Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
ARCHIWUM MAGAZYNU KCI
Nr 24(155)/2011
2011-12-16

W numerze piszemy o nerwach w kutnowskim pogotowiu, czerwonej kartce dla szefa SLD, bankowym święcie w Krośniewicach i strażakach wyróżnionych w wojewódzkim konkursie.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Uwaga - w numerze publikujemy 4-stronicowy Kutnowski Dodatek Historyczny pt. "Życie gospodarcze od średniowiecza do współczesności"!

Nr 23(154)/2011
2011-12-02

W numerze relacjonujemy festiwal "Stacja Kutno", piszemy o planowanym otwarciu neurochirurgii w szpitalu "Specjalista", "Liderze Edukacji" dla Kutna oraz kontrowersjach wokół prywatnych podróży służbowym autem w starostwie.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton, ogłoszenia oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 22(153)/2011
2011-11-18

W numerze piszemy o ciężarnej suczce wyrzuconej z jadącego samochodu, kutnowskim pośle w gronie "ziobrystów", kolejnych wypadkach na ul. Barlickiego oraz obchodach 93. rocznicy odzyskania niepodległości.

Uwaga - w numerze publikujemy 4-stronicowy Kutnowski Dodatek Historyczny pt. "Kutno w walce o wolność i niepodległość 1794 - 1989"!

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton, ogłoszenia oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 21(152)/2011
2011-11-04

W numerze piszemy o utalentowanej kutniance, która podbija deski londyńskich teatrów, relacjonujemy 30-lecie Muzeum Regionalnego, poruszamy temat pałacyku ślubów oraz pomocy finansowej dla powiatu i szpitala.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton, ogłoszenia oraz specjalny, 4-stronicowy dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 20(151)/2011
2011-10-21

W numerze piszemy o śmiertelnych wypadkach na drogach powiatu kutnowskiego, wyborach parlamentarnych pełnych niespodzianek, problemach inwestorów w strefie przemysłowej oraz ciekawych pasjach seniorów z Kutna.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton, ogłoszenia oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 19(150)/2011
2011-10-07

W numerze piszemy o terminalu przeładunkowym - wielkiej szansie dla Kutna, podwyższe czynszów, przebudowie starego kina i pechowym starcie naszych rajdowców.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton oraz jesienny dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 18(149)/2011
2011-09-23

W numerze relacjonujemy niesamowite, 37. Święto Róży, piszemy o zakorkowanym skrzyżowaniu Łąkoszyńskiej i Objazdowej, kontrowersyjnym happeningu wyborczym i konflikcie byłego dyrektora szpitala z placówką.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton, ogłoszenia oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 17(148)/2011
2011-09-09

W numerze piszemy o poszukiwaniach złóż gazu ziemnego pod Kutnem, likwidacji 2 Bazy Materiałowo-Technicznej, objęciu szpitala planem "B" i bohaterskim 18-latku, który uratował tonącą kobietę.

Uwaga - w numerze publikujemy 16-stronicowy Dodatek Różany, a w nim pełen program tegorocznego Święta Róży, mapkę z zaznacznymi atrakcjami, informację o zespołach, które zagrają podczas imprezy, a także ciekawe oferty firm z Kutna i regionu! Tylko u nas!

Nr 16(147)/2011
2011-08-19

W numerze relacjonujemy patriotyczne obchody w Kutnie i regionie, piszemy również o kinie 3D w Kutnie, zuchwałym napadzie na bank, kampanii cukrowniczej i sukcesie kutnowskich rajdowów.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 15(146)/2011
2011-08-05

W numerze relacjonujemy XVI Letnie Spotkania Artystyczne - "Królowie disco", piszemy o nawałnicy, która spustoszyła region, walce mieszkańców osiedla Łąkoszyn o ekrany akustyczne, serii włamań w Kutnie i okolicach oraz mistrzostwach Małej Ligi.

Uwaga - w numerze publikujemy program XXXVII Święta Róży!

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, dodatek motoryzacyjny, dodatek "Zdrowie i uroda", felieton i ogłoszenia.

Nr 14(145)/2011
2011-07-22

W numerze relacjonujemy II Festiwal Ognia Fireproof i XXIX Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, piszemy o niepewnym losie szkół w gminie Krośniewice, zmianach w pośredniaku i badaniach psychiatrycznych mordercy agentki Providenta.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, dodatek motoryzacyjny - "Uzależnieni od skórzanej tapicerki", dodatek Zdrowie i uroda - zadbaj o skórę wokół oczu oraz felieton i ogłoszenia.

Nr 13(144)/2011
2011-07-08

W numerze: gimnazjaliści czują się oszukani przez władze, stalowe rumaki w Głogowcu, osady do Byszewa zwożono nielegalnie, nowe mieszkania za drogie dla żychlinian oraz kto zagra w MKS Kutno.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, dodatek "Zdrowie i uroda" - "Cellulit czy gładka skóra", felieton - "500 000 zł i wiedz, że coś się dzieje..." oraz ogłoszenia drobne i oferty reklamowe firm z regionu.

Nr 12(143)/2011
2011-06-22

W numerze relacjonujemy XIV Konfrontacje Różnych Form Tanecznych, piszemy o jubileuszu kutnowskich zakładów AMZ, chwilach grozy w Julinkach, chorych drzewach kasztanowców i pierwszej galerii handlowej w Kutnie.

Oprócz tego wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton, dodatek motoryzacyjny - rajdowcy z pucharem w Rajdzie Karkonoskim oraz dodatek zdrowie i uroda, poświęcony dbaniu o skórę latem.

Nr 11(142)/2011
2011-06-10

W numerze: snajper spod Kutna znów uderzył, chuligani rządzą w Ostrowach, miasto postawiło infomaty, kutnianka na mistrzostwach masażu oraz dodatek edukacyjny dla tegorocznych maturzystów.

Oprócz tego fotorelacje: Dzień Dziecka 2011, XVII Przegląd ŁAPA 2011, festyn z okazji Dnia Wolności, 20-lecie firmy VESTER. Dodatkowo bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, dodatek zdrowie i uroda, dodatek Moto-KCI oraz felieton.

Nr 10(141)/2011
2011-05-27

W numerze relacjonujemy VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, piszemy o tym, jak mieszka się w pobliżu ubojni, poruszamy temat zwolnień w pośredniaku oraz walce biblioteki miejskiej z dłużnikami.

Oprócz tego tradycyjnie wiadomości kulturalne i sportowe, dodatek motoryzacyjny, dodatek "Zdrowie i uroda", ogłoszenia i felieton.

Nr 9(140)/2011
2011-05-13

Zapraszamy do lektury bieżącego wydania Magazynu KCI, a w nim: majówka pełna dobrej zabawy, czyli relacja z imprez w centrum miasta, kutnianka w "Szansie na sukces", "żałoba" w pośredniaku, wielka feta "Akademików".

Oprócz tego publikujemy wiadomości kulturalne i sportowe, dodatek motoryzacyjny, dodatek zdrowie i uroda, felieton oraz ogłoszenia.

Nr 8(139)/2011
2011-04-22

W numerze relacjonujemy koncert młodych talentów w szkole muzycznej, piszemy o planowanej termomodernizacji kolejnych szkół w mieście, kolejkach rodem z PRL-u w urzędzie pocztowym, problemach osób niewidomych i ociemniałych oraz o tym, co Kutno ma wspólnego z morzem.

Uwaga - w numerze publikujemy harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania w zasobach RSM "PIONIER"!

Nr 7(138)/2011
2011-04-08

W numerze relacjonujemy XVII Dzień Wolontariusza, piszemy o aferze z zasiłkami w Powiatowym Urzędzie Pracy, nagminnym wypalaniu traw w powiecie kutnowskim oraz wizycie marszałka województwa w Kutnie.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton, dodatek motoryzacyjny, dodatek zdrowie i uroda oraz wyjątkowo w tym wydaniu - 12-stronicowy dodatek budowlany!

Nr 6(137)/2011
2011-03-25

W numerze: świętowali sportowcy amatorzy, szkoły promowały się w starostwie, pasy widmo w centrum Kutna, afera wokół budowy terminala kontenerowego.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton, dodatek motoryzacyjny oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 5(136)/2011
2011-03-11

W numerze piszemy o nowej alfie romeo w policji, niecodziennej wystawie w muzeum, obcięciu zasiłku pogrzebowego i dalszym losom ośrodka "Niezabudka".

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton, ogłoszenia, dodatek motoryzacyjny oraz dodatek zdrowie i uroda.

Nr 4(135)/2011
2011-02-25

W numerze piszemy m.in. o sukcesie kutnowskich rajdowców w Rajdzie Baltic Lotos, problemach z oświetleniem ulic w Kutnie, kontrowersyjnej zbiórce odzieży używanej i ataku grypy.

Oprócz tego wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton, dodatek motoryzacyjny oraz dodatek zdrowie i uroda.

Nr 3(134)/2011
2011-02-11

W numerze relacjonujemy Bboyowe Konfrontacje 3, piszemy o problemach kutnowskiej "Niezabudki", awariach szpitalnych wind i remoncie domu kultury.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, dodatek motoryzacyjny, dodatek zdrowie i uroda, ogłoszenia i felieton.

Nr 2(133)/2011
2011-01-28

W numerze piszemy o gigantycznych korkach na Józefowie, proteście sklepikarzy na dworcu PKP, niezgodnej z prawem pensji prezydenta Kutna oraz technicznych nowinkach w Krośniewicach.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, dodatek motoryzacyjny, dodatek zdrowie i uroda, ogłoszenia i felieton.

Nr 1(132)/2011
2011-01-14

W numerze m.in. relacja z XIX finału WOŚP, "Nadzieja" w sądzie, pomoc płynie do pogorzelców z Łaniąt, nowy autobus jeździ po Kutnie, program ferii zimowych w Kutnie.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, dodatek zdrowie i uroda oraz felieton.

LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1