Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
REGULAMIN - WYGRAJ ZAPROSZENIE NA KABARET

§1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wygraj zaproszenie na kabaret" (dalej: "Konkurs").
 2. Regulamin jest jedynym i wyłącznym aktem regulującym zasady Konkursu.
 3. Konkurs przeprowadzany jest przez Agencje Prasowo-Reklamową IMEDIA z siedzibą w Kutnie przy ul. Wojska Polskiego 10A, posiadającą numer NIP 775-24-28-342, właściciela serwisu internetowego KCI Kutno - kutno.net.pl (dalej "Organizator").
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, In.
 5. Konkurs przeprowadzany jest w okresie 17-18.06.2015 r.
 6. Do udziału w Konkursie uprawniona jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora, podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej "Uczestnik").
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Organizatora.
 8. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Konkursie.
 9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  1. umieszczenie, najpóźniej do dnia 18.06.2015 roku do godziny 23:59, w formie komentarza pod pytaniem konkursowym opublikowanym na fanpage’u KCI Kutno na Facebooku (dalej: "Komentarz");
  2. zaakceptowanie w całości Regulaminu (opublikowanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu);
 10. Uczestnik może przesłać nieskończenie wiele Komentarzy.
 11. Komentarze przesłane po terminie określonym w ust. 9 lit. a) niniejszego paragrafu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 12. Przesłanie przez Uczestnika Komentarzu zgodnie z ust. 9 lit. a) niniejszego paragrafu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.
 13. Uczestnik udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie, publikowanie i rozpowszechnianie Komentarzy w kanałach komunikacji Organizatora na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

§2 - ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez trzyosobową komisję wyznaczoną przez Organizatora.
 2. Nagrody w postaci podwójnego zaproszenie na występ kabaretu Morlanego Niepokoju zostanie przyznany jednej osobie, która spełni warunki określone w § 1 ust. 9 Regulaminu, a którego Komentarz zostanie uznany przez Organizatora za najlepszy (dalej: "Zwycięzca").
 3. Jeden uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagród oraz ich ilości. Zmiana Nagród nie stanowi zmiany Regulaminu.
 6. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u KCI Kutno na Facebooku w wątkach konkursowych do dnia 26.06.2015 roku.
 7. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) dzień roboczy od dnia ogłoszenia Listy Zwycięzców zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, na adres mailowy: weekend@kutno.net.pl, następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu;
 8. Uczestnik, który prześle dane wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu po upływie wskazanego w tym ustępie terminu uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody.
 9. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.
 10. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania Nagrody, w tym obowiązki podatkowe, obciążają Zwycięzców.
 11. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagród jest ostateczna, prawnie wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie.

§3 - DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przyznawania i doręczania Nagród jest Organizator Agencja Prasowo-Reklamowa IMEDIA z siedzibą w Kutnie przy ul. Wojska Polskiego 10A (99-300 Kutno).
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników Konkursu (dalej: "Dane Osobowe"):
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. imię i nazwisko,
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane Osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w celach:
  1. przeprowadzenia Konkursu,
  2. przyznania i doręczenia Nagród.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe tj. niezbędne dla realizacji Regulaminu.

§4 - PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszenie Komentarza do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tego Komentarza i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie praw osób trzecich.
 2. Z chwilą wysłania Nagrody do Zwycięzcy, Zwycięzca zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Komentarza mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), bez odrębnego wynagrodzenia, na każdym z następujących pól eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
  1. wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową;
  2. publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  3. wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa Komentarza;
  4. wydawanie i rozpowszechnianie;
  5. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
  6. wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w wewnętrznej sieci Intranet;
  7. tłumaczenie, przystosowanie, a także dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
  8. decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Komentarza.
 3. Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych, bez dodatkowych wynagrodzeń.
 4. Zwycięzca zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Komentarza.
 5. Zwycięzca oświadcza, że Organizatorowi przysługuje prawo do wyłącznego wykonywanie zależnego prawa autorskiego polegającego w szczególności na odpowiednim opracowaniu Komentarza, w tym także do dokonywania skrótów, podziału ich na części i łączenia Komentarza z innymi utworami.
 6. Zwycięzca upoważnia Organizatora do przenoszenia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na inne osoby lub podmioty.
 7. Zwycięzca nie będzie dochodzić od Organizatora, ani od jakiegokolwiek innego podmiotu wykorzystującego Opis lub jego fragmenty, praw określonych w art. 16 pkt 2 (prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem), art. 16 pkt 4 (prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności), art. 16 pkt 5 (prawo nadzoru nad sposobem korzystania z utworu) oraz art. 63 (prawo do otrzymania egzemplarzy autorskich) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej kutno.net.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz prawo odwołania Konkursu bez przyznawania Nagród oraz prawo przedłużenia Konkursu.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 5. Zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Zwycięzca, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu podania błędnych danych adresowych, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki.
 6. Nagroda, której zrzeka się Zwycięzca pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. W razie zrzeczenia się Nagrody Zwycięzca nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Organizatora wygasają.
 8. W przypadku zrzeczenia się Nagrody przez Zwycięzcę, przeniesienie praw autorskich do Komentarza o którym mowa w § 4 Umowy pozostaje w mocy.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenia przez pocztę Nagród, jak również za podanie przez Zwycięzcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej portalu www.kutno.net.pl.
 12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2015 roku.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1