Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: KKS PRO-BASKET KUTNO

Pierwsze miejsce żaczek KKS Pro-Basket Kutno na zakończenie rundy zasadniczej

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-20 19:25 | 1 komentarz

W ostatnim turnieju rozgrywanym w Ksawerowie, żaczki KKS Pro-Basket Kutno odniosły dwa zwycięstwa, kończąc tym samym zmaganie w sezonie zasadniczym w Wojewódzkiej Lidze Żaczek na pierwszym miejscu. 

 

dalsza część newsa - rozwiń

Młodziczki KKS Pro-Basket Kutno z kolejną wygraną i szansą na rozgrywki strefowe

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-20 19:15 | 0 komentarzy

W niedziele 19.03.2017 podopieczne trener  Karoliny Kociurskiej-Tomczak podejmowały zespół MUKS Bełchatów. W pierwszym spotkaniu rundy zasadniczej pomiędzy tymi zespołami kutnianki uległy nieznacznie koszykarkom z Bełchatowa 57 do 51. Założenie przed meczem było jedno - pokonanie zespołu z Bełchatowa, co dałoby szanse dalej walczyć o tytuł Mistrza  Województwa Łódzkiego i awans do rozgrywek strefowych.

dalsza część newsa - rozwiń

Przegrana Kadetów KKS Pro-Basket Kutno na zakończenie rozgrywek

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-14 21:46 | 0 komentarzy

Nie udało się podopiecznym trenera Mateusza Wasielewskiego zająć 2 miejsca w lidze i awansować do rozgrywek strefowych. Mimo walki do samego końca ostatecznie zespół zajął 3 miejsce (bilans 6-4) i zakończył udział w rozgrywkach w tym sezonie. W ostatnim meczu rozgrywanym w Skierniewicach drużyna kutnowska przegrała z gospodarzem meczu 87:75 (14:19, 28:18, 25:23, 20:15). Najwięcej punktów w drużynie uzyskał Lewandowski Artur – 32, który ze średnią 25 punktów na mecz zajął 2 miejsce w klasyfikacji strzelców ligi kadetów.

 

dalsza część newsa - rozwiń

Kolejne zwycięstwa żaczek KKS Pro-Basket Kutno

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-14 20:41 | 4 komentarze

10 i 11 zwycięstwo z rzędu odniosły zawodniczki drużyny żaczek KKS Pro-Basket Kutno, rozgrywające w minioną sobotę turniej w ramach Wojewódzkiej Ligi Żaczek. W Kutnie, prócz naszego zespołu w turnieju udział wzięły jeszcze dwie drużyny z Pabianic oraz jedna z Głowna. 

dalsza część newsa - rozwiń

Cenne zwycięstwo Kadetów KKS Pro-Basket Kutno

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-02-21 17:05 | 3 komentarze

Cenne zwycięstwo odnieśli Kadeci KKS Pro-Basket Kutno którzy w miniony weekend pokonali we własnej hali drużynę AZS PWSZ I Skierniewice. Zwycięstwo o tyle ważne, że przedłużyło szanse zespołu na awans do turnieju strefowego. Zespół prowadzony przez trenera Mateusza Wasielewskiego pokonał drużynę AZS PWSZ I Skierniewice 77:29 (7:9, 24:7, 24:5, 22:8). Najwięcej punktów rzucił w tym spotkaniu Lewandowski Artur – 26.

 

dalsza część newsa - rozwiń

Dwie wysokie wygrane Żaków KKS Pro-Basket Kutno w Kutnie

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-02-21 17:02 | 0 komentarzy

Dwa zwycięstwa odnieśli młodzi zawodnicy KKS Pro-Basket Kutno grający swoje mecze w Wojewódzkiej Lidze Żaków. Do Kutna na turniej przyjechały zespoły AZS PWSZ II i I Skierniewice oraz GTK Głowno. Koszykarzom trenera Tomasza Skowrona udało się odnieść dwie wygrane w swoich meczach. 

 

dalsza część newsa - rozwiń

KKS Pro-Basket Kutno z historycznym awansem do Finałów MP U20

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-02-14 17:10 | 0 komentarzy

W miniony weekend odbyły się Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Drużyna kutnowska  po zajęciu pierwszego miejsca w Ćwierćfinałach MP trafiła do grupy 1, w której przyszło jej zmierzyć się z zespołami: Trefl Sopot, MKKS Żak Koszalin, SKM Zastal Zielona Góra. Organizacja turnieju półfinałowego przypadła w tym roku na Koszalin.

dalsza część newsa - rozwiń

Przegrana drugoligowców KKS Pro-Basket Kutno w Radomiu

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-01-09 20:22 | 0 komentarzy

W XVII kolejce rozgrywek 2 Ligi Męskiej drużyna KKS Pro-Basket Kutno rozegrała wyjazdowe spotkanie z zespołem Rosa Radom Sport. Mecz zakończył się zwycięstwem podopiecznych trenera Dawida Mazura 85:64(24:15, 22:20, 22:20, 17:9). 

dalsza część newsa - rozwiń

Młodziczki KKS Pro-Basket Kutno w składzie Kadry Wojewódzkiej

autor: KKS PRO-BASKET KUTNO | 2016-04-07 15:53 | 0 komentarzy

Klub KKS Pro-Basket Kutno pragnie poinformować o powołaniach do Kadry Wojewódzkiej Młodziczek. Spośród wszystkich zawodniczek występujących w tej kategorii w naszym województwie trenerka Izabela Maj wybrała 15 zawodniczek, w tym 4 koszykarki z Kutna, z którymi będzie przygotowywała się do półfinałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży!

W składzie podstawowym znalazły się następujące zawodniczki: Emilia Bołbot (2003) MUKS Widzew Łódź, Milena Budner (2004) KKS PRO-BASKET Kutno (nr 13), Martyna Goszczyńska (2004) TK Basket Stryków, Aleksandra Grzelak (2003) UKS Basket Aleksandrów Łódzki, Marta Kołodziejczyk (2003) GROT II Pabianice, Wiktoria Mucha (2003) TK Basket Stryków, Gabriela Nadolska (2003) KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno (nr 23), Paulina Poniszewska (2004) KKS PRO-BASKET Kutno (nr 11), Sara Rabenda (2003) MUKS Bełchatów, Magdalena Ressel (2003) MUKS Bełchatów, Julia Serednicka (2003) GROT II Pabianice, Julia Świech (2003) MKS Ósemka Skierniewice, Wiktoria Warnecka (2003) MUKS Bełchatów, Oliwia Zajda (2003) GROT II Pabianice, Weronika Zalewska  (2004) KKS PRO-BASKET Kutno (nr 14).

dalsza część newsa - rozwiń

Koszykarze dla kibiców. Znajdź się w świątecznym teledysku! [WIDEO]

autor: Redakcja | 2015-12-18 12:00 | komentarze wyłączone

Już jest! Jeszcze cieplutki! Dopiero co zszedł ze stanowiska montażowego firmy MiM Making. Mowa o wyjątkowym teledysku świątecznym koszykarzy Polfarmexu Kutno, przygotowanym pod choinkę dla wszystkich kibiców.

- Pomysłów na całoroczne prezenty dla naszych fanów mamy znacznie więcej. To dopiero początek. O wszystkim będziemy mówić w swoim czasie - zapowiada tajemniczo Dorian Koralewski, media menager KKS PRO-BASKET Kutno.

dalsza część newsa - rozwiń

Podtrzymać zwycięską passę!

autor: KKS PRO-BASKET KUTNO | 2015-11-06 11:14 | 0 komentarzy

Klub KKS Pro-Basket Kutno serdecznie zaprasza wszystkich kibiców koszykówki na spotkanie rozgrywane w ramach 2. kolejki  rozgrywek 3 Ligi Męskiej . Mecz odbędzie się 7.11.2015r. o godzinie 12:00 w hali Szkoły Podstawowej NR 9.

Rywalem podopiecznych Krzysztofa Szablowskiego oraz Tomasza Pasińskiego będzie zespół ŁKS Szkoła Gortata. Na inauguracje ligi drużyna kutnowska pokonała po bardzo dobrej grze przyjezdnych ze Skierniewic 75:69. Wstęp wolny!

Polfarmex Dance Team wspierał reprezentację Polski podczas Bydgoszcz Basket Cup

autor: am/KKS Pro-Basket Kutno | 2015-08-31 14:45 | 1 komentarz

W miniony weekend w dniach 28 sierpnia - 30 sierpnia w Bydgoszczy odbył się turniej Bydgoszcz Basket Cup.  Był to ostatni sprawdzian Reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy. Uczestnikami turnieju były reprezentacje:
•    Polski,
•    Belgii,
•    Islandii,
•    Libanu.

W trakcie przerw między kwartami w poszczególnych meczach występowała grupa cheerlederek Polfarmex Dance Team, w skład której wchodzą: Klaudia Kostrzewska, Julia Ochmańska, Marika Bojakowska, Anna Daria Zielińska, Ola Grzesikowska, Klaudia Kurzyńska, Amanda Kubiak, Aleksandra Betlińska, Marika Orłowska oraz Ania Kapuścińska.

dalsza część newsa - rozwiń

Thomas Francis Knight nowym podkoszowym Polfarmexu

autor: am, KKS PRO-BASKET KUTNO | 2015-06-24 10:54 | 0 komentarzy

KKS PRO-BASKET KUTNO S.A. podpisał kontrakt z amerykańskim podkoszowym Thomasem Francisem Knightem. Zawodnik ten pochodzi z miasteczka Farmington w stanie Maine. Swoje umiejętności koszykarskie rozwijał na prestiżowej uczelni University of Notre Dame (NCAA I), w drużynie Fighting Irish, gdzie występował w latach 2010 – 2014. W swojej drużynie Tom pełnił najczęściej rolę gracza rezerwowego, ale warto podkreślić, iż uczelnia Notre Dame realizuje jeden z najlepszych programów szkoleniowych w całych Stanach Zjednoczonych.

Drużyna Fighting Irish rozgrywa swoje mecze w konferencji Atlantic Coast, która uważana jest za jedną z najsilniejszych konferencji w USA. Podczas gry w barwach Fighting Irish Tom rywalizował z takimi drużynami jak Blue Devils reprezentującą Duke University (tegoroczni mistrzowie NCAA), których prowadzi słynny trener Mike Krzyzewski.

dalsza część newsa - rozwiń

Trener Mike Taylor z wizytą w KKS PRO-BASKET KUTNO

autor: am, KKS PRO-BASKET KUTNO | 2015-05-27 14:29 | 6 komentarzy

W dniu dzisiejszym Prezes KKS PRO-BASKET KUTNO Sławomir Erwiński miał okazję spotkać się z trenerem reprezentacji Polski koszykarzy Mike'em Taylorem oraz Marcinem Widomskim generalnym menadżerem reprezentacji Polski. Spotkanie odbyło się w siedzibie klubu KKS PRO-BASKET KUTNO. Mike Taylor oraz Marcin Widomski podczas rozmowy z Prezesem Erwińskim wyrazili pełen podziw co do organizacji kutnowskiego klubu oraz zdobytego miejsca w sezonie 2014/2015 w rozgrywkach TBL.

Głównym tematem rozmowy było powołanie dyrektora generalnego Krzysztofa Szablowskiego na asystenta trenera reprezentacji Polski.

dalsza część newsa - rozwiń

Play-offy nie dla Polfarmexu. Pierniki za twarde dla Farmaceutów

autor: tz | 2015-04-26 19:38 | 30 komentarzy

W spotkaniu trzydziestej, ostatniej kolejki Tauron Basket Ligi Polfarmex Kutno zmierzył się na wyjeździe z Polskim Cukrem Toruń. Niestety podopieczni Jarosława Krysiewicza musieli uznać wyższość rywali przegrywając 84-105, kończąc tym samym swoją przygodę z rozgrywkami 2014/2015. Kutnowski zespół z bilansem 13 zwycięstw i 17 porażek został sklasyfikowany na 10 miejscu.

dalsza część newsa - rozwiń

Zabrakło zimnej krwi. Tury zbyt silne dla Lwów

autor: tz/ fot. bn | 2015-02-01 22:32 | 20 komentarzy

Nie udało się graczom Polfamexu wydrzeć zwycięstwa aktualnym Mistrzom Polski PGE Turów Zgorzelec. W ramach 18 kolejki Turon Basket Ligi podopieczni Jarosława Krysiewicza musieli uznać wyższość drużyny ze Zgorzelca przegrywając 70-83. O porażce zadecydowały błędne decyzje podejmowane w ataku w decydujących momentach spotkania. Najlepszym zawodnikiem Polfarmexu został zdobywca 19 punktów Kamil Łączyński.

dalsza część newsa - rozwiń

Udany rewanż Polfarmexu. Rosa pokonana

autor: tz | 2015-01-17 17:27 | 44 komentarze

Drużyna Polfarmexu Kutno udanie zrewanżowała się ekipie Rosy Radom za porażkę w pierwszej rundzie Tauron Basket Ligi. Podopieczni Jarosława Krysiewicza wygrali 76-71. Pięciu zawodników Farmaceutów zgromadziło na koncie dwucyfrową zdobycz punktową. Bardzo dobre zawody rozegrał Patrik Auda trafiając 7/9 rzutów z gry.

dalsza część newsa - rozwiń

Czarni uciszyli kutnowskich kibiców

autor: tz | 2014-12-20 17:30 | 52 komentarze

W meczu dwunastej kolejki Tauron Basket Ligi Polfarmex Kutno musiał uznać wyższość zespołu Energa Czarni Słupsk przegrywając we własnej hali 68-86. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie kutnowskiej został zdobywca 22 punktów Kwamain Mitchell. Ponadto Amerykanin zgromadził na swoim koncie 8 asyst i 5 zbiórek.

dalsza część newsa - rozwiń

Stelmet poskromił Lwy

autor: tz | 2014-12-13 16:56 | 34 komentarze

W meczu otwierającym 11 kolejkę Tauron Basket Ligi Polfarmex Kutno uległ na wyjeździe zespołowi Stelmet Zielona Góra 61-69. Była to szósta porażka Farmaceutów w rozgrywkach. Najskuteczniejszym zawodnikiem w kutnowskiej ekipie został z dorobkiem 19 punktów Kwamain Mitchell.

dalsza część newsa - rozwiń

Trefl przerwał dobrą passę Polfarmexu

autor: tz | 2014-12-06 22:23 | 53 komentarze

W ramach dziesiątej kolejki Tauron Basket Ligi Polfarmex Kutno po emocjonującym i stojącym na wysokim poziomie meczu uległ nieznacznie drużynie Trefl Sopot 66-69. O porażce zadecydowała postawa kutnowskich zawodników w ostatnich minutach meczu.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:41
~helga
Przepraszam Produkowane??? czy składane. Proszę KCI znowu kompromitacja i to na tle międzynarodowym
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:30
~mama
nie ma poródówki w gostynienie ?(gorzewie) i to dlatego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:17
~Przyjaciel
Łukasz no powiedz głośno co z szeryfem.
Newsy, komentarze
2017-03-30 12:02
~Krystian
Zmieni się prawo i 500 plus się skończy a potem alimenty albo do roboty
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:45
~Przyjaciel
A ,,kuń'' z Bakomy Walczak kiedy awans dostanie? to taki mądry dzielnicowy.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:42
~macko
500+ jest teraz, niedługo może go nie być, więc myślę, że myślący ludzie tym akurat się nie kierują. Myślę, że teraz wyż demograficzny wszedł w ten wiek gdzie najczęściej pojawiają się dzieci i dlatego jest jak jest, a dodatek nie ma prawie nic do rzeczy. tylko powtarzam, dla osób myślących, żule, menele itd będą się kocic na potege za te pieniadze. Później będzie płacz jak im zabiorą tą kasę.
Newsy, komentarze
2017-03-30 11:39
~:(
Proszę państwa, w Kutnie rodzi połowa lub więcej powiatu gostynińskiego, gdyż tam zlikwidowano porodówkę. Liczba urodzeń kutnian spada.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 12:39
Sprzedam nową, zaplombowaną konsolę PS4 SLIM CUH-2016A 500GB. Konsola ma 12 miesięcy gwarancji od momentu, gdy zostanie uruchomiona i aktywowana w systemie PS. 1050zł
Kontakt:
880629516
2017-03-30 12:39
skoczek sprzedam za 150 zl
Kontakt:
510750154
2017-03-30 12:39
REMONTY-KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
WYKONUJEMY WSZELKIE PRACE REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE
-PROFESJONALNĄ GŁADŹ SZPACHLOWĄ
-SUFITY PODWIESZANE O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH
-BELKI HALOGENOWE
-WYMIANA OKIEN I DRZWI
-MONTAŻ PODŁÓG DREWNIANYCH I PANELI
-ŚCIANKI DZIAŁOWE
PRACE U PAŃSTWA WYKONUJĄ NAPRAWDĘ SOLIDNI, UCZCIWI I ZNAJĄCY SIĘ NA SWOJEJ PRACY FACHOWCY.
GWARANTUJEMY SWOJĄ JAKOŚĆ DŁUGOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W TEJ OTO BRANŻY. FIRMA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE PROJEKTOWANIEM I ARANŻACJĄ WNĘTRZ.
WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ POD NIŻEJ WYMIENIONY NUMER I UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE.
Kontakt:
791 869 434
2017-03-30 12:39
Kurtka dziewczęca wiosenno-jesienną ,kolor szary,rozmiar na metce to 152cm ale podaję wymiary ponieważ jest zawyżony/szer.42cm.*2dług.48cm,długość rękawa 56cm/ stan bardzo dobry,cena 30zł..polecam:)
Kontakt:
601709041 gg1197091
2017-03-30 12:39
Witam-sprzedam krzesło z eko skóry (białe),stan idealny.Cena 180 zł
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:39
Witam-sprzedam stolik-pufa (w kolorze białym),stan idealny.Cena 70 zł
Kontakt:
509867127
2017-03-30 12:39
Sprzedam zamrazarke za 350zł sprawna
Kontakt:
504911542
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1