Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - NEWS / FORUM

Kiedy koniec remontu przy Wojska Polskiego?

autor: ag | 2016-11-08 07:00 | 13 komentarzy

Już niedługo. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych remontów w naszym mieście wreszcie dobiega końca. Przed robotnikami już ostatnia prosta i za nieco ponad trzy tygodnie mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowymi chodnikami, ale, co najważniejsze, znikną też urudnienia w ruchu i hałas, który towarzyszy im od niemal pół roku.

dalsza część newsa - rozwiń

REKLAMA GOOGLE
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
Wpisz treść komentarza:
podaj login/nick - wymagane!
54.198.116.180
Szeroki uśmiechUśmiechSmutekZaskoczenieSzokPytanieWykrzyknikŚmiechZłyTerefereZawstydzonyPłacze, bardzo smutnyDiabełekUśmiechnięty diabełekPrzewraca oczkamiUśmiech z nutką sarkazmuCoolZmieszanyIdeaStrzałkaObojętnyBatmanBoksBuBuziakCałusDiabeł 3ElegantGadaGada 2
Przed publikacją posta prosimy się zapoznać z REGULAMINEM FORUM
Temat założono: 2016-11-08 10:54:02 postów: 13 wyświetleń: 877
następna
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-11-08 21:32
Zamknijcie ten przejazd przy MDK po zrobieniu drogi przy Wojska Polskiego. teraz kierowcy zrobili sobie skrót ze Staszica do Barlickiego między blokami.
Czy teren wokół MDK będzie ogrodzony? czy też znów postawia nas przed faktem dokonanym?
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2016-11-08 20:52
Ten z nadzoru też powinien robić skoro!!!! Firma ma 10 pracowników A 3 budowy prowadzi to co się dziwić że tu robi tylko 2 plus operator
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
5
2016-11-08 20:28
yaga pisze:
~... pisze:
Szanowna Redakcjo, dlaczego nie napiszecie, że remont przed blokiem Wojska Polskiego nr 6 i za blokiem Barlickiego 24 wykonywany jest przez 2-4 pracownikach (w tym jednego z nadzoru). Pominęliście kilka istotnych faktów. Zwróćcie nieco wagi na jakość wykonanych prac.

Miejsca parkingowe na nowo wybudowanym parkingu nie zostały wydzielone. Ludzie parkują jak im się uda...

Sposób odprowadzania deszczówki z rynien powoduje zalewanie piwnic. Nie przewidziano, że będzie padać deszcz...

Chodnik położony przy bloku Barlickiego 24B niewyjaśnionych przyczyn nagle skręca...

Jaki cudem inwestycje wykonywane za pieniądze ludzi i dla ludzi nie będą służyć ludziom??? Dlaczego po raz kolejny dzieje się tak, każda inwestycja wymaga podwajania kosztów??? Dlaczego w naszym mieście nie można zainwestować raz i dobrze?

Co stoi za tym, że wszystkie inwestycje w mieście prowadzone są przez te same firmy?

Jakim cudem, MIASTO dysponując planami, nie informuje wykonawcy, że przed jednym z bloków znajduje się komora podziemna.

Gwoli wyjaśnienia, komora podziemna znajduje się za gimnazjum nr 2. Co stało na przeszkodzie by kontynuować remont za blokiem Barlickiego 24B, przed blokiem Wojska Polskiego 6, również przed blokiem Barlickiego 24 i w końcu na wjeździe na osiedle od strony Drobiusza?

Dlaczego miasto nie zabezpieczyło dojazdu do bloku Wojska Polskiego 6 od ul. Barlickiego??

Dziś jest 8 listopada 2016. Obawiam się, że pracując na trzy zmiany firma MAWEX nie jest w stanie ukończyć remont przed końcem miesiąca. Ogrom zaległości widać gołym okiem.

Gratuję Miastu projektu, wybory WYKONAWCY i spokoju ducha!


Kochani, zgłaszajcie nam takie uwagi, możecie anonimowo, my nie możemy być wszędzie i nie widzimy wszystkiego, ale przyjrzymy się każdej sprawie, którą nam zgłosicie.

Pozdrawiam i zachęcam do kontaktu - przez PW na portalu czy też mailowo na redakcja(malpa)kutno.net.pl
ag.

wystarczy podnieść tyłek z fotela i przejść się po osiedlu - jeżeli za ciężko to polecam jakiś fitness ?
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2016-11-08 20:24
no a ten garb co widać na zdjęciach ? - żeby się nie okazało że wcześniej go nikt nie zauważył i remont znowu się przesunie o trzy miesiące
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-3
2016-11-08 20:07
Pytanie do władz jakim prawem zdjęto znak koło garaży pod blokiem barlickiego 24, który umożliwiał parkowanie mieszkańcom bloku wzdłuż krawężnika, czy organ odpowiedzialny za to działał na kogoś polecenie? czy było to skutkiem decyzji policji która uznała znak za bezzasadny choć byl tam wiele lat ?czy odbyły sie jakieś konsultacje z mieszkańcami i podięto taką decyzję ? bo z tego co wiem zdjęcie go bardzo utrudniło zycie mieszkancom bloku ktorzy i tak są w bardzo trudnej sytuacji z parkingami.czy po prostu może SPRAWE ZAŁATWIONO TAK BY JAKIŚ PROMINENT KTÓRY NP.TAM NIE MIESZKA A MA TAM GARAŻ MIAŁ ŁATWIEJ WIECHAC DO GARAŻU ? a że mieszkańcy na tm cierpia to kogo to obchodzi. Gdzie mogę zobaczyć dokument który reguluje to posunięcie w swietle prawa wraz z uzasadnieniem takiej decyzji prawnie ?
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-11-08 19:39
~xxx pisze:
FAktycznie chodząc po miescie odnosiło sie wrażenie , ze ci s ami ludzie pracują w innych miejscach
Gratuluję spostrzegawczości.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: 09-10-2011
Postów: 38
Status: dyskutant
Uprawnienia: użytkownik
Wyślij wiadomość: Wiadomość
Dodaj do znajomych: Do znajomych
E-mail: ukryty
oglądacz
2
2016-11-08 18:35
zenada nie remont to jest kpina po co komu taki remont
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
5
2016-11-08 18:26
Dobre jeden operator na koparkę i koparko-ładowark hehehahahah
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2016-11-08 18:09
Haha, śmieszne bardzo. Przecież tu nikt nie pracuje od miesięcy. W sobotę przychodzi 2-3 pracowników odpala maszyny, robi hałas i już ich nie ma.
Jeśli firma nie wywiązuje się z umówionych terminów powinna być obciążona karami umownymi. No zobaczymy ile miasto zapłaci.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: 07-08-2014
Postów: 30
Status: świeżak
Uprawnienia: redaktor
Wyślij wiadomość: Wiadomość
Dodaj do znajomych: Do znajomych
E-mail: ukryty
oglądacz
0
2016-11-08 14:42
~... pisze:
Szanowna Redakcjo, dlaczego nie napiszecie, że remont przed blokiem Wojska Polskiego nr 6 i za blokiem Barlickiego 24 wykonywany jest przez 2-4 pracownikach (w tym jednego z nadzoru). Pominęliście kilka istotnych faktów. Zwróćcie nieco wagi na jakość wykonanych prac.

Miejsca parkingowe na nowo wybudowanym parkingu nie zostały wydzielone. Ludzie parkują jak im się uda...

Sposób odprowadzania deszczówki z rynien powoduje zalewanie piwnic. Nie przewidziano, że będzie padać deszcz...

Chodnik położony przy bloku Barlickiego 24B niewyjaśnionych przyczyn nagle skręca...

Jaki cudem inwestycje wykonywane za pieniądze ludzi i dla ludzi nie będą służyć ludziom??? Dlaczego po raz kolejny dzieje się tak, każda inwestycja wymaga podwajania kosztów??? Dlaczego w naszym mieście nie można zainwestować raz i dobrze?

Co stoi za tym, że wszystkie inwestycje w mieście prowadzone są przez te same firmy?

Jakim cudem, MIASTO dysponując planami, nie informuje wykonawcy, że przed jednym z bloków znajduje się komora podziemna.

Gwoli wyjaśnienia, komora podziemna znajduje się za gimnazjum nr 2. Co stało na przeszkodzie by kontynuować remont za blokiem Barlickiego 24B, przed blokiem Wojska Polskiego 6, również przed blokiem Barlickiego 24 i w końcu na wjeździe na osiedle od strony Drobiusza?

Dlaczego miasto nie zabezpieczyło dojazdu do bloku Wojska Polskiego 6 od ul. Barlickiego??

Dziś jest 8 listopada 2016. Obawiam się, że pracując na trzy zmiany firma MAWEX nie jest w stanie ukończyć remont przed końcem miesiąca. Ogrom zaległości widać gołym okiem.

Gratuję Miastu projektu, wybory WYKONAWCY i spokoju ducha!


Kochani, zgłaszajcie nam takie uwagi, możecie anonimowo, my nie możemy być wszędzie i nie widzimy wszystkiego, ale przyjrzymy się każdej sprawie, którą nam zgłosicie.

Pozdrawiam i zachęcam do kontaktu - przez PW na portalu czy też mailowo na redakcja(malpa)kutno.net.pl
ag.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
7
2016-11-08 12:59
Wjazd na osiedle od strony Barlickiego. Ja się pytam dlaczego robotnicy zostawili rozgrzebaną drogę, na której (W PIACHU) porobiły się dziury przez które każdy musi przynajmniej dwa razy dziennie się przetoczyć... POWOLUTKU... bo aż zawieszenie TRZESZCZY na tych kraterach. Przy odrobinie pecha można przytrzeć podwoziem. Dlaczego w tamtym miejscu nic się nie dzieje od tygodni? Tak ciężko zabezpieczyć ten rozgrzebany fragment?
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2016-11-08 12:52
FAktycznie chodząc po miescie odnosiło sie wrażenie , ze ci sami ludzie pracują w innych miejscach
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
11
2016-11-08 10:54
Szanowna Redakcjo, dlaczego nie napiszecie, że remont przed blokiem Wojska Polskiego nr 6 i za blokiem Barlickiego 24 wykonywany jest przez 2-4 pracownikach (w tym jednego z nadzoru). Pominęliście kilka istotnych faktów. Zwróćcie nieco wagi na jakość wykonanych prac.

Miejsca parkingowe na nowo wybudowanym parkingu nie zostały wydzielone. Ludzie parkują jak im się uda...

Sposób odprowadzania deszczówki z rynien powoduje zalewanie piwnic. Nie przewidziano, że będzie padać deszcz...

Chodnik położony przy bloku Barlickiego 24B niewyjaśnionych przyczyn nagle skręca...

Jaki cudem inwestycje wykonywane za pieniądze ludzi i dla ludzi nie będą służyć ludziom??? Dlaczego po raz kolejny dzieje się tak, każda inwestycja wymaga podwajania kosztów??? Dlaczego w naszym mieście nie można zainwestować raz i dobrze?

Co stoi za tym, że wszystkie inwestycje w mieście prowadzone są przez te same firmy?

Jakim cudem, MIASTO dysponując planami, nie informuje wykonawcy, że przed jednym z bloków znajduje się komora podziemna.

Gwoli wyjaśnienia, komora podziemna znajduje się za gimnazjum nr 2. Co stało na przeszkodzie by kontynuować remont za blokiem Barlickiego 24B, przed blokiem Wojska Polskiego 6, również przed blokiem Barlickiego 24 i w końcu na wjeździe na osiedle od strony Drobiusza?

Dlaczego miasto nie zabezpieczyło dojazdu do bloku Wojska Polskiego 6 od ul. Barlickiego??

Dziś jest 8 listopada 2016. Obawiam się, że pracując na trzy zmiany firma MAWEX nie jest w stanie ukończyć remont przed końcem miesiąca. Ogrom zaległości widać gołym okiem.

Gratuję Miastu projektu, wybory WYKONAWCY i spokoju ducha!
Edytuj
Cytuj
następna
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1