Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
ARCHIWUM MAGAZYNU KCI
Nr 25(228)/2014
2014-12-19

W numerze: Rozdali szlachetne paczki, Olbrzymi pożar w Fuji Seal!, Dzieci w roli mikołajów, Kutnianin muzykiem Eneja, Stelmet poskromił Lwy, Z cyklu rekomendowane firmy: Digitom.

Nr 24(227)/2014
2014-12-05

W numerze: Nowa koalicja w powiecie. Krzysztof Debich starostą!, Dilerzy śmierci handlują w internecie, Prezydent złożył ślubowanie, Kiedy otworzą wiadukt?, "Zwycięski horror" Polfarmexu, Wyniki II tury wyborów bez niespodzianek, Z cyklu rekomendowane firmy: Niezapomniane chwile w sali zabaw LEO.

Nr 23(226)/2014
2014-11-28

W numerze: X Stacja Kutno za nami, Podaruj Szlachetną Paczkę, Kutnianka z tytułem, Koniec remontu kaplicy, Horror z happy endem, Wybory samorządowe zakończone, Z cyklu rekomendowane firmy: Aquapark Kutno.

Nr 22(225)/2014
2014-11-14

W numerze: W niedzielę wybory! Trwa bitwa o 182 mandaty, Prokurator prześwietli lekarzy! Mały Wiktorek mógł żyć?, Samorządowy Lider Edukacji, Przygotuj swoje auto do zimy, Śląsk nieznacznie lepszy..., Napad na jubilera.

Nr 21(224)/2014
2014-10-31

W numerze: Wybrocza karuzela nabiera tempa, Seniorzy przejęli władzę w mieście, Ochnia znowu fioletowa, Stawiają na bezpieczeństwo, Druga wygrana Polfarmexu, Kutnowski Dodatek Historyczny, Wkładka wyborcza komitetów.

Nr 20(223)/2014
2014-10-17

W numerze: Brutalnie zabił konkubinę! Prokurator chce dla niego dożywocia, "Wieczór z Gwiazdą", czyli Kutno kulturą stoi, Agroma z nowym właścicielem, Święto Różowej Wstążki w Kutnie, Historyczne zwycięstwo, Kellogg świętuje sukces!, Z cyklu "Rekomendowane firmy": Wezyr

Nr 19(222)/2014
2014-10-03

W numerze: Kutnianin gwiazdą reality show, Całe rodziny bawiły się na Łąkoszynie, 30-stka Grupy Teatralnej "od jutra", Nowy salon Renault otwarty, Bezpłatne podróże po regionie, Dwa zwycięstwa Polfarmexu, Firmy rekomendowane: PWIK

Nr 18(221)/2014
2014-09-19

W numerze: Rekordowe Święto Róży!, Widowiskowe pokazy strażackie, Ruszyła wyborcza karuzela, Żwirki i Wigury jednak w przyszłym roku, Biegaj z nami w Kutnie, Walczyli o Puchar Prezydenta Kutna, Stal na remis z Osielskiem, Firmy rekomendowane: Zapytaj dietetyka jak nadwaga znika.

Nr 17(220)/2014
2014-09-05

W numerze: Różany zawrót głowy, Bohaterom września 1939 r., Rodzinnie na Dąbrowskiego, KKS walczył o puchar, Skandal w pogotowiu! Ratownicy na ślubie zamiast w karetce!, Turniej rycerski przyciągnął tłumy, Z cyklu firmy rekomendowane: Optica.

Nr 16(219)/2014
2014-08-22

W numerze: Karetek wciąż jak na lekarstwo! "Kilkadziesiąt minut czekaliśmy na pogotowie", Rowerem przez pół Polski, W rytmach disco polo, Wójcik brązowym medalistą MŚ, Polfarmex ogłosił sztab szkoleniowy, Szok! Nietrzeźwy strażak gasił pożar, Lekkoatleci z regionu podbili Zurych!, Z cyklu rekomendowane firmy: Biuromax.

Nr 15(218)/2014
2014-08-08

W numerze: Zamykają oddział kardiologiczny!, Z różami jej do twarzy, Letnie Spotkania Artystyczne. Rewelacyjne podsumowanie warsztatów!, Z cyklu rekomendowane firmy: Rowerowe szaleństwo, Bociania kłótnia..., Inwestycje drogowe w Kutnie, Lwy zatańczyły w rytm samby.

Nr 14(217)/2014
2014-07-25

W numerze: Zakończyła się V Odyseja Historyczna. Świętowali miłośnicy historii, Muzyka świata na deskach CTMiT, 15-lecie CPiRIO "Opus", Strażacka rywalizacja, Czesi znów podbili Kutno, Staruszek Cadillac mknął przez Kutno, Z cyklu rekomendowane firmy: Grilluj z GROTEM.

Nr 13(216)/2014
2014-07-11

W numerze: Widowiskowy taniec z ogniem, MOSiR ma już 10 lat!, Odpala silnik na... dwie bułki i wode. Kutnianin gwiazdą internetu, Rewaloryzacja parku, Budowa nowych dróg miejskich, Świętowali fani motocykli, Z cyklu rekomendowane firmy RSM "Pionier".

Nr 12(215)/2014
2014-06-27

W numerze: Kasprowicz świętuje. 60-lecie szkoły i V Zjazd Absolwentów, Nowa inicjatywa starostwa. Prawko w Kutnie?, Z cyklu rekomendowane firmy: Pizzeria K-2, Kutno bliżej Chin, KDK tańczył, śpiewał i grał, Walczyli o puchar prezydenta

Nr 11(214)/2014
2014-06-06

W numerze: Szaleństwo na Dzień Dziecka, Marcredo Center już otwarte, Z cyklu rekomendowane firmy: Znają sekret wiecznej młodości - Dermex, W regionie PiS zdeklasowało PO, Ruszyły zwolnienia w Printpacku, Prezes WOPR z zarzutami, Krośniewianka rozbiła Koluszki

Nr 10(213)/2014
2014-05-23

W numerze: Strach pracowników Printpacka! Ludzie pójdą na bruk!, Wybierzemy przedstawicieli do europarlamentu, Z cyklu rekomendowane firmy: "Śruba" artykuły metalowe, 1 maja 11 Kutno, Strażacka noc w muzeum, Nożownik zaatakował, Kutno gościło olipijczyja, Polfarmex w koszykarskim raju

Nr 9(212)/2014
2014-05-09

W numerze: Mimo deszczowej pogody Gorąca majówka, Od 10 lat w Unii, Bedlno stolicją piosenki biesiadnej, Jeżdżą autem hipisów, Historyczny sukces "Farmaceutów", Kutnianie wzruszeni kanonizacją, Z cyklu rekomendowane firmy prezentujemy: Tonsmeier Centrum

Nr 8(211)/2014
2014-04-18

W numerze: Wielkanocny zawrót głowy, Rowerowa pielgrzymka, PKS sprzeda działki pod market?, Harmonogram odczytu podzielników ciepła, Rozliczamy się z fiskusem, Paszport dla 104-letniej Polski, Polfarmex zagra w półfinałach

Nr 7(210)/2014
2014-04-04

W numerze: Strach pracowników PKS-u! Czy będą zwolnienia?, LemON zagrał w KDK, Remont kaplicy na Kuczkowie, Ray Wilson porwał publiczność, Nie żyje 41-letni mężczyzna! Zawaliła się kamienica, Zabójstwo w Sójkach, Wyniki rywalizacji sportowych.

Uwaga! W numerze także 20-stronicowy Dodatek Budowlany!

Nr 6(209)/2014
2014-03-21

W numerze: Uderzenie w narkobiznes!, UPS zwija się z Krośniewic? Czy pracownicy trafią na bruk?, Popwstanie rondo Róż, Jakub Kasica Mistrzem Polski!, Wyniki zmagań sportowych, Jak nad Sekwaną, To była gratka dla miłośników sportu.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 5(208)/2014
2014-03-07

W numerze: Brutalnie pobili nas policjanci! Mieszkańcy Kutna oskarżają!, Likwidacja TEVY ostateczna!, Nierząd w centrum miasta, Wizyta delegacji z Łotwy, Polfarmex zgasił Znicz Pruszków, Galeria ruszy w maju, Spadkobiercy upomnieli się o zamek.

Nr 4(207)/2014
2014-02-21

W numerze: Dawna Polfa znika z Kutna! 200 osób straci pracę?, Uwaga na SMS-owych naciągaczy!, Najlepsi uhonorowani, Nowoczesne sygnalizatory, Polfarmex ogrywa Dąbrowę Górniczą, Prawicowcy kontra Antifa, Stopersi nagrali demówkę

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 3(206)/2014
2014-02-08

W numerze: Uwaga na akwizytorów! Podają się za pracowników Energi, Strażnicy "wskrzeszają" auta, Zielone światło dla Star Fitness, Ner pokonał "Miejskich", Nowy komisariat oficjalnie otwarty! Wstęgę przecinał komendant główny policji, Zadzadził się we własnym domu, Na Długosza jak w Dziurolandii

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 2(205)/2014
2014-01-24

W numerze: W Kutnie budują syrenkę! To wielka szansa dla polskiej motoryzacji!, Mieszkańcy otworzyli serca!, Energa: Ludzie idą na bruk, Strategia rozwoju - kolejny etap, Polfarmex pokonał Spójnię, Rolnicy psioczą na decyzję władz... Urzędniczy absurd w Szubinie

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

Nr 1(204)/2014
2014-01-10

W numerze: Mieszkańcy łapią się za portfele! Alkohol i papierosy ostro w górę!, Zabawa na miejskim Sylwestrze, Pedofil usłyszał wyrok, Promuje Kutno na motocyklu, Finał WOŚP z wielkim sercem, Tłumy na miejskiej wigilii, Porażka Polfarmexu.

Oprócz tego felieton oraz ogłoszenia drobne.

LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1