Rejestracja i logowanie

"Kasa" za wiedzę o Andersie

Wydarzenia 11-04-2007 Autor: Konto usunięte
3

Trzy konkursy, atrakcyjne nagrody pieniężne - tak można w skrócie przedstawić ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej przez Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach. Konkursy organizowane są w ramach obchodów roku gen. Władysława Andersa.

Pierwszy to konkurs plastyczny „Gen. Władysław Anders i 2 Korpus Polski w oczach współczesnego pokolenia najmłodszych Polaków”, drugi to historyczny „Gen. Władysław Anders i 2 Korpus Polski” oraz historyczno – literacki „Gen. Władysław Anders i 2 Korpus Polski wg współczesnego pokolenia najmłodszych Polaków”.

- Celem konkursów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o generale, najwybitniejszej postaci historycznej związanej z Krośniewicami oraz o 2 Korpusie Polskim. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski i najbliższego otoczenia oraz krzewienie postaw patriotycznych - mówią organizatorzy konkursu.

Szczegóły dotyczące konkursów:

Konkurs plastyczny:

Przedmiot konkursu:

 • Inspiracją dla twórców powinny być wydarzenia z lat 1939 – 45 związane z postacią gen. Władysława Andersa, Armią Polską w ZSRR, 2. Korpusem Polskim i bitwą o Monte Cassino,
 • Przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej formie i materiale - plakat, diorama (makieta z wykorzystaniem modeli przedstawiająca fragment bitwy, scenę walki, itp.), grafika, obraz, rzeźba, o rozmiarach nie przekraczających: plakat - A3; diorama 50/50 cm, grafika A5; obraz A4, rzeźba 50/50 cm,
 • Jeden uczeń może być autorem kilku prac,
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie przez jednego ucznia.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzie ze szkół z powiatu kutnowskiego oraz szkół skupionych w Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria wiekowa – 7 – 11 lat,
 • II kategoria wiekowa – 12 – 14 lat,
 • III kategoria wiekowa – 15 – 19 lat.

Termin nadsyłania prac upływa 7 maja. Prace muszą być opatrzone godłem, z podaniem kategorii wiekowej na adres: Muzeum im. J. Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach, Plac Wolności 1, 99-340 Krośniewice. W oddzielnej kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny”, opatrzonej takim samym godłem, jak na pracy konkursowej, należy umieścić imię nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, adres, telefon autora. Prace nie mogą być wcześniej prezentowane w innych konkursach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 maja 2007 r. Autorzy prac zostaną poinformowani o wynikach do dnia 14 maja 2007 r. pismem skierowanym pod adresem szkoły oraz wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum www.muzeumkrosniewice.pl. Wręczenie nagród nastąpi wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej prac zgłoszonych na konkurs w dniu 16 maja 2007 r.

Konkurs historyczny:

Pytania konkursowe obejmować będą materiały zawarte w:

 • Informacjach zawartych na stronach internetowych www.w-anders.pl, www.muzeumkrosniewice.pl,
 • Wł. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939 – 46,
 • M. Wańkowicz, Bitwa pod Monte Cassino, t.1-3,
 • 2 Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza, red. nauk.T. Panecki, Bellona, Warszawa 2004,
 • Bitwa o Monte Cassino maj 1944, Informator wystawy Muzeum Wojska Polskiego Warszawa 2004,
 • G. Jonkajtys – Luba, Opowieść o 2 Korpusie Polskim Generała Władysława Andersa, Rytm, Warszawa 2004,
 • M. Parker, Monte Cassino. Opowieść o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej, Rebis, Poznań 2005,
 • H. Sarner, Zdobywcy Monte Cassino. Generał Anders i jego żołnierze, Warszawa 2006,
 • J. Piekałkiewicz, Monte Cassino, 2003 r.,
 • General Anders, pod red. J. Englerta, K. Barbarskiego, Warszawa - Londyn 1989,
 • Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – Przebieg – Opinie, t. III, red. B. Polak, W. Handke, wyd. Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego, Leszno 2003,
 • Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – Przebieg – Opinie, t. II, red. B. Polak, Koszalin – Londyn 2001,
 • Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – Przebieg – Opinie, t. I, red. B. Polak, Koszalin 2000,
 • J. Józefecki, P. Stasiak, Krośniewice. Dzieje miasta i okolicy (od średniowiecza do 1945 r.), Krośniewice 2005,
 • Lekcje muzealne prowadzone w siedzibie muzeum (istnieje możliwość przeprowadzenia prelekcji w szkole), po uprzedniej rezerwacji terminu.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Konkurs zostanie rozegrany w dwóch etapach: I etap - eliminacje: uczestnicy konkursu będą wypełniać test zawierający 23 pytania. Jedno z pytań będzie wymagało odpowiedzi w formie krótkiego opisu. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest ten sam test. Test zostanie przeprowadzony w poszczególnych szkołach i sprawdzony w szkołach przez nauczycieli przeprowadzających test. Dwie osoby z najlepszymi wynikami przechodzą do finału, jako reprezentanci szkoły. W przypadku uzyskania z testu takiego samego wyniku przez więcej niż dwie osoby, zwycięzcy zostaną wyłonieni przez nauczycieli (sposób rozstrzygnięcia w tym wypadku organizator pozostawia osobom przeprowadzającym konkurs w szkołach). II etap – finał: zostanie rozegrany w Krośniewicach. O sposobie przeprowadzeniu finału uczestnicy zostaną powiadomieni w dniu rozgrywania finału.
 • Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która zdobyła największą ilość punktów.

Terminy: I etap – eliminacje szkolne: dane wyłonionych zwycięzców reprezentujących szkołę w finale (2 osoby) należy zgłosić do dnia 11 maja 2007 r. wraz z ocenionymi testami uczestników szkolnych eliminacji. Finał – odbędzie się na hali sportowej w Krośniewicach, przy ul. Łęczyckiej w dniu 15 maja 2007 r. (dokładny czas zostanie podany w późniejszym terminie). Wyniki w dniu przeprowadzenia finału. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 maja 2007 r.

Konkurs historyczno - literacki:

Uczestnicy: I kategoria wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych, II kategoria wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Termin nadsyłania prac:

 • Prace w formie maszynopisu – maksymalnie 3 strony A4, prosimy nadsyłać do 15 sierpnia 2007 r. w 3 kopiach opatrzonych godłem wraz z informacją o kategorii wiekowej autora na adres: Muzeum im. J. Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach, Plac Wolności 1, 99-340 Krośniewice z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki”. W oddzielnej kopercie opatrzonej takim samym godłem, jak na maszynopisie należy umieścić imię nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, adres, telefon autora/opiekuna autora tekstu. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach,
 • Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi utworami wyłoni 9 najlepszych prac. Uczestnicy konkursu o werdykcie komisji zostaną powiadomieni do dnia 11 września 2007 r. Lista 9 finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.muzeumkrosniewice.pl,
 • Autorzy 9 najlepszych prac przedstawią swoje utwory podczas finałowego konkursu, otwartego dla publiczności, który odbędzie się w dniu 17 września 2007 r.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 września 2007 r.

Przyznawane nagrody za udział w konkursach:

 • I miejsce 250 zł,
 • II miejsce 150 zł,
 • II miejsce 100 zł.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • Magdalena Konczarek,
 • Grzegorz Dębski,
 • Eugeniusz Kikosicki,
 • Janusz Pawlak,
 • Grzegorz Skrzynecki,
 • Piotr Stasiak,
 • Kazimierz Śwircz.

Wszelkie pytania dotyczące konkursów należy kierować pod adresem: Muzeum im. Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach, Plac Wolności 1, 99-340 Krośniewice, tel./fax 024 252 44 96; tel. 024 252 33 47 ; e-mail: muzeumkrosniewice@wp.pl.

komentarze (3)
Dodaj komentarz

nie podoba mi sie tytuł tego niusa :/

trochę to niewychowawcze.. ;p ale wreszcie można coś zarobić. kiedyś dostałam nagrodę pieniężną. satysfakcjonowała mnie bardziej niżeli jakaś durna książka, której nigdy nie otworzę, bo mnie nie interesuje. a kasę mogę wydać na co tylko chce.. GITES

No w końcu kasa! a nie jakies durne nagrody! Zawsze uważałem że kasa jest najlepsza bo samemu sie decyduje co się chce miećemoji pozdro

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także