Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
REGULAMIN KCI FOTOKLUBU

§ I. Definicje i postanowienia ogólne

1. KCI Foto Klub jest działem na stronie www.kutno.net.pl poświęconym fotografii. Użytkownicy mają prawo do publikowania własnych prac oraz komentowania i oceniania prac innych użytkowników.

 • Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną www.kutno.net.pl , zwanego dalej Portalem. Regulamin dostępny jest na stronie www.fotoklub.kutno.net.pl/?pd=regulamin

 • IMEDIA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

2. Właścicielem i Administratorem Portalu jest firma IMEDIA z siedzibą w Kutnie , ul. Wojska Polskiego 10A

3. Pojęcia i zwroty używane w niniejszym regulaminie

  IMEDIA - mianem tym określamy firmę zarządzającą portalem kutno.net.pl oraz serwisami internetowymi wchodzącymi w skład portalu, takimi jak: fotoklub.kutno.net.pl, ogłoszenia.kutno.net.pl, firmy.kutno.net.pl, forum.kutno.net.pl, zdrowie.kutno.net.pl. Dotyczy to również gazet Magazyn KCI oraz Gazeta Lokalna Kutna i Regionu dostepnych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, oraz filmów online określanych mianem Telewizja KCI

  Portal - mianem tym określamy stronę kutno.net.pl oraz wszystkie strony podlegające pod tą domenę, których właścicielem jest IMEDIA

  Administrator - mianem tym określamy osobę upoważnioną przez IMEDIA do zarządzania treściami publikowanymi na Portalu

  Użytkownik - mianem tym określamy osobę która założyła konto na Portalu

  Partnerzy - mianem tym określamy media lokalne i ogólnopolskie z którymi współpracuje IMEDIA na rynku reklamowym i autopromocyjnym

4. Warunkiem korzystania z Portalu jest zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Zaakceptowanie regulaminu jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji.

5. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora na potrzeby Portalu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.

6. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych wysyłanych przez IMEDIA.

7. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika na Portalu.

8. W trakcie użytkowania Portalu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania Portalu.

§ II. Zasady użytkowania

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami forum, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

2. Użytkownik ma prawo do publikowania zdjęć w Portalu, które są jego autorstwa jeśli nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. Użytkownik publikując pracę oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia.

3. Użytkownik ma prawo do komentowania prac innych Użytkowników. Komentarze nie mogą naruszać prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, wyrażać treści rasistowskich oraz naruszających dobra osób trzecich oraz innych Użytkowników. Zabronione są komentarze wulgarne, mające na celu obrażanie innych Użytkowników oraz komentarze o treściach prowokacyjnych.

4. Użytkownik ma prawo do publikowania fotografi/grafik których jest autorem. Zdjęcia te nie mogą naruszać prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich.

5. Fotoklub jest elementem serwisu www.kutno.net.pl służącym do przedstawiania własnej twórczości fotograficznej, o szeroko pojętej treści "artystycznej". Nie może być wykorzystywany do reklamowania firm i osób trzecich ani szykanowania ich.

6. Zdjęcia nie spełniające szeroko pojętych "standardów artystycznych", bardzo słabej jakości lub o niskiej rozdzielczości moga być usuwane przez administratora.

7. W przypadku notorycznego umieszczania zdjęć słabych technicznie i jakościowo, IMEDIA może zablokowac konto Użytkownika.

Użytkownik publikujący pracę oświadcza, że posiada do niej pełne prawa autorskie.

6. Użytkownik ma prawo do oceniania prac innych użytkowników. Ocena jest szczególną formą komentarza. Użytkownik może oddać tylko jedną ocenę na daną pracę innego Użytkownika. Zakazane jest wystawianie ocen odwetowych, zaniżonych i niezgodnych z wartością ocenianej pracy.

8. Zasady przyznawania praw publikowania prac, komentowania oraz oceniania regulowane są przez Zasady użytkowania Portalu dostępne na stronach z FAQ.

9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portalu. IMEDIA może usuwać konta, których Użytkownicy zaprzestali użytkowania.

10. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej software@kutno.net.pl

§ III. Prawa autorskie

1. Użytkownik - musi posiadać w trakcie publikacji pełne prawa do wystawianego zdjęcia

2. Publikacja zdjęć przez Użytkownika w fotoklubie należącym do IMEDIA odbywa się nieodpłatnie

3. IMEDIA zastrzega sobie prawo do publikowania nieodpłatnie zdjęć i grafik wystawionych przez Użytkownika na łamach portalu fotoklub, oraz pozostałych mediach (włącznie z wersjami papierowymi i elektronicznymi) będących w posiadaniu IMEDIA

4. IMEDIA zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji dodanych przez Użytkownika zdjęć nieodpłatnie w ramach autopromocji portalu w innych mediach, określanych mianem Partnerzy.

5. Zdjęcia Użytkownika mogą zostać wykorzystane wyłącznie do autopromocji, portalu, firmy IMEDIA lub Użytkownika

6. Zdjęcia Użytkownika nie będą wykorzystywane przez IMEDIA do promocji firm trzecich, bez odrębnych ustaleń z autorem. Ustalenia te nie wchodzą w skład tego regulaminu.

7. Użytkownik posiada dalej pełnię praw do opublikowanego zdjęcia, może je publikowac na innych stronach internetowych, portalach, mediach. Może je również sprzedawać innym podmiotom.

8. Jeśli Użytkownik sprzeda pełne prawa do zdjęcia na wyłączność innemu podmiotowi, to jest zobligowany do własnoręcznego usunięcia zdjęcia z serwisu, (przy użyciu udostępnionych Użytkownikowi przez IMEDIA narzędzi) oraz powiadomienia o tym fakcie Adnimistratora.

9. Punkt 8 nie dotyczy zdjęć zgłoszonych do konkursów orgazniowanych przez IMEDIA. W przypadku konkursów obowiązuje odmienny regulamin konkursowy dostępny tutaj: regulamin konkursowy

§ IV. Administrowanie Portalem

1. Administrator ma prawo usuwać wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika w Portalu bez podawania przyczyny oraz informowania Użytkownika. Od decyzji Administratora nie przysługuje Użytkownikowi odwołanie. O tym, czy treść danego zdjęcia, opinii lub oceny narusza powyższe zakazy decyduje ocena Administratora.

2. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad użytkowania Portalu, prawa polskiego, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi bez podania przyczyny.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczania dostępnych na Portalu form i metod wypowiedzi, jeżeli takie ograniczenie uzna za konieczne ze względu na dobro i bezpieczeństwo Portalu oraz dobro i prawa jego Użytkowników lub osób trzecich

4. Administrator może zablokować mozliwość dodawania zdjęć użytkownikowi który nie przestrzega regulaminu, pozostawiając możliwośc użytkownia pozostałych części Portalu

5. Portal nie jest moderowany. Oznacza to, że fotografie/grafiki/komentarze/oceny nie są przed publikacją analizowane i pojawiają się od razu. Jednak na prośbę innych użytkowników lub zgodnie z własnym sumieniem Administrator może usunąć fotografię/grafikę lub komentarz Użytkownika z Portalu, gdy narusza dobre obyczaje, uczucia religijne, normy społeczne, godnosć osobistą czy polskie prawo.

6. IMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Portalu,

  b. prawidłowe działanie funkcji serwisu,

  c. skutki nieprawidłowego korzystania z Portalu przez jego Użytkowników,

  d. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,

  e. szkody Użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika przez osoby trzecie.

7. IMEDIA zastrzega sobie prawo do:

  a. wyłączania portalu bez powiadomienia,

  b. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,

  c. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Portalu.

LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1