Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: FOTOGALERIE

Kończy się Odyseja Historyczna

autor: mk | 2014-07-20 15:05 | 23 komentarze

Piąta odsłona Odysei powoli przechodzi do historii. Trzy dni umożliwiły przybyłym cofnąć się w czasie do praktycznie każdej epoki. Wśród uczestników można było spotkać osoby zainteresowane rekonstrukcjami z czasów średniowiecznych, aż do niemalże dnia dzisiejszego. Zebrani chętnie pozowali do zdjęć i opowiadali zainteresowanym, czym się zajmują, do jakiej grupy należą, sypiąc jednocześnie ciakwostkami związanymi z ich pasją.

Zainteresowania wzbudzała grupa, w skład której należała rodzina z dwójką małych dzieci. Spotkać można było również "Grupę rekonstrukcji historycznej NIEZŁOMNI 1945", która przedstawiała polskich partyzantów z okresu II wojny światowej, Stowarzyszenie Historyczne "Surge Polonia", inscenizująca brygadę spadochroniarzy gen. Sosabowskiego, "Batalion Tomaszów" - polskie wojska również z okresu II wojny światowej.

dalsza część newsa - rozwiń

Świat Muzyki - Muzyka Świata: Baobab Project porywa kutnian

autor: ksz | 2014-07-18 21:34 | 0 komentarzy

Kolejną muzyczną podróż - tym razem do Afryki (choć nie do końca, o czym za chwilę) przygotowało Centrum Teatru Muzyki i Tańca, które w ramach festiwalu Świat Muzyki, Muzyka Świata zaprosiło do Kutna grupę Baobab Project. Grupa to międzykontynentalny afro-słowiański festiwal kultur pod dyrekcją senegalskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora Pako Sarra. Zespół dopełniają Patrycja Napierała grająca na instrumentach perkusyjnych, w tym cajon i irlandzkim bębnie bodhranie, basista Marcin Przytulski i akordeonista Marek Tarnowski.

Tak fantastycznej atmosfery nie było już dawno na żadnym koncercie w mieście róż. Publiczność szybko dała się porwać muzyce afro i reggae, gdzie przewodnikiem był właśnie charyzmatyczny Pako.

dalsza część newsa - rozwiń

Piąta Odyseja Historyczna ruszyła!

autor: ksz | 2014-07-18 17:39 | 2 komentarze

Tylko w Kutnie i tylko dzisiaj można było zobaczyć maszerujących ramię w ramię żołnierzy z okresu II wojny światowej, muszkieterów, współczesnych komandosów i VIII-wiecznych wikingów. Wszystko to dzięki piątej już edycji Odysei Historycznej. Rozpoczęła się ona paradą przez ulicę Królewską, gdzie przyciągając spojrzenia przechodniów ściągała ich na pl. Piłsudskiego. Tam na widzów czekały walki powstańcze z sierpniowej Warszawy 1944 roku.

Imprezę oficjalnie rozpoczął prezydent Zbigniew Burzyński, który przywitał gości zapraszając jednocześnie na cały weekend do Leszczynka, gdzie już jutro (patrz program) będzie można na dobre cofnąć się w czasie. W tym roku na Odyseję zjechało niemal 100 grup i 800 rekonstruktorów. Będzie na co popatrzeć!

dalsza część newsa - rozwiń

"Przyjdźcie, bo wszystko gotowe". Tysiące kutnian na procesji

autor: ksz | 2014-06-19 12:11 | 41 komentarzy

Kilka tysięcy kutnian przeszło dziś w procesji, która zainaugurowała uroczystości Bożego Ciała. Trasa wiodła jednak zupełnie inną drogą niż zwykle. Pierwszy ołtarz miał bowiem miejsce przy budowanym kościele p.w. Błogosławionych Męczenników Kutnowskich na ulicy Kochanowskiego, drugi - przy komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, trzeci - na ulicy Królewskiej i ostatni przy kościele p.w. św. Wawrzyńca.

dalsza część newsa - rozwiń

Rodzinny zawrót głowy na stadionie

autor: ksz | 2014-06-01 12:16 | 19 komentarzy

Prawdziwą moc atrakcji zorganizował Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z okazji Dnia Dziecka. Rodzinny zawrót głowy na stadionie przy Kościuszki 26 to nie tylko nazwa festynu; kucyki, karuzele, dmuchane zabawki, quady, malowanie twarzy, kino 7D, czy kącik malucha - atrakcji przygotowanych przez Party Projekt jest bez liku.

dalsza część newsa - rozwiń

Fotorelacja ze studniówki "Staszica"

autor: info: Foto-Miki-Lab | 2014-02-07 12:22 | komentarze wyłączone

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze Studniówki Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie na stronie www.fotomiki.pl oraz Facebooku.

GW: getto w Kutnie nie takie straszne, czyli nazistowska propaganda po latach

Gazeta Wyborcza publikuje zdjęcia z kutnowskiego getta zamieszczone w magazynie "Life", które zostały wykonane przez niemieckiego fotografa Hugo Jaegera. Przedstawiają one kutnowskich Żydów podczas codziennych czynności. Co ciekawe, datowane na 1939 i 1940 rok fotografie pokazują odmienny od tego w podręcznikach do historii obraz życia w gettcie. Ludzie są uśmiechnięci a życie toczy się normalnym torem. Przypominamy te fotki i linkujemy do strony "GW", by pokazać, jak wyglądała wówczas nazistowska propagadna.

Zdjęcia z krótkimi opisami do zobaczenia tutaj.

Rodziny bawiły się na os. Rejtana

autor: ksz | 2013-10-06 18:04 | 0 komentarzy

Osiedle Rejtana stało się dzisiaj głównym miejscem zabaw w Kutnie. Na boisku przy ul. Sikorskiego odbywał się II Festyn Rodzinny organizowany przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową "Pionier" i I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego. Mimo obaw organizatorów pogoda dopisała. Słońce, które świeciło dzisiaj aż do popołudnia wyciągnęło z domów wielu mieszkańców.

Przygotowano warsztaty pierwszej pomocy, zabawy rysunkowe, sportowe, pokazy pierwszej pomocy, pokazy ekwipunku sił specjalnych zorganizowane przez Kutnowską Grupę ASG, możliwość pokierowania przenośną kamerą straży miejskiej, pokazy Krav Magi i wiele innych atrakcji.

dalsza część newsa - rozwiń

Festiwal "Na ludowo w mieście róż" zakończony

autor: ksz | 2013-07-14 20:00 | 11 komentarzy

Zakończył się drugi dzień festiwalu "Na ludowo w mieście róż". Park Traugutta oblegany był przez tłumy miłośników folkloru. I nie ma się co dziwić, bowiem program był niezwykle bogaty. Na scenie oprócz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej pojawiły się także zespoły śpiewacze: z Boguszyc, Wojszycanki, Łanięckie słowiki, Lipkowianka, Finezja, Chabry z Wałcza, Biała, Strzelcanki, Klonowianki, Szewcowianki, Witaszewiacy, Ludowa Biesiada z Czarnocina, Żeroniczanki, Wesołe Pleckowianki, zespół śpiewaczo-obrzędowy Naramice, Ukraiński Zespół Śpiewaczy Czeremcha z Wałcza, Ludowy Zespół Wokalny z Leszczynka, zespół Kociewie Retro oraz kapele: Lipkowianka, Witaszewiacy i Bałdrzychowiacy.

Oprócz tańca i muzyki przygotowano przeróżne atrakcje: wystawy rękodzieła, kowalstwa, przejażdżki bryczką, dmuchaną zjeżdżalnię, grilla oraz... olbrzymiego dinozaura, którego wnętrze skrywało skomplikowany labirynt.

dalsza część newsa - rozwiń

Ludowa Europa zawitała do Kutna

autor: ksz | 2013-07-13 20:45 | 4 komentarze

Zakończył się pierwszy dzień festiwalu "Na ludowo w mieście róż". Niesprzyjająca pogoda przeniosła występy na scenę w Kutnowskim Domu Kultury. Chętnych na zapoznanie się ze sztuką ludową różnych zakątków Europy jednak nie brakowało.

Gości krótkim występem przywitał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Po nim na scenie pojawiały się kolejno grupy z Bułgarii, Węgier i Włoch. Skład festiwalu zmienił się w ostatniej chwili, bowiem przez problemy z podróżą nie dotarli do Kutna reprezentanci Indii i Gruzji.

dalsza część newsa - rozwiń

Vibovit świętuje, MOSiR nagradza

autor: ksz | 2013-06-02 20:32 | 9 komentarzy

W tym roku nasz kutnowski Vibovit obchodzi 40-lecie urodzin. Z tego powodu podczas Rodzinnego zawrotu głowy na Stadionie Miejskim zorganiozwano koncert - "Kutnowskie talenty", podczas którego zaprezentowali się zarówno początkujący, jak i już całkiem zaawansowani artyści. Nie zabrakło solistów i zespołów, m. in. przebojowego Luziku i dobrze znanej grupy Okay. Każdy, kto pojawił się na scenie, otrzymywał upominki ufundowane właśnie przez markę Vibovit.

Po występach przyszedł czas na konkurs, w którym do wygrania były supernagordy - telefony komórkowe, tablety, aparaty fotograficzne, rowery i wiele innych. Brawurowo prowadzący zabawę wodzirej, Paweł Markiewicz, rzucał piłeczką - szczęśliwy łapacz stawiał się na scenie i odpowiadał na pytanie.

dalsza część newsa - rozwiń

Trwa zabawa na stadionie

autor: ksz | 2013-06-02 14:12 | 10 komentarzy

Stadion Miejski przeżywa prawdziwe oblężenie - dzieci w różnym wieku i ich rodzice tłumnie korzystają z atrakcji, jakie przygotował dla nich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z firmą Party Projekt.

Oprócz przeróżnych karuzeli, rowerków wodnych, ścianki wspinaczkowej, trampolin i dmuchanych zjeżdżalni w trzech strefach wiekowych pod sceną odbywają się rodzinne konkursy, w których wygrać można cenne nagrody. Konkurencje są tak pomyślane, by punktować współpracę rodziców i dzieci.

Dodatkowo z pokazem tresury psów przyjechali goście z Płocka. Zabawa trwa! Więcej zdjęć w rozwinięciu.

dalsza część newsa - rozwiń

Dzieci królują w mieście!

autor: ksz | 2013-06-02 10:37 | 5 komentarzy

Przekazaniem dzieciom klucza do miasta rozpoczął się Rodzinny zawrót głowy, czyli blok zabaw dla najmłodszych z okazji ich święta. Prezydenci Zbigniew Wdowiak, Jacek Boczkaja oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Paweł Ślęzak na jeden dzień symboliczne przekazali władzę w mieście maluchom.

Następnie przedszkolaki z kutnowskich placówek zaprezentowały ludowe tańce, które pierwotnie przygotowano na 3 maja. Radości dzieci i dumie rodziców nie było końca.

- Dobrze się stało, że występujecie dzisiaj - mówił Zbigniew Wdowiak.

Przed nami bogaty program zabaw z okazji Dnia Dziecka. Obecnie na scenie z artystycznymi występami wciąż królują maluchy z kutnowskich przedszkoli. Zapraszamy wszystkich mieszkańców - Stadion Miejski, ulica Kościuszki 26, aż do godziny 20.

Więcej zdjęć w rozwinięciu.

dalsza część newsa - rozwiń

Tysiące kutnian na procesji

autor: ksz | 2013-05-30 12:19 | 51 komentarzy

Kilka tysięcy kutnian przeszło dziś w procesji, która zainaugurowała uroczystości Bożego Ciała. Wierni modlili się przy czterech ołtarzach ustawionych przy kościele św. Wawrzyńca, skąd procesja ruszyła, na ulicy Dugosza, Chodkiewicza i przy kościele św. Jana. Uroczystość była także okazają do pożegnania ks. Jana Dobrodzieja, dla którego dzisiejsza msza była ostatnią przed emeryturą.

Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi.

dalsza część newsa - rozwiń

Wystawa fotograficzna

autor: pp | 2013-05-16 08:54 | 2 komentarze

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza do Galerii w Dworku na otwarcie powarsztatowej wystawy fotograficznej III AlterDiastar. Odbędzie się ona w piątek, 24 maja o godzinie 16:00.

Przypomnijmy, warsztaty są kontynuacją dwóch poprzednich edycji, które odbyły się w latach ubiegłych w Iłży. alterDIASTAR stworzyli wieloletni uczestnicy Ogólnopolskich Warsztatów Fotograficznych Diastar: Wacław Leisner i Jerzy Kosiński.

dalsza część newsa - rozwiń

Ostatnie godziny głosowania w konkursie "Oznaki wiosny"

autor: Redakcja | 2013-05-05 13:17 | 0 komentarzy

Już tylko do końca dzisiejszego dnia można głosować na zdjęcia w konkursie "Oznaki wiosny". Wśród głosujących wylosujemy trzy pendrive'y, więc warto poświęcić chwilę na wybranie najlepszej fotografii! Wyniki opublikujemy w poniedziałek rano.

Aby głosować, trzeba być zalogowanym na portalu KCI.

Galeria zdjęć konkursowych

Kutnowskie getto na stronie LIFE

autor: ph | 2013-04-25 06:00 | 7 komentarzy

Na stronie internetowej magazynu LIFE zostały opublikowane kolorowe fotografie, wykonane w latach 1939-1940 w Kutnie i Warszawie. Ich autorem jest Hugo Jaeger, który specjalizował się w dokumentowaniu niemieckiej inwazji w Polsce.

Fotografie są wyjątkowe, ponieważ ukazują zwykłych ludzi - mieszkańców Kutna i Warszawy. Co ciekawe, nie widać na nich ani śladu przemocy. Postaci są uśmiechnięte i wyglądają, jakby pozowały z własnej woli.

Kliknij, aby obejrzeć galerię i przeczytać artykuł
(w języku angielskim)

dalsza część newsa - rozwiń

Bboyowe emocje na piątych Konfrontacjach (aktual.)

autor: ksz | 2013-04-20 15:37 | 8 komentarzy

Zakończyły się organizowane przez Piotra "Anioła" Woźniaka 5 BBoyowe Konfrontacje, które na dobre wpisały się w kalendarz kutnowskich imprez. Mury Gimnazjum Nr 2 gościły 35 3-osobowych grup z całej Polski, w tym znani z Got To Dance Sztewite Gang i Fresh Flava. Do Kutna zjechało także 9 breakdance'owych przedstawicielek płci pięknej oraz grupa West Da Crew z Ukrainy. Za deckami o odpowiednie bity dbają DJeje: Fim i Efix. Imprezę prowadził nakręcający publiczność duet Arek Mąka & Sierber (Sinior Skład Family/Mad Skillz).  Uczestników ocniało jury w składzie Rafał "Rafson" PilawkaMariusz "Maniek" Bromirski i Piotr "Wezyr" Madera. Wyniki w rozwinięciu.

dalsza część newsa - rozwiń

Zima w łowickim

autor: Apie | 2013-03-01 11:42 | 9 komentarzy

Zapraszamy serdecznie na wystawę Fotografii pt. "Zima w łowickim", w której zdjęcia prezentuje nasz fotoklubowy kolega Paweł Pisarski. Wystawę można oglądać w Foto Art Galerii "EKSPOZYCJA 34" w Łowiczu, przy ul. Zduńskiej 34.

Autorami zdjęć sa: Paweł Pisarski (FotoKutno) oraz Sylwester Cichal.

Gratulujemy! :)

dalsza część newsa - rozwiń

Kurs fotografii dla każdego

autor: info: Jacek Lamparski | 2013-01-28 13:43 | 17 komentarzy

Fotografia jest prosta. Wystarczy poznać kilka nieskomplikowanych zasad nią rządzących. Na kursie pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności a twoje zdjęcia będą ciekawsze, przekażą treść, wyrażą emocje lub uwiecznią piękno.

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:
- podstawowych zagadnień technicznych związanych z obsługą aparatu fotograficznego
- kompozycji obrazu: portret, krajobraz, architektura itd.
- kreowania obrazu za pomocą wszelkich możliwych sposobów: gry świateł, głębi ostrości, barwy i tonacji obrazu, perspektywy.

Koszt kursu to 450 zł. Kurs obejmuje 15 godzin.

Wszelkie informacje sa dostępne pod numerem telefonu 601-816-388, na facebooku: FotojackJacekLamparski lub w siedzibie biura Success, ul. Kościuszki 4.


DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Niedziela:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 09:00 • • Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybierają się 3 osoby
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:45
~kutnowianin
polityczna a nie Gazeta dla mieszkańców kutna boją się góry co redaktorzy na to jak coś na prezydenta to trzeba ukryć lub zdjąć z afisza
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:38
~łł
kasa w błoto
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:23
~lukrecja
żebym zdrowym być to trzeba takie szkoły omijać i to łukiem szerokim
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:21
~XXX
to jest najgorsza szkoła jaka może być ,zmowy milczenia zamiatanie spraw pod dywan ,dobrze ,że gimnazja to już niedługo będą zlikwidowane.
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:10
~kutnianka
Super inicjatywa SP1. Przynajmniej już wiem, że 21 marca można świętować coś więcej niż tylko Dzień Wiosny - wagarowicza.
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:06
~kol
To jest news
Newsy, komentarze
2017-03-23 21:57
~kutnianka
Świetna akcja. Więcej takich inicjatyw. Brawo !!!
REKLAMA GOOGLE
2017-03-23 22:56
Sprzedam niebieską koszule,marki "Diverse" rozmiar S. Stan idealny. Nie noszona. Cena 38zl.
Kontakt:
724520790
2017-03-23 22:55
ogrodowa pompa wodna, sprawna, mało uzywana
550W, 0,55KW, Qmax 158l/min
cena 130zł
Kontakt:
785 366 714
2017-03-23 22:53
Sprzedam drzwi widoczne na zdjęciu rozmiar 60 cena 70zł
Kontakt:
609182621
2017-03-23 22:52
Sprzedam meble widoczne na zdjęciach.komody 500 zł łóżko 250zł drzwi o wymiarze 60cm lewe cena70zł ławostół 200zł
609-182-621
Kontakt:
609182621
2017-03-23 22:48
sztachety ogrodzeniowe nowe dł.95cm szer.11,5cm
cena 4,50zł/szt.
pozostało 17szt.
Kontakt:
785 366 714
2017-03-23 22:46
Mam do sprzedania sweterek /polarek

dla dziewczynki

w rozmiarze 92/98

w kolorze brązowym z panterka.

Niezniszczony.

Polecam.

cena 10 zł
Kontakt:
518761904
2017-03-23 22:42
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą. Pożyczamy od 500 do 25000zł.
- spłata w wygodnych miesięcznych ratach
-szybko
-na dowolny cel
-miła,profesjonalna i dyskretna obsługa.
Kontakt:
667317224
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1