Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: PIŁKA RĘCZNA

Waleczne dziewczęta z Gimnazjum nr 2

autor: Gimnazjum nr 2 | 2014-12-12 09:02 | 2 komentarze

W tym tygodniu w ramach Gimnazjady odbył się Rejon Wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt w Łowiczu. W zawodach wzięły udział 4 drużyny – Mistrzowie Powiatów: kutnowskiego, skierniewickiego, rawskiego, łowickiego. Po długich i emocjonujących meczach wygrały dziewczęta z Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie.

dalsza część newsa - rozwiń

Piłkarze ręczni „Staszica” najlepsi w powiecie

autor: bn/info. mosir | 2014-11-16 16:51 | 4 komentarze

W ubiegłym tygodniu (12.11.2014 r) odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w piłce ręcznej  chłopców szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie wystartowało sześć szkół z powiatu kutnowskiego: I LO im gen. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS  Nr 3 im. W. Grabskiego,  LO Katolickie w Kutnie, ZSZ Nr 2 im A. Troczewskiego oraz ZS Nr 1 im. St. Staszica. Trzy pierwsze mecze zostały rozegrane systemem pucharowym, Następnie trzy najlepsze szkoły  grając „każdy z każdym” wyłoniły spośród siebie mistrza powiatu, którym po raz kolejny została reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie.

dalsza część newsa - rozwiń

Drugie miejsce dziewcząt z "Dziewiątki"

autor: info: Tomasz Pasiński | 2013-12-17 08:57 | 2 komentarze

Wczoraj reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie wywalczyła 2 miejsce w finale Rejonu Wojewódzkiego w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt w Rawie Mazowieckiej. Dziewczęta z Kutna pierwszy mecz z SP Kowiesy wygrały 4:3.  Następnie w finałowych spotkaniach uległy SP Biała Rawska 2:5 i pokonały SP Bełchów 4:3.

dalsza część newsa - rozwiń

Mistrzostwa powiatu w szczypiorniaku

autor: info: MOSiR Kutno | 2013-12-13 09:14 | 2 komentarze

Wczoraj odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach udział brały trzy najlepsze drużyny powiatu kutnowskiego w kategorii dziewcząt i chłopców. Do zawodów rejonowych awansowały tylko najlepsze drużyny.

dalsza część newsa - rozwiń

"Jedynka" wygrywa zawody w szczypiorniaka

autor: info: MOSiR Kutno | 2013-12-06 15:49 | 0 komentarzy

Dzisiaj odbyły się zawody miejskie w piłce ręcznej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W turnieju startowały trzy ekipy: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Szkoła Podstawowa nr 9. "Jedynka" w pierwszym meczu pokonała "Szóstkę" 4:3. Kolejny to mecz pomiędzy "Szóstką" i "Dziewiątką". Ci drudzy wygrali 6:0. W kolejnym spotkaniu SP nr 1 pokonało SP nr 9 7:3.

Do finałów powiatowych, które odbędą się dwunastego grudnia awansowały dwie najlepsze drużyny.

Gimnazjum nr 1 mistrzem w szczypiorniaka

autor: info: MOSiR Kutno | 2013-11-21 14:28 | 6 komentarzy

Dzisiaj w Żychlinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w piłce ręcznej chłopców. Zawody odbyły się w ramach Gimnazjady 2013. W finale zmierzyły się dwie kutnowskie drużyny. Gimnazjum nr 1 minimalnie pokonało "Dwójkę" i awansowało do zawodów rejonowych, które odbędęs ię 29 listopada w Rawie Mazowieckiej.

dalsza część newsa - rozwiń

"Dwójka" najlepsza w szczypiorniaka

autor: info: MOSiR Kutno, fot. Marcin Ranachowicz | 2013-11-18 14:48 | 0 komentarzy

W dniu 18 listopada zostały rozegrane w ramach Gimnazjady 2013 Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej Dziewcząt (sala Gimnazjum w Żychlinie). Mistrzyniami zostały uczennice Gimnazjum nr 2 w Kutnie, które w finale pokonały rówieśniczki z Gimnazjum nr 1 w Kutnie.

Organizatorem zawodów był MOSiR Kutno.

dalsza część newsa - rozwiń

Rywalizowały szczypiornistki

autor: jch, fot. nadesłane | 2013-01-18 17:01 | 15 komentarzy

Za nami finały Mistrzostw Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt, które odbyły się dziś w Żychlinie. Najlepsze okazały się szczypiornistki z Gimnazjum nr 2 w Kutnie. Poniżej prezentujemy wyniki:

Półfinał A  Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gimnazjum Żychlin (9 - 2)
Półfinał B Gimnazjum Nr 2 Kutno - Gimnazjum Bedlno (15 – 4)
Mecz o III miejsce: Gimnazjum Żychlin - Gimnazjum Bedlno (6 - 4)
Mecz o I miejsce: Gimnazjum Nr 2 Kutno - Gimnazjum Nr 1 Kutno (14 – 6)

dalsza część newsa - rozwiń

AZS wygrał w Siedlcach

autor: łs | 2012-12-16 17:50 | 17 komentarzy

Koszykarze AZS-u wygrali w Siedlcach z tamtejszym SKK 70-58. Najskuteczniejszym "Akademikiem" okazał się Hubert Mazur, który rzucił 14 punktów.

Galeria ze spotkania >

SKK Siedlce 58:70 AZS WSGK Polfarmex Kutno
(16:25, 14:18, 13:11, 15:16)

SKK Siedlce: R. Basiński 18 (1), M. Chodkiewicz 13 (1), T. Deja 12, P. Lewandowski 5 (1), K. Sulima 5 (1), A. Czerwonka 4, R. Kulikowski 1, R. Sobiło 0, M. Rapucha 0, M. Bal 0

AZS WSGK Polfarmex Kutno: H. Mazur 14 (4), D. Bręk 10 (2), K. Jakóbczyk 10, J. Dłuski 9, M. Szwed 8, S. Rduch 6 (2), G. Małecki 5 (1), A. Kobus 3 (1), W. Glabas 3 (1), Ł. Kwiatkowski 2, K. Maciejewski 0

Drugie miejsce "Staszica" w zawodach rejonowych

autor: ksz, fot i info: MOSiR | 2012-11-17 19:36 | 5 komentarzy

Wczoraj w hali Milenium w Rawie Mazowieckiej odbyły się półfinały wojewódzkie w piłce ręcznej dziewcząt. W zawodach wzięło udział pięć szkół - mistrzowie swoich powiatów Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, II LO im. B. Prusa w Skierniewicach, I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, ZSP w Godzianowie oraz gospodarz, ZSP w Rawie Mazowieckiej.

Dziewczęta z popularnego "Staszica" zajęły II miejsce, powtarzając wynik z ubiegłego roku. W pierwszym meczu „Staszic” pokonał 14:0 ZSP w Godzianowie. W meczu finałowym po zaciętej i wyrównanej grze dziewczęta z Kutna przegrały 5:6 z gospodarzem ZSP w Rawie Mazowieckiej, choć po pierwszej połowie prowadziły 3:2.

dalsza część newsa - rozwiń

Wygrana szczypiornistów „Staszica” w Łowiczu

autor: info: MOSiR Kutno | 2012-11-16 09:26 | 0 komentarzy

Bardzo dobrze w półfinale wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców zaprezentowała się drużyna Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie. W zawodach, które odbyły się wczoraj w Łowiczu  reprezentacja ”Staszica” zajęła I miejsce uzyskując awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 29 listopada w Piotrkowie Trybunalskim.

Podopieczni Dariusza Mieszkowskiego wygrali dwa mecze eliminacyjne a w meczu finałowym po wyrównanej walce i dwóch dogrywkach pokonali 16:15 drużynę gospodarzy ZSP Nr 4 w Łowiczu.

dalsza część newsa - rozwiń

Dziewczęta ze „Staszica” najlepsze w „szczypiorniaku”

autor: info&foto: MOSiR | 2012-11-06 15:05 | 8 komentarzy

W Gimnazjum Nr 1 w Kutnie zostały dziś rozegrane mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt w ramach Licealiady. Do rywalizacji przystąpiły cztery szkoły: I LO im J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS nr 3 im. W. Grabskiego oraz ubiegłoroczny mistrz ZS nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. Po wyrównanej i zaciętej walce po raz kolejny mistrzyniami powiatu zostały dziewczęta ze „Staszica”.

dalsza część newsa - rozwiń

Mistrzostwo powiatu w „szczypiorniaku” dla „Staszica”

autor: info&foto: MOSiR | 2011-11-28 07:00 | 1 komentarz

W minionym tygodniu odbyły się mistrzostwa powiatu kutnowskiego w piłce ręcznej szkół ponadgimnazjalnych. Zawody chłopców rozegrano 21 listopada w Gimnazjum Nr 1 w Kutnie.

Wśród chłopców wystartowało sześć szkół: I LO im J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS nr 1 im. St. Staszica, ZSZ nr 2 im. A. Troczewskiego, ZS nr 3 im. W. Grabskiego oraz ubiegłoroczni mistrzowie ZS w Żychlinie.

dalsza część newsa - rozwiń

"Dziewiątka" najlepsza w piłce ręcznej

autor: ph, info&foto: MOSiR | 2011-02-24 06:00 | 11 komentarzy

Reprezentacje dziewcząt i chłopców Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie okazały się bezkonkurencyjne w powiatowym finale mini piłki ręcznej. Drużyny awansowały w ten sposób do zawodów rejonowych, które odbędą się pod koniec marca w Rawie Mazowieckiej.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Niedziela:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 09:00 • • Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybierają się 3 osoby
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:45
~kutnowianin
polityczna a nie Gazeta dla mieszkańców kutna boją się góry co redaktorzy na to jak coś na prezydenta to trzeba ukryć lub zdjąć z afisza
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:38
~łł
kasa w błoto
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:23
~lukrecja
żebym zdrowym być to trzeba takie szkoły omijać i to łukiem szerokim
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:21
~XXX
to jest najgorsza szkoła jaka może być ,zmowy milczenia zamiatanie spraw pod dywan ,dobrze ,że gimnazja to już niedługo będą zlikwidowane.
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:10
~kutnianka
Super inicjatywa SP1. Przynajmniej już wiem, że 21 marca można świętować coś więcej niż tylko Dzień Wiosny - wagarowicza.
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:06
~kol
To jest news
Newsy, komentarze
2017-03-23 21:57
~kutnianka
Świetna akcja. Więcej takich inicjatyw. Brawo !!!
REKLAMA GOOGLE
2017-03-23 22:56
Sprzedam niebieską koszule,marki "Diverse" rozmiar S. Stan idealny. Nie noszona. Cena 38zl.
Kontakt:
724520790
2017-03-23 22:55
ogrodowa pompa wodna, sprawna, mało uzywana
550W, 0,55KW, Qmax 158l/min
cena 130zł
Kontakt:
785 366 714
2017-03-23 22:53
Sprzedam drzwi widoczne na zdjęciu rozmiar 60 cena 70zł
Kontakt:
609182621
2017-03-23 22:52
Sprzedam meble widoczne na zdjęciach.komody 500 zł łóżko 250zł drzwi o wymiarze 60cm lewe cena70zł ławostół 200zł
609-182-621
Kontakt:
609182621
2017-03-23 22:48
sztachety ogrodzeniowe nowe dł.95cm szer.11,5cm
cena 4,50zł/szt.
pozostało 17szt.
Kontakt:
785 366 714
2017-03-23 22:46
Mam do sprzedania sweterek /polarek

dla dziewczynki

w rozmiarze 92/98

w kolorze brązowym z panterka.

Niezniszczony.

Polecam.

cena 10 zł
Kontakt:
518761904
2017-03-23 22:42
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą. Pożyczamy od 500 do 25000zł.
- spłata w wygodnych miesięcznych ratach
-szybko
-na dowolny cel
-miła,profesjonalna i dyskretna obsługa.
Kontakt:
667317224
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1