Rejestracja i logowanie

Wybrano nowych członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie

Wydarzenia 28-07-2017 Autor: owl
0
Wybrano nowych członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie

Po czerwcowej zmianie prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, którego funkcję pełni teraz Paweł Łuczak, przyszedł czas na wybór nowych członków RIG. Na walnym zgromadzeniu powołano m.in. Radę Izby oraz Komisję Rewizyjną.

I tak do Rady Izby trafiła Mariola Grodnicka, Krzysztof Włodarczyk, Lidia Tomaszewska (wiceprezesi) oraz Paweł Łebkowski, Adam Wasiak i Romuald Michalak. W komisji rewizyjnej znaleźli się Ryszard Kowalczyk, Michał Stajuda i Katarzyna Brauer, zaś w Sądzie Koleżeńskim Kazimierz Banasiak, Maciej Kierzkowski i Elżbieta Kowalczyk. Za honorowych członków kutnowskiego RIG uznano natomiast Zbigniewa Burzyńskiego, Piotra Pajmela, Ireneusza Groblewskiego i J.H. Nicholsona.

Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie jako organizacja istnieje już od 20 lat i wspólnie działa w imieniu i na rzecz firm powiatu kutnowskiego mając również na uwadze rozwój gospodarczy miasta i całego regionu. 

Głównym celem Izby jest m.in. tworzenie lobbingu gospodarczego i reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów wobec władz państwowych i samorządowych. Ponadto Izba promuje na szczeblu lokalnym i centralnym działalność swoich członków w relacjach gospodarczych oraz dba o ochronę ich interesów w sprawach związanych z prowadzoną działalnością. Duży nacisk w naszej Izbie kładzie się na kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Czytaj także