Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: KOSZYKÓWKA

Żaczki KKS Pro-Basket Kutno wicemistrzem Województwa Łódzkiego

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-27 14:39 | 0 komentarzy

W miniony weekend w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie odbył się Finał Wojewódzkiej Ligi Żaczek. Gospodarzem turnieju był zespół KKS Pro-Basket Kutno, który po rundzie zasadniczej, z bilansem 13:0 zajmował pierwsze miejsce w tabeli. Prócz zespołu kutnowskiego w turnieju udział wzięły drużyny ŁKS SMS Łódź, Alles Basket Głowno oraz PTK Pabianice.

W pierwszym spotkaniu drużyna KKS Pro-Basket Kutno łatwo poradziła sobie z drużyną z Głowna, wygrywając 54:26 i awansowała do wielkiego finału. Drugim finalistą okazał się zespół z Łodzi, który pokonał drużynę z Pabianic 52:24. /zdjęcia/

dalsza część newsa - rozwiń

"Staszic" wicemistrzem województwa

autor: bn/ZS nr 1 | 2017-03-26 16:51 | 1 komentarz

Ze srebrnymi medalami  z Finału Wojewódzkiego w Koszykówce Mężczyzn w ramach Licealiady wróciła reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. Zawody odbyły się 22 marca w Łodzi. Organizatorem był Łódzki Szkolny Związek Sportowy.


dalsza część newsa - rozwiń

Rosa lepsza od kutnowskich Lwów

autor: tz/fot.bn | 2017-03-25 18:53 | 30 komentarzy

Kolejną ligową porażkę zapisali na swoim koncie koszykarze Polfarmexu. Tym razem podopieczni Krzysztofa Szablowskiego musieli uznać wyższość Rosy Radom, przegrywając 65-76. Najskuteczniejszym strzelcem Farmaceutów został zdobywca szesnastu oczek, Jacek Jarecki. Trzy punkty mniej zapisał na swoim koncie Sebastian Kowalczyk.

dalsza część newsa - rozwiń

Młodziczki z tytułem Mistrza Województwa

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-23 13:20 | 2 komentarze

W dniu 22 marca doszło w Kutnie do spotkania decydującego o tytule Mistrza Województwa Łodzkiego kategorii U-14 Kobiet.

Spotkały się zespoły KKS Pro-Basket Kutno i PTK ORTOMEDSPORT Pabianice. Mecz decydował także o awansie do turnieju strefowego, oraz  Ćwierćfinałów  Mistrzostw Polski. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny z Kutna 44 do 39; (8:14,13:3,13:8,9:14).

dalsza część newsa - rozwiń

Pierwsze miejsce żaczek KKS Pro-Basket Kutno na zakończenie rundy zasadniczej

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-20 19:25 | 1 komentarz

W ostatnim turnieju rozgrywanym w Ksawerowie, żaczki KKS Pro-Basket Kutno odniosły dwa zwycięstwa, kończąc tym samym zmaganie w sezonie zasadniczym w Wojewódzkiej Lidze Żaczek na pierwszym miejscu. 

 

dalsza część newsa - rozwiń

Młodziczki KKS Pro-Basket Kutno z kolejną wygraną i szansą na rozgrywki strefowe

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-20 19:15 | 0 komentarzy

W niedziele 19.03.2017 podopieczne trener  Karoliny Kociurskiej-Tomczak podejmowały zespół MUKS Bełchatów. W pierwszym spotkaniu rundy zasadniczej pomiędzy tymi zespołami kutnianki uległy nieznacznie koszykarkom z Bełchatowa 57 do 51. Założenie przed meczem było jedno - pokonanie zespołu z Bełchatowa, co dałoby szanse dalej walczyć o tytuł Mistrza  Województwa Łódzkiego i awans do rozgrywek strefowych.

dalsza część newsa - rozwiń

Sprzedaż biletów na mecz Polfarmex Kutno – Rosa Radom

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-20 11:21 | 3 komentarze

KKS PRO BASKET KUTNO S.A. informuje, iż w dniu 21 marca ruszyła sprzedaż biletów stacjonarna na mecz Polfarmex Kutno – Rosa Radom

Bilety można kupować

  •     za pośrednictwem portalu kupbilet.pl
  •     w siedzibie klubu KKS PRO-BASKET KUTNO
  •     w salonach EMPIK
  •     w zakładach bukmacherskich STS
dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KOSZYKÓWKA | MECZ

Kolejna porażka stała się faktem. Polfarmex przegrywa w Ostrowie Wlkp.

autor: tz | 2017-03-18 19:58 | 33 komentarze

Kolejny mecz, kolejna porażka Polfarmexu. Tym razem kutnowski zespół musiał uznać wyższość BM Slam Ostrów Wielkopolski, przegrywając zdecydowanie 64-89. Najskuteczniejszymi strzelcami Lwów zostali Sebastian Kowalczyk oraz Grzegorz Grochowski, którzy zapisali na swoim koncie po dwanaście punktów.

dalsza część newsa - rozwiń

"Dziewiątka" najlepsza w mini koszykówce chłopców

autor: jej / T. Pasiński | 2017-03-17 20:28 | 6 komentarzy

 17 marca w Skierniewicach rozegrany został Półfinał Wojewódzki w Mini Koszykówce Chłopców. W turnieju wzięły udział cztery szkoły podstawowe: SP 9 Kutno, SP Biała Rawska, SP 2 Łowicz i SP 7 Skierniewice.

dalsza część newsa - rozwiń

Kutnowskie koszykarki w wojewódzkim finale

autor: am/Tomasz Pasiński | 2017-03-17 08:17 | 0 komentarzy

Wczoraj w Skierniewicach rozegrany został Półfinał Wojewódzki w Mini Koszykówce Dziewcząt. 

W turnieju wzięło udział pięć szkół podstawowych: SP 9 Kutno, SP Biała Rawska, SP Bolimów, SP 1 Łowicz i SP 8 Skierniewice. 

Wyniki poszczególnych spotkań: 
1. SP Bolimów – SP Biała Rawska 19:7
2. SP 9 Kutno – SP 1 Łowicz  56:15
3. SP 8 Skierniewice   -  SP  Bolimów  28:16
4. Mecz o 3 miejsce:  SP 1 Łowicz – SP  Bolimów  32:28
5. Finał:  SP 9 Kutno – SP 8  Skierniewice  63:12        

dalsza część newsa - rozwiń

Żaki KKS Pro-Basket Kutno drudzy w województwie

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-15 12:04 | 0 komentarzy

W miniony weekend odbył się w Kutnie turniej finałowy Wojewódzkiej Ligi Żaków. Wzięły w nim udział 4 najlepsze zespoły z naszego okręgu; ŁKS SG Łódź, KKS Pro-Basket Kutno, SKS Start Łódź i AZS PWSZ Skierniewice.

Drużyna żaków KKS Pro-Basket Kutno zajęła 2 miejsce w lidze i o awans do finału zmierzyła się z drużyną Startu Łódź (3 miejsce w lidze). Spotkanie zakończyło się zwycięstwem kutnowskich koszykarzy 51:39 i dzięki temu drużyna zameldowała się w finale.

dalsza część newsa - rozwiń

Wysoka wygrana Kadetów KKS Pro-Basket TBS Kutno z Łowiczem

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-14 21:59 | 0 komentarzy

W miniony weekend swój ligowy mecz rozegrali również kadeci KKS Pro-Basket TBS Kutno II którzy rozgromili zespół UMKS Księżak Łowicz II 137:40. Było to siódme zwycięstwo drużyny walczącej o miejsca 7-12 (przypomnijmy, że drużyna składa się z zawodników U15). Podopieczni trenera  Karola Jażdżewskiego zajmują obecnie 8 miejsce, z szansami na siódme na zakończenie rozgrywek. 

dalsza część newsa - rozwiń

Przegrana Kadetów KKS Pro-Basket Kutno na zakończenie rozgrywek

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-14 21:46 | 0 komentarzy

Nie udało się podopiecznym trenera Mateusza Wasielewskiego zająć 2 miejsca w lidze i awansować do rozgrywek strefowych. Mimo walki do samego końca ostatecznie zespół zajął 3 miejsce (bilans 6-4) i zakończył udział w rozgrywkach w tym sezonie. W ostatnim meczu rozgrywanym w Skierniewicach drużyna kutnowska przegrała z gospodarzem meczu 87:75 (14:19, 28:18, 25:23, 20:15). Najwięcej punktów w drużynie uzyskał Lewandowski Artur – 32, który ze średnią 25 punktów na mecz zajął 2 miejsce w klasyfikacji strzelców ligi kadetów.

 

dalsza część newsa - rozwiń

Kolejne zwycięstwa żaczek KKS Pro-Basket Kutno

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-14 20:41 | 4 komentarze

10 i 11 zwycięstwo z rzędu odniosły zawodniczki drużyny żaczek KKS Pro-Basket Kutno, rozgrywające w minioną sobotę turniej w ramach Wojewódzkiej Ligi Żaczek. W Kutnie, prócz naszego zespołu w turnieju udział wzięły jeszcze dwie drużyny z Pabianic oraz jedna z Głowna. 

dalsza część newsa - rozwiń

Trzecie miejsce Juniorów KKS Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-13 19:14 | 0 komentarzy

Mimo wysokiego zwycięstwa w ostatnim ligowym meczu juniorzy KKS Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno zajęli ostatecznie 3 miejsce w lidze i nie zagrają w rozgrywkach strefowych w tym sezonie. Na zakończenie sezonu pokonaliśmy drużynę UMKS Piotrcovia 105:55. Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole był Jakub Łukasiewicz, który w całym spotkaniu uzbierał aż 51 punktów! ( 7x 3 pkt).  Podopieczni trenera TomaszaSkowrona łącznie w lidze rozegrali 14 spotkań ( bilans 10-4).

dalsza część newsa - rozwiń

Wysoka wygrana Młodzików KKS Pro-Basket Nijhof Wassink Kutno

autor: jej / P. Erwiński, Pro-Basket Kutno | 2017-03-13 19:05 | 3 komentarze

Wysokie zwycięstwo odnieśli w miniony weekend młodzicy KKS Pro-Basket Nijhof Wassink Kutno, którzy swoje ligowe spotkanie rozegrali z zespołem GTK Głowno. Podopieczni trenera Sławomira Rybarczyka nie mieli większych problemów z pokonaniem gości, wygrywając po pierwszej połowie aż 46:14. 

dalsza część newsa - rozwiń

Porażka kadetek KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno w Ujeździe

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-13 14:30 | 0 komentarzy

W ostatnim meczu w lidze kadetek, koszykarki KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno przegrały w Ujeździe z UKS ORLIK 76:63. Był  to dobry mecz w wykonaniu kutnowskich koszykarek.

Od pierwszych minut do końca spotkania mecz był wyrównany i obie drużyny walczyły o zwycięstwo. Dopiero w połowie czwartej kwarty, starsze i bardziej doświadczone zawodniczki ORLIKA Ujazd wywalczyły bezpieczną przewagę i zakończyły mecz zwycięstwem.

dalsza część newsa - rozwiń

Młodziczki wygrywają z ŁKS SMS Łódź

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-13 14:26 | 0 komentarzy

W dniu wczorajszym  drużyna KKS Pro-Basket Kutno w ramach rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Młodziczek odniosła wysokie zwycięstwo, pokonując w Łodzi drużynę ŁKS SMS  106:44 (11:27,7:20,10:22,16:37).

Od początku  spotkania dominowały kutnianki, mocną obroną nie pozwoliły przeciwnikowi wyjść ze swojej połowy. Bardzo dobra gra na tablicach, celne rzuty z półdystansu i dobrze wyprowadzony szybki atak pozwoliły osiągnąć wysoką przewagę i kontrolować wynik meczu do samego końca.

dalsza część newsa - rozwiń

Zacięty mecz w Zgorzelcu. Lwy postraszyły Tury

autor: tz | 2017-03-11 20:36 | 22 komentarze

Po raz kolejny zawodnicy kutnowskiego Polfarmexu musieli obejść się smakiem zwycięstwa. Tym razem podopieczni Krzysztofa Szablowskiego po emocjonującym, zakończonym dogrywką spotkaniu, musieli uznać wyższość PGE Turów Zgorzelec, przegrywając 98-109. Aż sześciu koszykarzy Lwów ukończyło zawody z dwucyfrowym dorobkiem punktowym. Najskuteczniejszym zawodnikiem został, zdobywca 19 oczek - Michał Gabiński.

dalsza część newsa - rozwiń

Zwycięstwo na zakończenie rozgrywek 2 Ligi Męskiej

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-07 14:08 | 0 komentarzy

Udanie zakończyli rozgrywki w 2 Lidze koszykarze KKS Pro-Basket Kutno, wygrywając ostatni mecz sezonu z drużyną KS Shmoolky Warszawa 72:61.

Mimo przyjazdu w 6 zawodników, drużyna ze stolicy nie poddała się i sprawiła wiele problemów podopiecznym trenera Krzysztofa Szablowskiego i Tomasza Skowrona, którzy do końca spotkania nie mogli być pewni zwycięstwa. Pod koniec meczu widać było spore zmęczenie wśród gości, co wykorzystali kutnowscy koszykarze odnosząc ósme zwycięstwo w sezonie.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 14:34
~ss
Pochodziłbym tam znowu
Newsy, komentarze
2017-03-30 14:31
czy na prawdę warto rodzić w Kutnie? jakie są wasze opinie na temat lekarzy, położnych? jak lekarze podchodzą do tematu cesarki?
Newsy, komentarze
2017-03-30 14:30
~fan
Brawo Julka
Newsy, komentarze
2017-03-30 14:28
~OLa
Bzdurzyński oddał Piniemu wodę za darmo, ogromne ilości wody miało miasto sprzedawać dla ubojni. Tymczasem zrobili swoje ujęcie wody, i cieszą się z prezentu. Ciekawe jak odwzajemnili się czcigodnemu?
Newsy, komentarze
2017-03-30 14:27
~sami swoi
to jest pryma aprylis głupole!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-30 14:26
~kutno pisze:
Bardzo dobrze bo Polacy nie chcą robic bo mają 500 plus albo jest za ciężko Polski naród nygusów którym gminy dają
Widać burzliwy pracodawca z bólem dupy, bo nikt nie chce pracować za 1000 zł, a Ukrainiec to i po 16h robi i do PIP-u nie zgłasza.
Newsy, komentarze
2017-03-30 14:06
~kutno
Bardzo dobrze bo Polacy nie chcą robic bo mają 500 plus albo jest za ciężko Polski naród nygusów którym gminy dają
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 14:08
Wieża i wzmacniacz SONY - 100W
F 235 R + Compact Disc
CDP 215

Wszystko sprawne.

Cena:300 zł
Kontakt:
691986735 po godz. 19.00
2017-03-30 14:07
Sprzedam nowe nike air force flyknit rozmiar 36
Kontakt:
698650452
2017-03-30 13:59
Sprzedam nowe buty damskie rozmiar 37 na koturnie jakoś tak się nazywa marka na foto cena 35 zł
Kontakt:
780161738
2017-03-30 13:58
Sprzedam prawie nową kurtkę wiosenną rozmiar XXL.
Cena 60 złoty.
Kontakt:
664724313
2017-03-30 13:55
Sprzedam witrynę Detolf Ikea+ oświetlenie- cena 160 zł
Telefon: 796699555
Kontakt:
796699555
2017-03-30 13:54
Witam,sprzedam elementy rusztowania przedstawionego na zdjęciach

Rama 70/216 cm 6szt. 200zł
Kotwy 59cm 2szt. 40zł
Stopy regulowane 51cm 4szt. 80zł
Złącza obrotowe 2 szt 20zł
Złącza stałe 6 szt 60zł
Kontakt:
792 597 111
2017-03-30 13:53
Sprzedam tablicę podświetlaną 230 v
Wymiary 73,5 /104 / 12 cm
200zł
Kontakt:
792597111
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1