Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
ARCHIWUM MAGAZYNU KCI
Nr 25(104)/2009
2009-12-04

W tym numerze relacjonujemy V Ogólnopolski Konkurs "Stacja Kutno", piszemy o otwarciu miejskiego lodowiska i przypominamy, jak kutnianie bawili się na koncercie Frontside.

Oprócz tego bieżące wiadomości ze świata polityki, kultury i sportu, problemy mieszkańców, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny Moto-KCI – tym razem na temat niebezpiecznych przejazdów kolejowych w Kutnie.

Nr 24(103)/2009
2009-11-20

W numerze przypominamy o miejskich obchodach Święta Niepodległości, rozbudowie noclegowni przy Wyszyńskiego i planowanym remoncie ulicy Kasztanowej.

Oprócz tego bieżące wiadomości sportowe i kulturalne, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny poświęcony najnowszemu nabytkowi kutnowskich strażaków.

Nr 23(102)/2009
2009-11-06

W numerze piszemy m.in. o powstającym oddziale kardiologii interwencyjnej w szpitalu, zbiórce na rzecz zabytkowych grobów oraz budowie obwodnicy Krośniewic.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny Moto-KCI poświęcony Maździe 3 MZR.

Nr 22(101)/2009
2009-10-23

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy m.in. o ewakuacji w kutnowskim szpitalu, najwyższym budynku mieszkalnym w Kutnie i "Zielonej Linii", czyli nowej usłudze w pośredniaku.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny Moto-KCI.

Nr 21(100)/2009
2009-10-09

W numerze piszemy m.in. o zorganizowanej grupie kieszonkowców, patriotycznej imprezie w "Ekonomiku", siatkarskich gwiazdach, które odwiedziły Kutno oraz o tym, jak będzie wyglądał zmodernizowany Dom Kultury.

Oprócz tego garść wspomnień z ponad czterech lat istnienia "Magazynu" oraz bieżące wiadomości kulturalne i sportowe.

Nr 20(99a)/2009
2009-09-25

W numerze relacjonujemy festyn rodzinny na osiedlu Batorego, piszemy o obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz planowanych zwolnieniach w kutnowskim szpitalu.

Nr 19(99)/2009
2009-09-11

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI. W numerze m.in. relacjonujemy XXXV Święto Róży, piszemy o ewakuacji w jednym z hipermarketów oraz meczu pomiędzy polskimi i niemieckimi policjantami.

Oprócz tego bieżące wiadomości z życia miasta, materiały kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony oraz dodatek historyczny poświęcony wrześniu 1939 roku. 

Nr 18(98)/2009
2009-09-03

 

Nr 17(97)/2009
2009-08-21
Nr 16(96)/2009
2009-08-07
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy m.in. o XIV Letnich Spotkaniach Artystycznych, wichurach, jakie nawiedziły powiat kutnowski oraz wzroście liczby nietrzeźwych nieletnich w wakacje. Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, reportaże, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny Moto-KCI.
Nr 15(95)/2009
2009-07-24
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy o międzynarodowym folklorze w Kutnie, kolejnych inwestorach w podstrefie ŁSSE, pokojach rodzinnych na porodówce oraz o sukcesie kutnowskiego gitarzysty. Oprócz tego bieżące wiadomości z życia miasta, informacje kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny.
Nr 14(94)/2009
2009-07-10
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI. W numerze m.in. W drodze na Grunwald, czyli o wizycie chorągwi rycerskiej w Kutnie, artykuł o wejściu szpitala w tzw. plan "B", relacja z festynu ludowego oraz program tegorocznego "Lata w mieście". Oprócz tego dodatek motoryzacyjny, bieżące informacje kulturalne i sportowe, ogłoszenia i felietony.

 

Nr 13(93)/2009
2009-06-26

Nr 12(92)/2009
2009-06-10

W numerze m.in. o tancerzach, którzy w weekend przyjechali do Kutna, groźnym pożarze składu chemikaliów na Majdanach oraz alkoholowym problemie kutnian. Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony i dodatek historyczny.

Nr 11(91)/2009
2009-05-29

 

Nr 10(90)/2009
2009-05-14

 

Nr 9(89)/2009
2009-04-30

Nr 8(88)/2009
2009-04-17

Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy m.in. o pierwszych fotoradarach w mieście, bobrach z Oporowa, które wyjechały aż pod Radomsko oraz planowanej wizycie wiceministra zdrowia w kutnowskim starostwie. Oprócz tego publikujemy bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony oraz dodatek motoryzacyjny Moto-KCI.

Nr 7(87)/2009
2009-04-06

Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy m.in. o podwyżkach cen wody i ścieków, nowych mieszkaniach na osiedlu Szymanowskiego, parkingu dla klientów urzędu pracy oraz planom odnowienia pomnika ku czci harcerzy. Oprócz tego publikujemy bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony oraz dodatek motoryzacyjny Moto-KCI.

Nr 6(86)/2009
2009-03-21

Zapraszamy do lektury nowego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy m.in. o strażnikach miejskich, którzy już niedługo mogą zyskać nowe prawa, walce o kredyt dla kutnowskiego szpitala oraz problemach z azbestem zalegającym na dachach budynków w powiecie.

Oprócz tego relacjonujemy pierwszy koncert z cyklu "Scena młodych", targi edukacyjne w starostwie oraz pytamy, co znajdzie się w miejscu dawnego Fabimasu. Uwaga - w numerze publikujemy specjalny, czterostronicowy dodatek budowlany oraz tradycyjnie dodatek motoryzacyjny Moto-KCI!

Nr 5(85)/2009
2009-03-06
W numerze piszemy m.in. o napadzie 16-latka na stację paliw, zwolnieniach grupowych w Skiold BL oraz certyfikacie Fair Play dla Kutna. Oprócz tego relacjonujemy wizytę Doroty Zawadzkiej - Superniani, wykład Jacka Saramonowicza poświęcony okresowi międzywojennemu w Kutnie oraz kolejnych sparingach MKS Kutno. Ponadto tradycyjnie bieżące wiadmości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny Moto-KCI.
Nr 4(84)/2009
2009-02-20
W numerze piszemy m.in. o odwołaniu dyrektora kutnowskiego szpitala, procesie policjantów oskarżonych o pobicie Tomasza Wójcika, wyborze przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Krośniewice oraz domniemanych bogactwach gazu ziemnego pod Kutnem. Oprócz tego publikujemy wywiad z kabaretem Ani Mru-Mru, dodatek motoryzacyjny Moto-KCI oraz bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia i felietony.
Nr 3(83)/2009
2009-02-06
W numerze piszemy o zamieszaniu wokół oddziału kardiologii w kutnowskim szpitalu, chwilach grozy w kamienicy na Warszawskim Przedmieściu, XXXI Sesji Rady Miasta oraz budowie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2. Ponadto tradycyjnie już bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, dodatek motoryzacyjny Moto-KCI, ogłoszenia i felietony.
Nr 2(82)/2009
2009-01-23
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI. W numerze piszemy m.in. o gali Kutnianin Roku 2008, zmianach w kutnowskiej policji, niepewnej przyszłości szpitala w Kutnie oraz rekordzie WOŚP. Oprócz tego publikujemy program ferii zimowych w MOSiR i instytucjach kulturalnych, dodatek motoryzacyjny Moto-KCI, ogłoszenia, felietony oraz bieżące wiadomości kulturalne i sportowe.
Nr 1(81)/2009
2009-01-09
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI. W numerze publikujemy program XVII Finału WOŚP, relacjonujemy przebieg minionego Sylwestra przed Ratuszem oraz piszemy o nowych wydawnictwach regionalnych TPZK. Oprócz tego prezentujemy sylwetki kandydatów do tytułu Kutnianina Roku 2008, piszemy o rekordowym budżecie miasta oraz powiatowych planach inwestycji. Ponadto tradycyjnie już ogłoszenia, felietony i dodatek motoryzacyjny Moto-KCI.
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1