Rejestracja i logowanie

Święto Błękitnej Armii - weź udział w konkursach

Wydarzenia 17-04-2007 Autor: Konto usunięte
4

W związku z obchodami Święta Błękitnej Armii w dniu 25 maja 2007 roku, Muzeum Regionalne w Kutnie i Urząd Miasta Kutno zaprasza dzieci i młodzież oraz nauczycieli z kutnowskich placówek oświatowych do udziału w następujących konkursach i imprezach towarzyszących obchodom.

Celem konkursów zaproponowanym placówkom jest upowszechnianie wiedzyo gen J. Hallerze i jego Błękitnej Armii, poznawanie i poszanowanie lokalnej przeszłości, rozbudzanie wyobraźni historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków- informują organizatorzy konkursów.

Konkurs na scenariusz widowiska „Wizyta gen. J. Hallera”.
Konkurs adresowany do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Scenariusz winien być oparty na faktach, zawierać treści historyczne i literackie lub być oryginalnym (autorskim tekstem).
Forma prezentacji:
montaż poetycko-muzyczny
spektakl plenerowy
widowisko muzyczne
Czas prezentacji do 15 min.
Scenariusze należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego do 18 maja br. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 maja br.

Konkurs plastyczny „Żołnierze Błękitnej Armii”
Adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy o-3 i 4-6)
Technika:
dowolna
format prac A4
Termin składania prac do 18 maja br. do godz. 14, rozstrzygnięcie konkursu w dniu 19 maja. Nagrody laureatom zostaną wręczone podczas uroczystości w dniu 25 maja br. o godz. 16 przed Ratuszem Miejskim.
O wynikach konkursu placówki oświatowe zostaną powiadomione pisemnie w dniu 21 maja br. Lista nagrodzonych, laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Muzeum www.mzeumkutno.com. Wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się 25 maja br. po zakończeniu głównych uroczystości.

Konkurs na pracę multimedialną „Błękitna Armia gen. J. Hallera” .
Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Technika:
prezentacja multimedialna w programie POWER POIT podsystem operacyjny WINDOWS, zapis na płycie CD lub DVD
czas prezentacji do 15 min
Rozstrzygnięcie konkursu 21 maja br., nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas uroczystości.

Rajd rowerowy i pieszy „Szlakiem Błękitnej Armii”.
Plan wycieczki:godz 11.50 zbiórka uczestników rajdu przed kościołem Św. Stanisława w Kutnie-Łąkoszynie i uczestnictwo w Mszy Świętej:
Pałac Gierałty
Dworzec Kolejowy
Cukrownia „Konstancja”
Koszary im. Bema
Koszary 4 Pułku Strzelców
Kościół Św. Wawrzyńca
Przewidywane zakończenie rajdu ok. godz. 15.30 przed Ratuszem, połączone z uczestnictwem w Miejskich Obchodach Święta Błękitnej Armii.

KONTAKT: Muzeum Regionalne w Kutnie Pl. Piłsudskiego 20 99-300 Kutno e-mail: ratusz@muzeumkutno.com
komentarze (4)
Dodaj komentarz

Podobno najlepsza jest herbata różana w pałacu saskim parzona przez pana Mariusza emoji emoji emoji

gatunek herbaty jest ustalany stosownym rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia. Zawiera wytyczne dotyczące rodzaju herbaty, czasu parzenia, sposobu podania i stroju sekretarki....

To muzeum musi się pytać Rady Miasta, czy może przenieść eksponaty z jednej sali do drugiej? A czy gatunek herbaty, którą sekretarka parzy dyrektorowi też jest regulowany uchwałą Rady Miasta?

Czy prawdą jest, że sala gen Hallera w Muzeum Regionalnym w Kutnie została -wbrew uchwale Rady Miasta Kutna - przeniesiona z parteru na piętro?

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także