Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
ARCHIWUM MAGAZYNU KCI
Nr 24(203)/2013
2013-12-20

W numerze: Szlachetne paczki rozdane!, Motomamuśki wspierają chorego Antka, Mieszkańcy walczą o kursy, Wigilia miejska już w niedzielę, Przekazanie sprzętu policji, Termomodernizacja przedszkoli miejskich, Rasowe koty we Wspólnym Domu.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 23(202)/2013
2013-12-06

W numerze: Przybora zawitał do Kutna, Kutnianie wśród odznaczonych, Samorządowy Lider Edukacji, "Miejscy" liderem III ligi, Inwestorzy mają chrapkę na budynek Miflexu, Z Kutna na Kujawy nie pojedziesz, Festiwal im. Szaloma Asza w obiektywie, Szpitalowi pomoże miasto.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 22(201)/2013
2013-11-23

W numerze: Mieszkańcy Kutna spotkali się z historią, Seniorzy są ambasadorami Kutna, Bayer Full na rocznicę ślubu, Powiat winny, ale nie urzędnik, Pożegnaliśmy Artura Fryza, Niepodległość po kutnowsku, Polfarmex złamał Stal, Miasto pomoże szpitalowi.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 21(200)/2013
2013-11-08

W numerze: Miasto na wiosnę zakwietnie. Całe Kutno sadzi róże, Dzień Wszystkich Świętych w Kutnie. Czas zadumy i pamięci, Seniorzy przejęli stery w mieście, Głos młodych ma znaczenie, Polfarmex lepszy od Wrocławia, Znaleziono skarb za pół miliona.

Nr 20(199)/2013
2013-10-25

W numerze: Nerwy pasażerów kolei! Kutnianie wysiądą w szczerym polu?, Recydywista zabił z zimną krwią!, Szefowa KDK idzie na emeryturę, Przebudowa ulicy 1-go Maja, Lwy pożarły wilki, Polfarmex gromi, Parafialne mury pną się do góry, Krośniewice stolicą kolekcjonerów, Radny wywalczył przejście, MKS przegrał z liderem.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 19(198)/2013
2013-10-11

W numerze: Szykują się zwolnienia w szpitalu!, Strategia to drogowskaz dla miasta, Szefowa PUP oskarżona, Wszyscy byli zwycięzcami, Zdeklasowali Pilicę, Maluch gotowy na wojnę, Firma z Grodziska chce kupić PKS, Radny złożył ślubowanie, Powstaje market AGD i RTV, Awantura na stadionie. Dostaną mandat, bo... kibicowali?

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 18(197)/2013
2013-09-20

W numerze: Różany weekend za nami, Szefowa pośredniaka podejrzana!, Autostradą nad morze w styczniu, Kutnowski PKS przynosi straty, Weterynarze z zarzutami, Drużyny z Kutna w finale Orlika, Wygrana w... ostatniej minucie!, Najpiękniejsze ogrody i balkony nagrodzone.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 17(196)/2013
2013-09-06

W numerze: 39 Święto Róży, Rolnicy dziękowali za udane żniwa, Zamiast łapać bandytów... jedzą lody i łamią prawo!, Fekalia zalewają lokatorów, Przebudowa i modernizacja ulic, Kutnianie w Rajdzie Polski, Rolnicy dziękowali za żniwa, Edukacyjnie na zakończenie wakacji.

W tym numerze dodatek specjalny z okazji Święta Róży!

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 16(195)/2013
2013-08-16

W numerze: Mieszkańcy zachwyceni festiwalem. Kutno stolicą opery, Utopił się 27-letni mieszkaniec Kutna, Zwycięskie CTMiT, Na Kilińskiego tylko slalomem, MKS przegrał po walce, Nie została miss, ale i tak wygrała, Prominent wsiadł po kielichu za kółko.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 15(194)/2013
2013-08-02

W numerze: Odyseja przeszła do historii, Discopolowcy z Kutna podbijają scenę, Na Bukowej kłócą się o chodnik, Artur Gierula w kraju Inków, IV Letni Festiwal Muzyczny, Amatorski Turniej Samochodowy, Sparingi Miejskich w kratkę.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 14(193)/2013
2013-07-19

W numerze: Kutno ogniową stolicą, Na ludowo w mieście róż, Dramat na autostradzie A1, Ruszyła budowa galerii przy Kościuszki, Rewitalizacja parku Wiosny Ludów, Pierwsze miejsce Grandy, Parzęczew pokonany, W Kutnie brakuje krwi.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 13(192)/2013
2013-07-05

W numerze: Prawo jazdy w Kutnie? Prezydent nie mówi "nie", Bukowa zakończona!, MZK odnawia tabor, Podsumowanie osiągnięć uczniów, Kolekcjonuje wozy pancerne, Galerie w przyszłym roku, Poeci świętowali w centrum Polski, Prezydent z absolutorium.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 12(191)/2013
2013-06-21

W numerze: Gitarowe brzmienia na "Kutnowiance", Burmistrz mandatu nie dostanie..., Rozbudują Łąkoszyńską, Brakuje pracy dla nauczycieli, Modernizacja Roku 2012, UTW: Seniorzy mają wakację, Informacja dotycząca nowego systemu wywozu i odbioru śmieci.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 11(190)/2013
2013-06-07

W numerze: Dzieci rządziły w Kutnie!, Rodzinnie na pikniku na "Jedynce", Autobusem po Kutnie, Wąskotorówka wróciła..., Warta zalała "Miejskich", Aquapark skończył roczek, Zabytkowym autobusem po Kutnie, Cygańskie rytmy na Dniu Godności.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 10(189)/2013
2013-05-24

W numerze: Antyterroryści aresztowali proboszcza, Pobiegli z Forrestem, Szukają prezesa szpitala, Sezon rowerowy rozpoczęty, Pirat drogowy w sutannie, Kutnianka powalczy o tytuł Miss, Lalki opanowały Noc Muzeum, Rock'n'Rose Fest coraz bliżej.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 9(188)/2013
2013-05-10

W numerze: Wystrzałowa Majówka w Kutnie!, Internetowa afera w starostwie, Magistrat straci działkę?, Patriotycznie w Kutnie, Taksówkarze boją się korporacji, Leszek Balcerowicz spotkał się z kutnianiami, Z kulturą w Kutnie coraz lepiej!

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 8(187)/2013
2013-04-26

W numerze: Bboyowe emocje na piątych Konfrontacjach, Związkowcy wyszli na ulice, Wodecki i Pectus na majówkę, Przejazd za... flaszkę wódki, Kutnianka walczy o tytuł, Nie dla ubojni bydła rogatego, Inauguracja bajkowego pałacu.

Uwaga! W numerze także 20-stronicowy Dodatek Budowlany!

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 7(186)/2013
2013-04-12

W numerze: Dramat inwalidy z Kutna. Zostanie bez środków do życia, Wodecki i Pectus na majówkę, Powstanie żłobek, Rajdowcy napisali do wójta, 2:0 dla AZS w play-offach, Szefowa szpitala kontra intern@uta.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 6(185)/2013
2013-03-29

W numerze: Wreszcie będą mieli wodę, Złote gody w USC w Kutnie, Święto sportu amatorskiego, Gimnazjaliści na X Spotkaniach Edukacyjnych, Dramatyczny apel matki "Synu daj znać, że żyjesz".

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 5(184)/2013
2013-03-08

W numerze: Dramatyczna sytuacja kutnowskiego szpitala! Znowu zwalniają; 150 osób na bruk, Absurd! Mandat za poprawną jazdę, Ruszył proces lekarzy, Stypendia dla najlepszych, Śląsk lepszy od AZS-u.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 4(183)/2013
2013-02-22

W numerze: Nakręcili chorą psychicznie na kredyt, Taneczne ferie w aquaparku, (Nie)bezpiecznie na Azorach, Akcja "Zauważ mnie...", Grzegorz Braun w Kutnie, Fatalna passa "Akademików", Groźny pożar w centrum Kutna.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 3(182)/2013
2013-02-08

W numerze: Lekarze na ławie oskarżonych, Czy będą busy z Kutna do Gostynina?, Tłumy słuchały Macierewicza, Powiększenie podstrefy Kutno, Sparingi Miejskich na plus.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 2(181)/2013
2013-01-25

W numerze: Zagrałą orkiestra serc, Finał akcji "Miś", Kutnowski ksiądz nagrodzony, Napiszą do Strasburga?, Zmiana w sztabie "Miejskich", Szpital na skraju upadłości?

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 1(180)/2013
2013-01-11

W numerze: Podwyżki rujnują portfele, trzej królowie w kutnowskim Betlejem, szykują się grupowe zwolnienia, auto corrida w Woźniakowie, wielka kraksa w Kutnie.

Oprócz tego dodatek "Zdrowie i uroda", felieton oraz ogłoszenia drobne.

LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1