Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: KABARET

15 lecie Kabaretu Neo - Nówka

autor: am/KDK | 2016-11-29 09:29 | 3 komentarze

W programie zobaczycie największe hity kabaretu. Nie zabraknie kultowego już skeczu "Niebo", który został przez widzów wybrany skeczem 30-lecia, czy bezkompromisowej Pani Wandzi Nierusz z domu Zostaw, która potrafi wyjść obronną ręką z każdej niewygodnej sytuacji. Neo-Nówka szykuje także kilka niespodzianek, które mają być dopełnieniem całości.

O warstwę muzyczną zadba koncertujący od lat z kabaretem zespół Żarówki. To po prostu trzeba zobaczyć. Proszę nie zapomnieć o prezentach, w końcu to 15 urodziny Neo-Nówki;). 

Hala sportowo - widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 9, 2 grudnia, godz. 20.15.

tagi: KABARET

Żarty o kutnowskim szpitalu i nie tylko, czyli Kabaret Skeczów Męczących w KDK

autor: jch | 2016-10-01 18:35 | 4 komentarze

Niektórych do łez rozbawili dzisiaj Karol Golonka, Jarosław Sadza, Marcin Szczurkiewicz i Michał Tercz, którzy tworzą Kabaret Skeczów Męczących. Przed publicznością zaprezentowali spektakl "Pod prądem". Złożyły się na niego zarówno dobrze znane skecze, np.: "Złoty pociąg i pampasowiec", "Puerto Rico" czy "Chrzciny", jak również nowości m.in. "Radio randka". W ten ostatni angażowali również widzów, którzy świetnie sobie poradzili.

Komicy pochodzący z Kielc pozwolili sobie również na żarty z kutnowskim szpitalem i fontanną w roli głównej.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | KDK

Kabaret Skeczów Męczących - "Pod prądem"

autor: am/KDK | 2016-09-27 13:18 | 3 komentarze

1 października o godzinie 16 w Kutnowskim Domu Kultury wystąpi Kabaret Skeczów Męczących.

Po niezwykle udanym roku 2015 Kabaret Skeczów Męczących wraca "Pod prądem". Wraca ze zdwojoną kabaretową mocą. W najnowszym spektaklu nie zabraknie niczego, z czego zna i ceni ich każdy kabaretowy widz w kraju.

tagi: KABARET

"Stare ale jare". Kabaret SUTW

autor: am/SUTW | 2016-06-24 09:07 | 0 komentarzy

5 czerwca odbyła się premiera nowego Kabaretu SUTW w Kutnie, który od początku tego roku akademickiego prowadzi Krzysztof Ryzlak.

Program zatytułowany „Stare ale jare” przedstawiony został na deskach CTMiT w Kutnie. Są to znane skecze i piosenki kabaretowe, które mimo upływu lat wciąż są śmieszne i aktualne.

Podczas premiery widzowie mogli na nowo przeżywać różne sytuacje wzbudzające żywą reakcję publiczności.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | SUTW

W Strzelcach byli "Pozytywnie zakręceni"

autor: am/UG Strzelce | 2016-05-13 08:14 | 2 komentarze

24 kwietnia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Strzelce zawitał kabaret „Pozytywnie zakręceni”, którego głównym organizatorem jest Stanisław Braszczyński – przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i Inwalidów w Kutnie.

Zebrani w sali konferencyjnej obejrzeli humorystyczny program „Spacerkiem po Kutnie”, którego reżyserem jest Teresa Kawka, a oprawę muzyczną do niego przygotował Kazimierz Traczyk.  Współorganizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, a patronat nad nim objął wójt Gminy Strzelce, Tadeusz Kaczmarek.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | STRZELCE

Śmiechem spalają kalorie. Kabaret Łowcy.B w KDK!

autor: am/KDK | 2016-04-12 09:00 | 2 komentarze

Kutnowski Dom Kultury zaprasza 19 maja o godz. 19 na występ formacji kabaretowej Łowcy.B.

Łowcy.B to kabaret działający na profesjonalnej scenie od ponad 13 lat.

Swoją działalność rozpoczął z przytupem wygrywając w ciągu pierwszych dwóch lat niemal wszystkie liczące się festiwale: 1 nagroda na Pace, Grand Prix Mulatki, Grand Prix na Wyjściu z Cienia oraz Grand Prix Przewałki. Oprócz tego Łowcy wygrali festiwal kabaretu w Zielonej Górze i zdobyli kilka koryt na rybnickim Ryjku.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | KDK

"Spacerkiem po Kutnie - trochę żartem, trochę serio"

autor: toza | 2016-03-14 17:19 | 3 komentarze

Dziś odbyła się premiera programu "Spacerkiem po Kutnie - trochę żartem, trochę serio" nowo powstałego kabaretu "Pozytywnie Zakręceni". Inicjatorem i organizatorem jest Stanisław Braszczyński, Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET

Urodziny kabaretu na deskach KDK. Młodzi Panowie rozbawili kutnian

autor: bn | 2016-03-06 17:48 | 6 komentarzy

Salwy śmiechu i rzęsiste brawa rozniosły się dziś w Kutnowskim Domu Kultury. Wszystko to za sprawą Kabaretu Młodych Panów, który zawitał do miasta róż świętując swoje dwunaste urodziny. O godz. 16. sala widowiskowa wypełniła się po same brzegi, a grupa z od pierwszej do ostatniej minuty rozbawiała publikę do łez serwując solidną dawkę dobrego humoru.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | KDK

Kabaret Młodych Panów

autor: am/KDK | 2016-02-23 12:18 | 2 komentarze

Kabaret Młodych Panów wraz z Agencją Artystyczną "Joanna" serdecznie zapraszają na swój nowy program. Występ odbędzie się 6 marca o godz. 16 w Kutnowskim Domu Kultury.

Program "10/10, czyli urodziny!" to porcja wykwintnych skeczy, przygotowanych na bazie najświeższych spostrzeżeń, ze szczyptą ironii. Z pewnością wszystkie dania zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. W kabaretowej kuchni wykorzystane zostaną tylko naturalne produkty, bez konserwantów. W menu nie przewidziano odgrzewanych kotletów! Pikanterii potrawom doda świeżo mielony żart, a nie taki z dowcipnej torebki...

tagi: KABARET | KDK

Kabaret Młodych Panów - komunikat

autor: am/KDK | 2016-02-23 10:17 | 2 komentarze

Kutnowski Dom Kultury zwraca się z prośbą o odbiór zarezerwowanych biletów na występ Kabaretu Młodych Panów (planowany występ 6 marca).

W przypadku, gdy bilety nie zostaną dziś odebrane, wrócą od jutra do puli sprzedaży. Kasa Kutnowskiego Domu Kultury jest dziś czynna w  godzinach od 15 do 20.

tagi: KABARET | KDK

Kabaret pod Wyrwigroszem rozbawił do łez!

autor: am/nadesłane | 2016-01-12 07:53 | 1 komentarz

Krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem to jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce. W jego skladzie znajdują się: Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski, Maurycy Polaski, Łukasz Rybarski.

8 stycznia w Żychlińskim Domu Kultury zgromadzona licznie publiczność miała okazję  wysłuchać  nowego programu Kabaretu pod Wyrwigroszem – “Variaté”. Znalazły się w nim najnowsze skecze, monologi i piosenki. Błyskawiczne tempo programu, szereg inteligentnych skojarzeń i mnóstwo dowcipnych aktualności. Po występie kabaretu wszyscy zgodnie stwierdzili, że już dawno nie spędzili tak śmiesznego wieczoru.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | ŻYCHLIN

Kabaret Moralnego Niepokoju rozbawił kutnowską publiczność

autor: aw | 2015-06-26 21:53 | 3 komentarze

Pełna sala kinowa w Kutnowskim Domu Kultury z niecierpliwością czekała dziś na występ Kabaretu Moralnego Niepokoju. Grupa w składzie: Robert Górski, Przemysław Borkowski, Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć i Magdalena Stużyńska rozbawiła do łez wszystkich zgromadzonych, a każdy ze skeczy nagradzany był salwami śmiechu.

To nie pierwsza wizyta słynnej grupy kabareciarzy w naszym mieście. Fani nie zawiedli swojego ulubionego kabaretu- powitali go z wielkim entuzjazmem, a bilety wyprzedały się w zawrotnym tempie.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | KDK

Kabaret Moralnego Niepokoju w KDK!

autor: Agencja Brussa | 2015-06-11 12:45 | komentarze wyłączone

Kutnowski Dom Kultury i Agencja Brussa zapraszają na najnowszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju. Spektakl "Jerzyk dzisiaj nie pije" jest typowym dla warszawskiej grupy zbiorem skeczy i piosenek, które tworzą panoramę wspołczesnej Polski i Polaków. Wśród nich znajdują się niewątpliwe hity jak "Palenie" - rozmowa dwóch właścicieli psów, ktora obiera nieoczekiwany obrót, "Odrabianie lekcji" - coś co przeżył każdy z nas jako dziecko lub rodzic oraz tytułowy "Jerzyk dzisiaj nie pije" - czyli co robić gdy na imieninach żona zabrania mężowi napić się z kumplami.

dalsza część newsa - rozwiń

"Ani Mru Mru" na deskach KDK

autor: mk | 2015-04-09 18:30 | 4 komentarze

Salwy śmiechu unosiły się dzisiejszego popołudnia znad Kutnowskiego Domu Kultury dzięki członkom kabaretu "Ani Mru Mru". Artyści prezentowali swoje skecze z programu "Skurcz!" przed tłumnie przybyłą publicznością, która to niemal po brzegi wypełniła salę widowiskową. Marcin WójcikMichał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek swoimi dialogami niemalże do łez doprowadzali oglądających. 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | KDK

"Neo - Nówka" rozbawiła kutnian do łez

autor: mk | 2015-02-12 21:17 | 5 komentarzy

Dzisiejszy wieczór dla Kutnowskiego Domu Kultury był niezywkły. Swą obecnością deski KDK zaszczyciło trio doskonale znane polskiej publiczności w składzie Roman Żurek, Michał Gawliński oraz Radosław Bielecki. Kabareciarze do łez rozbawiali szeroko przybyłą publiczność. Kutnianie byli zachwyceni programem artystycznym "Neo - Nówki". Przypomnijmy, że kabaret największą popularność zdobył skeczem pt. "Niebo"

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | KDK

"Kabaret pod Wyrwigroszem" gościł w KDK

autor: mk | 2014-12-06 21:47 | 4 komentarze

Dzisiejszego wieczoru Kutnowski Dom Kultury uświetnił swą obecnością jeden z najbardziej znanych kabaretów w Polsce, "Kabaret pod Wyrwigroszem". W rolę prowadzącego spektakl wcielił się jeden z założycieli, Łukasz Rybarski, który swoimi anegdotami rozśmieszył tak szeroko przybyłą publiczność do łez.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KABARET | KDK

Kabaret z Konopi w CTMiT

autor: info: CTMiT | 2014-09-26 09:00 | 0 komentarzy

11 października o godz. 18.00 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca wystąpi formacja Kabaret z Konopi z programem "Przygotowani na wszystko".

Kabaret  powstał w 2004 roku, w jego skład wchodzi Krzysztof Kubalski, Norbert Orłowicz oraz Radosław Kielich. Formacja na przeglądach kabaretowych zbiera mnóstwo nagród publiczności oraz znalazła się w finale PAKI.

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w Kasie KDK, CTMiT oraz ONLINE na stronie www.kdk.art.pl w zakładce bilety.

tagi: CTMIT | KABARET

"Słuchajcie" rozbawiło kutnian do łez

autor: bn | 2014-09-05 20:08 | 4 komentarze

Plac Piłsudskiego o godz. 19 zalały tłumy spragnionych dobrego humoru kutnian. Na przybyłych czekał bowiem występ zielonogórskiego kabaretu "Słuchajcie", który z pewnością sprostał ich oczekiwaniom.

Grupa w składzie: Jarosław Marek Sobański, Tomasz Łupak oraz Janusz Pietruszka dali sporą dawkę wyszukanego żartu z najwyższej półki rozbawiając publikę do łez. Sceniczna charyzma w połączeniu z błyskotliwymi, niejednokrotnie kąśliwymi dialogami balansującymi na granicy kontrowersji sprawiały, że ręce widzów same składały się do oklasków, a uśmiech nie znikał z ich twarzy.

dalsza część newsa - rozwiń

Scena Zaułek w CTMiT

autor: jch, fot. jch i KDK | 2014-05-30 09:00 | 0 komentarzy

Powyborcze żarty, dowcipy damsko-męskie oraz gagi międzynarodowe - na deskach Centrum Teatru, Muzyki i Tańca z okazji Dnia Działacza Kultury pojawili się wczoraj weterani kabaretu i piosenki literackiej - Krzysztof Daukszewicz, Marek Majewski i Wojtek Gęsicki, działający pod szyldem Sceny Zaułek.

Początki powstania projektu sięgają roku 1995. Przez wszystkie lata scena gościła w różnych miastach grając cyklicznie swoje przedstawienia (m.in. w Teatrze Nowym w Warszawie). Scena skupia wokół siebie doświadczonych Wykonawców i Twórców parających się piosenką artystyczną posiadających różne temperamenty i osobowości sceniczne co powoduje, że koncert jest ciekawy i zdecydowanie różni się od jednoosobowych recitali dramaturgią. Przedstawienie zawsze jest pomyślane tak, aby w odpowiednich ilościach dozowana była liryka i humor. Związek Artystów ze Sceną jest nieformalny i opiera się na wzajemnych sympatiach i zaufaniu. Praktycznie każdy koncert jest inny i mogą w nim uczestniczyć inni Wykonawcy.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT | KABARET | KULTURA | KUTNO

Hrabi rozbawił kutnian do łez

autor: ksz | 2014-05-10 22:21 | 10 komentarzy

W Kutnowskim Domu Kultury wystąpił kabaret Hrabi. Były łzy śmiechu i gromkie brawa. Bo jak pisze o sobie grupa...

Można naćkać instrumentów muzycznych, scenografii, dymów i świateł, fajerwerkiem brzdęknąć, wąsy dokleić, kostiumy oszałamiające przytaszczyć, a mimo to widzów nie ogłuszyć. „Tak, że o” będzie więc prostotą mamił i skromnością. Mniej wydatków, więcej korzyści. A i kabaretowa tradycja w tej formie lepiej się uchowa. Kobieta koń… potrzebna jest do tego kobieta i koń. Ale po co tak zaraz szaleć? Niech nic nie kosztuje! Do skeczu „Kobieta koń” wystarczy tylko kobieta. Tak, że o.

Nic dodać nic ująć, a kto nie był, niech żałuje.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:40
~Jan
A straz miejska zdaje jakies testy sprawnosciowe?jesli tak to jak ten starszy pan komendant je zdaje?moze czas oddac stolek panie starszy
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:35
~Bogus L
My psy musimy się trzymać razem.
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:20
~dres
~J.w. pisze:
~C pisze:
Świetnie prezydencik za byle złotówkę funduje mieszkanca pijackie imprezy, obejszczane kamienice w centrum miasta na placu Piłsudskiego
Nie mierz innych swoją miara i nie dorabiaj to tego polityki...Wraz z żona bywam w kutnowskim ogródku piwnym, czasem spotykamy się tam ze znajomymi i zaręczam Ci że do żuli nam daleko, nie jesteśmy hałaśliwi i nie załatwiamy swoich potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych...A takie ogródki funkcjonują na całym świece, w największych europejskich stolicach i nikt nie ma z tym problemu...
masz rację, ogródki są w wielu miejscach, ale w naszym mieście zawsze się ktoś znajdzie kto ma ze wszystkim problem, jest taka część społeczeństwa którym przeszkadza, koszykówka, baseball, aqua park,ścieżki, drzewa, pałac saski, ewentualnie budowana hala, święto róży itp itd, biedni ci ludzie, żyją w świecie którego nienawidzą,
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:13
~Benek
Jak widać nic się nie zmieniło liczą się tylko MKK
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:10
Lepiej oczernic owce niż być czarnym baranem w stadzie...
Newsy, komentarze
2017-03-28 18:12
~Jan
A komendant straz miejskie za co dostala medal????!!juz chyba czas wybrac nowego komendant straz bo ten jakos szczegolnie sie nie stara
Newsy, komentarze
2017-03-28 18:06
~as
Na temat prac i inwestycji władze już dużo mówiły i pisały.Jak będzie zobaczymy.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-28 19:46
Sprzedam meble kuchenne w idealnym stanie o szerokości 260 cm. Możliwość transportu. Cena 2100. Telefon 793018796
Kontakt:
793018796
2017-03-28 19:45
Sprzedam dywan o wymiarach 1.60x2,45. Cena 80zl.
Kontakt:
24/35 66 447, 608 799 546
2017-03-28 19:44
Sprzedam dywan o wymiarach 1,68x2,28. Cena 80zl.
Kontakt:
24/35 66 447, 608 799 546
2017-03-28 19:43
Sprzedam ubranka dla chlopca podworkowe w rozmiarze 140-146. Stan dobry.
- ok. 40sztuk plus dwie pary butow. Cena 70zl.
Kontakt:
604-724-739
2017-03-28 19:42
Sprzedam rozrzutnik obornika taki jak na zdjeciach pojemnosc 3.5 tony jedno osiowy do remontu boki i podloga rama w dobrym stanie cena 2 tys do uzg
Kontakt:
726573431
2017-03-28 19:42
monitor plaski nie zniszczony jak nowy 50zl
Kontakt:
726573431
2017-03-28 19:42
Sprzedam zelazko z pudelkiem cena 20zl
Kontakt:
726573431
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1