Rejestracja i logowanie

15lecie Straży Miejskiej

Wydarzenia 31-07-2006 Autor: Konto usunięte
9

28 lipca w UM Kutno odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 15 rocznicy powołania Straży Miejskiej w Kutnie.

W trakcie uroczystości Zbigniew Burzyński podziękował funkcjonariuszom Straży Miejskiej za wieloletnią służbę, wręczył listy gratulacyjne oraz pamiątkowe grawertony. Gratulacje i ciepłe słowa uznania dla pozytywnej działalności funkcjonariuszy Straży Miejskiej, skierowali również: Andrzej Dąbrowicz - Starosta Kutnowski, Zdzisław Sapiejka - Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego oraz Bogusław Foks – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W rozwinięciu informacje o powstaniu kutnowskiej Straży Miejskiej oraz jej celach i zadaniach statutowych.

W dniu 3 czerwca 1991 r. ówczesny Prezydent Miasta Kutna Jerzy Ceranowski wydał Zarządzenie Nr 4/91, na mocy którego z dniem 1 lipca 1991 r. została utworzona Straż Miejska w Kutnie. Na początku zostało zatrudnionych 11 osób a pierwszym Komendantem został Krzysztof Palczewski. W roku następnym Straż Miejska w Kutnie zostało rozszerzona do 16 osób. Taki stan etatowy funkcjonował do 1999 r. Wówczas na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej został powołany Ryszard Wilanowski a liczba strażników została zmniejszona do 15 osób.

Podstawą działania straży były normy prawne zawarte w ustawie o policji. Zadania straży oraz uprawnienia i obowiązki strażników w niej sformułowane były wąskie i nastręczały wiele kłopotów interpretacyjnych. Dopiero jednak w 1997 r. Sejm przyjął ustawę o strażach gminnych.

W myśl tej ustawy straż utworzona jest do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, pełniąc służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Dążąc do zapewnienia porządku publicznego Straż Miejska w Kutnie wykonuje zadania, do których należą m. in. : 

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
 • obywateli,
 • pomocy w usuwaniu awarii technicznych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
 • zgromadzeń i imprez publicznych,
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Powyższe zadania świadczą o niebagatelnej roli, jaką odgrywa Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W toku podejmowanych czynności służbowych strażnik może m. in. : 

 • udzielać pouczeń,
 • legitymować osoby,
 • dokonać ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także mienia,
 • nakładać grzywny w postępowaniu mandatowym,
 • dokonywać czynności sprawdzających i kierować wnioski o ukaranie do sądu,
 • żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • wydawać polecenia porządkowe.

Mimo, że Straż Miejska dysponuje szerokimi możliwościami z zakresu stosowania środków represji, często skupia się na działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Najlepszą bowiem formą walki z zagrożeniami jest likwidacja ich źródeł nie zaś skutków.

Przez 15 lat dzięki działaniom Straży Miejskiej zostały uregulowane w dużym stopniu sprawy czystości i porządku oraz handlu ulicznego w naszym mieście. Strażnicy w trakcie służby zatrzymywali dealerów narkotykowych, sprawców rozbojów, kradzieży i innych przestępstw. Zabezpieczali wielokrotnie miejsca pożarów, wypadków i innych miejscowych zagrożeń oraz imprezy masowe. Wszystkie te działania mają istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w Kutnie.

Skuteczność działań straży poparta jest współdziałaniem z wieloma innymi organami i instytucjami, w tym przede wszystkim z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, MOPS - em oraz wydziałami Urzędu Miasta.

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu Prezydent Miasta podjął działania zmierzające do zwiększenia stanu osobowego w Straży Miejskiej w Kutnie. Od połowy sierpnia br. zostanie zatrudnionych 8 osób, a system pracy zostanie zmieniony na całodobowy.

Należy mieć na uwadze również fakt, że Straż Miejska stanowi formację samorządu lokalnego. To bowiem sami mieszkańcy miasta najlepiej znają swoje potrzeby, w tym także te, które dotyczą ich bezpieczeństwa. I właśnie w tym należy upatrywać znaczącą rolę Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście.

inf. Joanna Brylska
Rzecznik Prasowy - Asystent

komentarze (9)
Dodaj komentarz

razon zanim coś napiszesz pomyśl. Pokaż mi jak mam to zrobić torebką foliową. Tą torebką to sprubój się podetrzej, jak jesteś taki mądry. P.s. Sterty butelek, papierów i petów na chodnikach i trawinkach to Ci nie przeszkadza. Bo zapewne sam je tam wyrzucasz. Jeśli karzemy właścicieli psów, to karzmy też palaczy zatruwających powietrze w miejscu publicznym, chołote bluźniącą na ulicy itp. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. A propos ustawy, to jak się ją zatwierdza to powinno się także spełnić jej warunki, a nie tylko zagłosować a resztą niech się martwi społeczeństwo. Będę sprzątał po swoim psie wtedy, gdy miasto stworzy mi na to warunki.

Ja na ulicach częściej widzę Straż Miejską niż Policje. A kupkę można bez problemu wrzucać do normalnych koszy na śmieci. Nie jest potrzebna nawet torebka foljowa...

Nie rozumiem po co jest straż miejska? Chyba tylko właśnie od psich kup choć jak słyszę i z tego się nie wywiązuje należycie Szkoda tylko kasy (częsciowo zresztą i mojej) emoji emoji emoji

Powinni dawać mandaty za sr.nie psów na trawnikach!! Bo sr.ć to psy mogą,a ja jak stanę jednym kołem na trawniku (bo parking jest czasem zajęty) to zaraz przyjeżdżają blokady zakładać!!

Straż Miejska jest potrzebna i muszę powiedzieć ,że zawsze reagowali na każde moje zgłoszenie .Jestem im wdzięczny i uważam ,że są bardzo potrzebni . Apeluje też o zakup jeszcze jednego samochodu patrolowego

Tom popieram Twoją wypowiedź. W Kutnie najlepiej wychodzą zakazy i nakazy, ale bez kompleksowego rozwiązania problemu. Jest nakaz usuwania psich odchodów tylko gdzie są kosze??? Tego już nikt nie wymyślił.

Krzychooo jest ustawa bo musi i tyle. Gdzie są specjalne kosze na psie odchody, większość właścicieli psów nie wie gdzie zaopatrywać się w woreczki i łopatki do sprzątania. W niektórych miastach jest to dokładniej dopracowane. Bo ustaw to my mamy wiele, tylko brak pomysłów i pieniędzy na jej realizację. P.s. W Łodzi woreczki na psie odchody były po prostu rozdawane za darmo, aby na poczatku ludzi zachęcić do dbania o czystość. A tylko umiesz mówić o karaniu. Ciebie to powinni ukarać za głupotę!!!!!!

W gruncie rzeczy Straż Miejska jest potzebna.

A ja chciałbym zapytac ile ostatnio straz miejska wystawiła mandatów za srające pieski, bo jest uchwała , sa plakaty a gówien tyle samo

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także