Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - NEWS / FORUM

Nowe Call Center – 20 nowych etatów

autor: inf. prasowa | 2012-02-22 13:22 | 25 komentarzy

20 miejsc pracy powstało w Kutnie dzięki nowej inwestycji firmy Multimedia Polska. Ogólnopolski operator telekomunikacyjny otworzył w swojej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 1 odział Call Center, odpowiedzialny za telefoniczną sprzedaż usług.

Na ofertę pracy w Multimediach odpowiedziało 130 osób, co daje przeszło sześciu chętnych na jedno miejsce. W roli konsultanta widziały się przede wszystkim kobiety, które stanowiły 70% aplikujących. Średnia wieku ubiegających się o pracę wyniosła 28 lat.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: GOSPODARKA | PRACA

Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
Wpisz treść komentarza:
podaj login/nick - wymagane!
54.147.237.64
Szeroki uśmiechUśmiechSmutekZaskoczenieSzokPytanieWykrzyknikŚmiechZłyTerefereZawstydzonyPłacze, bardzo smutnyDiabełekUśmiechnięty diabełekPrzewraca oczkamiUśmiech z nutką sarkazmuCoolZmieszanyIdeaStrzałkaObojętnyBatmanBoksBuBuziakCałusDiabeł 3ElegantGadaGada 2
Przed publikacją posta prosimy się zapoznać z REGULAMINEM FORUM
Temat założono: 2012-02-22 14:07:53 postów: 25 wyświetleń: 7672
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2014-08-31 15:09
jeśli chodzi o wynagrodzenie to 850zł brutto na 3/4 etatu,ale mają być umowy zlecenie(za dużo osób chyba ucieka....)
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2012-02-24 11:52
po 1. Ktoś tu pytał o nasze zarobki w firmie, fakt podstawa jest marna ale żyjemy przede wszystkim z prowizji, jak to bywa w CC, czyli każdy musi się starać żeby mieć swoje.
po 2. Znajomości, myślę że ta kwestia została wyjaśniona przez moich poprzedników.
po 3. Jeśli chodzi o częste rotacje to na 90 %(wliczając tu osoby, które same odchodzą) u nas tego nie będzie! MM woli inwestować w kadrę, niż zatrudniać nowych pracowników bo najzwyczajniej w świecie im się to nie opłaca.
Tyle w temacie.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-2
2012-02-23 20:57
Jak czytam niektóre komentarze to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać nad ludzką głupotą. Praca po znajomościach, żałosne pieniądze zamiast porządnego wynagrodzenia.. Co jeszcze wymyślicie, żeby nie przyznać się, że po prostu nie chciało Wam się ruszyć tyłków sprzed komputera i pójść na rozmowę kwalifikacyjną? A no tak przecież musielibyście mieć w miarę sensowne CV, a napisanie owego mogłoby byc dla niektórych zbyt dużym wysiłkiem intelektualnym.Więc lepiej było nie pisać, marudzić i pisać pozbawione sensu i logiki komentarze przesycone jadem i zawiścią, niż wreszcie zrobić coś więcej niż pobierać pieniądze od państwa, które swoją drogą będziecie dostawać dzięki takiej hołocie Z ulicy jak ja, która rozpoczęła pracę w Call Center Multimedia Polska, bo to ludzie pracujący odprowadzają podatek od dochodów i to z tego tytułu Wy możecie siedzieć sobie z du**** w domu i zrzędzić... Osobiście zabrałabym wszystkie zasiłki dla bezrobotnych, którzy nawet nie starają się znaleźć pracę. Bo brak pracy w Polsce to jedno, ale niechęć do podjęcia pracy to drugie i wydaje mi się, że bardzo duzo osób mogłoby pracować ale po co? Lepiej być taką hieną żerującą na innych..
Ale może to i lepiej, chłopaki na rozmowie nie musieli się przynajmniej użerać z nierobami..
Moja wypowiedź skierowana jest do osób, które nawet nie postarały się o wysłanie CV a teraz udają najmądrzejszych.
Pozdrowienia dla reszty hołoty
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2012-02-23 12:51
~`jestem w szoku....gdybyś liznął/ła więcej wiedzy na temat oferty pracy MMP wiedział/ła byś, że umowa nie jest żadna śmieciowa tylko to normalna umowa o pracę!!!nie żadne o dzieło czy zlecenie- jeśli nie znacie realiów to najlepiej nie komentujcie rzeczy, o których nie macie pojęcia, a jeśli chcecie już coś komentować i wypowiadać się o czymś o czym niewiele wiecie to chociaż zasięgnijcie wiedzy na pewne tematy zamiast kompromitować się pisząc głupoty. Co do znajomości- to po raz wtóry powtarzam, że to była oferta dla każdego wystarczyło wejść na pracuj.pl skoro ktoś szukał bezskutecznie pracy w naszym UP...nikomu tego nie bronił nikt zrobić, to nie była oferta dla wybranych tylko ogólnie dostępna dla każdego. Gdyby było inaczej nie ogłaszali by rekrutacji w internecie na ogólnodostępnym portalu;/Kutno może i jest dziurą, ale chyba tylko dla tych co siedzą przed komputerem piszą pierdoły i rzucają przesycone jadem zawiści teksty bo ktoś napisał CV ,wysłał i potrafił zaprezentować się dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej i dostał pracę w zupełnie nowym miejscu i będzie razem z innymi dalej tworzył to miejsce pracy dla innych od podszewki;/ Dostałam się tam do pracy i jestem z siebie zadowolona bo dobre 3 lata nie miałam pracy i miała problem żeby ją dostać bo się uczyłam;/ i jak to ktoś napisał hołota z ulicy. Tak jestem w tej grupie 20 osób hołoty z ulicy i ciesze się ze w ogóle mam pracę i nie siedzę w domu użalając się na FORUM KCI tak jak co niektórzy teraz z zazdrością, że ktoś do pracy się dostał, a ja nie bo nawet nie szukałam ;/ co niektóre teksty są po protu tak żałosne ,że nie wiadomo czy się śmiać od razu czy się rozpłakać;/ Żal po prostu żal patrzeć na to co wy tu wypisujecie. Weźcie się sami do roboty, a nie wypisujecie pierdoły non stop... 20 osób odeszło z grupy bezrobotnych ,ale tych ambitnych bezrobotnych którzy nie czekają jak praca przyjdzie do nich tylko sami wyszli z inicjatywą żeby ją dostać, a inni niestety byli, są i pozostaną w grupie użalających się nad sobą bezrobotnych, którzy wypisują głupoty z zazdrości, ale nie ruszą tyłka w domu i nie wpiszą w gogle PRACA KUTNO bo po co? lepiej dostawać zapomogę z MOPS, zasiłek i to też nie każdy 500zł z UP albo dostać pracę i siedzieć non stop na L4 bo po co też mam pracować jak zabiorą mi od podstawy tylko 20%. ŻADNA PRACA NIE HAŃBI PAMIĘTAJCIE i szanuje się to że się ją dostało i się ją ma bez względu na to jakie są zarobki i jaka jest umowa. Bo nie żyjemy w czasach gdzie jak ktoś dostał pracę w państwowym zakładzie nie mając kompletnie kwalifikacji a zdobywał umiejętności pracując pracował tam 20 lat. Teraz mamy czasy kiedy trzeba walczyć o każdą złotówkę i 3 razy każdy grosz policzyć zanim się go wyda. I ci co nie mają zielonego pojęcia na czym polega praca w call center, jakie były warunki rekrutacji i nie mają fioletowego pojęcia o firmie najlepiej nie przestaną się kompromitować wypisując takie głupoty najpierw zasięgnijcie wiedzy a później piszcie wypowiedzi i opinie, które mają sens a nie to co wy wypisujecie teraz
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2012-02-23 11:28
Poza tym co to za satysfakcja ze znalezienia pracy po znajomości? Czy nie lepiej byście się czuli gdybyście sami zawalczyli i zdobyli pracę, gdyby to od Was tylko zależało? Wtedy wiedzielibyście że jesteście naprawdę dobrzy, że Wasza kandydatura została doceniona i jest naprawdę lepsza od pozostałych. I nie musielibyście nikomu być dozgonnie wdzięczni za "załatwienie" roboty.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2012-02-23 11:15
Dodam że lepiej mieć znajomości niż ich nie mieć, tak jak lepiej być bogatym niż biednym, to oczywiste. Ale znajomości też nie biorą się z niczego. Trzeba sobie umieć na nie zapracować, bo nikt nie będzie polecał czy ręczył np. za osobę nieodpowiedzialną.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-3
2012-02-23 11:01
Ja piernicze co się w tym Kutnie dzieje! Jestem w szoku jak czytam Wasze komentarze! Beznadziejna praca na umowę śmieciową, za marne 1200zł, nastawiona na wynik, bardzo stresująca (cautching, ciągła rotacja pracowników) a i tak są osoby które mają czelność zazdrościć i pisać że to praca tylko po znajomości. To aż strach pomyśleć jakie macie zdanie na temat kogoś kto zarabia np. 3000zł! A niestety jest wiele dobrze płatnych ofert pracy gdzie potrzeba wykwalifikowanych specjalistów i praca wręcz czeka na ludzi, ale tam nawet najlepsze znajomości nie pomogą, jak się nie ma odpowiednich kwalifikacji, np. lekarzem nie zostanie nikt z ulicy. Przeceniacie moi mili rolę osławionych "znajomości". Nikt Wam nie broni się kształcić, uczyć języków obcych, wyjechać za granicę skoro w Kutnie tak ciężko o pracę, albo otworzyć firmę. Ludzie, to już nie komuna i Wasze życie jest tylko w Waszych rękach, a nie w Tuska który g...o może zrobić, nawet na cenę benzyny ma znikomy wpływ. Skończyło się państwo socjalne i im szybciej to do Was dotrze, tym lepiej dla Was.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2012-02-23 10:10
Nie było żadnych znajomości powtarzam ELEKTRIM to zupełnie inna bajka i co ty wypisujesz o 1995 roku żyjesz jeszcze przeszłością bo miałeś znajomości teraz widocznie ich juz nie masz skoro CI NIE POWIEDZIELI ŻE JEST OFERTA DO MM NA PRACUJ pl I KAŻDY MOŻE APLIKOWAĆ Z CAŁEGO KUTNA I OKOLIC. JAK WYTŁUMACZYSZ ŻE SPORO OSÓB PRACUJĄCYCH NIE MIESZKA W KUTNIE TYLKO W OKOLICACH KUTNA???mIAŁEŚ TAKĄ SAMĄ SZANSĘ JAK KAŻDY BO NIE JESTEŚMY 1995 ROKU TYLKO MAMY ROK 2012 I ZUPEŁNIE INNE REALIA. TWOJE ZNAJOMOŚCI W LATACH 90 MOŻE BYŁY BO WTEDY KAŻDY DOSTAWAŁ PRACĘ PO ZNAJOMOŚCIACH. DZIŚ LICZĄ PRZEDE WSZYSTKIM CHĘCI DO ZNALEZIENIA PRACY A NIE PODEJRZEWANIE KOGOŚ JAK DOSTAŁ PRACĘ ŻE MIAŁ ZNAJOMOŚCI BO ŻADNE Z NAS NIE ZNAŁO NAWET DO OTWARCIA NASZEJ PANI KIEROWNIK;/ I SUPERVISOR-ów. I proponuje ci abyś przestawił się z lat 90 na XXI wiek i rok 2012 bo z takim tokiem myślenia świata nie zawojujesz
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-2
2012-02-23 10:06
do: ~jigsaw
własnie na zdjęciu same nowe twarze, nikogo ze starej ekipy. Szkoda fajnie się pracowało, ale to w latach 90-tych.
Pozdrawiam byłych pracowników!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2012-02-23 08:36
Dużo zawartych umów dla pracujących w Multimedia Polska życzę!!!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-3
2012-02-23 01:03
Znajomosci i koniec, dostalem prace w Elektrimie 1995 roku i to tylko dzieki znajomym, odszedlem w 97 roku, sam odszedlem ale wiem ze nikt ze starej ekipy juz nie pracuje tam, 95% ZWOLNIONYCH reszta odeszla sama.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2012-02-23 00:38
:gość" masz rację, ale dodam że zarobki z tego co wiem mizerne, tzn. podstawowe, mozna sobie wypracować przez prowizję choć podobno bardzo trudno. Z pełną szczerościa a nie z jadem życzę POWODZENIA
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2012-02-22 23:40
nie ma to jak komuś pozazdrości BO SIĘ MU UDAŁO I ZNALAZŁ PRACĘ. Udało się ale i ja i reszta tych osób znaleźliśmy tę pracę tylko dzięki temu że wykazaliśmy troszkę własnej inicjatywy i aplikowaliśmy na pracuj.pl każdy z was mógł to zrobić, a nawet powinien skoro tak się użalacie na brak pracy!!! nie MA pracy w kutnowskim up to szukam gdzieś indziej i znajduję. A dla tego kto tak ambitnie twierdzi, że MM to zaraz będzie telekomunikacja proponowała bym zasięgnąć troszkę więcej wiedzy na temat firmy bo nie ma co porównywać ogólnopolskiej korporacji do elektrimu czy telenetu małych lokalnych operatorów;/ eh ta zazdrość. w przeciwieństwie do niektórych JA I RESZTA TYCH OSÓB zamiast zazdrościć innym wzieliśmy sprawy w swoje ręce i klikneliśmy APLIKUJ. A WY CO TYLKO WYPISUJECIE PIERDOŁY NA FORUM.... ŻAL! PO PROSTU ŻAL czytać CO NIEKTÓRE POSTY... POWINNIŚCIE GRATULOWAĆ.. ale czego spodziewać się w takim społeczeństwie które nie pójdzie do pracy bo woli mieć 500 zł zasiłku i zapomogę z MOPS-u. gratuluje wam za to waszego pomysłu na życie... bez ambicji i planów na to żeby cokolwiek zmienić na lepsze. Zawiścią i pisaniem głupot nie zarobicie na rachunki.... a co do znajomości to niestety tutaj też kogoś rozczaruję. centrala firmy jest w Gdyni a osoby rekrutujące na pewno nie są z Kutna to wam z ręką na sercu gwarantuję... więc o znajomościach nie było mowy. Każdy miał równe szanse. wystarczyło ruszyć tyłek sprzed kompa iść do BOK lub wpisać pracuj.pl
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-1
2012-02-22 23:20
i nawijamy makaron na uszyy
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2012-02-22 22:47
jakie zarobki????
Edytuj
Cytuj
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1