Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - NEWS / FORUM

65 osób traci pracę. Były Kraj w likwidacji

autor: toza | 2016-12-16 12:19 | 57 komentarzy

W trakcie wczorajszej sesji Rady Miasta prezydent, Zbigniew Burzyński przekazał informację, że trwa wygaszanie byłych zakładów „Kraj”. Obecnie zakłady należą do spółki Unia Grudziądz.

fot. Temat zwolnień w dawnych zakładach "Kraj" poruszany był podczas wczorajszej sesji.

- W grudniu odbyło się spotkanie z pracownikami Unii Grudziądz. Chciałbym poznać szczegóły tego spotkania – mówił radny Paweł Markiewicz.

dalsza część newsa - rozwiń

Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
Wpisz treść komentarza:
podaj login/nick - wymagane!
23.23.49.196
Szeroki uśmiechUśmiechSmutekZaskoczenieSzokPytanieWykrzyknikŚmiechZłyTerefereZawstydzonyPłacze, bardzo smutnyDiabełekUśmiechnięty diabełekPrzewraca oczkamiUśmiech z nutką sarkazmuCoolZmieszanyIdeaStrzałkaObojętnyBatmanBoksBuBuziakCałusDiabeł 3ElegantGadaGada 2
Przed publikacją posta prosimy się zapoznać z REGULAMINEM FORUM
Temat założono: 2016-12-16 12:42:02 postów: 57 wyświetleń: 4713
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 20:54
Pamięci naszego pobratymca Bogdana Smolenia to pisanie poświęcam. Nie spoczniemy!!! ~the red i ~Forsycja. Spokojnie! Spokojnie! Nie od razu ~the red, nie od razu. Nie dokazuj ~Forsycja, nie dokazuj. Nie oddamy Chinom Związku Sowieckiego. Nie zdradzimy naszych braci z Kraju Rad. Zdrastwuj Wania, jakby przyszło co do czego. My czuwamy, Wy możecie smacznie spać. Tak się kiedyś śpiewało. Dzisiaj największym mocarstwem świata są Chiny. Amerykanów maja w kieszeni, ruskich pod butem, a cały świat w czterech literach. Największą chorobą cywilizacji ludzkiej jest wyzysk człowieka przez człowieka. Największą trucizną człowieka jest mamona. Zapałki w rękach dziecka, to pożar. Mamona w rękach durni, celebrytów i awanturników to chciejstwo, pycha i upadek. Prawdziwa cnota – krytyk się nie boi. Dziś prawdziwych chrześcijan w Polsce już nie ma. Rydzyk (alleluja i do przodu), Owsiak (róbta co chceta), Wałęsa (nie chcem, ale muszem) i ~the red (troll nad trollami), to nie chrześcijanie, tylko celebryci, durnie i awanturnicy. Katolicy, komuniści, rasiści, egoiści i idioci to też nie chrześcijanie. Jan III Sobieski, Józef Piłsudski i Jan Paweł II, to prawdziwi chrześcijanie. Wojtylicy, to prawdziwi chrześcijanie. Wojtylików jest coraz więcej. Już niedługo nowa lepsza religia zawojuje cały świat. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Katolicy, komuniści, rasiści, egoiści i idioci, nawracajcie się na wojtylizm. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, wszystkim nawracającym się na wojtylizm, życzę wszelkich łask Bożych, czyli miłości, światłości i dobroci, żebyście zło dobrem zwyciężali i byli zawsze żywi, syci i cali. Poza tym, dużo zdrówka, dużo rozumku i trochę pieniążków. No i życzę Wam, żebyście wygrali walkę z awanturnictwem politycznym dziadka „nie chcem, ale muszem” Bolka L. W., awanturnictwem społecznym tatusia „róbta co chceta” Jerzego O. i awanturnictwem religijnym ojca „alleluja i do przodu” Tadeusza R. Mamony – Wam nie życzę. Szczęść Boże! Amen. Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą... Z ciepełkiem i światełkiem pozdrawiam Was wszystkich. Dziękujemy za pocztę internetową. Wszystkie nasze dzienne sprawy... Boże coś Polskę... Nie rzucim ziemi... Ukochany kraj... Polskie Towarzystwo Oświeceniowe "Reduta". Stowarzyszenie Walki z Kutnowskimi Patologiami. Bajeczny Raj Oświeceniowy "Perpetum Mobile". jawabo@op.pl
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 15:11
wkradł się błąd. Na początku winno być: Popieram!!!!!!!!!!!! Nie spoczniemy!!! Dalej b.z.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 15:07
Popieram!!!!!!!!!!!! Nie Kiedy rano jadę zerówką
Wiszę na stopniach tak dla kondycji
Czasem bierze mnie ktoś na słówko
Ach, któż to taki - to pan z Policji
Bo przecież mi nogę mógł obciąć zły tramwaj
Albo coś wyżej - więc płacę ja mandat

Ach, któż to, ach któż to tak o mnie dba?
Policja, Policja!
Któż pożyteczną wskazówkę mi da?
Policja, Policja!
Gdy pijak nabrudzi, któż za złe mu ma?
Policja, Kutno i ja!

Kiedyś wnuczka wracała nocą
Bo wnuczka robi na drugą zmianę
Chciał chuligan wziąć ją przemocą
By dać swym chuciom pofolgowanie
Policja czuwała, do dziś tym się szczycę
Że mimo trzydziestki mam wnuczkę dziewicę

Ach któż to, ach któż to o wnuczkę dba?
Policja, Policja!
Któż cześć mej wnuczki na sercu swym ma?
Policja, Policja!
Gdy zgwałci ktoś kogoś, któż szkołę mu da?
Policja, Kutno i ja!

Tato wódki wcale nie pija
Ponieważ głowy nie ma on mocnej
Kiedyś wypił trochę u stryja
Któż wtedy tacie załatwił nocleg?
Rachunek był duży, lecz tacie na rękę
Tak mógł się przeziębić lub rozbić Syrenkę

Niebieskie tramwaje po szynach mkną
Kutnowskie tramwaje
Niebieskie mundury - któż nosi to?
Poznajesz? - poznaję!
Są w całej Polsce od gór aż do morza
Jako te chabry pośród łanów zboża
Nam zamykają OKNO (coś tu)Kutno i (nic tu)KCI DRZWI.
A nasza Policja! A nasza kutnowska Policja śpi!
Józef Piłsudski: „Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.”
A co się z tymi sprawami dzieje w Kutnie? Idą święta. Już je widać, słychać i czuć. Bóg się rodzi! Moc truchleje! Lekarze marnieją, sędziowie truchleją, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, czarne owce z czarnymi baranami po lofrach, opłotkach i manowcach błądzą. A baronowie, paziowie i kurtyzany rządzą!!! Tylko nawrócone, oświecone, złociste trutnie i pracowite wierne pszczoły zachowują stoicki spokój, benedyktyńską cierpliwość, hart ducha i mimo wszystko uśmiech na twarzy. Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą... A co robi Policja? Śpi!!! Bulder w Policji jest! Bulder w Polsce jest! Ciekawie w Polsce jest??? Bodajbyś czyjeś dzieci uczył! Bodajbyś żył w ciekawych czasach! Z ciepełkiem i światełkiem pozdrawiam Was wszystkich z niemieckiego zaścianka. Dziękujemy za pocztę internetową. Wszystkie nasze dzienne sprawy... Boże coś Polskę... Nie rzucim ziemi... Ukochany kraj... Polskie Towarzystwo Oświeceniowe "Reduta". Stowarzyszenie Walki z Kutnowskimi Patologiami. Bajeczny Raj Oświeceniowy "Perpetum Mobile". jawabo@op.pl spoczniemy!!!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 14:23
~Zbyszko Bartosz? Prosty, niesamowicie genialny, rewelacyjny pomysł. Chylę czoła! POPIERAM! POPIERAM! POPIERAM!!!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 13:27
Popieramy! Wspieramy! I wspomagamy!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 13:12
POPIERAM!!!!!!!!!!!!!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 13:02
też popieram...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 12:53
popieram.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 12:40
zlikwidować Policję i Straż Miejską w Kutnie! Będzie dobrze albo jeszcze lepiej. Powołać społeczne osiedlowe grupy trzymające porządek publiczny, tak jak jest w Księstwie Jawabo. Będzie bezpieczniej! Zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na opiekę nad dziećmi, chorymi i starymi ludźmi, oraz na organizowanie imprez oświeceniowych. To będzie bardzo dobry i mądry krok w stronę raju...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-19 10:47
Najbardziej w Kutnie potrzebne są galerie i markety,które jak wiadomo wszystkim fahofcom od gospodarki zwalczają bezrobocie nawet w niedzielę i święta.Do policjant:jak będziesz dorabiał do resortowej emerytury jako ochrona w markecie szybko zmienisz zdanie kiedy za 6pln/h złodziej napluje ci w mądrą twarzyczkę,nie pozdrawiam.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-18 23:47
Nie spoczniemy!!! ~Romanie! OBI, AUCHAN, TESCO... To dobre! A jeszcze jakby spełnić sen "Kasprowicza" i wywieźć go do Ameryki, z całym dobrodziejstwem inwentarza żywego i martwego. A w opuszczonym miejscu wybudować Wielki Kutnowski Super Hiper Market - AMBER "KASPROWICZ" GOLD. We wtorki, piątki i soboty byłby tam wielki ruch w interesie. Okoliczne chłopstwo i całe stado lokalnych i przyjezdnych handlarzy uruchomiłoby falujące przypływy niekończącego się strumienia pieniędzy. To nie jest amerykański sen!!! Ja sam o tym pomyślę. A niedobitki niesfornych "Kasprowiczów" co nie chcą się amerykanizować umieścić w pustostanach Sanktuarium Jana Chrzciciela. Bogu na chwałę! Ludziom na pożytek. Rusz się człowieku! Dobrzy ludzie! Ruszcie się! Skończcie raz na zawsze z tymi nieboskimi i nieludzkimi: egoizmem, komunizmem, katolicyzmem i idiotyzmem. Szczęść Boże! Amen. Z ciepełkiem, światełkiem i wielką nadzieja na "złoty interes" pozdrawiam Was wszystkich . Dziękujemy za pocztę internetową. Wszystkie nasze dzienne sprawy... Boże coś Polskę... Nie rzucim ziemi... Ukochany kraj... Polskie Towarzystwo Oświeceniowe "Reduta". Stowarzyszenie Walki z Kutnowskimi Patologiami. Bajeczny Raj Oświeceniowy "Perpetum Mobile". jawabo@op.pl
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-18 21:51
Kolejny market w miejsce zakładu pracy zatrudniającego ponad 60 osób? Bardzo interesująca zamiana. Mamy chyba samych milionerów w Kutnie. Może sami zainwestują w kolejny market dając zatrudnienie zwalnianym pracownikom? Może Ty policjant?, Ty qwertyuiop?, a może Ty Rysio?,a może Princessa. Sami geniusze gospodarki. tylko nie żałujcie na pensje swoich pracowników. W razie braku wiedzy odsyłam do ostatnich danych GUS na temat średniej pensji w naszym pięknym kraju - 4300 zł brutto w listopadzie br.
Myślę że to jednak zbyt wymagające zadanie i za trudne dla Tych pseudo-bogaczy. Przypomnę słowa pewnego nauczyciela z Kutna: "Chłopie!! masz ziemię? po co przyszedłeś do tej szkoły? jest tyle innych zawodów....."
Więcej galerii niż zakładów pracy? gdzie zdobywaliście wiedzę "Szanowni konsumenci"?
Zlikwidować "strefę" kutnowską i zbudować kolejne markety!!! jeszcze nie ma OBI, AUCHAN, TESCO..... I obyście wydawali w nich kasę od poniedziałku do soboty, bo w niedzielę będą pozamykane.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2016-12-18 12:58
wnuczka Forsycja jest najpiękniejszą i najmądrzejsza wnuczką na świecie. Cudowna dziewczyna, marzę o niej...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-18 12:53
policjancie, zajmij się huliganerią i awanturnictwem w mieście, i nie martw się za mnie. Lepiej sobie pojeździj windą przy świątyni Jana Chrzciciela niż masz głupoty tu wypisywać...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-12-18 11:31
myslę że pracownicy nie mają się co martwić, szybko wchłoną ich kongskilde, skiold, i inne firmy z branży maszynowo rolniczej
Edytuj
Cytuj
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1