Rejestracja i logowanie

Badania przesiewowe dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kutnowskiego

Wydarzenia 11-01-2017 Autor: Adrian Mazur
3

W grudniu 2016 roku na terenie powiatu kutnowskiego przeprowadzono badania przesiewowe dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz osób pobierających świadczenia z KRUS.

Program, którego partnerami byli Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – na terenie województwa łódzkiego – Poddębickie Centrum Zdrowia, prowadził Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.
Program badań był unikatowy w skali światowej i oferował rolnikom największy zakres świadczeń.

Kompleksowe badania przesiewowe w województwie łódzkim prowadziło Poddębickie Centrum Zdrowia. W siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Kutnie i Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie przebadano blisko 350 mieszkańców powiatu kutnowskiego.

W trwającym średnio 90 minut badaniu jednego pacjenta przeprowadzany był:
szczegółowy wywiad lekarski
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna, masy ciała i wzrostu, obwodu bioder i talii
• badania krwi – poziom glukozy, TSH, cholesterolu (HDL i LDL), IgG i wit. D
• badanie w kierunku boreliozy
• USG jamy brzusznej
• badania wydolnościowe

Pacjenci otrzymywali wyniki badań i stosowne zalecenia lekarskie, a w razie konieczności uzyskiwali możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w Instytucie Medycyny Wsi.
Pracownicy KRUS byli odpowiedzialni za:
• przygotowanie i wydanie zaświadczenia potwierdzającego możliwość udziału w badaniu
• pomoc organizacyjną przy przygotowaniu harmonogramów badań
• pomoc organizacyjną w trakcie realizacji badań
• udostępnienie gabinetu w Placówce Terenowej w Kutnie

Efekty pomocy ze strony pracowników KRUS to usprawnienie oraz poprawa terminowości realizacji programu, zmniejszenie jego pracochłonności, poszerzenie zakresu terytorialnego badania i ograniczenie związanych z nim kosztów.

Dzięki systematycznemu prowadzeniu badań przesiewowych można w perspektywie uzyskać:

  • zmniejszenie nakładów na leczenie i rehabilitację
  • zwiększenie szans wyleczenia chorób wykrytych we wczesnej fazie rozwoju
  • poprawę aktywizacji zawodowej
  • realizację założeń polityki senioralnej
  • poprawę wskaźników zdrowotnych mieszkańców terenów wiejskich województwa łódzkiego

Społeczności lokalne żyjące w małych ośrodkach wiejskich, w szczególności rolnicy i ich rodziny, zawsze miały najtrudniejszy dostęp do zdobyczy nowoczesnej medycyny.

Prozdrowotne działania profilaktyczne w postaci badań przesiewowych stanowią jeden z filarów działalności KRUS jako Instutycji Ubezpieczeniowej.

Kierownik Placówki Terenowej w Kutnie
Robert Baryła

komentarze (3)
Dodaj komentarz

Brak odpowiedzi ze strony osoby której adres e-mail był podany do kontaktu. Brak dobrej organizacji.

Następnym razem KRUS zamiast się chwalić osiągnięciami po badaniach mógł zorganizować lepsze warunki lokalowe do wykonywania badań!! ścisk mało miejsca !! po zaświadczenie z KRus aby wykonać badania trzeba było iść do Krus. Na miejscu badań nie było żadnego przedstawiciela KRuS, którzy by wydali zaświadczenie oraz pomogli w wypełnieniu ankiety ludziom starszym tak jak było to w innych powiatach / inf od pielęgniarki, która wykonywała badania!!/ Ale KRUS chwalić się - są pierwsi! . A o inf o badaniach dowiedziałem się z gminy a nie z KRus. KRUS dało inf gminom nie ludziom!! Wielce się KRus napracował!! Współczuje!!

Popieram inicjatywę dla rolników

dodaj komentarz
Czytaj także