Rejestracja i logowanie

Środy z historią: Dworki powiatu kutnowskiego dawniej i dziś cz. 2. [GALERIA]

Wydarzenia 02-08-2017 Autor: agKCI
2

Dziś zapraszamy do lektury drugiej części artykułu o dworkach powiatu kutnowskiego. Zobaczmy, jak się zmieniły przez lata i co się w nich teraz znajduje. Niektóre, zapomniane, z roku na rok coraz bardziej niszczeją, a inne odrestaurowane przeżywają swoje najlepsze lata. 

Miksztal
Murowany dwór w Miksztalu wzniesiono w 2 połowie XIX wieku przez Różyckich w stylu nawiązującym do klasycyzmu. Jeszcze w tym samym stuleciu został on przebudowany. W latach 70-tych XX wieku niszczejący zabytek został poddany gruntownej renowacji. W roku 2006 dwór kupił niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Polimedica z Łodzi. Nowy właściciel podjął próbę stworzenia tam prywatnego domu seniora. Niedawno zespół dworski znów odnowiono i zaadaptowano na pensjonat. Do głównej, piętrowej, prostopadłościennej bryły dworu, nakrytej czterospadowym dachem, przylega parterowa przybudówka, nad którą znajduje się taras, a ponadto żelazny balkon, do którego prowadzą półkoliście zwieńczone drzwi. Dwór otoczony jest parkiem o powierzchni 3,5 ha z zarybionym stawem.

Młogoszyn
Dwór powstał w pierwszej tercji XX wieku. W roku 1905 właścicielem miejscowego majątku był Witold Karnkowski. W roku 1930 właścicielem był już Stefan Karnkowski. Po zakończeniu II Wojny Światowej dworem zaczęła gospodarować administracja gminna i ulokowała w nim między innymi Bibliotekę Publiczną oraz Przychodnie dla Zwierząt. Przychodnia mieściła się we dworze jeszcze w latach 90 tych, resztę pomieszczeń pomieściły mieszkania prywatne. Dwór znajdował się w stanie daleko posuniętej dewastacji.

Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, podpiwniczony, parterowy, z poddaszem przekrytym dachem naczółkowym o połaciach pokrytych falistym, wtórnym eternitem. Elewacja frontowa 9 osiowa z 3 osiowym, umieszczonym centralnie, piętrowym ryzalitem, poprzedzonym czterokolumnowym portykiem jońskim, dźwigającym belkowanie oraz trójkątny szczyt. Ryzalit został poprzedzony szerokimi schodami. Przy prawym boku korpusu znajduje się niższa, prostokątna przybudówka, zwieńczona balustradową attyką. Układ wnętrz został gruntowanie przekształcony. Całość została skomponowana w duchu klasycyzmu. Wystrój elewacji jest nad wyraz skromny.

Pobórz
Powstał na zamówienie Antoniego Skarzyńskiego w ostatniej dekadzie XIX wieku. Jest dziełem znanego architekta Apoloniusza Nieniewskiego, w architekturze wiejskiej - zwolennika stylu dworkowego, propagującego model budowli regularnej, która zgodnie z neoromantyczną ideą, była kreacją “swojskiego” krajobrazu o konotacjach patriotycznych. Dwór usytuowany na naturalnym wzniesieniu, posiada cechy późnego klasycyzmu i neorenesansu.

Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, o nieregularnej bryle złożonej z części parterowej oraz poprzecznej do niej trójosiowej części piętrowej. W części parterowej od frontu trójosiowy występ, przylegający do części piętrowej, poprzedzony niewielkim portykiem złożonym z dwóch kolumn toskańskich podtrzymujących trójkątny szczyt. Od ogrodu w części piętrowej znajduje się dwuarkadowa loggia, poprzedzona schodami i podobnym portykiem, jak od elewacji frontowej. W połowie lat osiemdziesiątych dwór w Poborzu został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Niestety, prowadzone przez niego prace budowlane, zmieniły pierwotny wygląd dworu.

Siemienice
Dwór zbudowany w 1. poł. XIX w. - Należał do rodziny Świętosławskich, a od 1877 roku do hrabiów Krasińskich, potem Potockich którzy dokonali wielu zmian w wyglądzie dworu. Ostatnim właścicielem przed 1939 roku był Zenon Łubieński. Własność prywatna. Budynek w stylu nawiązującym do historyzmu francuskiego.

Sójki
Dwór zbudowany w 1820 roku - taką datę podaje Ireneusz Szychowski. - Na przełomie XVIII i XIX w. majątek należał do rodziny Cieleckich z herbu Zaremba, potem Moszyńskich herbu Nałęcz. W 1929 roku majątek nabył nieznany z imienia Koryzna, ale już w 1930 roku jako właściciel figuruje Jan Moszyński. Po II wojnie światowej utworzono tu szkołę podstawową i bibliotekę.

Budynek w stylu gotyckim. Murowany z cegły i otynkowany. Wzniesiony na planie litery H, składa się z parterowego korpusu głównego i z piętrowych skrzydeł bocznych, przystawionych doń prostopadle i zwieńczonych trójkątnymi szczytami. Częściowo podpiwniczony. Pośrodku fasady ryzalit z trójarkadowym, ostrołukowym portykiem, zwieńczonym trójkątnym szczytem i ujętym w sterczynowe wieżyczki. Na szczycie portyku są herby Nalęcz i Łabędź, nad wejściem głównym herb Zaremba, co sugeruje wzniesienie pierwotnego dworu przez Cieleckich. Od tyłu korpusu głównego, na osi, znajduje się otwarty taras. Układ wnętrz dwutraktowy, w piętrowych skrzydłach jednotraktowy. Dachy dwuspadowe kryte blachą.

Obecnie znajduje się tam Hotel Dwór Sójki.

Wola Raciborowska
Dwór w Woli Raciborowskiej zbudowany został w II połowie XIX wieku. Jest to budowla murowana, nakryta dachem dwuspadowym. W centralnej części znajduje się ganek, oraz facjata z trójkątnym szczytem, które podzielone są pilastrami. Od strony południowo-wschodniej znajduje się przybudówka. Do głównego wejścia wiodą schody. Przed nimi znajduje się podjazd w kształcie łuku, obudowany murkiem. Budynek położony jest w parku. Całość jest w rękach prywatnego właściciela i obecnie znajduje się tam gospodarstwo agroturystyczne.

Zarębów
Dwór z początku XX w. Po 1945 umieszczono w nim mieszkania, opuszczony po 1970 popadł w kompletną ruinę. Został jednak odrestaurowany i w tej chwili jest siedzibą 

Zdjęcia pochodzą z wydawnictwa pt. "Szlakiem dworów regionu kutnowskiego" H. Lesiaka. 

komentarze (2)
Dodaj komentarz

Piękne te dworki i dobrze że zostały odrestaurowane, a nie zniszczone lub wyburzone jak wiele innych. Byłam w dwóch z nich . Miłe wrażenia.

bardzo słabo świadczy o tej serii o dworach to, że zdjęcia pochodzą z książki pana Lesiaka, a nie są zrobione obecnie przez osoby pracujące dla portalu

dodaj komentarz
Czytaj także