Rejestracja i logowanie

Badania przesiewowe dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kutnowskiego

Aktualności 11-01-2017 Autor: Adrian Mazur
3

W grudniu 2016 roku na terenie powiatu kutnowskiego przeprowadzono badania przesiewowe dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz osób pobierających świadczenia z KRUS.

Program, którego partnerami byli Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – na terenie województwa łódzkiego – Poddębickie Centrum Zdrowia, prowadził Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.
Program badań był unikatowy w skali światowej i oferował rolnikom największy zakres świadczeń.

Kompleksowe badania przesiewowe w województwie łódzkim prowadziło Poddębickie Centrum Zdrowia. W siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Kutnie i Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie przebadano blisko 350 mieszkańców powiatu kutnowskiego.

W trwającym średnio 90 minut badaniu jednego pacjenta przeprowadzany był:
szczegółowy wywiad lekarski
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna, masy ciała i wzrostu, obwodu bioder i talii
• badania krwi – poziom glukozy, TSH, cholesterolu (HDL i LDL), IgG i wit. D
• badanie w kierunku boreliozy
• USG jamy brzusznej
• badania wydolnościowe

Pacjenci otrzymywali wyniki badań i stosowne zalecenia lekarskie, a w razie konieczności uzyskiwali możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w Instytucie Medycyny Wsi.
Pracownicy KRUS byli odpowiedzialni za:
• przygotowanie i wydanie zaświadczenia potwierdzającego możliwość udziału w badaniu
• pomoc organizacyjną przy przygotowaniu harmonogramów badań
• pomoc organizacyjną w trakcie realizacji badań
• udostępnienie gabinetu w Placówce Terenowej w Kutnie

Efekty pomocy ze strony pracowników KRUS to usprawnienie oraz poprawa terminowości realizacji programu, zmniejszenie jego pracochłonności, poszerzenie zakresu terytorialnego badania i ograniczenie związanych z nim kosztów.

Dzięki systematycznemu prowadzeniu badań przesiewowych można w perspektywie uzyskać:

  • zmniejszenie nakładów na leczenie i rehabilitację
  • zwiększenie szans wyleczenia chorób wykrytych we wczesnej fazie rozwoju
  • poprawę aktywizacji zawodowej
  • realizację założeń polityki senioralnej
  • poprawę wskaźników zdrowotnych mieszkańców terenów wiejskich województwa łódzkiego

Społeczności lokalne żyjące w małych ośrodkach wiejskich, w szczególności rolnicy i ich rodziny, zawsze miały najtrudniejszy dostęp do zdobyczy nowoczesnej medycyny.

Prozdrowotne działania profilaktyczne w postaci badań przesiewowych stanowią jeden z filarów działalności KRUS jako Instutycji Ubezpieczeniowej.

Kierownik Placówki Terenowej w Kutnie
Robert Baryła

komentarze (3)
Dodaj komentarz

Brak odpowiedzi ze strony osoby której adres e-mail był podany do kontaktu. Brak dobrej organizacji.

Zgłoś
0
0

Następnym razem KRUS zamiast się chwalić osiągnięciami po badaniach mógł zorganizować lepsze warunki lokalowe do wykonywania badań!! ścisk mało miejsca !! po zaświadczenie z KRus aby wykonać badania trzeba było iść do Krus. Na miejscu badań nie było żadnego przedstawiciela KRuS, którzy by wydali zaświadczenie oraz pomogli w wypełnieniu ankiety ludziom starszym tak jak było to w innych powiatach / inf od pielęgniarki, która wykonywała badania!!/ Ale KRUS chwalić się - są pierwsi! . A o inf o badaniach dowiedziałem się z gminy a nie z KRus. KRUS dało inf gminom nie ludziom!! Wielce się KRus napracował!! Współczuje!!

Zgłoś
0
0

Popieram inicjatywę dla rolników

Zgłoś
0
0
dodaj komentarz
Czytaj także