Rejestracja i logowanie

Przerwane stypendia będą kontynuowane

Wydarzenia 15-05-2006 Autor: Konto usunięte
0

Uczniowie, którzy mają ważną decyzję wydaną przez Agencję Nieruchomości Rolnych dotyczącą przyznania stypendiów uczniowskich na co najmniej 2005, mogą wnioskować o kontynuowanie wypłat.

Do otrzymania pomocy uprawnione są: dzieci byłych pracowników PGR i uczniowie oraz tegoroczni maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych. Aby uzyskać stypendium trzeba spełnić dodatkowe warunki: dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 532 zł i być zameldowanym na terenie wiejskim lub w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Formularze wniosków znajdują się w szkołach. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach oraz decyzję Agencji Nieruchomości Rolnych. Termin składania wniosków: 22 maja br. Na podstawie złożonych dokumentów stypendium może być przyznane na okres od 01 września 2005 do 30 czerwca 2008. Za okres wrzesień 2005-czerwiec 2006 stypendia będą wypłacane jednorazowo w formie pieniężnej bez konieczności przedkładania dokumentów finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach lub w wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, przy ul Oporowskiej 7, tel. 24 355 47 86.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także