Rejestracja i logowanie

I Powiatowa Konferencja dot. Profilaktyki Nałogów

Wydarzenia 28-04-2014 Autor: pp
2
I Powiatowa Konferencja dot. Profilaktyki Nałogów

Państwowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wspólnie ze Starostwem Powiatowym oraz Komendą Powiatową Policji w Kutnie zorganizowali konferencję dotyczącą profilaktyki nałogów. 25 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przeprowadzono spotkanie w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Grupą docelową konferencji byli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych, oraz pedagodzy szkolni i kuratorzy sądowi. Zaproszeni zostali również przedstawiciele placówek opiekuńczo- wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oraz placówek służby zdrowia, którzy sprawują opiekę lekarsko- pielęgniarską nad placówkami nauczania i wychowania.

Spotkanie rozpoczął wykład psychologa Jakuba Rychtera, który przedstawił prezentację "Młodzież i substancje psychoaktywne- używanie, nadużywanie, profilaktyka". Następnie głos zabrała Pani Celina Marciszewska- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, która omówiła działania profilaktyczne w walce z uzależnieniami.

Konferencję zakończył wykład podstawowych aktów prawnych dotyczących tematyki nieletnich oraz procedur postępowania pedagogów w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją, który przeprowadził podkom. Grzegorz Olesiński z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

komentarze (2)
Dodaj komentarz

Może porozmawiacie w tym przybytku o uzależnieniu władzy od trzymania się stołków

Obecnie podstawowym uzależnieniem jest uzależnienie od Internetu, ale ten temat pozostaje nieobecny w świadomości wielu osób zajmujących się tematyką uzależnień.

dodaj komentarz
Czytaj także