Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: HANDEL

Elektromarket Avans otwarty

autor: redakcja | 2014-04-05 11:56 | 70 komentarzy

Inwazją niskich cen kusili dzisiaj mieszkańców Kutna i regionu przedstawiciele nowo otwartego marketu Avans. Z samego rana pod budynkiem gromadziły się tłumy.

Telewizory, ekspresy do kawy, nawigacje samochodowe, pralki i lodówki - każdy chciał kupić sprzęt w promocyjnej cenie.

Avans to ogólnopolska sieć ponad 250 elektromarketów własnych oraz sklep internetowy www.avans.pl. W ubiegłym roku sieć nagrodzono Laurem Konsumenta – Grand Prix 2013, który przyznawany jest markom pozytywnie ocenionym przez samych klientów w trzech kolejnych edycjach plebiscytu oraz wyróżnieniem Konsumencki Lider Jakości 2013 w kategorii „Internetowe sklepy RTV-AGD”.

Przygotowania do Święta Róży idą pełną parą!

autor: AW | 2013-09-04 16:42 | 12 komentarzy

 W tym roku przygotowania miasta do Święta Róży rozpoczęły się wyjątkowo wcześnie. Budowa lunaparku na pl. Piłsudskiego jest już w bardzo zaawansowanej fazie. Przed kilkoma godzinami rozpoczęto składanie drewnianych domków dla wystawców. Natomiast na placu Piłsudskiego niczym grzyby po deszczu wyrastają parasole z ogródków piwnych. Poza trzema ogródkami, które już na stałe wrosły w wakacyjny krajobraz Kutna, pojawią się jeszcze dodatkowi wystawcy ze złocistym trunkiem.

W trakcie przygotowań dopisuje wspaniała pogoda i istnieją duże szanse, że dopisze przez cały czas trwania naszego lokalnego święta! Poniżej kilka fotografii obrazujących postęp prac.

 

dalsza część newsa - rozwiń

Zielone światło dla galerii przy Żwirki i Wigury

autor: jch | 2013-07-11 13:23 | 24 komentarze

Radni miejscy podjęli dziś uchwalę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Grunwaldzkiej i Żwirki i Wigury. A to oznacza, że w tym miejscu będzie mógł funkcjonować wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.

Przypomnijmy, że pobudowaniem nowoczesnego obiektu handlowego zainteresowana jest spółka Mini Galeria. Budynek Miflexu, który znajduje się przy Grunwaldzkiej i Żwirki i Wigury, ma zostać sprzedany, a później zburzony w 2014 r.

dalsza część newsa - rozwiń

Na dniach ruszy budowa galerii przy Kościuszki

autor: jch, fot. elbfonds Development | 2013-06-24 14:49 | 20 komentarzy

Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, firma Hochtief Polska zajmie się budową galerii marcredo Center Kutno przy ul. Kościuszki. W tej chwili trwa równanie terenu. Otwarcie obiektu planowane jest na marzec przyszłego roku.

dalsza część newsa - rozwiń

Media Expert w kutnowskiej galerii

autor: łs | 2013-02-27 06:00 | 37 komentarzy

Znamy kolejny market, który znajdzie się w galerii Marcredo Center Kutno, powstającej przy ul. Kościuszki. Jak podaje serwis propertynews.pl, z kutnowską galerią umowę podpisał Media Expert.

Jak wcześniej informowaliśmy, w galerii handlowej znajdować będą się m.in. KFC, Praktiker czy market spożywczy MarcPol.

Centrum handlowe o łącznej powierzchni ponad 18,000 mkw otwarte ma zostaćw I kwartale przyszłego roku.

Strach kupców z Manhatanu

autor: jch | 2012-06-18 06:01 | 65 komentarzy

Ogromne kontrowersje wśród kutnowskich kupców wywołują plany Pawła Święcickiego, który pod Kutnem na 13 hektarach sąsiadujących z zajazdem Basior planuje postawić ogromne centrum handlowe wraz z bazą logistyczną. Zdaniem osób prowadzących interes na kutnowskim Manhatanie realizacja tych zamierzeń zmiecie z powierzchni ziemi targowiska w całym powiecie.

Czy popierasz utworzenie centrum handlowego pod Kutnem? Zagłosuj w naszej sondzie! (prawa kolumna strony)

fot. Na Manhatanie znajduje się około 200 stoisk handlowych.

dalsza część newsa - rozwiń

Lokale do wynajęcia na dworcu PKP

autor: info: PKP S.A. Dworce Kolejowe | 2012-03-22 13:37 | 0 komentarzy

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie najemców dla lokali i powierzchni znajdujących się w budynku dworca kolejowego w Kutnie, jak również powierzchni terenu przydworcowego. Pomieszczenia przeznaczone są na prowadzenie działalności usługowej wg informacji zawartych w załączniku.

Ogródki do końca września

autor: jch | 2011-09-13 10:28 | 6 komentarzy

Wielkimi krokami zbliża się jesień. Większość kutnowskich ogródków piwno-restauracyjnych zlokalizowanych na pl. Piłsudskiego i ul. Królewskiej będzie czynna do końca września.

Jak na razie tylko jeden z przedsiębiorców zwrócił się do magistratu z prośbą o wydłużenie tego terminu. Jeszcze przez dwa tygodnie amatorzy napoju z pianką będą mogli delektować się jego smakiem na dworze.

W tym roku pogoda nie rozpieszczała restauratorów. Zgodnie przyznają, że tak tragicznego lata jeszcze nie było. Sprzedaż lodów, zimnych napojów czy dań na świeżym powietrzu spadła w Kutnie nawet o 80 procent.

tagi: HANDEL

Płatny parking przed Kauflandem. Dementujemy plotkę!

autor: jch | 2011-09-05 15:52 | 4 komentarze

Mamy płacić za miejsca parkingowe przed marketem? - pieklą się mieszkańcy Kutna. Od kilku dni wrze wśród miłośników zakupów. Dotarła do nich informacja, że sieć Kaufland zamierza wprowadzić opłaty na swoim parkingu. - To jakieś nieporozumienie - zapewnia rzecznik sieci.

Adam Piechocki raz na tydzień odwiedza market przy ul. Wyszyńskiego. - Mieszkam pod Kutnem - mówi. - Takie zakupy to dla mnie daleka wyprawa. Czytałem niedawno w internecie, że parkingi Kauflandu w całym kraju mają być płatne. To niedopuszczalne! Jestem stałym klientem i tak się mnie traktuje?

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: DROGI | HANDEL

Ruch w antykwariatach

autor: jch | 2011-08-24 15:08 | 7 komentarzy

Tylko nieliczni uczniowie z Kutna będą korzystali z nowych podręczników. Większość zaopatruje się w używane książki w antykwariatach. W ten sposób można zaoszczędzić nawet dwieście złotych.

Bartłomiej Włodarski od września będzie uczniem pierwszej klasy Gimnazjum nr 1 w Kutnie. Spotykamy go w jednym z kutnowskich antykwariatów. Chłopak przyznaje, że używane podręczniki to ogromna oszczędność.

Za komplet książek w antykwariacie do podstawówki zapłacimy 180 zł, gimnazjum – 230 zł, średniej – 250 zł. To prawie o połowę taniej. Nic więc dziwnego, że sprzedawcy używanych książek nie narzekają na brak klientów.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HANDEL | SZKOŁY

Kapryśna pogoda pogrąża restauratorów

autor: łs, jch | 2011-08-18 06:00 | 8 komentarzy

Kiepska pogoda daje się ostro we znaki właścicielom ogródków gastronomicznych i lodziarni. - Tak tragicznego lata jeszcze nie było - mówią. Sprzedaż lodów, zimnych napojów czy dań na świeżym powietrzu spadła w Kutnie nawet o 80 procent.

- Cały rok czekam na lato, bo liczę na zarobki związane ze sprzedażą lodów - mówi Grzegorz Stryczyński, właściciel Croccantino. - W tym roku pogoda dobitnie nam nie dopisała. Sprzedaż lodów zaczęliśmy w kwietniu. Maj był bardzo kapryśny, czerwiec w miarę dobry. W lipcu z kolei nie dosyć, że część osób wyjeżdża na urlopy, to na dodatek ci, którzy zostali, siedzieli w domach, bo praktycznie cały czas lało. Jak na razie pogoda w sierpniu też jest zmienna, więc przychodzą do nas tylko pasjonaci lodów.

fot. - Niestety tego lata pogoda często płata figle i podczas chłodnych dni klientów jest mniej - mówi Krzysztof Stawicki, barman z "Warki".

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HANDEL | LOKALNA

Pierwsze grzyby - jak uniknąć zatrucia?

autor: info: PSSE Kutno, fot. archiwum | 2011-07-19 14:02 | 7 komentarzy

Kutnowski sanepid informuje wszystkich miłośników grzybów o konsultacjach z grzyboznawcami z PSS "Społem" i wydawaniu atestów dla sprzedawców.

Na targowicy w Kutnie panowie Wiesław Kubiak (od godz. 5:00) i Mirosław Sadowski (od godz. 9:00) udzielają niezbędnych informacji i wydają odpowiednie atesty na świeże grzyby dla osób tam sprzedających.

Bezpłatne porady w zakresie przydatności grzybów do spożycia można także zasięgnąć w siedzibie sanepidu przy ul. Kościuszki 14 (pokój nr 12).

Na zakupy z promilami

autor: ks | 2011-07-18 16:21 | 5 komentarzy

Dziś w godzinach popołudniowych 37-letnia mieszkanka Kutna udała się do jednego z marketów w centrum miasta. Kobieta będąca pod wpływem alkoholu próbowała wynieść ze sklepu produkty bez uiszczenia opłaty. Czujni pracownicy marketu zatrzymali złodzieja.

Na miejsce została wezwana policja. Funkcjonariusze po przesłuchaniu kobiety zwolnili ją do domu.

– 37-latka miała w wydychanym powietrzu ponad dwa promile alkoholu. Kutniance grozi kara grzywny. Sprawę skierujemy do Sądu Rejonowego w Kutnie – mówi Edyta Machnik z kutnowskiej komendy policji.

tagi: HANDEL | POLICJA

Kurczaki prawie jak z rożna

autor: jch | 2011-07-01 10:00 | 39 komentarzy

Kutnowska targowica – trzydzieści stopni na plusie, a na straganach w plastikowych skrzynkach przechowywany jest drób. – Upał nie upał, deszcz nie deszcz, a te kaczki, kury i kurczaki leżą prawie na ziemi. Przecież to niehigieniczne – uważa część kupujących. Mimo to towar schodzi jak świeże bułeczki.

– Co tydzień kupuję mięso na targowicy – mówi pani Krystyna. – Przecież ono przez te parę godzin nie zdąży się zepsuć. Przede wszystkim jest bardzo smaczne. Lepsze niż chemia, którą serwuje się nam w marketach.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HANDEL | SANEPID

W "Kraju" powstaje galeria

autor: łs | 2011-06-17 11:41 | 26 komentarzy

W drugiej połowie października zabytkowe budynki po dawnej fabryce Kraj przy ul. Wyszyńskiego nabiorą blasku.

Wszystko za sprawą powstającej tam galerii handlowej. - Kutnianie będą zadowoleni - zapowiada Hanna Góralczyk, prezes Galerii Kutno.Tylko u nas - rzuty elewacji budynków przy ul. Wyszyńskiego.

dalsza część newsa - rozwiń

Poszli na zakupy, wyszli z nagrodami

autor: ph | 2011-06-11 11:43 | 7 komentarzy

Z okazji 11-lecia sklepów Bricomarché, kutnowski oddział zorganizował dzisiaj konkurs dla swoich klientów. Do wygrania były telewizory, odkurzacz, wkrętak akumulatorowy i czajniki elektryczne.

Najcenniejszą nagrodę stanowił 42-calowy telewizor Philips. Wygrała go Anna Kubiak. – To taki rodzinny prezent i bardzo się przyda. Synek będzie oglądał na nim bajki – mówi zwyciężczyni. – W Bricomarché jestem zawsze, kiedy potrzeba czegoś do pracy w domu. Ostatnio kupowaliśmy dużo farb, bo mieliśmy malowanie.

dalsza część newsa - rozwiń

Drożyzna na straganach

autor: łs | 2011-05-16 06:01 | 13 komentarzy

Choć za oknem pogoda płata figle, to na kutnowskim targowisku wiosna zapanowała na dobre. Niestety zapał amatorów nowalijek studzą wysokie ceny produktów.

Na rynku szczególnie szokują ceny ogórków. Za kilogram tych typowo polskich warzyw trzeba zapłacić bagatela 7 złotych. To więcej niż za cytrusowe owoce sprowadzane z zza granicy. Dla porównania pomarańcze kosztują "tylko" 4,5 zł.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HANDEL | LOKALNA

Jabłka prawie jak pomarańcze

autor: ks | 2011-04-22 06:01 | 12 komentarzy

Klienci sklepów spożywczych, a także targowisk przeżywają prawdziwy szok, gdy obserwują wysokie ceny owoców. Najbardziej, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zdrożały jabłka. Kilogram tych typowo polskich owoców kosztuje 4,00–4,50 zł. To niewiele mniej niż kilogram pomarańczy, za które trzeba zapłacić prawie 5 zł.

dalsza część newsa - rozwiń

Najbardziej wadliwy towar

autor: jr | 2011-04-08 06:00 | 5 komentarzy

Prawie połowa skarg rozpatrywanych przez powiatowego rzecznika praw konsumenta dotyczy butów i odzieży. Reklamacje butów są najpowszechniejsze i często udaje się wygrać z nieuczciwymi sprzedawcami odmawiającymi ich przyjęcia. Nie każdy mieszkaniec jednak o tym wie.

- Kupuję raczej tanie buty - mówi Danuta Staniszewska.  - Nie chce mi się później chodzić z reklamacjami do sklepów, bo wiem jak to wygląda. Sklepy obuwnicze tylko kombinują co zrobić, żeby nie udzielić reklamacji. Szkoda po prostu zdrowia i nerwów. Wiadomo  jak  te buty są robione - są produkowane taśmowo i w dzisiejszych czasach kładzie się nacisk na ilość a nie jakość.

dalsza część newsa - rozwiń

Kupcy zaczynają od nowa

autor: ks | 2011-03-28 14:17 | 14 komentarzy

Kupcy ze stacji PKP zaczynają od zera. W związku z remontem kutnowskiego dworca PKP, właściciele znajdujących się przy nim punktów gastronomicznych musieli przenieść swoją działalność.

fot. Sklep z upominkami jest już przeniesiony. Właściciele czekają na decyzję sanepidu w sprawie punktu gastronomicznego.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HANDEL | PKP

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:40
~Jan
A straz miejska zdaje jakies testy sprawnosciowe?jesli tak to jak ten starszy pan komendant je zdaje?moze czas oddac stolek panie starszy
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:35
~Bogus L
My psy musimy się trzymać razem.
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:20
~dres
~J.w. pisze:
~C pisze:
Świetnie prezydencik za byle złotówkę funduje mieszkanca pijackie imprezy, obejszczane kamienice w centrum miasta na placu Piłsudskiego
Nie mierz innych swoją miara i nie dorabiaj to tego polityki...Wraz z żona bywam w kutnowskim ogródku piwnym, czasem spotykamy się tam ze znajomymi i zaręczam Ci że do żuli nam daleko, nie jesteśmy hałaśliwi i nie załatwiamy swoich potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych...A takie ogródki funkcjonują na całym świece, w największych europejskich stolicach i nikt nie ma z tym problemu...
masz rację, ogródki są w wielu miejscach, ale w naszym mieście zawsze się ktoś znajdzie kto ma ze wszystkim problem, jest taka część społeczeństwa którym przeszkadza, koszykówka, baseball, aqua park,ścieżki, drzewa, pałac saski, ewentualnie budowana hala, święto róży itp itd, biedni ci ludzie, żyją w świecie którego nienawidzą,
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:13
~Benek
Jak widać nic się nie zmieniło liczą się tylko MKK
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:10
Lepiej oczernic owce niż być czarnym baranem w stadzie...
Newsy, komentarze
2017-03-28 18:12
~Jan
A komendant straz miejskie za co dostala medal????!!juz chyba czas wybrac nowego komendant straz bo ten jakos szczegolnie sie nie stara
Newsy, komentarze
2017-03-28 18:06
~as
Na temat prac i inwestycji władze już dużo mówiły i pisały.Jak będzie zobaczymy.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-28 19:46
Sprzedam meble kuchenne w idealnym stanie o szerokości 260 cm. Możliwość transportu. Cena 2100. Telefon 793018796
Kontakt:
793018796
2017-03-28 19:45
Sprzedam dywan o wymiarach 1.60x2,45. Cena 80zl.
Kontakt:
24/35 66 447, 608 799 546
2017-03-28 19:44
Sprzedam dywan o wymiarach 1,68x2,28. Cena 80zl.
Kontakt:
24/35 66 447, 608 799 546
2017-03-28 19:43
Sprzedam ubranka dla chlopca podworkowe w rozmiarze 140-146. Stan dobry.
- ok. 40sztuk plus dwie pary butow. Cena 70zl.
Kontakt:
604-724-739
2017-03-28 19:42
Sprzedam rozrzutnik obornika taki jak na zdjeciach pojemnosc 3.5 tony jedno osiowy do remontu boki i podloga rama w dobrym stanie cena 2 tys do uzg
Kontakt:
726573431
2017-03-28 19:42
monitor plaski nie zniszczony jak nowy 50zl
Kontakt:
726573431
2017-03-28 19:42
Sprzedam zelazko z pudelkiem cena 20zl
Kontakt:
726573431
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1