Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - NEWS / FORUM

[WIDEO] Wielka afera w ubojni. Włoch liderem grupy przestępczej?

autor: toza/CBŚ | 2016-12-08 12:36 | 72 komentarze

Obywatel Włoch był szefem grupy przestępczej, której działalność uszczupliła skarb państwa, wyłudzając VAT na kwotę 35 mln zł. Tak wyglądają pierwsze ustalenia prokuratury po akcji w kutnowskiej ubojni. Oprócz tego, w zakładzie Pini Polonia ujawniono 140 Ukraińców oraz 244 Polaków pracujących bez umów o pracę. Straż Graniczna zatrzymała 5 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. W ramach akcji służb, w całej Polsce dokonano 47 przeszukań, zabezpieczono dokumenty i zatrzymano 8 osób.

dalsza część newsa - rozwiń

Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
Wpisz treść komentarza:
podaj login/nick - wymagane!
54.198.116.180
Szeroki uśmiechUśmiechSmutekZaskoczenieSzokPytanieWykrzyknikŚmiechZłyTerefereZawstydzonyPłacze, bardzo smutnyDiabełekUśmiechnięty diabełekPrzewraca oczkamiUśmiech z nutką sarkazmuCoolZmieszanyIdeaStrzałkaObojętnyBatmanBoksBuBuziakCałusDiabeł 3ElegantGadaGada 2
Przed publikacją posta prosimy się zapoznać z REGULAMINEM FORUM
Temat założono: 2016-12-08 08:40:38 postów: 72 wyświetleń: 27619
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-09 21:00
jak cbś tego ch**a prowadzą to mogę to oglądać na okrągło
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-09 14:51
Tu Reduta! Tu Reduta! Boskie i polskie słowo wszędzie z Tobą. Wszelki duch Boga i Polskę chwali! Teraz i zawsze. Róbmy swoje. Nie masz co robić? To czytaj!
EPITAFIUM. Państwo ostatnich kresów draństwa dochodziło, Nic dla ludzi, a tylko dla onych świeciło. Całe zaczerwienione jak chore oblicze Dygnitarza, który prace skończywszy urzędnicze Na korupcję wraca. Już wilczokracja komunistyczna Ogarnia kraj cały. I już lisiokracja pluralistyczna Gminy, miasta, wioski i parafie zalewa. Całe państwo wiąże się w jedno i jakoby zlewa. I kraj czernił się na kształt ogromnego gmachu, Państwo nad nim czerwone jak pożar na dachu. Wtem zapadło do głębi, jeszcze siłą wiary, Błysnęło, jak jutrzenka przez partyjne szpary I .......Ciemno wszędzie! Głucho wszędzie! Śmiesznie wszędzie! Strasznie wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Porzućcie wszelka nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Na kutnowską „Świętą Ziemię” wkroczyło CBŚP. Czyścicielska Burza Świętej Prawdy. Bóg tak chciał. Nabrzmiała skorupa pękła. Nad otumanionym narodem zabłysły promienie nadziei. Nie lękajmy się. Bądźmy i myślmy. Pamiętajmy. Czuwajmy, bo nie wiemy kiedy Pan przyjdzie. Wypływajmy na głębię. Bogu dziękujmy. Ducha nie gaśmy. Tylko prawda nas wyzwoli. Sól ziemi i światłość świata. "Bo nie jest światło by pod korcem stało, ani "sól ziemi" do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało." "Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym." "Jesteśmy żadnym społeczeństwem." "Naród polski jest jak lawa, Z wierzchu twarda i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia ponad 1000 lat nie wyziębi." Chrystus najlepszym naszym przyjacielem jest….. Glori, glori , alleluja…. To nie jest do śmiechu. To są nasze miejskie, wiejskie, gminne, parafialne, powiatowe, narodowe wici. Powstańcie! Idziemy! Wszyscy razem! Drżyjcie pany, drżyjcie plebany. Drżyjcie zdrajcy, kolaboranci, malwersanci, lawiranci. Drżyjcie gwałciciele, złodzieje, truciciele, mąciciele. Drżyjcie uzurpatorzy, bankierzy, klakierzy, frajerzy. Drżyjcie utopiści, egoiści, anarchiści, tyrani. Drżyjcie święte krowy, niesforne psy, wściekłe wilki, czarne owce, lisy, palikoty, etc, etc, etc. Ciemnota polska, głupota amerykańska, niecnota europejska i miłosierdzie Boże, nie mają granic. Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką chaosu. Powtórne przyjście Chrystusa będzie nieubłaganą manifestacją Bożej sprawiedliwości i nastaniem „dnia palącego jak piec”: „Teraz zjawia się On, jako surowy i nieubłagany Sędzia! To nie litościwy Pasterz, który szuka zabłąkanych owieczek, żeby im przebaczyć, ale Bóg pomsty, który na zawsze już oddziela grzeszników od sprawiedliwych, w zapalczywości Swojego gniewu karze przewrotnych, a sprawiedliwych zanurza w zdroje wiecznych rozkoszy[…]. Niedługo już ten zaślepieniec, który spokojnie żył sobie w grzechu, usłyszy wyrok odrzucenia[…]. Naprawdę przyjdzie chwila, w której nie będzie już miłosierdzia”. „Pyszni” i „wszyscy czyniący nieprawość” będą „smażyć się w piekle”. Zaś dla czczących Jego imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w ich skrzydłach.” A póki co, mury zaczynają się walić, a potwory zaczynają pękać. I śmiech jest zdrowiem, jeśli się z przywar, nie z osób, natrząsa. Komu dowcipu równo z wymową dostaje, niech krzewi między ludźmi dobre obyczaje. Niechaj żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą światłości kaganek. Co tam panie w polityce? - Chinczyki trzymają się mocno! A Polacy? -Kolonia Amber Pini się wali... KCI się wulgaryzuje… „Kasprowicz” się amerykanizuje… Gmina Bedlno wójtowi Dom Cesarskich Uciech buduje… Starosta do dymisji się przygotowywuje… Prezydent na piątą kadencję się szykuje... W celibatowej parafii Martwa Dusza absolutny zaradny proboszcz, w uzurpatorski sposób, z zaradnych nieznośnych zapchajdziur i z zaradnych bosych safandułów, kuriozalną (bez serca i bez duszy) Radę Parafialną stworzył. Co na to Bóg? Wierni na psy schodzą, a pleban na skróty do piekła idzie... Łapserdoki na manowce lezą… Kiecoki na lofry jeżdżą… ORO wieje… Chmury płyną… Słonko świeci… CBŚP w mieście i w powiecie grasuje… Na wagary idą dzieci... I wszyscy sobie zadają pytanie: Co się teraz stanie??? Czy to będzie postęp??? Czy wciąż upadanie??? A mówiłem: Nie idźcie ta drogą!!! A wy szczerzyliście mordy? Macie więc teraz kobrę? Macie kobrę nie w niedziele i nie w kościele. Polskie stad(ł)o z komunizmu spadło. O pluralizm się hukło. Rozsypało się po kątach. Strasznie się potłukło. Mówi Basia do swego ojca cała zapłakana: Słuchaj tato, musim dzisiaj obalić tyrana. Mówi ojciec do swych dzieci lecząc „polskie blizny”: Papierz Polak nam zaświecił jak bronić Ojczyzny. Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość SPRAWIEDLIWOŚĆ. Nie masz co robić? Ucz się! Nauka to zabawa, zabawa to nauka. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. Nie wykształceni, tylko wyuczeni i oświeceni idą tam gdzie trzeba. Ach panie, panowie… Ach panie, panowie… Czemu światłości, miłości i wierności tak mało jest w nas…. Widzisz, kończy się bal, nie mów mi, że ci żal
przecież patrzysz nie tak, mówisz: "Szczęścia nam brak"
Zamarzają korupcji ogniska
wiem, że pora rozstania już bliska...
Nie rzucim ziemi... Nie spoczniemy…. Teraz albo nigdy. Mamy tylko jedno życie! Nie marnujmy go! Mamy tylko jeden świat! Nie niszczmy go! Życia się nie przepije i nie przeje. Można je przespać. Pobudka!!! Larum grają!!! A Ty się nie zrywasz… Przecież wszyscy wiedzą o co chodzi…. Chodź z nami…. Dyktaturę Burzokracji musimy przewrócić!!! Sama nie upadnie??? Chociaż dymisja byłaby najlepszym rozwiązaniem!!! Boże świeć nam i im. I po co ja to wszystko pisze??? Czy ktoś mnie zrozumie, czy większość mnie zrozumie? Bo demokracja to większość! W demokracji większość ma rację. Jak to wychodzi to widać, słychać i czuć. Precz z KCI!!! Niech żyje i rozwija się Reduta, Ziemia Kutnowska i inny portal kutnowski!!! Amen. KCI, kiedy wywiesicie białą flagę, kiedy zakończymy tą dziwną "Świętą Wojnę"? Bo nam już zaczyna brakować środków. Może jakiś rozejm zaproponujecie? Polskie Towarzystwo Oświeceniowe „Reduta”. Bajeczny Raj Oświeceniowy „Perpetum Mobile”. (Made in Jawabo). jawabo@op.pl
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2016-12-09 12:02
urzędy pracy istnieją same dla siebie nic nie robią poza generowaniem kosztów to jest dopiero patologia
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2016-12-09 10:57
A tak wogóle to po co nam urząd pracy? ktoś zapomni się w danym dniu podpisać i zaraz jest wyrejestrowany z listy bezrobotnych,i wstydźcie się panie które przyjmujecie oferty pracy od takiego pracodawcy jak pini polska przypomnę ofertę praca na dwie zmiany(po 8 godzin)wiemy że w tych zakładach po 8 godz.się nie wychodzi za 800 zł. bez odprowadzanych składek zdrowotnych.Czy wy myślicie że ludzie pójdą do takiej pracy?też ich wyrejestrujecie?A potem chwalicie się jak to w Kutnie spadło bezrobocie
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2016-12-09 10:33
do JA-piszesz że pip ze Skierniewic przyjeżdał na kontrole to ślepi byli że ludzie tam pracują po 12 godzin i więcej? Że za obiady i przerwy mieli odtrącane po 100 złotych w m-cu,nie wiem czy tam pracowałeś/aś ale proszę was nie krytykujcie tych ludzi za to że tam pracują bo najwidoczniej nie mają innego wyjścia(NIE WSZYSCY)a CBŚP i PIP niech sprawdzi jeszcze HAMBURGERA I PINI POLSKA
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2016-12-09 09:06
tyle lat co niektórzy oczy przymykali co się tam działo...w końcu się ktoś im do d...y dobrał...ale że tak późno to wstyd na całą Polskę...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2016-12-09 08:05
to teraz wiadomo jak robi się w Polsce biznesy. Po prostu okrada się państwo. gdyby uczciwie prowadzono interesy to starczyłoby na "pincet" plus tak bardzo wyśmiewane przez elity na opiekę lekarską i na żłobki, przedszkola i świetnie wyposażone szkoły. Ale to sie nie opłaca samorządowcom. Wolą dostać w kopercie pod stołem parę tysiączków co jest śmieszna sumą dla grubych ryb typu Piero i dawć na wszystko zezwolenia. Czy nie wstyd teraz włodarzom naszego miasta, ze pod ich rządami wykorzystuje sie ludzi biorac ich do roboty bez jakiejkolwiek umowy za marne grosze. Wyobrażcie sobie codziennie pracować i nie mieć żadnych przywilejow pracowniczych. Pracodawca nie płaci skladki na ubezpieczenie, na emeryturę, na fundusz zdrowia. No koszmar. Zal mi tych ludzi ogromnie. I to jest państwo prawa? To jest panstwo wielkiego bezprawia.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
7
2016-12-09 00:36
Funkcjonariusze CBŚ dostali chyba podwyżki w tym roku do jakichś 7 tys zł brutto i bardzo dobrze robią dobrą robotę niech zarabiają nawet po 10k zł
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
4
2016-12-09 00:13
Do arleta- w Kutnie nie ma Inspekcji Pracy, jest za to w Skierniewicach. Żyjemy w takim durnym kraju, że Inspekcja i inne instytucje wg. prawa musą się zapowiadać na kontrole.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
9
2016-12-08 22:38
~OKO pisze:
Tylko jak PINI padnie i ci wszyscy biedni ludzie którzy tam pracują pójdą na bruk to będzie kolejna tragedia...


Więc oczyśćmy Piniego z zarzutów i niech dalej okrada Polskę ( czyli tak na prawdę nas wszystkich) i swoich pracowników. Acha i niech CBŚ go przeprosi i da mu kolejne 35 milionów jak zadośćuczynienie. Pinola nie było i ludzie z głodu nie umierali. Nie było Piniego i Kutno było. Nie będzie Piniego i Kutno będzie.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
5
2016-12-08 22:35
zgadzam się z tobą będzie tragedia jak padnie zakład ale nie bójmy się tego głośno powiedzieć że to wina naszych włodarzy gdyby wprowadzili konkrety od początku i trzymali twardą ręką zasady ustalone to może by do takich rzeczy nie doszło
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-2
2016-12-08 22:14
Tylko jak PINI padnie i ci wszyscy biedni ludzie którzy tam pracują pójdą na bruk to będzie kolejna tragedia...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
5
2016-12-08 22:00
do hurtpap inspekcja pracy w kutnie miała to gdzieś jak miała być kontrola to się zapowiadali więc ktoś musiał się bardzo wkurzyć i donieść dalej
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2016-12-08 21:57
nie każdy tam idzie pracować dobrowolnie ludzi zmusza sytuacja materialna
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
8
2016-12-08 21:48
Inspekcjo Pracy!! gdzie byłaś przez tyle lat do ku... nędzy!! Czy nie jesteś powołana po to żeby pilnować przestrzegania prawa pracy? Czy tylko po to żebyście pierdzieli w stołki i brali kasą z naszych podatków??? A może trzeba Was prześwietlić? Co CBŚ znalazłby u Was??????? Jak ludziom możecie spokojnie spojrzeć w oczy? Sumienie Was nie gryzie?????
Edytuj
Cytuj
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1