kutno

autor: toza, fot. TV Kutno | 2016-04-26 14:13 | 0 komentarzy

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta oficjalnie pożegnano dotychczasowego prezesa spółki ECO Kutno, Kamila Matolicza. Od 1 maja jego obowiązki przejmie Paweł Łuczak z opolskiej grupy ECO. Za współpracę i wkład w rozwój energetyki cieplnej w Kutnie dziękował prezydent Zbigniew Burzyński jednocześnie życząc powodzenia nowemu prezesowi.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO | PREZES

Komunikat

autor: ogłoszenie | 2016-03-08 09:27 | komentarze wyłączone

ECO Kutno Sp. z o.o. informuje, że nieszczelność zlokalizowana w rejonie ul. Warszawskie Przedmieście została usunięta w dniu dzisiejszym ok godz. 17.
W związku z tym dostawa czynnika grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej została przywrócona.


 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CIEPŁA WODA | ECO

W szpitalu nie zabraknie ogrzewania. KSS dogadał się z ECO

autor: bn | 2015-07-08 11:12 | 8 komentarzy

Kutnowski Szpital Samorządowy doszedł do porozumienia z firmą ciepłowniczą ECO. Przypomnijmy, że w wyniku zobowiązań KSS wobec spółki, istniało realne zagrożenie pozbawienia lecznicy usług ciepłowniczych.

Jak poinformował nas prezes zarządu ECO, Kamil Matolicz, obie strony uzgodniły już warunki spłaty zaległości, szpital wpłacił pierwszą ratę w wysokości ok. 90 tys. zł. Szczegóły porozumienia opublikujemy w piątek.

tagi: ECO | SZPITAL

Przerwa w dostawie ciepła 25.02.2015

autor: Komunikat | 2015-02-24 15:46 | komentarze wyłączone

ECO Kutno Sp. z o.o. informuje, że zlokalizowana została nieszczelność w magistrali ciepłowniczej, która będzie usunięta w dn. 25.02.2015. W związku z tym  od godz. 12.00 do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do niżej wymienionych obiektów:
ul. Wilcza 1, 2,  2a, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 6, 9, 5, 5a, 7a, 7b, 7c,7d,7e, 28
ul. Grunwaldzka 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 12b, 12c
ul. Troczewskiego 5
ul. W. Przedmieście 15, 18
ul. Wł. Jagiełły 2,4
ul. Królowej Jadwigi 3, 5

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 795-586-308.

Ewentualne zmiany w harmonogramie prac będą publikowanie na portalu www.kutno.net.pl

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia

KOMUNIKAT - przerwa w dostawie czynnika grzewczego - kolejne budynki

autor: ogłoszenie | 2014-09-02 08:00 | komentarze wyłączone

ECO Kutno Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.09.2014 r. od godz. 7:00 do godzin południowych nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego na potrzeby ciepłej wody użytkowej do niżej wymienionych budynków:
ul. Barlickiego 22A, 24, 24A, 28
ul. W. Polskiego 5, 6, 8, 10
ul. Staszica 6, 7, 7A, 10, 11, 13
ul. Kołłątaja 8A, 10, 12, 14, 16, 21.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac remontowych.
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Kierownikiem Działu Sprzedaży tel. 795 586 308. W godzinach 15.00 ÷7.00 Pogotowie Ciepłownicze pod nr tel. 24/253-63-86.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

tagi: ECO | KOMUNIKAT

KOMUNIKAT - przerwa w dostawie czynnika grzewczego

autor: ogłoszenie | 2014-08-31 08:00 | komentarze wyłączone

ECO Kutno Sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.09.2014 r. od godz. 700 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego na potrzeby ciepłej wody użytkowej do nw. Budynków:
ul. ZHP 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 8
ul. W. Przedmieście 4A, 6, 8, 9, 9A, 10
ul. Troczewskiego  2, 3, 12
ul. Szpitalna 1A/1B, 3, 3A, 5,
ul. Szymanowskiego 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 10, 10A, 12,
ul. Kościuszki 52, 54, 73
ul. J. Pawła II 11

Przerwa spowodowana jest koniecznością częściowego odwodnienia sieci w celu realizacji zadań remontowych w komorach ciepłowniczych.
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Kier. Działu Sprzedaży tel. 795 586 308. W godzinach 1500 ÷700 Pogotowie Ciepłownicze pod nr tel. 24/253-63-86.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

tagi: ECO | KOMUNIKAT

Utrudnienia w ruchu

autor: Ogłoszenie | 2014-06-03 08:00 | komentarze wyłączone

ECO Kutno Sp. z o.o. informuje, że od dnia 04.06.2014r. rozpoczyna realizację dwóch zadań inwestycyjnych p.n.: „Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego-handlowo-usługowego projektowanego na dz. o nr ewid. 513 przy ul. Kilińskiego w Kutnie” oraz „Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego-handlowo-usługowego rozbudowywanego przy ul. Kilińskiego 15a w Kutnie”. Inwestycje związane z podłączeniem nowych obiektów do sieci ciepłowniczej. Planowany termin zakończenia robót do dnia 13.06.2014r.

Zamknięcia ulicy Kilińskiego dla ruchu kołowego nastąpi od dnia 04.06.2014r. do 05.06.2014r. (środa, czwartek).

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO | OGŁOSZENIE

Laur ciepłownictwa dla Eco Kutno

autor: jch | 2013-09-21 06:00 | 4 komentarze

Spółka Eco Kutno została nagrodzona "Laurem Ciepłownictwa" w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze (sprzedaż ciepła w granicach 200 001 – 1 000 000 GJ) - poinformowała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Nagrody wręczono podczas uroczystej gali w czasie XVII Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach.

tagi: CIEKAWOSTKI | ECO

Konkurs plastyczny "Ptasie powroty"

autor: info: KDK | 2013-03-27 08:33 | 1 komentarz

W dniu 19 marca odbyło się posiedzenie jury IV edycji konkursu plastycznego "Ptasie powroty" organizowanego przez Kutnowski Dom Kultury, OTOP i PTAKI POLSKIE.

Jury w składzie: Agnieszka Dąbrowska-Walczak (instruktor plastyki KDK), Krzysztof Myśliwiec (członek lokalnej grupy OTOP), Przemysław Pasikowski (członek lokalnej grupy OTOP) oraz Jarosław Makowski (instruktor ds ekologii KDK) po obejrzeniu 208 prac ze szkół podstawowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch grupach wiekowych:

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO | KDK | KONKURS

Dzieci z gminy Kutno napiszą Listy dla Ziemi

autor: info: Daria Urbańska | 2013-02-28 10:49 | 0 komentarzy

Kutno znalazło się w gronie ponad 120 miast i gmin, które już przystąpiły do największej w tym roku akcji ekologicznej w Polsce. „Listy dla Ziemi” to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. W wydarzeniu ma wziąć udział blisko milion osób w całej Polsce.

Głównymi celami Listów dla Ziemi są edukacja ekologiczna oraz promowanie ważnego dla samorządów tematu  segregacji odpadów i recyclingu. Pomysł, na który wpadła bielska fundacja, jest bardzo prosty.

Dzieci z gmin, które zgłosiły chęć udziału w projekcie, w kwietniu podczas zajęć szkolnych na specjalnym ekologicznym papierze (zrobionym z makulatury) będą pisać specjalne listy.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO | SZKOŁY

ECO Kogeneracja - nowa spółka w Kutnie

autor: informacja prasowa, opr. ph | 2012-12-11 09:35 | 1 komentarz

W Grupie Kapitałowej ECO została utworzona kolejna spółka - ECO Kogeneracja z siedzibą w Kutnie. Prezesem zarządu został Kamil Matolicz, jednocześnie pełniący funkcję prezesa zarządu ECO Kutno.

Nowa spółka została utworzona w celu skoncentrowania w jednym podmiocie zadań związanych z eksploatacją nowo budowanych elektrociepłowni w Grupie Kapitałowej ECO.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO | GOSPODARKA

W Kutnie powstanie elektrociepłownia. Koniec z podwyżkami cen energii?

autor: ks | 2011-02-21 15:10 | 12 komentarzy

ECO Kutno, główny dostawca energii cieplnej do kutnowskich domów ma w planach budowę ekologicznej elektrociepłowni. Inwestycja ma zostać zlokalizowana przy ul. Oporowskiej. Inwestycja wpłynie korzystnie nie tylko na środowisko, ale także na ceny energii w mieście.

- Obecnie trwają przygotowania do inwestycji, w tym prace projektowe. Czekamy na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego złożyliśmy wniosek o przyznanie preferencyjnej pożyczki na ten cel - potwierdza Kamil Matolicz, prezes spółki (na zdj.).

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO | INWESTYCJA

ECO przejmie PEC

autor: debowski info: UM Kutno | 2009-03-19 13:00 | 1 komentarz

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rokowań w sprawie zbycia udziałów Miasta Kutno w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kutnie. Zespół zapoznał się z pakietem socjalnym, jaki został wynegocjowany przez Związki Zawodowe działające w PEC z Energetyką Cieplną Opolszczyzny S.A. w Opolu.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO

Energetyka Cieplna Opolszczyzny bliska prywatyzacji PEC-u

autor: debowski info: UM Kutno | 2009-02-18 16:54 | 4 komentarze

Zespół ds. Rokowań w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. zespół ds. Rokowań w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kutnie dokonał pozytywnej oceny oferty złożonej przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. i zakwalifikował tę spółkę do przeprowadzenia negocjacji pakietu socjalnego z przedstawicielami załogi PEC sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia negocjacji będzie ustalony pomiędzy ECO S.A. i PEC sp. z o.o. Zespół ds. Rokowań ustalił termin zakończenia negocjacji na dzień 5 marca 2009 r. i do tego dnia oczekuje przedstawienia uzgodnionego pakietu socjalnego. Zgodnie z obowiązującym przepisem, podpisanie umowy zbycia udziałów Spółki może nastąpić po uprzednim wynegocjowaniu pakietu socjalnego. Równocześnie odrzucona została oferta Dalkii Łódź S.A.

tagi: ECO

Kto kupi PEC?

autor: debowski | 2009-02-05 13:53 | 4 komentarze

Dalkia Łódź i Energetyka Cieplna Opolszczyzny przedstawiły najlepsze oferty dotyczące prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kutnie. - Są to bardzo dobre oferty, nawet lepsze niż wcześniej zakładaliśmy – mówi wiceprezydent Kutna, Jacek Boczkaja.

Obie firmy przedstawiły pakiet inwestycyjny oraz wstępny pakiet socjalny. Od dnia 16 lutego rozpoczną się negocjacje z firmami. Około 20 lutego jedna oferta wiążąca zostanie przedstawiona prezydentowi Kutna, potem do rozmów przystąpią przedstawiciele związków zawodowych, aby wynegocjować jak najlepszy pakiet socjalny - W okolicach marca wszytko powinno zostać zakończone – dodaje Jacek Boczkaja.

tagi: ECO

Co dalej z prywatyzacją PEC?

autor: debowski | 2008-11-04 13:48 | 4 komentarze

W dniu wczorajszym. Zespół ds. Rokowań zapoznał się ofertami wstępnymi, dotyczącymi zakupu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kutnie. Przypomnijmy, że zainteresowanie zakupem PEC wyraziły firmy: Vattenfall Poland Sp. z o.o. Warszawa, SFW Energia Sp. o. o, Gliwice, Fortum Heat Polska Sp. z o.o., Wrocław, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Opole oraz Dalkia Łódź S.A.

 – Po rozpatrzeniu ofert wstępnych podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania wszystkich pięciu oferentów. Zgodnie z ustaleniami firmy te w terminie od 17 listopada do 12 grudnia br. mają wyznaczone 3 – dniowe terminy do przeprowadzenia badania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – mówi Przewodniczący Zespołu ds Rokowań, Jacek Boczkaja.

tagi: ECO

Pięć firm chce kupić PEC

autor: debowski | 2008-10-30 14:43 | 8 komentarzy
Trwa procedura wyłonienia inwestora nabywającego udziały Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kutnie. Na zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia udziałów, wstępne oferty złożyło pięć firm. Zdaniem wiceprezydenta Kutna, Jacka Boczkaji wszystkie firmy zainteresowane wykupem PEC-u należą do potentatów na rynku ciepłowniczym.

Zainteresowane zakupem PEC-u są Vattenfall Poland z Warszawy, SFW Energia z Gliwic, Fortum Heat Polska z Wrocławia, Energetyka Cieplna Opolszczyzny z Opola oraz Dalkia Łódź. – Są to największe firmy branżowe w kraju. Teraz zarządzeniem prezydenta powołany został Zespół ds. Rokowań, w skład którego weszli przedstawiciele miasta, radni Rady Miasta oraz Rady Nadzorczej spółki – informuję Joanna Brylska z biura prasowego UM Kutno.dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ECO

Kryminał i poezja

autor: debowski | 2008-01-23 09:17 | 1 komentarz

W najbliższą sobotę w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się wieczór kryminalno - poetycki zatytułowany „Ballada o miłości i śmierci” promujący debiutancki tomik poetycki Jana Siwmira pt. „Różnopławy”.

Jan Siwmir to artystyczny pseudonim literackiego duetu – koalicji małżeńskiej, zafascynowanej morderstwem, jego postacią, od aspektu komicznego po filozoficzny. – czytamy na portalu ptakikluczem. W wolnych chwilach Jan Siwmir fotografuje, projektuje ubrania, biżuterię i wnętrza oraz „popełnia” kryminały.

Spotkanie, które poprowadzi Artur Fryz odbędzie się w sali nr 26. Początek, godzina 18.00. Wstęp wolny.


DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:50
~Podewrwe
A co w Anglii to może nie mówią. Otwórz oczy dziewczyno.
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:45
~Alkoholik
Może wkoncu zajmą się sklepami nocnymi z alkoholem jaki one mają wpływ na porządek w mieście szczególnie przy ulicy Barlickiego
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:41
~helga
Przepraszam Produkowane??? czy składane. Proszę KCI znowu kompromitacja i to na tle międzynarodowym
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:30
~mama
nie ma poródówki w gostynienie ?(gorzewie) i to dlatego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:17
~Przyjaciel
Łukasz no powiedz głośno co z szeryfem.
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:02
~Krystian
Zmieni się prawo i 500 plus się skończy a potem alimenty albo do roboty
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:45
~Przyjaciel
A ,,kuń'' z Bakomy Walczak kiedy awans dostanie? to taki mądry dzielnicowy.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 12:41
Sprzedam ubranka dla dziewczynki rozm.122-128 czyste i zadbane jak nowe
cena 50zł
Kontakt:
516-905-601
2017-03-30 12:41
Sweter dziewczęcy ażurowy /TAKKO/,kolor czarny,rozmiar z metki 146/152 cm NOWY ,cena 25 zł ,polecam:)
Kontakt:
601709041;gg1197091
2017-03-30 12:41
OBRAZY-2 szt ,kolor pomarańczowy,wymiary 30cm/30cm,grub.4cm,cena za komplet 50zł,Kutno
Kontakt:
601709041;gg1197091
2017-03-30 12:41
Witam-sprzedam 2 lampki na biurko (srebrna satyna) cena 45 zł(sztuka)
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:41
Bluza dziewczęca polarowa z kapturem /5,10,15/ -rozm.z metki 146 cm,stan bardzo dobry,cena 25 zł..polecam
Kontakt:
601709041;gg1197091
2017-03-30 12:41
Witam-sprzedam półkę chrom (łazienkową) cena 70 zł.
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:40
Tunika dziewczęca,rozm. z metki 158/164 CUBUS ,nowa z metką,kolor ecru,ze srebrnymi ozdobami,cena 20 zł ..polecam:)
Kontakt:
601709041;gg1197091
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1