Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: STREFA EKONOMICZNA

W Krośniewicach powstanie podstrefa ŁSSE

autor: ow | 2016-12-14 07:00 | 20 komentarzy

W Krośniewicach zostanie utworzona podstrefa ekonomiczna - taką decyzję podjęła kilka tygodni temu Rada Ministrów. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia. Podstrefa Krośniewice może wygenerować bowiem kilkaset nowych miejsc pracy.

dalsza część newsa - rozwiń

Sąd uchylił decyzję SKO ws. Beef Beef

autor: bn | 2015-04-07 14:03 | 7 komentarzy

Jak powiedział nam szef stowarzyszenia Czysta Okolica, Andrzej Orłow, WSA uchylił decyzję SKO w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla Beef Beef. To oznacza, że stowarzyszenie Czysta Okolica i firma Weidenhammer Polska dopięły swego.

dalsza część newsa - rozwiń

Kutnowskie firmy wśród największych eksporterów w województwie

autor: bn | 2015-03-25 06:00 | 2 komentarze

Aż trzy firmy z kutnowskiej strefy ekonomicznej znalazły się na liście największych eksporterów województwa łodzkiego za rok 2013. Najwyżej z kutnowskich przedsiębiorstw uplasowała się Kofola, która znalazła się na 3 pozycji. Wśród 29 firm w zestawieniu są również Pini Polonia (11 miejsce) oraz AMZ- Kutno (21 miejsce). Pełną tabelę można znaleźć tutaj: http://archiwum.rp.pl/…/1270363-Promocja-polskiego-eksportu…

Kolejna firma w kutnowskiej strefie. 125 mln na inwestycję

autor: bn | 2015-03-20 06:00 | 8 komentarzy

6 marca zakończone zostały rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 1. Decyzją komisji będzie to spółka Vandemoortele Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Firma do końca 2017 r.  zainwestować ma 125 mln zł(!), zaś do końca roku 2019 zatrudniać będzie co najmniej 61 pracowników.

dalsza część newsa - rozwiń

Na Południowej już bezpiecznie. Straż zbadała stężenie amoniaku

autor: bn | 2015-02-21 11:14 | 9 komentarzy

Kutnowska straż pożarna ok. godz 6:00 zakończyła działania mające na celu zbadanie stężenia amoniaku w zakładzie przetwórstwa mięsnego na ul. Południowej. Przypomnijmy, że do wycieku gazu doszło w czwartek ok. godz 15:00, w wyniku czego ucierpieli czterej pracownicy firmy.

 Jak poinformował nas dyżurny KP PSP Kutno, nie ma już realnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

- Minimalne stężenie amoniaku wykryto jedynie w miejscu, w którym doszło do wycieku. Jest to jednak poziom tak niski, iż nie stanowi żadnego zagrożenia dla człowieka - informuje dyżurny.

Inspekcja prześwietla zakład przetwórstwa mięsnego

autor: bn | 2015-02-20 11:56 | 16 komentarzy

Państwowa Inspekcja Pracy bada sprawę wczorajszego wycieku amoniaku, do którego doszło na terenie jednego z kutnowskich zakładów przetwórstwa mięsnego na ulicy Południowej w Kutnie. Przypomnijmy, że wg wstępnych ustaleń, przyczyną wycieku było rozszczelnienie jednej z rur. Na miejscu działało łącznie aż 9 jednostek strażackich - 7 z Kutna, a także dwie jednostki specjalistyczne ratownictwa chemicznego w Łodzi.

 

Jak informuje Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny, w wyniku incydentu ucierpiało aż 4 pracowników, których przewieziono do kutnowskiej lecznicy. Na chwilę obecną inspekcja prowadzi działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, natomiast straż pożarna bada stężenie amoniuku w zakładzie. Sprawdzony zostanie także stosunek pracy czwórki poszkodowanych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

W strefie powstanie nowa firma?

autor: bn | 2015-02-20 06:00 | 7 komentarzy

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce w kutnowskiej strefie ekonomicznej powstanie nowa firma produkcyjna. Chodzi o inwestora Maris & Co. z Warszawy, która najprawdopodobniej współpracować będzie z Hoop Polska.

Prezydent Zbigniew Burzyński wydał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkującej napoje bezalkoholowe. Jak informuje Piort Czarniak, PR Manager Hoop-Warszawa, na chwilę obecną firma Maris & Co. prowadzi czynności projektowe i działania prawne mające na celu przygotowanie realizacji inwestycji. Czy przy ul. Wschodniej 5 powstanie nowa firma? O sprawie będziemy informować na bieżąco.

Kutno wysoko w rankingu nakładów inwestycyjnych

autor: bn | 2015-01-15 06:00 | 2 komentarze

41. miejsce zajął powiat kutnowski z ogólnopolskim rankingu nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw przypadających na 1 zatrudnionego (18,1 tys zł/osobę). W rankingu uwzględniono 380 powiatów. Pierwsze miejsce zajęło Świnoujście, na którego pozycję najmocniej wpłynęła budowa terminala LNG opiewajaca na kwotę 2,5 mld zł. Sąsiadujace z Kutnem powiaty znalazły się w tej klasyfikacji zdecydowanie niżej: łowicki zajął 204 miejsce, zaś gostyniński 357. Najwyższe miejsca w rankigu zajęły powiaty, na których terenie prowadzone są wielkie inwestycje w przemysł energetyczny i wydobywczy oraz te finansowane z budżetu państwa. Szczegółowy ranking znaleźć można na stronie http://www.mojapolis.pl/

Nowy zakład Pini już w marcu?

autor: bn | 2014-12-04 06:00 | 18 komentarzy

Wszystko wskazuje na to, że już w marcu 2015 r. w kutnowskiej strefie ekonomicznej ruszy zakład przetwórstwa mięsnego Pini Polonia Uno. W firmie najprawdopodobniej zatrudnionych będzie od 200 do 300 osób. Zakład zajmować się będzie produkcją mięsa wędzonego. 

W strefie budują się ponadto: Andersen Steel (otwarcie planowane we wrześniu), Star Fitness, 2 biogazownie - Enerbio na ul. Wschodniej i Ekospot przy ul. Lotniczej oraz zakłady metalurgiczne zajmujące się produkcją płyt warstwowych ściennych przy ul. Wschodniej. Dwie nowe hale buduje również firma Nijhoff Wassink. 

W strefie będą nowe miejsca pracy

autor: bn | 2014-09-09 12:41 | 17 komentarzy

Jak informował na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Zbigniew Burzyński, w najbliższym czasie w kutnowskiej strefie ekonomicznej powstaną nowe zakłady pracy, a w części istniejących już firm pojawią się dodatkowe miejsca pracy.

Budujący się zakład Pini Polonia Uno zatrudni 200 - 300 osób, natomiast w październiku drugą linię produkcyjną otwiera firma Kelloggs', w wyniku czego przyjętych zostanie kolejnych 40 pracowników.

dalsza część newsa - rozwiń

Kolejne firmy pukają do strefy

autor: jch | 2014-09-04 18:08 | 20 komentarzy

Dwie dodatkowe uchwały, jedną w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie między Sklęczkowską, Wschodnią a Bohaterów Walk nad Bzurą, a drugą dotyczącą sprzedaży działek w strefie, podjęli radni podczas dzisiejszej, miejskiej sesji.

- Uchwały te mają związek z negocjacjami, jakie prowadzimy z inwestorami. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wiążą się z tym, że przedsiębiorca chce pobudować halę magazynową o 40 metrach wysokości, a przepisy zezwalają na 16 m w tej chwili - uzasadniał uchwałę prezydent Zbigniew Burzyński. - Chodzi o firmę z branży spożywczej, która zamierza mieć zatrudnienie na poziomie 300 osób.

Druga uchwała dotyczyła z kolei terenów inwestycyjnych pomiędzy Metalową a Lotniczą.

- Jest dwóch inwestorów, którzy pozyskali środki z Unii Europejskiej i zależy im na tym, by zakończyć procedury związane z uruchomieniem zakładów jeszcze w tym roku. To reprezentanci branży metalowej, którzy chcą zatrudnić po około 30 osób każda - dodawał włodarz Kutna. 

Printpack sprzedany firmie Mondi

autor: jch | 2014-08-08 18:28 | 14 komentarzy

Grupa Mondi, zajmująca się produkcją opakowań, zakupiła fabrykę Printpack - to informacja potwiedzona przez dyrekcję kutnowskiego zakładu. Mondi zadeklarowała, że przejmie wszystkich pracowników. O szczegółach poinformujemy w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, że od maja głośno mówiło się o likwidacji kutnowskiego przedsiębiorstwa i zwolnieniach grupowych. Póki co zatrudnienia jednak nikt nie stracił.

Sirmax zainwestuje w strefie

autor: pp | 2014-06-26 10:15 | 8 komentarzy

W dniu 11 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Sirmax Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to już druga inwestycja Spółki Sirmax Polska w ŁSSE.

dalsza część newsa - rozwiń

Przetarg na budowę ulicy Poprzecznej

autor: ksz | 2014-04-03 10:00 | 4 komentarze

Urząd Miasta ogłosił przetarg na kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą. Kryteria oceny oferty to najniższa cena. Zainteresowane firme budowlane mają czas do 15 kwietnia na złożenie swojej propozycji.

Więcej informacji w załączniku lub na stronie BIP Urzędu Miasta.

Inwestorzy pukają do strefy

autor: jch, fot. UM Kutno | 2014-02-19 06:00 | 31 komentarzy

Prawie 6 tys. osób pracuje w dzielnicy Przemysłowej Sklęczki, z tego ponad 1200 jest zatrudnionych w Podstrefie Kutno. Prezydent Zbigniew Burzyński twierdzi, że liczba ta może się w tym roku zwiększyć, bo kolejne firmy otrzymują zezwolenia na działalność, poza tym zakupem działek zainteresowani są nowi inwestorzy.

- W tej chwili mamy dwóch, no może trzech potencjalnych inwestorów. Od lipca zmienią się zasady pomocy publicznej dla firm. Będzie można uzyskać 35 proc. zwrotu poniesionego wkładu własnego a nie 50 proc., tak jak jest teraz. Wszyscy chcą zdążyć do końca czerwca. Niestety wolne działki nam się powoli kończą - mówi Zbigniew Burzyński.

Przypomnijmy, że nie tak dawno zezwolenia na działalność w kutnowskiej strefie otrzymały dwie firmy - Weidenhammer (opakowania) oraz Star Fitness (sprzęt do ćwiczeń). W sumie mają zatrudnić co najmniej 50 osób.

Firma Weidenhammer otrzymała zezwolenie na działalność w strefie

autor: ŁSSE | 2013-12-20 13:51 | 3 komentarze

Firma Weidenhammer otrzymała zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycje oznaczają nowe miejsca pracy w Kutnie.

Weidenhammer Polska Sp. z o.o. w Podstrefie Kutno ŁSSE wybuduje zakład produkujący opakowania - tuby z tektury wielowarstwowej do pakowania przekąsek i innych produktów żywnościowych. Spółka poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 mln zł do końca 2015 roku oraz zatrudni przynajmniej 31 nowych pracowników (do końca 2015 r.).

dalsza część newsa - rozwiń

Nowy inwestor w strefie

autor: jch | 2013-12-20 09:23 | 11 komentarzy

Spółka Star Fitness z Poznania wygrała przetarg na uzyskanie zezwolenia na działalność w kutnowskiej strefie. Firma zainwestuje w naszym mieście co najmniej 8 mln zł. Zatrudnienie będzie się utrzymywało na poziomie 30 osób.

Firma Star Fitness działa w branży fitness i specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu siłowni i klubów fitness w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

Nowa szkoła zawodowa od września?

autor: che | 2013-12-18 06:00 | 28 komentarzy

Prawdopodobnie już we wrześniu 2014 roku w Kutnie powstanie nowa szkoła zawodowa. Placówka ma kształcić fachowców, których brakuje w zakładach kutnowskiej strefy ekonomicznej.

W tej sprawie do Urzędu Miasta Kutna trafił list intencyjny, w którym przedsiębiorcy pytają o możliwość utworzenia w naszym mieście placówki kształcącej specjalistów potrzebnych w kutnowskich zakładach. Podobne szkoły działają w Piotrkowie Trybunalskim i Radomiu.

dalsza część newsa - rozwiń

Wojna o pracowników w strefie! Brakuje rąk do pracy!

autor: jch | 2013-12-12 06:00 | 190 komentarzy

Tego jeszcze w Kutnie nie było! Wśród firm działających w strefie wybuchła prawdziwa wojna o wykwalifikowanych pracowników. Wszystko za sprawą Amerykanów, którzy niebawem zamierzają uruchomić w mieście dwa duże zakłady. Nieoficjalnie mówi się, że biznesmeni zza oceanu podkupują pracowników z innych zakładów. - Dopiero do nowej firmy odeszło kilka osób, a my już mamy problemy na produkcji. A co będzie, gdy odejdzie reszta, która już złożyła wypowiedzenia - zastanawia się pracownik jednej z firm w Podstrefie Kutno.

dalsza część newsa - rozwiń

Grunty w strefie czekają na przedsiębiorców

autor: jch, fot. UM Kutno | 2013-08-30 09:32 | 0 komentarzy

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna dopiero co ogłosiła przetarg uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefie Kutno.

Zwycięzca będzie mógł nabyć nieruchomość przy ul. Wschodniej o pow. ok. 5,7 hektrara. Cena wywoławcza działki wynosci ponad 3,2 mln zł (do tego trzeba doliczyć podatek VAT).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest m.in. wniesienie nie później niż do 21 października wadium w wysokości 600 tys. zł. Przedsiębiorcy mogą składać swoje oferty w siedzibie ŁSSE S.A. do 22 października do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi 28 października o godz. 12.00.


DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:40
~Jan
A straz miejska zdaje jakies testy sprawnosciowe?jesli tak to jak ten starszy pan komendant je zdaje?moze czas oddac stolek panie starszy
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:35
~Bogus L
My psy musimy się trzymać razem.
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:20
~dres
~J.w. pisze:
~C pisze:
Świetnie prezydencik za byle złotówkę funduje mieszkanca pijackie imprezy, obejszczane kamienice w centrum miasta na placu Piłsudskiego
Nie mierz innych swoją miara i nie dorabiaj to tego polityki...Wraz z żona bywam w kutnowskim ogródku piwnym, czasem spotykamy się tam ze znajomymi i zaręczam Ci że do żuli nam daleko, nie jesteśmy hałaśliwi i nie załatwiamy swoich potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych...A takie ogródki funkcjonują na całym świece, w największych europejskich stolicach i nikt nie ma z tym problemu...
masz rację, ogródki są w wielu miejscach, ale w naszym mieście zawsze się ktoś znajdzie kto ma ze wszystkim problem, jest taka część społeczeństwa którym przeszkadza, koszykówka, baseball, aqua park,ścieżki, drzewa, pałac saski, ewentualnie budowana hala, święto róży itp itd, biedni ci ludzie, żyją w świecie którego nienawidzą,
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:13
~Benek
Jak widać nic się nie zmieniło liczą się tylko MKK
Newsy, komentarze
2017-03-28 19:10
Lepiej oczernic owce niż być czarnym baranem w stadzie...
Newsy, komentarze
2017-03-28 18:12
~Jan
A komendant straz miejskie za co dostala medal????!!juz chyba czas wybrac nowego komendant straz bo ten jakos szczegolnie sie nie stara
Newsy, komentarze
2017-03-28 18:06
~as
Na temat prac i inwestycji władze już dużo mówiły i pisały.Jak będzie zobaczymy.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-28 19:48
OUTLET AGD ZAPRASZA CENY DO -50% OD CEN PODSTAWOWYCH. POLSKA DYSTRYBUCJA!!! TOWAR PEŁNOWARTOŚCIOWY. NA 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI PRODUCENTA. W OFERCIE PRALKI, LODÓWKI, ZMYWARKI, KUCHNIE, PIEKARNIKI, ŻELAZKA I INNE (również do zabudowy) Wystawiam Fakturę Vat 23%. Towary mogą posiadać ryski lub wgniotki. Serdecznie Zapraszamy Sklep numer 1 ul. Plac Wolności 15 Kłodawa Sklep numer 2 ul. Naramowicka 237 Poznań www.wgniecione.pl
Kontakt:
782 781 792
2017-03-28 19:46
Sprzedam meble kuchenne w idealnym stanie o szerokości 260 cm, górne szafki lakierowane. Możliwość transportu. Cena 2100. Telefon 793018796
Kontakt:
793018796
2017-03-28 19:45
Sprzedam dywan o wymiarach 1.60x2,45. Cena 80zl.
Kontakt:
24/35 66 447, 608 799 546
2017-03-28 19:44
Sprzedam dywan o wymiarach 1,68x2,28. Cena 80zl.
Kontakt:
24/35 66 447, 608 799 546
2017-03-28 19:43
Sprzedam ubranka dla chlopca podworkowe w rozmiarze 140-146. Stan dobry.
- ok. 40sztuk plus dwie pary butow. Cena 70zl.
Kontakt:
604-724-739
2017-03-28 19:42
Sprzedam rozrzutnik obornika taki jak na zdjeciach pojemnosc 3.5 tony jedno osiowy do remontu boki i podloga rama w dobrym stanie cena 2 tys do uzg
Kontakt:
726573431
2017-03-28 19:42
monitor plaski nie zniszczony jak nowy 50zl
Kontakt:
726573431
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1