Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
Wpisz treść komentarza:
podaj login/nick - wymagane!
54.204.107.91
Szeroki uśmiechUśmiechSmutekZaskoczenieSzokPytanieWykrzyknikŚmiechZłyTerefereZawstydzonyPłacze, bardzo smutnyDiabełekUśmiechnięty diabełekPrzewraca oczkamiUśmiech z nutką sarkazmuCoolZmieszanyIdeaStrzałkaObojętnyBatmanBoksBuBuziakCałusDiabeł 3ElegantGadaGada 2
Przed publikacją posta prosimy się zapoznać z REGULAMINEM FORUM
Temat założono: 2017-01-02 15:16:08 postów: 58 wyświetleń: 8694
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-04 23:03
na koniecpolskiego nie bylo dzis ksiedza
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2017-01-04 16:12
Nie dawac im pieniedzy . kosciol jest bogaty !
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-04 15:22
Bóg z nami!!! Dobrzy ludzie!!! Nie samym chlebem człowiek żyje... Pieniądze to nie wszystko... Chleb powszedni, świeża ryba i stare wino, to wszystko. Wiara i kultura to natury siła! Sobieski! Piłsudski! Wojtyła! Bez wiary, bez kultury, to pogrzeb natury. Zdrajca. Kolaborant. Tchórz bury. Bez wiary, bez kultury, tylko kupa mięsa. Ojciec Rydzyk, brat Owsiak i dziadek Wałęsa. Łaski wiary, podobnie jak wszystkiego w życiu trzeba szukać. Bez Boga nawet do proga. Jak trwoga to do Boga. Gość w domu, Bóg w domu. Bóg jest światłością. Bóg jest miłością. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Lepiej wierzyć w Boga i w dobrych ludzi, niż w "złotego cielca", w diabłów, w czarownice, w astrologów i w alchemię. Człowiekiem jestem (nie małpą) i nic, co ludzkie nie jest mi obce. Polakiem jestem (nie komunistą, egoistą i idiotą) i mam obowiązki polskie i wszystko, co polskie jest mi bliskie, drogie i bezcenne. Chrześcijaninem jestem (nie katolikiem) i wszystko co boskie jest dla mnie skałą, opoką, podstawą, fundamentem.
Pytasz co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną...
Powiem ci: śmierć i miłość - obydwie zarówno.
Jednej się oczu czarnych, drugiej - modrych boję.
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje.

Jednej oczu się czarnych, drugiej - modrych boję.
To są dwie miłości i dwie śmierci moje.

Przez niebo rozgwieżdżone, wśród nocy czarnej,
To one pędzą wicher międzyplanetarny,
Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała
Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała.

Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci
By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia -
I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia
Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.
Nie lękajmy się światłości! Nie lękajmy się prawdy! Nie lękajmy się miłości! Nie lękajmy się śmierci i nie czekajmy na nią. Sama przyjdzie. Wypływajmy na głębię! Mamy Nowy Rok. I co się zmieniło?... Lekarze marnieją, sędziowie truchleją, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, czarne owce z czarnymi baranami po lofrach, opłotkach i manowcach błądzą. A baronowie, paziowie i kurtyzany rządzą!!! Tylko nawrócone, oświecone, złociste trutnie i pracowite wierne pszczoły zachowują stoicki spokój, benedyktyńską cierpliwość, hart ducha i mimo wszystko uśmiech na twarzy. Śmiesznie i strasznie w naszym kraju jest? Nie spoczniemy.... Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą.... Z niemieckiego zaścianka pozdrawiam Was wszystkich. Ciepełka i światełka życzę. O mój rozmarynie rozwijaj się.... Polskie Towarzystwo Oświeceniowe "Reduta". Stowarzyszenie Walki z Kutnowskimi Patologiami. Bajeczny Raj Oświeceniowy "Perpetum Mobile". jawabo@op.pl
P.S. Na CIEMNOTĘ, GŁUPOTĘ i NIECNOTĘ grosza nie dam. Wszystko na "Redutę". Na OŚWIECANIE. Tak będzie najlepiej. Tak mi dopomóż Bóg!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-04 11:44
~Polak pisze:
~ministrant pisze:
Ludzie opamiętajcie się . Nie rozumiem waszego podejścia do księży to jest ich robota , a kolęda to tradycja . Po co puszczacie dzieci do komunii , jak umrze ktoś bliski nie robicie świeckich pochówków tylko pierwsi lecicie po księdza . Miejsce na cmentarzu komunalnym można sobie kupić bez zgody księdza więc po co robicie taką ,, szopkę " - dla ludzi ? JESTEŚCIE OBŁUDNI !!!

~ministrant pisze:
Ludzie opamiętajcie się . Nie rozumiem waszego podejścia do księży to jest ich robota , a kolęda to tradycja . Po co puszczacie dzieci do komunii , jak umrze ktoś bliski nie robicie świeckich pochówków tylko pierwsi lecicie po księdza . Miejsce na cmentarzu komunalnym można sobie kupić bez zgody księdza więc po co robicie taką ,, szopkę " - dla ludzi ? JESTEŚCIE OBŁUDNI !!!


~ministrant, 90% katolików w Polsce to mit. Wiesz dlaczego tylu Polaków formalnie wyznaje przywiązanie do tej religii? Bo z dziada pradziada, to przywiązanie jest im BEZREFLEKSYJNIE wpajane od dziecka. Dzieciom od najmłodszych lat robi się PRANIE MÓZGU, wmawiając że istnieje jakiś bóg, którego trzeba kochać i zarazem się bać. Potem te dzieci w taki sam sposób, same lub przez pośredników, robią pranie mózgu swoim dzieciom. I w ten sposób to się kręci. Potem takie dziecko zapytane o wiarę przez ankietera na ulicy, nie potrafi przedstawić innej odpowiedzi niż ta, którą wypłukano jej umysł.

Piszesz, że ludzie podważający ten chory system są obłudni? Większej obłudy niż pseudo miłosierdzia chrześcijan (w tym przecież także rzymskich katolików) nie spotyka się często.A wiesz czemu tak się dzieje i robi się wszystko by ludzi utrzymać w wierze, gdyż jest to najlepszy i od dawna sprawdzony sposób na poruszenie tłumów?
W partii, stowarzyszeniu, komitecie są ludzie, w których musieliby uwierzyć, o ile jednej osobie (jak w sekcie) jeszcze można dać się ogłupić, to przy większej liczbie osób już ciężej zrobić. Każdy z nich ma jakiś cel (na pewno nie społeczny, bo większość robi się dla zaspokojenia oczu i zbędnych dyskusji) i przede wszystkim chcę zarobić, ustawić siebie i rodzinę, znaleźć dobre stanowisko pracy (najlepiej w państwowej firmie, którego nigdy nie straci), obłowić się na podwykonastwie dla urzędów, uzyskać POmocnictwo kolesioskie lub publiczne o zaniżonej cenie lub całkiem darmowo, więc cel SPOŁECZNY akurat ma mniejsze znaczenie. Ważne, że zgrana ekipa będzie kryta i dobrze się przy tym bawiła, np. grając w piłkę, chodząc na mecze, wspólne bale (urzednik, businessmen, pracownik ministerstwa sprawiedliwości i spr. wewnętrznych).
A w przypadku wiary, ludzie muszą wierzyć, mieć nadzieję, a każdy potrzebuję tego przekonania, czy o długie życie w zdrowiu, ochronę boską, wybaczenie i przede wszystkim pisane prawa, które są zgodne, bynajmniej w części z prawami etycznymi i ustawowymi. Jest jeden BÓG, którego nikt nie widział, który choć nie ochroni milionów mordowanych w wojnach, na co dzień umierających od chorób, wypadki drogowe, to i tak człowiek wyszuka jeden przypadek jego mocy, który da mu tą NADZIEJĘ jego istnienia. Wiara jest indywidualną sprawą, ale jest takie powiedzenie, że w życiu "pewna jest tylko śmierć i podatki".
Lepiej wierzyć chyba w to co namacalne, udowodnione i poparte dowodami?
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
4
2017-01-04 10:25
~rodak pisze:
Krew mnie zalewa , jak czytam te bezsensowne komentarze . Wszystko robicie pod publike , bo co ludzie powiedzą i to wszystko w trosce o dzieci ? A gdzie jakieś zasady moralne ? Najlepiej zapiszcie się do świadków jehowych to będziecie stać na każdym rogu i nawracać ludzi albo do muzułmanów i tłuc kilka razy dziennie łbem o dywanik . Macie wielką pustkę w sobie - trochę mi was szkoda , ale może kiedyś zrozumiecie zalety i wartości chrześcijanizmu .


Najlepiej nie wygaduj głupot.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-6
2017-01-04 09:55
Krew mnie zalewa , jak czytam te bezsensowne komentarze . Wszystko robicie pod publike , bo co ludzie powiedzą i to wszystko w trosce o dzieci ? A gdzie jakieś zasady moralne ? Najlepiej zapiszcie się do świadków jehowych to będziecie stać na każdym rogu i nawracać ludzi albo do muzułmanów i tłuc kilka razy dziennie łbem o dywanik . Macie wielką pustkę w sobie - trochę mi was szkoda , ale może kiedyś zrozumiecie zalety i wartości chrześcijanizmu .
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
4
2017-01-04 07:17
~ministrant pisze:
Ludzie opamiętajcie się . Nie rozumiem waszego podejścia do księży to jest ich robota , a kolęda to tradycja . Po co puszczacie dzieci do komunii , jak umrze ktoś bliski nie robicie świeckich pochówków tylko pierwsi lecicie po księdza . Miejsce na cmentarzu komunalnym można sobie kupić bez zgody księdza więc po co robicie taką ,, szopkę " - dla ludzi ? JESTEŚCIE OBŁUDNI !!!

~ministrant pisze:
Ludzie opamiętajcie się . Nie rozumiem waszego podejścia do księży to jest ich robota , a kolęda to tradycja . Po co puszczacie dzieci do komunii , jak umrze ktoś bliski nie robicie świeckich pochówków tylko pierwsi lecicie po księdza . Miejsce na cmentarzu komunalnym można sobie kupić bez zgody księdza więc po co robicie taką ,, szopkę " - dla ludzi ? JESTEŚCIE OBŁUDNI !!!


~ministrant, 90% katolików w Polsce to mit. Wiesz dlaczego tylu Polaków formalnie wyznaje przywiązanie do tej religii? Bo z dziada pradziada, to przywiązanie jest im BEZREFLEKSYJNIE wpajane od dziecka. Dzieciom od najmłodszych lat robi się PRANIE MÓZGU, wmawiając że istnieje jakiś bóg, którego trzeba kochać i zarazem się bać. Potem te dzieci w taki sam sposób, same lub przez pośredników, robią pranie mózgu swoim dzieciom. I w ten sposób to się kręci. Potem takie dziecko zapytane o wiarę przez ankietera na ulicy, nie potrafi przedstawić innej odpowiedzi niż ta, którą wypłukano jej umysł.

Piszesz, że ludzie podważający ten chory system są obłudni? Większej obłudy niż pseudo miłosierdzia chrześcijan (w tym przecież także rzymskich katolików) nie spotyka się często.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2017-01-04 02:26
~The Natoorat pisze:
Do ministranta...

Po co ludzie "puszczają" dzieci do komunii ? Dla wierzącej części społeczności, która ich otacza a która - w przypadku niespełnienia ich oczekiwań w kwestii praktyk religijnych - potrafi zaszczuć. Tak, tak - dla dewotów z kręgu, najbliższej nawet, rodziny i bliższych, lub dalszych sąsiadów. Komunia, dla wielu rodzin nie jest żadnym religijnym świętem a zamiast radości przynosi niechciane, nikomu niepotrzebne, potworne obciążenie finansowe...
Mylisz się, twierdząc cynicznie, że to obłuda rodziców... To troska o dobro ich dzieci - przede wszystkim strach przed wytykaniem dziecka palcami w przedszkolu, szkole, w miejscu zabaw z rówieśnikami.
Dzisiaj to są jedyne powody "puszczania" dzieci do komunii - o tym, że akt ten oznacza przyjęcie nowego członka do wspólnoty religijnej nikt nie myśli a wielu w ogóle nie wie.

Ministrancie - jaka "robota" księdza ? Z rzeczywistej pracy ludzi powstała cywilizacja technologiczna - masz internet, smartfona, dach nad głową, ciepłą wodę w kranie, samochód... Również postęp w dziedzinie medycyny. To wymyślili i wytworzyli pracujący ludzie.
Co wytwarza ksiądz ? Nic... Żyje z pieniędzy za straszenie wiernych mękami piekielnymi, gdyby nie chcieli go utrzymywać... Istotą tzw. posługi jest taca i co łaska - "nie mniej niż tysiak" - a nie rzeczywisty wkład księdza w Twoje, czy czyjekolwiek zbawienie.Kolęda ?
Nie wpuszczam do domu przedstawicieli obcego państwa grabiących mój kraj, niszczących praworządność , szerzących podziały i kłamstwa !
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2017-01-04 02:05
Bóg z nami!!! Dobrzy ludzie!!! Chciejstwo, pazerność, egoizm i pycha, kroczą przed upadkiem. Oligarchia, demokracja, demagogia i tyrania, też kroczą przed upadkiem. Największą chorobą cywilizacji ludzkiej jest wyzysk człowieka przez człowieka. Najgroźniejszą trucizną ludzkości jest mamona. Zapałki w rękach dziecka, to pożar. Pieniądze w rękach kiecoków i łapserdoków, to ciemnota, głupota, niecnota i całe zło jakie z tego wynika. Dziwny jest ten świat, pełen fałszu i zdrad. Za mamonę kiecok się modli, za mamonę łapserdok się podli. Za mamonę plebany się lenią, na lofry jeżdżą, na wariacje i na wibracje na wyspy latają uciech i szczęścia szukając, a wiernych parafian na manowce prowadzą w czterech literach ich mając. Dziś prawdziwych pasterzy już nie ma. To nie średniowiecze. A cygany są. Uważajcie!!! Tak. To prawda. Kiecoki i łapserdoki więcej złego niż dobrego czynią. Pamiętam jak babcia mi o tym opowiadała. Długo by o tym pisać. Nie samym chlebem człowiek żyje... Pieniądze to nie wszystko... Wiara i kultura to natury siła! Sobieski! Piłsudski! Wojtyła!... Niechaj żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą światłości kaganek. Nie lękajmy się światłości! Nie lękajmy się prawdy! Nie lękajmy się miłości! Wypływajmy na głębię! Mamy Nowy Rok. I co się dzieje? Lekarze marnieją, sędziowie truchleją, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, czarne owce z czarnymi baranami po lofrach, opłotkach i manowcach błądzą. A baronowie, paziowie i kurtyzany rządzą!!! Tylko nawrócone, oświecone, złociste trutnie i pracowite wierne pszczoły zachowują stoicki spokój, benedyktyńską cierpliwość, hart ducha i mimo wszystko uśmiech na twarzy. Śmiesznie i strasznie w naszym kraju jest? Nie spoczniemy.... Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą.... Z ciepełkiem i światełkiem pozdrawiam Was wszystkich, a szczególnie ~The Natoorata. Rozkwitały pąki białych róż.... Polskie Towarzystwo Oświeceniowe "Reduta". Stowarzyszenie Walki z Kutnowskimi Patologiami. Bajeczny Raj Oświeceniowy "Perpetum Mobile". jawabo@op.pl
P.S. Na CIEMNOTĘ, GŁUPOTĘ i NIECNOTĘ grosza nie dam. Wszystko na "Redutę". Na OŚWIECANIE. Tak mi dopomóż Bóg!
"Rydzyk ciemnotę sieje. Owsiak sadzi głupotę.
A dzielny Bolek Wałęsa uprawia niecnotę.
Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego
Wszyscy ciężko pracują! Koleżanko! Kolego!"
O tempora... O mores... Diabli nadali tych pracusiów....
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
9
2017-01-03 21:05
Do ministranta...

Po co ludzie "puszczają" dzieci do komunii ? Dla wierzącej części społeczności, która ich otacza a która - w przypadku niespełnienia ich oczekiwań w kwestii praktyk religijnych - potrafi zaszczuć. Tak, tak - dla dewotów z kręgu, najbliższej nawet, rodziny i bliższych, lub dalszych sąsiadów. Komunia, dla wielu rodzin nie jest żadnym religijnym świętem a zamiast radości przynosi niechciane, nikomu niepotrzebne, potworne obciążenie finansowe...
Mylisz się, twierdząc cynicznie, że to obłuda rodziców... To troska o dobro ich dzieci - przede wszystkim strach przed wytykaniem dziecka palcami w przedszkolu, szkole, w miejscu zabaw z rówieśnikami.
Dzisiaj to są jedyne powody "puszczania" dzieci do komunii - o tym, że akt ten oznacza przyjęcie nowego członka do wspólnoty religijnej nikt nie myśli a wielu w ogóle nie wie.

Ministrancie - jaka "robota" księdza ? Z rzeczywistej pracy ludzi powstała cywilizacja technologiczna - masz internet, smartfona, dach nad głową, ciepłą wodę w kranie, samochód... Również postęp w dziedzinie medycyny. To wymyślili i wytworzyli pracujący ludzie.
Co wytwarza ksiądz ? Nic... Żyje z pieniędzy za straszenie wiernych mękami piekielnymi, gdyby nie chcieli go utrzymywać... Istotą tzw. posługi jest taca i co łaska - "nie mniej niż tysiak" - a nie rzeczywisty wkład księdza w Twoje, czy czyjekolwiek zbawienie.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-7
2017-01-03 19:44
Ludzie opamiętajcie się . Nie rozumiem waszego podejścia do księży to jest ich robota , a kolęda to tradycja . Po co puszczacie dzieci do komunii , jak umrze ktoś bliski nie robicie świeckich pochówków tylko pierwsi lecicie po księdza . Miejsce na cmentarzu komunalnym można sobie kupić bez zgody księdza więc po co robicie taką ,, szopkę " - dla ludzi ? JESTEŚCIE OBŁUDNI !!!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2017-01-03 17:02
~praojciec Oerter pisze:
DUPLIKAT. Bóg z nami!!! Dobrzy ludzie!!! Polskie Towarzystwo Oświeceniowe „Reduta” dziękuje Stowarzyszeniu Walki z Kutnowskimi Patologiami za zrozumienie treści, istoty i intencji naszego praojca Św. Pawła z Księstwa Jawabo. Szanujemy i popieramy Wasze pozytywnie nakręcające działania i odwzajemniając się również życzymy Wam BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. Kanclerz PTO "Reduta" – praojciec Oerter Jawabo. jawabo@op.pl

Kłopotowski!! Odejdź od tego komputera i nie bełkocz!! przecież tego nie da się więcej przeczytać jak dwie linijki i to z wielkim samozaparciem.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-03 15:18
DUPLIKAT. Bóg z nami!!! Dobrzy ludzie!!! Polskie Towarzystwo Oświeceniowe „Reduta” dziękuje Stowarzyszeniu Walki z Kutnowskimi Patologiami za zrozumienie treści, istoty i intencji naszego praojca Św. Pawła z Księstwa Jawabo. Szanujemy i popieramy Wasze pozytywnie nakręcające działania i odwzajemniając się również życzymy Wam BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. Kanclerz PTO "Reduta" – praojciec Oerter Jawabo. jawabo@op.pl
P.S. Pozdrawiam Redakcje (coś tu)Kutno i (nic tu)KCI. Oświecajmy się!!! Nie lękajmy się! Oświecajmy lud i naród! Wypływajmy na głębię! Nie zamykajmy okien i nie barykadujmy drzwi! Smutno nam Boże! Ktoś nam zamknął OKNO (coś tu)Kutno? Dobrzy ludzie! Otwórzcie nam to OKNO. My, PTO "Reduta" przyrzekamy, że już nic nie będziemy pisać na portalu (coś tu)Kutno, chcemy tylko poczytać bez zawracania głowy sąsiadce. Nie utrudniajmy sobie nawzajem życia. To nie grzecznie, nie walecznie, nie merytorycznie i nie politycznie wyrzucać niewinne dziecko z kąpielą przez drzwi i na dodatek zamykać przed nim OKNO. To jest patologia!!! Twórzmy pełne ciepła i światła OTWARTE DOMY, a nie zamknięte, zaryglowane, ciemne, zimne TWIERDZE, BUNKRY, DACZE, PAŁACE, ŚWIĄTYNIE, KOMITETY etc, etc, etc. Dobrzy ludzie! Redaktorki! Redaktorzy! Nieście to słowo pod wszystkie strzechy świata tego. Wy, najlepiej wiecie jak to robić. Nie lękajmy się! Oświecajmy się! Miejmy oczy i uszy na wszystko otwarte. Wypływajmy na głębię! Miłość nam wszystko wybaczy.... Zło, dobrem zwyciężajmy! Nienawiść - miłością! Ciemnotę - światłością! Głupotę - mądrością! Niecnotę - wiernością! Lenistwo - pracą! Na CIEMNOTĘ, GŁUPOTĘ i NIECNOTĘ grosza nie dajmy. Każdy grosz na szalę "Reduty", na OŚWIECANIE. Róbmy swoje. Walczmy z wszelkiego typu awanturnictwem, marnotrawstwem, z hipokryzją i z patologiami typu "róbta co chceta", "alleluja i do przodu", "nie chcem ale muszem" etc, etc, etc. Wszyscy razem wspierajmy, wspomagajmy i budujmy PTO "Redutę". Rozgońmy ten babski jazgot, żabi skrzek i diabelski klangor.... Pro publico bono! O mój rozmarynie rozwijaj się..... Dziękujemy za pocztę internetową. Nie spoczniemy…
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2017-01-03 12:46
~Prostacki lud pisze:
~antyklerykał pisze:
~Prostacki lud pisze:
CZY TO NORMALNE ŻE DOROŚLI FACECI UBIERAJĄ SIĘ W SUKIENKI I BIAŁE KORONKI ???
CZY TO NORMALNE ŻE DOROŚLI FACECI ŻYJĄ JAK PASOŻYTY NA KOSZT INNYCH ???
MNIE TO NAPAWA OBRZYDZENIEM !!!!


Po wypowiedziach wnioskuję, że byleś kiedyś bardzo skrzywdzony przez czarnego? Nie wstydź się. Teraz można o tym mówić. Wyrzuć to z siebie!! Zły dotyk boli przez całe życie.


Nic z takich rzeczy nie miało miejsca moje zdanie na temat kleru wyrobiłem sobie sam patrząc na co oni robią


Z twoich wypowiedzi sądzę co innego. Ale cóż... chcesz to dalej tłamsić w sobie to trudno. Na zdrowie to ci nie wyjdzie.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: 06-08-2008
Postów: 7
Status: nowicjusz
Uprawnienia: użytkownik
Wyślij wiadomość: Wiadomość
Dodaj do znajomych: Do znajomych
E-mail: ukryty

FOTOKLUB
Fotek: 1
Ranga: DEBIUTANT
oglądacz
5
2017-01-03 11:53
akwizytorom dziekuje - zwłaszcza darmozajadą ubranym na czarno - do łopaty niech sie wezmą a nie chodzą po proźbie
Edytuj
Cytuj
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1