Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
ARCHIWUM MAGAZYNU KCI
Nr 24(179)/2012
2012-12-21

W numerze: Niech nam żyje Niepodległa!, Marzenia o Kuwejcie prysnęły, Kutnianka wśród najpiękniejszych, Nowa książka doktora Saramonowicza, Radny walczy z tirami, "Dla Ciebie Polsko".

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 23(178)/2012
2012-12-07

W numerze relacjonujemy widowiskowe imprezy: tegoroczny festiwal Stacja Kutno, Dzień Seniora w Kutnie oraz wyścigi psich zaprzęgów, piszemy o pomnikowym skandalu w Krośniewicach, rewitalizacji Dworku Modrzewiowego oraz autostradzie będącej bolączką mieszkańców wsi.

Nr 22(177)/2012
2012-11-16

W numerze: Niech nam żyje Niepodległa!, Marzenia o Kuwejcie prysnęły, Kutnianka wśród najpiękniejszych, Nowa książka doktora Saramonowicza, Radny walczy z tirami, "Dla Ciebie Polsko".

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 21(176)/2012
2012-11-02

W numerze: PKS Kutno pod młotek!, Tropią najlepiej w łódzkiem, Wstąpili w szeregi przedszkolaków, Nowy radny w Kutnie, Drogowy bubel na zbożowej, Horror w Toruniu.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 20(175)/2012
2012-10-19

W numerze: Makabra! Pies zdechł w męczarniach, Galerie opanują Kutno?, Znaleźli gaz pod Kutnem, Była starosta wygrała sprawę w sądzie, Zaawansowane prace remontowe w dworku, Mural na ścianie biblioteki.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 19(174)/2012
2012-10-05

W numerze: Uwaga na podrobione banknoty!, Minister Kwiatkowski dyskutował z młodzieżą, Nawet milion kary dla PWiK?, Wjechał fordem do... zalewu, Kolejne spotkanie cyklistów.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 18(173)/2012
2012-09-21

W numerze: Rozśpiewane Święto Róży za nami, Kolejni lokatorzy na Bukowej, Bus zderzył się z ciężarówką, Kutno w centrum polityki, Honorowa nagroda Prezydenta Kutna.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 17(172)/2012
2012-09-07

W numerze: Hieny grasowały na cmentarzu! Złodzieje próbowali dostać się do trumien, Nauczą się pływać w kutnowskim Aquaparku, Pijany kierowca wjechał do stawu, W Kutnie przybywa milionerów.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 16(171)/2012
2012-08-24

W numerze: kutnowski szybownik podbił Teksas, Krośniewice straciły szansę na milionową inwestycję oraz reportaż o easy riderze w spódnicy. Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton i ogłoszenia.

Uwaga - w numerze publikujemy pełny program Święta Róży 2012!

Nr 15(170)/2012
2012-08-10

W numerze piszemy o królowej i królewnie Święta Róży, marketach, które niszczą sklepy, stolicy opery i operetki oraz problemach mieszkańców Sklęczek.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 14(169)/2012
2012-07-27

W numerze piszemy o zabawach na ludowo, Odyseji Historycznej, baseballowym święcie w Kutnie, budowie zakładu firmy Profiplas.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 13(168)/2012
2012-07-13

W numerze piszemy o ognistym festiwalu w Kutnie, kolarskim wyscigu, nielegalnych wyścigach na obwodnicy w Krośniewicach oraz dodatkowcyh patrolach policji.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 12(167)/2012
2012-06-29

W numerze piszemy o wyglądzie nowego Placu Wolności, pomyśle wskrzenia polskiej myśli motoryzacyjnej, proteście przeciw budowie kolejnej ubojnii oraz nowy centrum logistycznym w Krośniewicach.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 11(166)/2012
2012-06-15

W numerze piszemy o otwarciu wyremontowanego kutnowskiego dworca kolejowego, widowiskowych ćwiczeniach strażaków, atrakcjach w aquaparku i starym nowym teatrze oraz zapisach na kolejny semestr w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 10(165)/2012
2012-05-31

W numerze piszemy o katastrofie ekologicznej zagrażającej naszemu miastu, hucznym otwarciu kutnowskiego aquaparku, 15-leciu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz udziale rajdowca z Kutna w Driftingowych Mistrzostwach Polski.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton, ogłoszenia oraz uwaga - dodatek edukacyjny dla tegorocznych maturzystów!

Nr 9(164)/2012
2012-05-18

W numerze relacjonujemy Kutnowską Majówkę w rytmie reggae, piszemy o zbliżającym się otwarciu zmodernizowanego dworca PKP, problemach kierowców z inkasentami płatnej strefy parkowania oraz parze kutnowskich orłów bielików.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 8(163)/2012
2012-04-27

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu KCI, a w nim: relacja koncertu Stachurskiego dla wolontariuszy, pacjenci przychodni nadal zbierają podpisy, prywatyzacja Agromy w planach, trwa wojenka przewoźników na trasie Kutno-Żychlin.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton oraz bonus - wiosenny dodatek budowlany!

Uwaga - w numerze publikujemy również harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania w zasobach RSM "Pionier" w Kutnie w 2012 roku!

Nr 7(162)/2012
2012-04-06

W numerze piszemy o szczęśliwym finale skandalu z kutnowskimi przychodniami, tragicznym wypadku pod Łaniętami, nagrodach dla najlepszych sportowców, 25-leciu chóru nauczycielskiego "Kamerton", erygacji nowej parafii w Kutnie oraz świątecznych cudach pani Janiny z Dąbrowic.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton oraz ogłoszenia drobne z Kutna i regionu.

Nr 6(161)/2012
2012-03-23

W numerze piszemy o prohibicji, która może w przyszłości objąć Kutno, kontrowersjach wokół dwutlenku węgla w Julianowie, pracach remontowych na dworcu PKP oraz nowej parafii w Kutnie.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 5(160)/2012
2012-03-09

piszemy o dziurawych drogach i służbach, które zaspały z remontami, o pikantnym lokalu powstającym w Kutnie, odroczonym "wyroku" dla krośniewickiego liceum oraz rajdowcu, który chce rozsławić Kutno.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton oraz oferty firm z Kutna i regionu.

Nr 4(159)/2012
2012-02-24

W numerze relacjonujemy czwartą edycję Konfrontacji Bboyowych, piszemy o plotkach na temat połączenia MZK i PKS, problemach z budową autostrady A-1 oraz 22-letnim pedofilu z Kutna.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 3(158)/2012
2012-02-10

W numerze piszemy o planach budowy nowego kościoła w Kutnie, problemach z reaktywacją neurologii w szpitalu, inwazji lisów oraz zaglądamy za kulisy zmodernizowanego Kutnowskiego Domu Kultury. Oprócz tego publikujemy kalendarz miejskich uroczystości patriotycznych w 2012 roku!

Opróćz teg bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia i felieton.

Nr 2(157)/2012
2012-01-27

W numerze piszemy o skandalicznej decyzji NFZ w sprawie oddziału kardiologii, kolejnych kamerach w Kutnie, tańcu brzucha zdobywającym coraz większa popularność oraz bocianie, który od ciepłych krajów woli nasz powiat.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

Nr 1(156)/2012
2012-01-13

W numerze relacjonujemy jubileuszowy, XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kutnie, piszemy o zmianach w kutnowskim pogotowiu, przebudowie Domu Dochodowego Straży Ogniowej i wielkim sukcesie bilardzisty z Kutna.

Oprócz tego bieżące wiadomości kulturalne i sportowe, ogłoszenia, felieton oraz dodatek "Zdrowie i uroda".

LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1