Rejestracja i logowanie

Edukacja regionalna w kutnowskich szkołach podstawowych

Wydarzenia 03-10-2016 Autor: Adrian Mazur
1

30 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno odbyła się konferencja poświęcona edukacji regionalnej w kutnowskich szkołach podstawowych. Uczestniczyło w niej 50 nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński .

Głównym celem konferencji było upowszechnienie doświadczeń wynikających z realizacji edukacji regionalnej w kutnowskich i rybnickich szkołach podstawowych.

W czasie konferencji wystąpiła Maria Stachowicz-Polak - konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku, która opowiadała zebranym o formach realizacji edukacji regionalnej w Rybniku oraz wygłosiła wykład na temat pojęć, założeń i celów edukacji regionalnej wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W ramach upowszechniania doświadczeń na temat sposobu prowadzenia edukacji regionalnej głos zabrały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie. Monika Smykowska omówiła założenia "Programu edukacji regionalnej dla klas I-III szkoły podstawowej - Jestem z Kutna", Katarzyna Jagodzińska i Laura Podgórska zaprezentowały opracowane scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej dla klas I-III szkoły podstawowej.

Nauczycielom uczestniczącym w konferencji przekazano materiały dydaktyczne, w tym płyty CD z programem i scenariuszami do edukacji regionalnej w klasach I-III kutnowskich szkół podstawowych.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

wszystko to takie rozdmuchane...

dodaj komentarz
Czytaj także