Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: FIREPROOF

Znamy datę ósmego Fireproof!

autor: am/facebook/Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury, fot. archiwum | 2017-01-03 08:58 | 0 komentarzy

Wiemy już, kiedy centrum Kutna stanie w płomieniach! Ogień zapłonie w Kutnie, dzięki dwudniowemu Festiwalowi Ognia Fireproof, który w tym roku odbywa się u nas już po raz ósmy. Dokładna data jest już znana, będzie to 7 i 8 dzień lipca!

Na mieszkańców będą czekać jak co roku różne atrakcje, m.in.: parada kuglarzy, szczudlarze, klowny, przebierańcy, koncerty oraz oczywiście konkurs fireshow.

tagi: FIREPROOF

Bawił się z ogniem, poznał miłość swojego życia. Tylko u nas: wywiad z "Dotykiem"

autor: bn | 2016-07-11 16:39 | 4 komentarze

Weekend w Kutnie był naprawdę gorący. I nie chodzi tu bynajmniej o warunki atmosferyczne, a pokazy ognia, które rozgrzały ciała i dusze wszystkich tych, którzy zdecydowali się przybyć na plac Piłsudskiego. W  indywidualnej rywalizacji równych sobie nie miał Sebastian "Dotyk" Malicki, który występując w stroju Supermana, podbił serca widzów i jury. O swojej pasji, początkach pięknej przygody z fireshow i kuluarach ognistego fachu zgodził się porozmawiać z naszym reporterem. 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: FIREPROOF

Ostre granie na Piłsudskiego. Rock porwał publikę

autor: bn | 2016-07-10 01:04 | 2 komentarze

Kutnianie otrzymali dziś solidną porcję ostrego brzmienia. Na placu Piłsudskiego wsytąpiły bowiem kapele: Marne Szanse oraz Black Radio, które zafundowały publice dwie godziny rockowego grania. Zespoły zostawiły na scenie mnóstwo pozytywnej energii, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami. 

dalsza część newsa - rozwiń

Kutnianie wpadli do "Beczki śmiechu"

autor: bn | 2016-07-10 00:51 | 1 komentarz

Pozytywnym humorem i dystansem do świata zarażali dziś mieszkańców panowie z wrocławskiego Teatru na Walizkach. Grupa zapewniła przybyłym świetną zabawę, podczas której przez plac Piłsudskiego przetoczyła się tytułowa "Beczka śmiechu". Spektakl okazał się lekiem na kapryśną pogodę, czego najlepszym dowodem były głośne salwy śmiechu unoszące się nad placemPiłsudskiego.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: FIREPROOF

Fireproof po raz siódmy: Kutno rozpalone do czerwoności!

autor: bn | 2016-07-10 00:43 | 22 komentarze

Siódma edycja Festiwalu Fireproof przeszła już do historii. Dziś wieczorem w ognistym tańcu kutnianom zaprezentowali się kolejni artyści. I tym razem widzowie nie mogli narzekać na brak emocji, kiedy widowiskowe pokazy zapierały dech w piersiach. Imprezę zwieńczyło nagrodzenie najlepszych grup oraz solistów. 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: FIREPROOF

Miasto w ogniu! VII Festiwal Ognia Fireproof

autor: am/KDK | 2016-07-07 11:50 | 7 komentarzy

Już w drugi weekend lipca centrum Kutna stanie w płomieniach. Chcemy jednak ostudzić zapędy wszystkich, którzy już myślą o wzywaniu straży pożarnej – nie będzie takiej potrzeby. Ogień zapłonie w Kutnie, dzięki dwudniowemu Festiwalowi Ognia Fireproof, który w tym roku odbywa się u nas już po raz siódmy.

Głównym wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi będzie Ogólnopolski Konkurs Fireshow. Damy ognia!

Festiwal otworzy parada kuglarzy, która rozpocznie się na Placu Piłsudskiego.

Jak zawsze zadbamy o naszych najmłodszych proponując im udział w warsztatach i animacjach, podczas których zgłębią oni tajniki sztuczek kuglarskich i spróbują wyjątkowej sztuki tańca na chuście. Atrakcją festiwalu będzie też występ dziecięcej Grupy Cyrkowej Figielek.

Zapraszamy również  na najbezpieczniejsze i najprzyjemniejsze na świecie wybuchy czyli wybuchy śmiechu.  Zapewni Wam je wrocławski Teatr Na Walizkach,  podczas  spektaklu ulicznego „Beczka śmiechu”.

Kuglarskim i ogniowym pokazom towarzyszyć będą aż trzy koncerty plenerowe. W tym roku zapraszamy Was na koncert Jelonka czyli jednego z najlepszych skrzypków na polskiej scenie rockowej Michała Jelonka, koncert dance-punkowej grupy Marne Szanse oraz na występ               indie-rockowego zespołu Black Radio.

Wszyscy którzy pojawią się na wydarzeniach festiwalowych mogą też pomóc tym najbardziej potrzebującym.  Walcząca z nowotworami krwi Fundacja DKMF zachęca do zostanie dawcą szpiku - możecie to zrobić w punkcie DKMF, który znajdziecie na Placu Piłsudskiego.

Impreza, organizowana przez Kutnowski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury odbywa się dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Kutno.

Jak wiemy z żywiołami nie ma żartów. Dlatego trzymajcie kciuki żeby żywioł wody w postaci niespodziewanego deszczu nie pokrzyżował nam naszych ogniowych planów!

tagi: FIREPROOF

Jelonek na tegorocznym Fireproof!

autor: ksz | 2016-04-02 14:57 | 2 komentarze

Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury zapowiedziało wczoraj pierwszą gwiazdę tegorocznego Festiwalu Ognia Fireproof. W mieście róż pojawi się Michał Jelonek, znany z łączenia delikatnych dźwięków skrzypiec z mocnymi gitarowymi brzmieniami.

Choć wczoraj był prima aprilis, Kutnowska Kuźnia Kultury zarzeka się, że to nie żart. Do zobaczenia więc 8 i 9 lipca!

Było gorąco! Zabawa z ogniem na zakończenie Fireproof

autor: ns/bn | 2015-07-12 02:37 | 14 komentarzy

Fireproof 2015 przeszedł już do historii. Efektowny festiwal ognia nie zawiódł oczekiwań mieszkańców, którzy licznie zgromadzili się dziś wieczorem na placu Piłsudskiego. Pokazy zainscenizowane przez członków Teatru Ognia Fireproof i lightshow w wykonaniu grupy Multivisual zrekompensowały kutnianom długie godziny oczekiwań i zapewniły im iście gorącą zabawę. 

dalsza część newsa - rozwiń

Zakręcona zabawa na placu Piłsudskiego, czyli ewolucja roweru w pigułce

autor: bn | 2015-07-11 16:01 | 0 komentarzy

Prawdziwą gratkę dla maluchów przygotowali dzisiejszego popołudnia organizatorzy Fireproof. Na placu Piłsudskiego na najmłodszych czekała bowiem "Jazda na wysokim poziomie”, czyli pokazy Grupy Cyklistów z Łodzi.

Dzieci mogły z bliska przyjrzeć się krótkiej historii ewolucji rowerów. Pokaz jazdy na celoryferze, drezynie barona, czy welocypedzie przykuwały uwagę licznie przybyłych mieszkańców. Maluchy mogły także liczyć na otwarte warsztaty kuglarskie i zabawy.

dalsza część newsa - rozwiń

Taniec z ogniem na placu Piłsudskiego

autor: jch | 2015-07-10 23:57 | 5 komentarzy

Akrobatyczne figury i ogień - show, które zaprezentowali dzisiaj kutnianom uczestnicy festiwalu Fireproof, zapierało dech w piersiach. Zainteresowanie wzbudził także spektakl plenerowy „Eunika” w wykonaniu Krakowskiego Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop.

Podczas pokazów konkursowych przed publicznością zaprezentowali się dzisiaj: Jagoda "Anima" Wojtczak, Łatwopalni, Kamil "The Marvelus", "Flow",  Iga "Freya" Zaborska, Ardenti, Mateusz Opyrchał "Buli". Jutro z kolei wystąpią: Barney Tomasz Piotrowski, Spin Me, Łukasz "Buła" Słabkowski, Glingal, Anna "Lares" Sztuba", Jerzy "Solo" Kozłowski, duet Czupakabra. Wszystkich ocenia jury w składzie: Joanna Aksman (Teatr Ognia Fireproof), Krzysztof "Kiro" Kidawa - kuglarz oraz Robert Strębski z Kutnowskiego Domu Kultury.

dalsza część newsa - rozwiń

Pod naszym patronatem: Bańki mydlane i sztuczki kuglarskie, czyli Fireproof wystartował!

autor: jch | 2015-07-10 20:29 | 4 komentarze

To już szósta odsłona festiwalu Fireproof. Jak co roku imprezę zainaugurowała parada kuglarzy. Szczudlarze, przebierańcy - a zwłaszcza słodkie lwy -  zachwyciły najmłodszych mieszkańców naszego miasta, którzy chętnie fotografowali się z postaciami.

Tuż po paradzie swoje umiejętności cyrkowe zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9, którzy na co dzień szkolą się pod okiem Nadziei Stolińskiej w grupie "Figielek".

Na tym jednak nie koniec. Tuż po godz. 20 na scenie pojawił się zespół Raggabarabanda, grający rocka i reggae. Przed kutnianami jeszcze teatr uliczny i widowiskowe show z ogniem. Zapraszamy na pl. Piłsudskiego!

Festiwal został zorganizowany dzięki dotacjom ze środków miejskich oraz powiatowych.

dalsza część newsa - rozwiń

Pod naszym patronatem: VI Fireproof

autor: AW | 2015-07-08 09:27 | 2 komentarze

Już w piątek wszyscy miłośnicy "igrania z ogniem" będą mieli swoje święto! W kalendarium znajdą Państwo szczegółowy program imprezy.

Fireproof już tuż tuż!

autor: bn | 2015-06-25 18:47 | 0 komentarzy

Do widowiskowego festiwalu ognia zostały już tylko dwa tygodnie. Dla tych, którzy z niecierpliwością wyczekują tego niezwykle gorącego wydarzenia, prezentujemy program imprezy.

10.07.2015 piątek

19:30 Parada kuglarzy

20:00 Występ Grupy Cyrkowej Figielek

20:15 Występ zespołu Raggabarabanda

21:00 Spektakl plenerowy „Eunika” – Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop

21:45 Prezentacje pokazów konkursowych fireshow

11.07.2015 sobota

12:00 „ Jazda na wysokim poziomie” - pokazy Grupy Cyklistów z Łodzi

Pokazy kuglarskie, zabawy dla dzieci

14:00 Przedstawienie „Witaminki Królewny Marcelinki” - Tęczowo Fabryka Zabawy

15:00 „Jazda na wysokim poziomie” - pokazy Grupy Cyklistów z Łodzi

Otwarte warsztaty kuglarskie i zabawy dla dzieci

20:00 Występ zespołu Cutfinger

20:40 Występ zespołu Molly Malones

21:45 Prezentacje pokazów konkursowych fireshow

23:20 Pokaz lightshow - Grupa Multivisual

23:40 Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagródOgniste show w parku: Tancerze z Na CoDzień i Jerzy Kozłowski najlepsi!

autor: jch | 2014-07-05 23:32 | 4 komentarze

W ramach drugiego dnia festiwalu Fireproof przed kutnowską publicznością zaprezentowali się: Wymiatacze, Ardenti, a także soliści: Krzysztof Kidawa, Jerzy Kozłowski oraz Iga Zaborska.

Nie brakowało ekwilibrystycznych figur z pochodniami w dłoniach, a nawet tańca brzucha pośród ognia. Po pokazach konkursowych przyszedł czas na taniec w wykonaniu zespołów ze studia tańca Alibi.

Jury w składzie: Joanna Aksman (Fireproof). Dominika Staniszewska (KDK), Adam Suliński (Cerber z Golubia Dobrzynia) oraz Filip Dobrowolski (Eight z Torunia) podkreślali, że mieli ogromny dylemat, kogo wybrać. Po burzliwych naradach w kategorii grupy nagrody przyznano: pierwsze miejsce - Na CoDzień, drugie - Wymiatacze, trzecie zaś - Azis Light. Wśród solistów najlepszy okazał się Jerzy Kozłowski, za nim był Tomasz Piotrowski, a trzeci na podium stanął Krzysztof Kidawa.

dalsza część newsa - rozwiń

Punkowa Offensywa na kutnowską scenę

autor: ksz | 2014-07-05 21:25 | 7 komentarzy

Nowa energia na polskiej scenie, powiew świeżości oraz esencja młodości w czystej formie, bez cwaniactwa, oportunizmu i gwiazdorskich zapędów - Offensywa wystąpiła na scenie w parku Traugutta. Koncert, podczas którego usłyszeć można było zarówno stare kawałki zespołu, jak i te z nowej płyty oraz utwory jeszcze niewydane odbył się w ramach Festiwalu Fireproof. Szkoda jedynie niskiej frekwencji, bo szczecińskie trio dało z siebie wszystko.

dalsza część newsa - rozwiń

Don Juan na szczudłach

autor: jch | 2014-07-05 19:05 | 0 komentarzy

Krakowski Teatr Uliczny "Scena Kalejdoskop" wystąpił na pl. Piłsudskiego w ramach festiwalu Fireproof. Aktorzy zaprezentowali spektakl "Serce Don Juana.

Widowisko powstało w opraciu o historię najsłynniejszego kochanka Don Juana. Jak możemy przeczytać na stronie grupy, w spektaklu poznajemy go jako człowieka – pełnego namiętności, ale i samotnego. Don Juan podczas swoich miłosnych podbojów odkrywa wartość prawdziwego uczucia.
         
Spektakl uliczny wystawiany od kilku lat na terenie całej Polski i poza jej granicami. Widowisko teatralne "Serce Don Juana" grane było na wielu festiwalach teatrów ulicznych.

dalsza część newsa - rozwiń

"Węże opanowały pl. Piłsudskiego"

autor: ksz | 2014-07-05 18:02 | 3 komentarze

Tymi słowami zebranych przywitał Fakir Radames, który w ramach trwającego Festiwalu Fireproof udowadniał, że wąż nie musi być symbolem grzesznego kusiciela. Dwa boa dusiciele - olbrzymia, niezwykle rzadko występująca albinoska Lena i Aleksander oraz pyton tygrysi - młody Mustafa wręcz zahipnotyzowały kutnian. Zanim jednak rozpoczął się taniec z gadami Radames na oczach widzów okiełznał ogień, który nie dość, że nie palił skóry, to na koniec zgasł w ustach fakira.

dalsza część newsa - rozwiń

Drugi dzień Fireproof: Tęczowo Fabryka Zabawy na pl. Piłsudskiego

autor: jch | 2014-07-05 13:39 | 2 komentarze

Nie lada atrakcje przygotowali organizatorzy festiwalu Fireproof dla najmłodszych. Od samego południa na milusińskich czekały pokazy kuglarskie - szczudlarze, bańki mydlane, a także zabawy prowadzone przez animatorów. O godz. 13 rozpoczęło się z kolei interaktywne przedstawienie "Zawirowania jaskiniowego polowania". Najmłodszych zabawia Tęczowo Fabryka Zabawy.

Na tym jednak nie koniec. O godz. 16.30 Fakir Radames będzie poskramiał węże, a o godz. 18 Krakowski Teatr Uliczny "Scena Kalejdoskop" wystąpi ze spektaklem "Serce Don Juana. Natomiast w parku Traugutta od godz. 14.30 rozpoczną się warsztaty kuglarskie i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów z Grupy O-Pal.

dalsza część newsa - rozwiń

Pod naszym patronatem: Widowiskowy taniec z ogniem

autor: jch | 2014-07-05 00:28 | 4 komentarze

Grupy teatralne, a także soliści zaprezentowali się dzisiaj przed kutnowską publicznością, w ramach pokazów konkursowych. Kutnianie mieli okazję zobaczyć popisy z ogniem: Azis Ligh, Na CoDzień, Matyldy Górskiej, Jakuba Świderskiego, Sebastiana Malickiego i Tomasza Piotrowskiego.

Jak podkreślają organizatorzy Fireproof, poziom części konkursowej imprezy z roku na rok jest coraz wyższy. W Kutnie występują teatry znane nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

dalsza część newsa - rozwiń
zdjęcia czytelników - rozwiń (7)

V Fireproof: Szulerzy zawładnęli sceną

autor: jch | 2014-07-04 20:32 | 4 komentarze

W parku Traugutta trwa właśnie koncert inowrocławskiej kapeli Szulerzy. Jak możemy przeczytać na stronie zespołu, jego historia sięga 2001 r. Grupę założyli  doświadczeni muzycy, którzy z biegiem czasu odkryli właściwe proporcje receptury zawierającej wszystko to, co kręci najbardziej: energetyczny i taneczny miks rhythm and bluesa i rock and rolla, doprawiony szczyptą swingu i soulu.

Ten koktajl muzyczny nazwali blues’n’roll i wykonują go jako jedyni w Polsce. To muzyka pełna pozytywnych wibracji, które nie pozwalają spokojnie usiedzieć w miejscu. Kapelę tworzą: Natalia Abłamowicz - śpiew, Marcin Szulkowski - gitara, Dominik Abłamowicz - harmonijka, śpiew, Marek Wikarski - gitara basowa, kontrabas, Miłosz Szulkowski - perkusja.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:30
~mama
nie ma poródówki w gostynienie ?(gorzewie) i to dlatego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:17
~Przyjaciel
Łukasz no powiedz głośno co z szeryfem.
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:02
~Krystian
Zmieni się prawo i 500 plus się skończy a potem alimenty albo do roboty
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:45
~Przyjaciel
A ,,kuń'' z Bakomy Walczak kiedy awans dostanie? to taki mądry dzielnicowy.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:42
~macko
500+ jest teraz, niedługo może go nie być, więc myślę, że myślący ludzie tym akurat się nie kierują. Myślę, że teraz wyż demograficzny wszedł w ten wiek gdzie najczęściej pojawiają się dzieci i dlatego jest jak jest, a dodatek nie ma prawie nic do rzeczy. tylko powtarzam, dla osób myślących, żule, menele itd będą się kocic na potege za te pieniadze. Później będzie płacz jak im zabiorą tą kasę.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:39
~:(
Proszę państwa, w Kutnie rodzi połowa lub więcej powiatu gostynińskiego, gdyż tam zlikwidowano porodówkę. Liczba urodzeń kutnian spada.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:37
~Ak47
GMP dobra praktyka zawodowa, radze sie doszkolic
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 12:34
Sprzedam kominek elektryczny z funkcjom grzania. Cena 170zł. Kontakt pod numerem telefonu 605 336 402
Kontakt:
605 336 402
2017-03-30 12:33
Sprzedam drzwi pokojowe białe z szybami lewe 80. Stan drzwi idealny. Cena 50zł. Kontakt pod numerem telefonu 605 336 402
Kontakt:
605 336 402
2017-03-30 12:33
Sprzedam magnetofon kasetowy do dużej wieży firmy KENWOOD sprawny w 100 procentach. Cena 35zł. Kontakt pod numerem telefonu 605 336 402
Kontakt:
605 336 402
2017-03-30 12:33
Sprzedam napełniarkę próżniową stan jak na zdjeciach
Kontakt:
693029661
2017-03-30 12:32
Sprzedam pszenicę jarą odmiana rospuda
Kontakt:
602692476
2017-03-30 12:32
Sprzedam około 8t owsa morze być do siewu lub na pasze
Kontakt:
602692476
2017-03-30 12:32
Sprzedam rozdzielacz stałociśnieniowy do opryskiwacza firmy włoskiej ARAG 100% sprawny
Kontakt:
602692476
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1