Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
ARCHIWUM MAGAZYNU KCI
Nr 27(80)/2008
2008-12-19
Zapraszamy do lektury świątecznego wydania Magazynu KCI. W numerze przeczytasz m.in. o pociągu InterCity, który wykoleił się w Krzewiu, projekcie kutnowskiego aquaparku i sportowym roku 2008. Oprócz tego publikujemy listę nominowanych do tytułu Kutnianina Roku 2008 oraz tradycyjnie bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny Moto-KCI.
Nr 26(79)/2008
2008-12-12
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy m.in. o planowanym remoncie ul. Kościuszki, reaktywacji miejskiego lodowiska oraz problemach dzieci autystycznych. Oprócz tego relacjonujemy recital Edyty Geppert i wspominamy o roszadach w zarządzie Miejskiego Klubu Sportowego. Ponadto tradycyjnie już dodatek motoryzacyjny Moto-KCI, ogłoszenia, felietony oraz bieżące wiadomości kulturalne i sportowe.
Nr 25(78)/2008
2008-11-18
Nr 24(77)/2008
2008-11-14

Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy m.in. o tym, jak kilka tysięcy kutnian świętowało 90. rocznicy odzyskania niepodległości, rekordowej kweście na rzecz odbudowy zabytkowych grobów, funkcjonowaniu miejskiego monitoringu i nowym autobusie, który zagościł w mieście. Ponadto bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny.

Nr 23(76)/2008
2008-10-31

Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze m.in. relacja z IV Konkursu Piosenek Jeremiego Przybory "Stacja Kutno", uroczystości 50-lecia RSM Pionier i oraz artykuł o walce Muzeum-Zamku w Oporowie o ministerialne pieniądze. W magazynie publikujemy również kolejną odsłonę Dodatku Historycznego, poświęconą 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz tego tradycyjnie dział Moto-KCI, bieżące wiadomości sportowe, ogłoszenia i komentarze.

Nr 22(75)/2008
2008-10-16
Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze: o inauguracji drugiego roku akademickiego na kutnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, petycji mieszkańców przeciwko parkomatom oraz jubileuszu muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Ponadto wspomnienia Jerzego Piątka z pierwszego powojennego obozu kutnowskich harcerzy, program tegorocznej Stacji Kutno oraz tradycyjnie bieżące wiadomości kulturalne, sportowe, ogłoszenia, felietony i komentarze.
Nr 21(74)/2008
2008-10-03
Nr 20(73)/2008
2008-09-19
Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze: o minionym XXXIV Święcie Róży, reaktywacji krośniewickiej kolejki wąskotorowej, I Gwiaździstym Zlocie do Kutna oraz dodatek moto-KCI poświęcony quadom. Ponadto piszemy o systemie monitoringu miejskiego i drugiej odsłonie tegorocznych "Haustów Poetyckich". Oprócz tego bieżące wiadomości sportowe, ogłoszenia, felietony i komentarze.
Nr 19(72)/2008
2008-09-12
Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze m.in. o prywatyzacji kutnowskiego PEC-u i wymianie starych skrzynek pocztowych. Do tego reportaż o podkutnowskim schronisku dla psów i informator sportowy. Ponadto pierwsza cześć Dodatku Historycznego pod redakcją Jacka Saromonowicza, poświęconego dr Antoniemu Troczewskiemu oraz tradycyjnie dział Moto-KCI, ogłoszenia, felietony i relacje.
Nr 18(71)/2008
2008-09-06
Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze m.in. o pożegnaniu wakacji z RSM "Pionier" i MOSiR-em, 12-godzinnej sesji rady powiatowej i zbliżającym się VII Rajdzie Szlakiem Walk Nad Bzurą. W bieżącym wydaniu wyjątkowo aż 40 stron, w tym 12-stronicowy "Dodatek różany" - wszystko, co powinieneś wiedzieć o tegorocznym Święcie Róży. Oprócz tego tradycyjnie ogłoszenia, felietony, relacje i porady prawne.
Nr 17(70)/2008
2008-08-20
Nr 16(69)/2008
2008-08-08

W numerze m.in. o festynie rowerowym na Dybowie i specjalnej petycji do władz miasta i powiatu, planowanym systemie monitoringu w kutnowskich szkołach średnich oraz termomodernizacji w SM Pionier. Ponadto: wywiad z dyrektorem Rajdu Orlen, Grzegorzem Gacem, bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia i felietony.

Nr 15(68)/2008
2008-07-25
Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze m.in. o utrudnieniach na kutnowskiej poczcie, warsztatach florystycznych w KDK, powrocie widma podpalacza z Dąbrowic i ryzykownej wyprawie dwóch braci motorami na Madagan. Oprócz tego o nowym sprzęcie w SPZOZ i kutnowskiej policji, porady prawne i inne interesujące artykuły
Nr 14(67)/2008
2008-07-11

Magazyn KCI NR 67...

Nr 13(66)/2008
2008-06-27

Magazyn KCI NR 66...

Nr 12(65)/2008
2008-06-12
Magazyn KCI NR 65...
Nr 11(64)/2008
2008-05-30
W numerze: Pracownicy Onda Monde zbuntowali się - str 3 Porady prawne - str 4 Grabarczyk chwali Kutno - str. 4 XI Konfrontacje Różnych Form Tanecznych - str. 7 Dodatek gospodarczy ? str. 8,9 Moto KCI - str. 12 Relacje ? str. 14,15 Strażackie święto w Kutnie - str. 17
Nr 10(63)/2008
2008-05-10
Kutnowska majówka 2008 - str 3 Prezydent z absolutorium - str 3 Miasto da pieniądze na pomnik - str. 4 Krośniewice: zadbają o bezpieczeństwo po godzinach - str. 9 Moto KCI - str. 12 Policja wygrywa po raz trzeci - str. 20
Nr 9(62)/2008
2008-05-09
W numerze: Kutnowska majówka 2008 - str 3 Prezydent z absolutorium - str 3 Miasto da pieniądze na pomnik - str. 4 Krośniewice: zadbają o bezpieczeństwo po godzinach - str. 9 Moto KCI - str. 12 Policja wygrywa po raz trzeci - str. 20
Nr 8(61)/2008
2008-04-20
Nr 7(60)/2008
2008-04-14
Nr 6(59)/2008
2008-03-21
Nr 5(58)/2008
2008-03-07
Nr 4(57)/2008
2008-02-22
Nr 3(56)/2008
2008-02-08
Nr 2(55)/2008
2008-01-25
Nr 1(54)/2008
2008-01-11
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1