Rejestracja i logowanie

Oświadczenie starosty kutnowskiego

Wydarzenia 22-09-2006 Autor: Konto usunięte
3

W związku z publikacją w Dzienniku Łódzkim w dniu 22 września br. artykułu pt. Co ukrywa starosta? oświadczam:

Okres, który był kontrolowany i zakres kontroli NIK w większości nie dotyczy mojej osoby, ponieważ funkcję starosty pełnię od kwietnia 2005. Nie mniej jednak sprawy szpitala są mi znane i uważam za swój obowiązek dopilnować, aby zostały one rzetelnie przedstawione w protokóle NIK.

Ponieważ, dziennikarka posłużyła się wieloma skrótami myślowymi, które mogą być źle odczytane pragnę wyjaśnić, że w tym roku były prowadzone równolegle dwie kontrole NIK- jedna w SPZOZ, druga w starostwie. Są dwa protokóły. Ja odmówiłem podpisania protokółu z kontroli przeprowadzonej w starostwie w zakresie gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi z kontraktów na wykonywanie usług medycznych przez SPZOZ-Szpital Rejonowy w Kutnie w latach 2002-2005, ponieważ nie zgadzam się z umieszczonymi tam zapisami.

Uważam, że kontroler nie wykazał się rzetelnością w pisaniu protokółu.

Zgodnie z obowiązującą procedurą wnieśliśmy zastrzeżenia do otrzymanego protokółu. Aby unaocznić skalę podam, że do 67 stronicowego protokółu wnieśliśmy 34 strony zastrzeżeń. W efekcie inspektor uznał część naszych zastrzeżeń i w tym zakresie zmienił brzmienie protokółu. Podtrzymanie przez nas pozostałych zastrzeżeń spowodowało rozpatrzenie ich przez Komisje Odwoławczą NIK i uruchomienie kontroli wewnętrznej w Departamencie Spraw Osobowych NIK w Warszawie w stosunku do kontrolera. Na dzień dzisiejszy nadal trwają uzgodnienia zapisów w protokóle na poziomie komisji odwoławczej NIK w Łodzi. Efektem są kolejne zmiany w protokole, których wcześniej nie uznał inspektor. Mogą być następne poprawki protokółu.

Wobec powyższych wyjaśnień chyba zrozumiałym jest fakt, że protokółu nie podpisałem i nie podpiszę dopóki wszystkie szczegóły nie zostaną wyjaśnione do końca.

Elementem podsumowującym kontrolę powinno być wystąpienie pokontrolne NIK. Mam nadzieje, iż będzie to dokument, z którym w pełni będę mógł się zgodzić.

Kutno, dnia 22 września 2006 r.

komentarze (3)
Dodaj komentarz

niedługo wybory bedzie srodze oceniony starosta

Słuchaj ,,Marku'' te słuszne ortograficzne uwagi to do pani rzecznik prasowej Marioli Baranowskiej ,, broń boże do starosty Dąbrowicza. Ten pan ma wstręt do pisania.

Panie Starosto, a może tak po polsku: np. niemniej jednak zamiast 'nie mniej jednak'. Nie chodzi tutaj o to, że czegoś jest mniej lub więcej. Z interpunkcją też nie jest najlepiej...

dodaj komentarz
Czytaj także