Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: RADA MIASTA

Radni coraz bardziej aktywni - petycje i profile na portalach społecznościowych

autor: toza | 2017-03-02 07:00 | 4 komentarze

Dużą aktywnością wykazują się ostatnimi czasy samorządowcy z Kutna. O składanych przez nich interpelacjach i pismach piszemy często. W tym tygodniu głośno było o petycji, w której powiatowy radny, Wojciech Ziółkowski, apelował o zlikwidowanie strefy płatnego parkowania. Rada Miasta do apelu działacza .Nowoczesnej się nie przychyliła, na sali rozgorzała dyskusja, a W. Ziółkowski zapowiedział złożenie kolejnej petycji, tym razem w nieco zmienionej formie. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.
Radny Ziółkowski nie jest jednak jedynym, który w ostatnich tygodniach wychodzi przed szereg.

dalsza część newsa - rozwiń

Mieszkańcy będą informowani o smogu?

autor: toza | 2017-02-10 08:40 | 14 komentarzy

Temat zanieczyszczenia powietrza wciąż nie schodzi z ust Polaków i ogólnopolskich mediów. Podobnie jest w naszym mieście. Niejednokrotnie informowaliśmy o tym, że mieszkańcy Kutna często nie są świadomi jakości powietrza w naszym mieście. Rozwiązanie tego problemu proponuje radny, Grzegorz Chojnacki.

dalsza część newsa - rozwiń

Rada Miasta przyjęła uchwałę o opłatach w przedszkolach

autor: toza, TV Kutno | 2017-01-27 13:12 | 7 komentarzy

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z przedszkoli dla dzieci w wieku do 5 lat. Wprowadzenie uchwały było konieczne, ponieważ w grudniu dokonano zmiany w ustawie dotyczącej dochodów samorządu terytorialnego, co wpływa na zmiany w ustawie o systemie oświaty.

- Dotychczas to samorządy ustalały poziom opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin. Zmiana wprowadzona w grudniu określa górny pułap tych opłat. Z grupy dzieci, których rodzice będą musieli wnosić opłaty zostały wyłączone sześciolatki. W związku z tym zaistniała konieczność zmian również w naszym lokalnym prawodawstwie – mówił wiceprezydent, Zbigniew Wdkowiak.

dalsza część newsa - rozwiń

Wadliwe oświetlenie w parku. Radna apeluje o interwencję

autor: toza | 2017-01-19 07:00 | 2 komentarze

Mieszkańcy Kutna zwracają uwagę na zły stan oświetlenia w różnych częściach miasta. Nie inaczej sytuacja prezentuje się niestety w najmłodszym z kutnowskich parków – parku nad Ochnią. Na ten problem uwagę zwróciła radna, Barbara Rostek-Nowacka, która złożyła na ręce prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego stosowną interpelację.

dalsza część newsa - rozwiń

Radni apelują o upamiętnienie ofiar stalinizmu

autor: toza, fot. J. Saramonowicz | 2017-01-18 08:39 | 17 komentarzy

Radni miejscy – Jacek Saramonowicz, Tomasz Rędzikowski oraz Robert Feliniak złożyli interpelację, w której apelują o oddanie czci ofiarom zbrodni sowieckich w latach 1945-1946. Zastępca prezydenta, Zbigniew Wdowiak, poinformował rajców, że wkrótce zostanie powołana Kutnowska Rada Pamięci Narodowej, która rozpatrzy ich wniosek. Ponad to pisze, że członkowie Miejskiego Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa byli informowani, jakie napisy przewidziano na remontowanych tablicach.

W rozwinięciu artykuł Jacka Saramonowicza pt. „Wyzwoliciele, czy bandyci w sowieckich mundurach”, który odnosi się do wydarzeń z “wyzwolenia” Kutna przez czerwonoarmistów. Rocznica wejścia sowietów do Kutna przypada jutro.

dalsza część newsa - rozwiń

65 osób traci pracę. Były Kraj w likwidacji

autor: toza | 2016-12-16 12:19 | 57 komentarzy

W trakcie wczorajszej sesji Rady Miasta prezydent, Zbigniew Burzyński przekazał informację, że trwa wygaszanie byłych zakładów „Kraj”. Obecnie zakłady należą do spółki Unia Grudziądz.

fot. Temat zwolnień w dawnych zakładach "Kraj" poruszany był podczas wczorajszej sesji.

- W grudniu odbyło się spotkanie z pracownikami Unii Grudziądz. Chciałbym poznać szczegóły tego spotkania – mówił radny Paweł Markiewicz.

dalsza część newsa - rozwiń

Świątecznie na Sesji Rady Miasta

autor: toza | 2016-12-15 19:20 | 5 komentarzy

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a ich wyjątkowego klimatu nie mogło zabraknąć w kutnowskiej polityce. Przed dzisiejszą sesją Rady Miasta uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie zainscenizowali Jasełka. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć kolęd i świątecznych życzeń.

dalsza część newsa - rozwiń

Rada przeciwna zmianom w oświacie

autor: toza | 2016-12-15 18:23 | 53 komentarze

Rada Miasta Kutno przyjęła na dzisiejszej sesji swoje stanowisko dotyczące reformy edukacji w Polsce. Rajcy wyrażają w nim swoje zaniepokojenie i sprzeciw wobec planowanych przez rząd zmian. Rada przychyliła się tym samym do wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego i samych nauczycieli, którzy zebrali ponad 260 podpisów pod apelem do Rady Miasta, w którym głośno sprzeciwiają się zmianom.

dalsza część newsa - rozwiń

Budżet na przyszły rok przyjęty

autor: toza/TV Kutno | 2016-12-15 17:17 | 7 komentarzy

Radni miejscy byli jednogłośni i 19 głosami „za” przyjęli dziś budżet na przyszły rok. Wyniesie on 190 mln zł. To o 30 mln zł więcej niż budżet w bieżącym roku.

- Już teraz wiemy, że budżet będzie większy ze względu na środki unijne, które udało się nam pozyskać. Prawdopodobnie w lutym budżet wyniesie 205 mln zł. To rekordowa kwota, dochody rosną. Gołym okiem widać rozwój miasta – mówił prezydent Zbigniew Burzyński.

dalsza część newsa - rozwiń

Żłobek za dwa lata, mieszkania wspomagane za trzy. Radni zmieniają prognozę finansową

autor: toza | 2016-11-09 11:57 | 11 komentarzy

Na dzisiejszej XXIX sesji Rady Miasta Kutno podjęto uchwałę, która zmienia wieloletnią prognozę finansową miasta na lata 2016-2023. Za wprowadzeniem w życie uchwały głosowało 19 radnych, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jak wyjaśnił prezydent, Zbigniew Burzyński, szybkie tempo zmian w uchwale jest konieczne z uwagi na starania się samorządu o dofinansowanie z środków unijnych trzech inwestycji, które mają być zrealizowane w Kutnie w najbliższych latach.

dalsza część newsa - rozwiń

Radni podjęli uchwałę dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych

autor: toza | 2016-11-03 13:56 | 7 komentarzy

Na dzisiejszej XXVIII Sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę dotyczącą strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Kutna na lata 2016-2022. Rajcy byli jednogłośni, 20 głosowało za, nikt nie był przeciw, ani się nie wstrzymał. Główne cele strategiczne podjętej dziś uchwały to uczynienie z naszego miasta miejsca przyjaznego do życia, promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna, rozwój infrastruktury i kapitału społecznego oraz usprawnienie systemu pomocy społecznej.

dalsza część newsa - rozwiń

XXII Sesja Rady Miasta, czyli zmiany na stanowisku skarbnika

autor: toza/UM Kutno | 2016-04-18 16:15 | 1 komentarz

26 kwietnia o godz. 10 odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Kutno. Jednym z punktów porządku obrad będzie zastąpienie dotychczasowego skarbnika miasta, Bożenę Śniadłę-Pasikowską przez Artura Kotlińskiego.

Poniżej pełny porządek obrad:

dalsza część newsa - rozwiń

Ceny biletow w MZK bez zmian

autor: toza | 2016-03-24 12:07 | 31 komentarzy

Na dzisiejszej XXI sesji rady miasta Kutno zwołanej na wniosek prezydenta ustalono, że ceny biletów za przejazdy autobsami nie ulegną zmianie. W planach jest, aby sukcesywnie obniżać ceny biletów. Wszystko po to, aby zachęcić kutnian do przesiadki z samochodów do komunikacji miejskiej.

Ma to umożliwić zakup autobusów elektrycznych, tańszych w eksploatacji. W tej chwili MZK zużywa 1,5 mln litrów paliwa rocznie. Koszt utrzymania floty elektrycznych autobusów ma być niemal o połowę niższy niż wydatki przeznaczane obecnie na eksploatację autobusów z silnikiem diesla. Na początek planowany jest zakup 6 takich pojazdów, po dwa rocznie, licząc od 2017 do 2020r. Koszt inwestycji ma wynieść 15,5 mln zł.

tagi: MZK | RADA MIASTA

Elektroniczny system głosowania w Radzie Miasta

autor: toza | 2016-03-16 07:00 | 8 komentarzy

Nowoczesność rodem ze stolicy zawitała do Kutna. Rozwiązanie, z którego korzysta wiele miast w Polsce, doczekało się swojego debiutu w naszym mieście. Na wczorajszej sesji Rady Miasta po raz pierwszy korzystano z elektronicznicznego systemu głosowania. Od teraz, oprócz tradycyjnego podniesienia ręki, radni będą korzystali ze specjalnych pilotów do głosowania. Inwestycja ma znacznie usprawnić i ułatwić pracę Rady. Zakup sprzętu to koszt ok. 8 tys. zł i był realizacją jednego z wniosków radnych na budżet 2016 roku. 

- Poza dwoma potknięciami poszło nam dobrze [niektórzy radni zbyt krótko naciskali na przycisk - przyp. red.] - podsumował na koniec sesji przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki. - Następnym razem na pewno będzie lepiej - skwitował.

Miasto wsparło powiat. Kapitał zakładowy szpitala zwiększy się o milion złotych

autor: jch | 2016-03-15 14:59 | 4 komentarze

Radni miejscy podjęli uchwałę ws. wsparcia powiatu. Milion złotych zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

- Zgodnie z przedmiotową uchwałą szczegóły udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w podpisanym porozumieniu po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta Kutno. W związku z powyższym przyjęcie uchwały niezbędne jest w celu udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Kutnowskiemu - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Zanim radni przeszli do głosowania, pytali starostę Krzysztofa Debicha o funkcjonowanie szpitala.

dalsza część newsa - rozwiń

Kutno Plus interweniuje u wojewody w sprawie radnego Matusiaka

autor: jch | 2015-10-29 14:11 | 6 komentarzy

Stowarzyszenie Kutno Plus skierowało do Wojewody Łódzkiego wniosek o  wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego miejskiego Krzysztofa Matusiaka. 

- Obecnie oczekujemy na działania Wojewody w tym względzie, choć biorąc pod uwagę wynik wyborów, liczymy się z tym, że mogą one zostać podjęte już przez nowego wojewodę - uważa Teofil Trybura, przedstawiciel stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że stowarzyszenie wnioskowało wcześniej do Rady Miasta o wygaszenie mandatu K. Matusiakowi. Wniosek ten jednak odrzucono.

dalsza część newsa - rozwiń

Jacek Saramonowicz nowym radnym miejskim

autor: ns | 2015-10-18 22:21 | 42 komentarze

Dzisiejsze wybory do Rady Miasta zakończone. W sumie oddano dziś 224 głosy, z czego 1 nieważny. Zdecydowaną większością głosów wybory na nowego radnego miejskiego wygrał Jacek Saramonowicz, który uzyskał 50% - (114) wszystkich oddanych głosów.

Na dalszych miejscach uplasowali się Włodzimierz Klimecki - 48 głosów, Krzysztof Wacław Dębski - 40 głosów, Dariusz Stokwiszewski - 21 głosów, Andrzej Kamiński - 0 głosów. 

Radni zaskarżyli decyzję wojewody

autor: bn | 2015-10-16 16:19 | 10 komentarzy

Radni miejscy byli jednomyślni i podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej przegłosowali uchwałę zaskarżającą zarządzenie zastępcze wojewody łódzkiej, Jolanty Chełmińskiej w sprawie wygaszenia mandatu radnego Tomasza Rędzikowskiego.

Przed głosowaniem sam zainteresowany opuścił salę obrad. Przypomnijmy, że wojewoda wydała zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu Rędzikowskiego po tym jak Rada Miasta nie podjęła stosownej uchwały z uwagi na naruszenie ustawowego łaczenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego miasta. 

Radny Matusiak zachował mandat

autor: jch | 2015-09-29 13:40 | 11 komentarzy

Radni miejscy stanęli dzisiaj na sesji po stronie Krzysztofa Matusiaka. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Kutno Plus domagało się wygaszenia jego mandatu, argumentując swój wniosek złamaniem ustawy o samorządzie gminnym.

Zdaniem stowarzyszenia K. Matusiak jako członek zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier nie może jednocześnie pełnić funkcji radnego, bo Pionier prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o mienie stanowiące własność miasta.

dalsza część newsa - rozwiń

Będą kolejne wybory uzupełniające? Radny Matusiak straci mandat? [TV Kutno]

autor: jch | 2015-09-21 18:24 | 30 komentarzy

Stowarzyszenie Kutno Plus złożyło dziś wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Matusiaka (na zdjęciu drugi z lewej strony). Tymczasem przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chojnacki uważa, że zarzuty są bezpodstawne.

Jaki jest powód całego zamieszania? Zdaniem stowarzyszenia K. Matusiak jako członek zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier nie może jednocześnie pełnić funkcji radnego.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Niedziela:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 09:00 • • Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybierają się 3 osoby
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:45
~kutnowianin
polityczna a nie Gazeta dla mieszkańców kutna boją się góry co redaktorzy na to jak coś na prezydenta to trzeba ukryć lub zdjąć z afisza
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:38
~łł
kasa w błoto
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:23
~lukrecja
żebym zdrowym być to trzeba takie szkoły omijać i to łukiem szerokim
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:21
~XXX
to jest najgorsza szkoła jaka może być ,zmowy milczenia zamiatanie spraw pod dywan ,dobrze ,że gimnazja to już niedługo będą zlikwidowane.
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:10
~kutnianka
Super inicjatywa SP1. Przynajmniej już wiem, że 21 marca można świętować coś więcej niż tylko Dzień Wiosny - wagarowicza.
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:06
~kol
To jest news
Newsy, komentarze
2017-03-23 21:57
~kutnianka
Świetna akcja. Więcej takich inicjatyw. Brawo !!!
REKLAMA GOOGLE
2017-03-23 22:56
Sprzedam niebieską koszule,marki "Diverse" rozmiar S. Stan idealny. Nie noszona. Cena 38zl.
Kontakt:
724520790
2017-03-23 22:55
ogrodowa pompa wodna, sprawna, mało uzywana
550W, 0,55KW, Qmax 158l/min
cena 130zł
Kontakt:
785 366 714
2017-03-23 22:53
Sprzedam drzwi widoczne na zdjęciu rozmiar 60 cena 70zł
Kontakt:
609182621
2017-03-23 22:52
Sprzedam meble widoczne na zdjęciach.komody 500 zł łóżko 250zł drzwi o wymiarze 60cm lewe cena70zł ławostół 200zł
609-182-621
Kontakt:
609182621
2017-03-23 22:48
sztachety ogrodzeniowe nowe dł.95cm szer.11,5cm
cena 4,50zł/szt.
pozostało 17szt.
Kontakt:
785 366 714
2017-03-23 22:46
Mam do sprzedania sweterek /polarek

dla dziewczynki

w rozmiarze 92/98

w kolorze brązowym z panterka.

Niezniszczony.

Polecam.

cena 10 zł
Kontakt:
518761904
2017-03-23 22:42
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą. Pożyczamy od 500 do 25000zł.
- spłata w wygodnych miesięcznych ratach
-szybko
-na dowolny cel
-miła,profesjonalna i dyskretna obsługa.
Kontakt:
667317224
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1