Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: FILM

"Niemy - muzyczny" film

autor: am/CTMiT | 2016-09-05 08:49 | 1 komentarz

Wczoraj w CTMiT odbył się pokaz filmu "Charlie żołnierzem" z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie.

Film opowiada o Charlim - szeregowcu, biorącym udział w ćwiczeniach podczas I wojny światowej. Oddział, w którym jest nasz bohater, składa się z wyjątkowo niezdarnych żołnierzy, a Charlie przewyższa wszystkich swoją niekompetencją. W nocy ma sen o swoich wojennych wyczynach, podczas których zgłasza się na ochotnika do zrobienia wypadu na stronę wroga.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT | FILM

"Kino przy Fontannie"

autor: am/KDK | 2016-08-09 10:07 | 0 komentarzy

Kutnowski Dom Kultury zaprasza w sierpniu na wspólne filmowe wieczory w plenerze.

12 sierpnia w piątek wieczór Europa się śmieje, czyli pokaz dwóch komedii: o godz. 21 "Za jakie grzechy dobry Boże" oraz o godz. 23 "Dumni i wściekli".

19 sierpnia kino akcji i sensacji: godz. 21 film "Tajne przez poufne" a o godz. 23 film "Dorwać Gringo".

Ostatni pokaz Kina przy fontannie przypada na 26 sierpnia, wtedy o godz. 21 film "Dzień świra", natomiast o godz. 23 "Chłopaki nie płaczą".

tagi: FILM | FONTANNA | KDK

Pierwszy projekt Kutnowskiej Akademii Filmowej nagrodzony

autor: CTMiT, fot. Ryszard Grzelak/CTMiT | 2016-06-20 13:23 | 4 komentarze

W Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się kolejny pokaz Euroshorts w pigułce, czyli zestawu filmów krótkometrażowych oraz amerykańskich filmów reklamowych 2015. Podczas kinowej uczty premierę miał obraz "Czy to ty?" zrealizowany w naszym mieście przez Kutnowską Akademię Filmową działającą przy Kinie KDK. Jak opisują go twórcy, jest to portret (nie)codzienny kutnian, inspirowany dokumentalną twórczością Krzysztofa Kieślowskiego w ramach warsztatów reżyserskich z Arkadiuszem Jakubowskim.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT | FILM | KULTURA | KUTNO

Euroshorts w pigułce

autor: am/KDK | 2016-06-14 09:39 | 1 komentarz

 Euroshorts w pigułce już 17 czerwca o godz. 18 w CTMiT.

- Zestawy znakomitych filmów krótkometrażowych (łącznie 108 filmów z 27 krajów, nagrodzonych na wielu festiwalach);
- Blok Amerykańskiego Filmu Reklamowego 2015 - reklamy nagrodzone za walory artystyczne i włączone do zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku (MoMA).

Premiera filmu "Czy to ty?" zrealizowanego w naszym mieście przez Kutnowską Akademię Filmową w ramach warsztatów reżyserskich z Arkadiuszem Jakubowskim. "Portret (nie)codzienny Kutnian", inspirowany dokumentalną twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.

tagi: CTMIT | FILM

Kutnianie szkolą się pod okiem reżysera

autor: jch | 2016-01-30 12:30 | 4 komentarze

W Kutnowskim Domu Kultury ruszyły warsztaty w ramach Kutnowskiej Akademii Filmowej. Kutnianie zainteresowani tworzeniem filmów szkolą się pod okiem reżysera, producenta i scenarzysty Arkadiusza Jakubowskiego.

- Jestem reżyserem zakochanym w filmie i chciałbym opowiedzieć o mojej pasji. Cieszy mnie to, że uczestnicy w warsztatów są w różnym wieku. Mają od 18 do 50 lat. Liczę, że dojdziemy do ciekawych wniosków. Inne jest przecież postrzeganie 18-latka, a inne osoby np. czterdziestoletniej - mówi Arkadiusz Jakubowski.

dalsza część newsa - rozwiń

Absurdalnie śmieszne filmy w CTMiT

autor: am/KDK | 2016-01-20 08:15 | 2 komentarze

Wczoraj o godzinie 18 w CTMiT odbył się pokaz Short's Comedy. Pokaz ten to 12 absurdalnie śmiesznych i zadziwiająco różnorodnych krótkometrażowych komedii.

Goście dowiedzieli się, między innymi, skąd zdobyć mleko, gdy pobliżu nie ma krowy, ile trzeba poświęcić dla ukochanego dziecka, do czego może doprowadzić nadużywanie telefonu komórkowego, a także – z czym może wiązać się zgubienie skarpetki w publicznej pralni. A wszystko to przyprawione nutką ironicznego i sarkastycznego angielskiego humoru.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: FILM | KDK

"Gottland" w CTMiT

autor: am | 2015-09-24 07:58 | 1 komentarz

W czwartek, 24 września o godz. 18 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca zapraszamy na pokaz filmu "Gottland". Studenci słynnej praskiej szkoły filmowej FAMU zainspirowani zbiorem reportaży Mariusza Szczygła  opowiadają o powojennej Czechosłowacji i Czechach.

Link do wydarzenia

tagi: CTMIT | FILM

Dzieci poznały Skrzata

autor: am/CTMiT | 2015-09-21 08:08 | 0 komentarzy

W niedzielny poranek dzieci miały okazję poznać Skrzata! TEgo dnia bowiem w Centrum Teatru muzyki i Tańca odbył się "Kinematograf dla Malucha". Tym razem na dużym ekranie pojawiły się filmy z serii: "Skrzat".

Ponadto dzieciaki wraz z opiekunami pod okiem animatorów z KDK wykonali pacynki.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT | FILM

[WIDEO] Zbigniew Bródka zaprasza do udziału w akcji "Zgaś ryzyko - Bezpieczny dom"

autor: am/TV Kutno | 2015-09-17 08:17 | 0 komentarzy

"Zgaś ryzyko - Bezpieczny dom" to akcja edukacyjna mająca na celu uświadamianie społeczeństwu w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo we własnym domu. Już w sobotę, 19 września od godziny 12 na placu Piłsudskiego - miasteczko strażackie.

Kinematograf: "Skrzat"

autor: am | 2015-09-15 08:19 | 0 komentarzy

Centrum Teatru Muzyki i Tańca zaprasza na "Kinematograf dla Malucha". Tym razem na dużym ekranie pojawią się filmy z serii: "Skrzat".

Emisja odbędzie się 20 września o godzinie 11. Bilet" 5 złotych, dostępny w kasie KDK/CTMiT/online.

Link do wydarzenia

tagi: FILM

[WIDEO] "Gehenna psów". TVN Uwaga w schronisku "Przyjaciel"!

autor: am | 2015-09-14 11:29 | 46 komentarzy

TVN UWAGA wyemitował materiał o interwencji na terenie schroniska w podkutnowskich Kotliskach. "Gehenna psów" - tak brzmi tytuł materiału.

- Mimo zmian prawa i licznych kampanii społecznych, uwrażliwiających na prawa zwierząt, niektóre polskie schroniska wciąż przypominają katownie. To w Kotliskach słynie z wysokiej śmiertelności zwierząt, a mimo to gminy chętnie oddają psy pod „opiekę” jego właściciela, za co płacą z publicznych pieniędzy - czytamy w zapowiedzi.

tagi: FILM | SCHRONISKO

[WIDEO] Filmowy reportaż z VI Odysei Historycznej

autor: am/OKGK | 2015-07-22 07:46 | 2 komentarze

Zapraszamy do obejrzenia roportażu z VI Odysei Historycznej.

Autorem filmu jest Sylwester Jędruszkiewicz, instruktor ds. multimediów w Ośrodku Kultury Gminy Kutno.

[WIDEO] Rycerze stanęli w szranki

autor: am | 2015-07-20 13:05 | 0 komentarzy

Choć VI Odyseja Historyczna zakończyła się wczoraj, to wspomnienia z imprezy pozostaną wiecznie żywe. Jedną z zachowanych pamiątek jest film nagrany przez Ośrodek Kultury Gminy Kutno, który przedstawia walkę rycerzy podczas turnieju rycerskiego.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z materiałem.

Euroshorts po raz ósmy w Kutnie

autor: ksz | 2015-06-20 19:28 | 2 komentarze

W Centrum Teatru Muzyki i Tańca po raz ósmy odbył się pokaz Euroshorts w pigułce. Widzów przywitał zaproszony do Kutna dyrektor artystyczny festiwalu Euroshorts Przemysław Młyńczyk.

- Za pomocą festiwalowych filmów chcemy promować pewne idee. Pokazywać, że filmy to nie tylko pieniądze i wielkie hollywoodzkie produkcje, ale także i przygoda - zarówno dla twórców, jak i widzów - mówił.

Podczas pokazu można było zobaczyć krótkie filmy - zarówno fabularne, jak i dokumentalne, animowane i eksperymentalne. Druga część prezentowała z kolei amerykańskie filmy reklamowe - nagrodzone przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.

tagi: CTMIT | FILM | KULTURA

[WIDEO] Majówka z Bareją na analogowej taśmie

autor: ksz | 2015-05-07 22:29 | 6 komentarzy

Majówkowe szleństwa już za nami, jednak wciąż można powrócić do wspomnień. Pomóc może w tym Bartosz Kisielewski, który jak co roku zajął się rejestracją Majówki ze Stanisławem Bareją zabytkowym sprzętem reporterskim z przełomu lat 60. i 70. XX w. - kamerą Bauer VC1004 i naramiennym magnetowidem szpulowym Bauer VTR1004.

Zapraszamy do oglądania!

[WIDEO] Dron nad zamkiem w Oporowie

autor: am | 2015-04-01 06:00 | 3 komentarze

Zastanawiałeś się jak wygląda zamek w Oporowie z lotu ptaka? W sieci pojawił się materiał filmowy nagrany za pomocą drona, czyli zdalnie strowanego małego powietrznego statku.

Dzięki urządzeniu możemy spojrzeć na gotycki zamek w Oporowie wzniesiony w latach 1434-1449, przez biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego.

Zapraszamy również do innych materiałów profilu "Z drona" dostępnych na portalu Mojaleczyca.pl. Linki dostępne poniżej.

Zamek w Besiekierach z lotu drona

Dron nad kolegiatą w Tumie

Nieme kino z muzyką na żywo

autor: am | 2015-02-07 19:27 | 9 komentarzy

Dziś o godzinie 18:00 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się nie lada gratka dla miłośników niemego kina. Właśnie na sali CTMiT wyświetlono film pt. "Mumia" z wyżej wymienionego gatunku, jednak... z muzyką graną na żywo! 

"Mumia" jest amerykańsko-francuskim horrorem z 1932 roku, wyreżyserowanego przez Karla Freunda. Fabuła przedstawia historię archeologów, która w 1921 roku odkrywa mumię Imhotepa liczącą sobie 3700 lat. Kiedy jeden z młodych archeologów otwiera zwoje Thoth i odczytuje na głos ich zawartość, mumia ożywa.

Klimat poprzez grę na instrumentach tworzył zespół Czerwie.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT | FILM

Turbo na scenie podczas Rock & Rose [WIDEO]

autor: ksz | 2014-06-09 11:01 | 7 komentarzy

Druga edycja Rock&Rose Fest to już historia. Impreza zgromadziła fanów rocka i metalu z Kutna, Łodzi, Płocka i innych miast. Miłośnicy gitarowego brzmienia nie mogli narzekać na nudę. Do tego pogoda wyjątkowo dopisała.

Gwiazdą wieczoru był zespół Turbo.

"Nasza Klątwa" wygrywa na Short Waves w Kutnie

autor: ksz | 2014-03-21 20:51 | 3 komentarze

Dziś w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyła się kolejna odsłona Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych - Short Waves Festival 2014. Skupia się on na promocji i prezentacji rodzimej twórczości króthometrażowej. W tym roku pokazy Short Waves goszczą w ponad 60 miastach w Polsce, w Europie i na całym świecie. Zwycięzcę festiwalu wybiera publiczność.

- Każdy z państwa ma okazję zostać jurorem, oddać swój głos na ulubiony film i mieć udział w ostatecznym werdykcie - mówiła przed pokazem Bożena Sapiejka.

Autor zwycięskiego filmu otrzyma nagrodę Short Waves Grand Prix w wysokości 20 tys. złotych.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT | FESTIWAL | FILM | KDK | KULTURA | KUTNO

Maluchy podróżują z "Zaczarowanym Ołówkiem"

autor: che | 2014-03-09 12:32 | 7 komentarzy

Nie lada gratkę przygotowało dzisiaj dla maluchów Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Dzieciaki, które wybrały się z rodzicami do dawnego Domu Dochodowego mogły liczyć na moc atrakcji związanych z niezapomnianą bajką "Zaczarowany Ołówek".

Na maluchy czekały malowanki, wycinanki oraz łakocie. Rodzice dzielnie wspierali swoje pociechy, które radośnie malowały, czekając na projekcję filmu. Wszystkie dzieciaki otrzymały drobne upominki. Niedziela z zaczarowanym ołówkiem była rzeczywiście bajeczna.

- To świetny pomysł na niedzielne przedpołudnie. Jestem bardzo zadowolona z tej inicjatywy - mówi mama jednej z młodych uczestniczek imprezy.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT | FILM | KUTNO

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Niedziela:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 09:00 • • Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybierają się 3 osoby
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-23 11:30
~Yanek
Czy znamy jakieś widełki płacowe?
Newsy, komentarze
2017-03-23 11:25
~sąmsiadka
Ariel to złodziej co wszystkich kradnie drzewo na dach ukradł i wiele innych rzeczy ukradł największa patologia okolicy Ariel oraz jego wodzu Skórka wszyscy wiedzą o kogo chodzi oraz że jezdzą nie sprawnymi i nie po opłacanymi samochodami bez aktualnych badań technicznych oraz bez wykupionego OC oraz nie przejrestrowanymi z 10umowami na wuja menela
Newsy, komentarze
2017-03-23 10:16
~ja
Apteki brakuje na Łąkoszynie.
Newsy, komentarze
2017-03-23 10:14
~kibic
Co to była za walka, brawo dziewczyny. Jesteście Mistrzyniami
Newsy, komentarze
2017-03-23 10:14
~zkf
Jak patrze nas wygląd tego Rutkowskiego to mam watpliwości czy to powazny rozsądny facet, czy dojrzewający nastolatek po pierwszej dyskotece i szklance piwa. Sory Panie Rutkowski "jak cie widzą tak cie piszą" Tak wygladającemu detektywowi to nie zleciłbym nawet odnalezienia skarpetek we własnej szufladzie.
Newsy, komentarze
2017-03-23 09:47
~droo
~Hary z Tybetu pisze:
A przeca wszyscy we wsie wiedzo że un po pijoku jeździ to gówniorz mug mu z drogi zjechać by se pojechoł dali i nic by nie beło!! A tero bedo chłopa szrpały!!
Człowieku zastanów się co piszesz wiedza to czemu tego nie zgłoszą? I proponuje zakupić słownik
Newsy, komentarze
2017-03-23 09:38
~Mozolni gracze
ŻENUJACA GRA ŻYCHLINA! USTAWIONE SKRYPTY! W CIAGU 2 GODZIN PUNKTACJA WZRASTA O OKOŁO 20 TYS. PUNKTÓW!!!!! NA SZCZĘŚCIE DOKUMENTOWANE SĄ ZRZUTY Z EKRANU! POZDRAWIAMY NIEUCZCIWY ŻYCHLIN!!!!
REKLAMA GOOGLE
2017-03-23 11:29
Witam. Sprzedam po 50 zł 2 suczki urodzone 09.02.2017r są odrobaczone i mają założoną książeczkę zdrowia. Na ostatnim zdjęciu ich matka
Kontakt:
536-896-392
2017-03-23 11:28
Sprzedam rower trekkingowy 6cio przerzutkowy (nie był to prezent na komunię). Rower więcej przeleżał w piwnicy....wystarczy zwrócić uwagę na opony :) jedynie zakurzony....
Kontakt:
601 695 300
2017-03-23 11:26
Mam do sprzedania

spodnie dresowe dla dziewczynki

rozmiar 98 w kolorze różowym.


CENA 3 ZŁ
Kontakt:
518 761 904
2017-03-23 11:21
Mam do sprzedania sukienkę dla dziewczynki

w rozmiarze 74 na 18 miesięcy

Sukienka dżinsowa

Niezniszczona

Polecam

cena 4 zł
Kontakt:
518 761 904
2017-03-23 11:20
Kurtka Monnari rozm. 36 S w kolorze granatowym, ze ściągaczem w pasie oraz wiązaniem, używana (poprzez wiszenie w szafie-za duży biust...).
Nie jest zniszczona ani zużyta, suwaki i inne złote elementy nie są starte, ani też zadrapane.

Cena do negocjacji 99 zł.
Kontakt:
601 695 300
2017-03-23 11:18
Sprzedam kolekcjonerską maszynę do szycia "Łucznik". wyprodukowaną w Polsce w 1962 roku. Cena do uzgodnienia. Polecam.
kontakt telefoniczny: 602 534 627
Kontakt:
602 534 627
2017-03-23 11:14
Sprzedam Radio do auta Skoda Fabia I, sprawne ze zdjętym kodem. Radio zabezpieczone oryginalną plombą fabryczną.
Kontakt:
695-323-843
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1