Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
Wpisz treść komentarza:
podaj login/nick - wymagane!
54.204.107.91
Szeroki uśmiechUśmiechSmutekZaskoczenieSzokPytanieWykrzyknikŚmiechZłyTerefereZawstydzonyPłacze, bardzo smutnyDiabełekUśmiechnięty diabełekPrzewraca oczkamiUśmiech z nutką sarkazmuCoolZmieszanyIdeaStrzałkaObojętnyBatmanBoksBuBuziakCałusDiabeł 3ElegantGadaGada 2
Przed publikacją posta prosimy się zapoznać z REGULAMINEM FORUM
Temat założono: 2017-01-05 21:40:47 postów: 34 wyświetleń: 1399
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-09 19:34
~wnuczka Forsycja pisze: [Memento mori. Baranku Boży, co rok to gorzej. Wolne żarty. Kpiny. Parodie. Ściemy. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Straszne to i śmieszne, smutne i niezbawienne. Czego to ludzie nie wymyślą? Głupota ludzka nie ma granic. Cuda nad cudami. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Niebotyczny sukces "Szlachetnej Paczki".
Święty, święty, święty
Pan Bóg zastępów
Pełne są niebiosa
I ziemia chwały Twojej.

Hosanna, hosanna
Hosanna na wysokości
Hosanna, hosanna
Hosanna na wysokości.

Błogosławiony który idzie w Imię Pańskie.
O tempora... O mores.... A niech to wszyscy diabli!!!... Może i ja coś dostanę? Pozdrawiam Was wszystkich. Ciepełko i światełko przesyłam. Życzę wszystkim kupę zdrowia, furę szczęścia, masę pieniędzy, dużo spokoju i odrobinę uśmiechu. Rozkwitały pąki białych róż.... Polskie Towarzystwo Oświeceniowe "Reduta". Stowarzyszenie Walki z Kutnowskimi Patologiami. Bajeczny Raj Oświeceniowy "Perpetum Mobile". jawabo@op.pl
P.S. Na CIEMNOTĘ, GŁUPOTĘ i NIECNOTĘ grosza nie dam. Wszystko na "Redutę". Na OŚWIECANIE. Na świecącą "Redutę". Tak mi dopomóż Bóg! "Reduta" utrzymuje się, rozwija i rozkwita tylko z tego co zarobi i dostanie. Sponsorom i darczyńcom dziekujemy. Dobrowolne datki na "Redutę" uprasza się przesyłać na żebracze konto:
PKO BP SA 63 1020 3440 0000 7102 0041 1389 z dopiskiem: [Dla Jawabo na "Redutę".] ]

~ (jakiś tam) pisze: [wnuczka Forsycja
Nie mam pojęcia kiedy przyjmuje psychiatra, ale gwarantuję tobie, że przyjmie cię bez kolejki!]

Jestem starym lekarzem psychiatrą. Mam na imię Donald. Nazywam się Ebuxon. Jestem praojcem. Wnuczka Forsycja jest najzdrowszą, najmilszą, najdroższą, najpiękniejszą, najświatlejszą i najwspanialszą wnuczką na świecie. Pobierała u mnie nauki. Niezwykle utalentowana i pracowita dziewczyna. Znakomita przedstawicielka nowego nurtu psychiatrii – bezprochowej bioenergobajkoterapii. Po prostu – żywy skarb. Człowieku, puchu marny ~(jakiś tam). Nie zaczepiaj na tym forum samotnych dam. Jedna taka mała, sama się oddała. I już mamy ze swym zdrowiem i życiem wielki kram. Wnuczka Forsycja ci się nigdy nie odda i nigdy nie podda. Za żadne pieniądze. Jest nieprzekupna. Jest nie do zdobycia. Jest niezniszczalna. A może Ty jesteś ~the redem? Niezwłocznie zgłoś się do mnie. Gwarantuję, że przyjmę Cię o każdej porze, bez kolejki. A póki co: Łodejdź łobuzie łod łonej Forsycji. Łodpowiedź łokropnie łodmowna - królewski(niepoprawny, niepokorny, niezłomny, nieznośny) stary truteń, czyli ja. Rozbisurmaniony barbarzyńco, telepatyczny złoczyńco. Wnuczce Forsycji to nawet do pięt nie dorastasz. Jesteś skończonym durniem, błaznem niereformowalnym. Chyba skieruję Cię przed Spec Komisję. Pieniądze szczęścia nie dają, rozumu też nie, ale jako do życia koniecznie są potrzebne. Podróże durni nie kształcą. Możesz poznać wszystkie języki świata, możesz zdobyć wszystkie pieniądze świata i tak będziesz tylko bogatym durniem. Ucz się rozumu, a nie języków. Szukaj uczuć, przyjaźni, miłości, a nie bogactwa materialnego. Pogłębiaj wiarę, podwyższaj kulturę i uszlachetniaj naturę. A przede wszystkim najpierw przeproś na forum naszą królową. Od tej maleńkiej grzeczności zależy cała Twoja przyszłość. Na razie jesteś niestety nasączoną super-hiper egoizmem zapchajdziurą lub safandułą bosą, nagą, gołą i wesołą. W czarnych kolorach widzę Twoją przyszłość. Ale cóż, z jakim przestajesz, takim się stajesz. KCI wylęgarnią safandułów i zapchajdziur jest. Pora z tym skończyć. Najwyższy czas. Zawsze jest czas na nawrócenie i oświecenie. Szczęść Boże! Dlaczego nie przyjęliście na forum pięknego opracowania naszego historyka. Cenzura? Dlaczego pożeracie nasze teksty razem z autorami. Tekstożerstwo ? Ludożerstwo? Nie masz co robić? To ucz się! I nie wypisuj bzdur i bredni na forum. Czytaj bajki i wiersze oświeceniowe. Słuchaj pieśni oświeceniowych. Jak nie wiesz jak się zachować, to zachowaj się tak jak trzeba. Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Nauka to zabawa, zabawa to nauka. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. I lecz się. Pamiętaj: Mamona to nie Bóg, prywata to nie Ojczyzna, pieniądze to nie wolność, seks to nie miłość, uroda to nie światłość, ładny ciuch to nie wielki duch. Nie szata zdobi człowieka. Życzę Ci dużo zdrowia i pięknego życia. Pozdrawiam z USA. Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Amerykańskiej. Związek Bojowników o Wolność, Światłość i Miłość. jawabo@onet.pl
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-09 18:43
~Beata! O burwa. O burwa. Jaki piękny walczyk. Po zbóju, po zbóju mi się z tobą tańczy. O burwa. O burwa. O jak ślicznie grają. Po zbóju, po zbóju paczki nam tu dają.
Siedem dziewcząt z Albatrosa – tyś jedyna,
dziś pozostał mi po tobie smutek, żal.
Miałaś wtedy siedemnaście lat, dziewczyno,
w Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię.

A na imię miałaś właśnie Beata,
piękne imię, musisz przyznać, miła ma.
Zabierałem cię co dzień na fregatę,
byś miłością swą upajała mnie.

Minął dzionek, słońce zaszło za jeziorem
i fregaty kontur ukrył się za mgłą.
Na fregacie byliśmy wciąż sami,
a na brzegu ktoś nucił piosnkę tę.

Już od dawna ciebie, miła, nie widziałem,
tak mi smutno jest bez ciebie, tak mi źle.
Lecz myślę, że kiedyś się spotkamy
w Augustowie nad Neckiem w białe dnie.

Te wspomnienia w mej pamięci pozostaną
i na zawsze schowam w sercu je.
Jestem, Beatko, zakochany,
pragnę z tobą jeszcze spotkać się.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-08 10:28
K.urwa lalka nieduża
I na dodatek cała ze szmatek
W kratkę stara spódniczka
Łzy na policzkach
A w główce marzeń sto

Lecz kocham ją najbardziej
ze wszystkich moich lal
Choć nie ma sukni złotej
Zabiorę ją na bal

K.urwa lalka nieduża płaszczyk za krótki
Zbyt duże butki
Fartuch biały z kieszonką
w kieszonce słonko
A w główce marzeń sto

Lecz kocham ją najbardziej
ze wszystkich moich lal
Choć nie ma sukni złotej
Zabiorę ją na bal.

K.urwa lalka niewielka
Bródka malutka
Nos jak muszelka
Oczy ma jak pięć złotych
wełniane loki a w główce marzeń sto.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-1
2017-01-08 10:04
kuuuttaaassss
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-08 09:08
albo to gay
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-08 08:43
Kutno to 98% gay
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-08 08:41
Krystian to gay 2.0
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-08 08:40
Witek to gay
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2017-01-08 00:52
Tych co nie widzieli ile poświęcają wolontariusze czasu i energii, tylko plują jadem: idźcie do dobrego psychiatry ewentualnie podejdźcie do drzewa i puknijcie się kilka razy w czoło. Może poskutkuje...Dziękuję za uwagę.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: 05-02-2011
Postów: 3
Status: nowicjusz
Uprawnienia: użytkownik
Wyślij wiadomość: Wiadomość
Dodaj do znajomych: Do znajomych
E-mail: ukryty
oglądacz
-1
2017-01-07 18:37
SZLACHETNA PACZKA-wspaniały gest ale czy ktoś się zastanawia co sie dzieje tym towarem ktory jest przekazywany ludziom?
A właśnie naocznie byłem świadkiem z e korzystaja z tego osoby trzecie ktore maja mnostwo pieniedzy....
Chyba nie takie założenie było twórców projektu no nie?
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-07 16:03
Pochwalam. My wspieramy od 40 lat i nie tylko z okazji świąt bożego narodzenia. Trochę mniej pychy o wielkim wyczynie. Robić dobrze ale się nie wywyższać i nie przechwalać. Skromności nigdy za wiele.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2017-01-07 14:28
No i odezwalo sie biedne dziecko, ktoremu wzruszeni polacy dawali prezenty. Macie swoich szlachetnych paczkobiorcow. Do ksiazek i do nauki won pasozycie

~Patryk pisze:
albo Dostaniesz w Pysk -
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-2
2017-01-07 13:53
Matulu matulu ! Chwolą nos!!!
Kto córuchna kto?!
No wy mnie a jo wos !
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-1
2017-01-07 11:32
albo Dostaniesz w Pysk -
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-01-07 11:27
~ciekawe pisze:
zdaje sie ze 2000 wyglada przez okno i wywala jezyk do darczyncow....

~pod pisze:
Takie akcje sa bardzo potrzebne. Czapki z glow przed organizatorami. Ale. Jakim kluczem wybierane sa osoby ktore paczki otrzymuja? Wydaje mi sie ze rodzina ktora dostaje dodatkowo jeszcze 1500 zl plus do takowych nie nalezy. Wiele jest starszych, samotnych matek z 1 dzieckiem, ktorym zwyczajnie panstwo nie daje. I to im nalezy pomagac. Prawdziwa bieda jest cicha, a nie promuje sie na fotkach z Polfarmexem. Popieram takie akcje ale dla naprawde potrzebujacych. A na zdjeciach ubogich nie ma....


Dlaczego rodzina ktora wyciaga 2000 z samego tylko 500+ znalazla sie wsrod obdarowanych? Nie sa potrzebujacy... Wstyd Nie zadaliscie sobie trudu poszukac naprawde potrzebujacych? Za malo medialna jest prawdziwa bieda.
Edytuj
Cytuj
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1