Rejestracja i logowanie

Dyrektor Staszica zawieszony!

Wydarzenia 11-08-2017 Autor: agKCI
83

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie pan dr Janusz Pawlak został zawieszony w obowiązkach do dnia 31 sierpnia 2017 r. w związku z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną dla nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim. Taką decyzję podjął starosta Krzysztof Debich.

Przypomnijmy, że Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim postanowiła wszcząć postępowanie dyscyplinarne w stosunku do Janusza Pawlaka, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. Rozprawa odbędzie się w połowie listopada bieżącego roku.

W sprawie dyrektora Pawlaka interwencję podejmowało już kilka osób. W listopadzie ubiegłego roku radny powiatowy Konrad Kłopotowski złożył zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg na dyrektora ZS nr 1. Kolejne uchybienia zgłosił do Prokuratury Rejonowej w Kutnie poseł Tomasz Rzymkowski, zaś starosta Krzysztof Debich zarządził kontrolę w kierowanej przez J.Pawlaka placówce, a następnie złożył do kutnowskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas inspekcji. 
Pod koniec maja pisaliśmy również o postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym naruszenia zasad etyki zawodu nauczyciela przez Janusza Pawlaka. Był to jeden z powodów, dla którego włodarz powiatu nie podpisał jego nominacji na dyrektora ZS nr 1. Dziś dowiedzieliśmy się, że J.Pawlaka czeka rozprawa dyscyplinarna.

- Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim otrzymał Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim z dnia 12 lipca 2017 r.  informujące o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 13 listopada 2017 r - informuje Dorota Derecka, starszy wizytator w łódzkim kuratorium. 

komentarze (83)
Dodaj komentarz

dziekuje ze daliscie mi spokoj

Zamilczcie nieuki - zajmijcie się swoją robotą na zakładzie!

Czego boi się Janusz Pawlak? Tego: Postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 85g ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami) oraz paragraf 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741) to dotyczyło uchybienia godności zawodu i obowiązkom - podstawa prawna art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami), polegającego na naruszeniu zasad etyki zawodu nauczyciela poprzez: 1. nierzetelne realizowanie przez Pana Janusza Pawlaka swojego pensum dydaktycznego w latach 2014-2017, polegające na zlecaniu prowadzenia zajęć za siebie innym osobom, jednocześnie potwierdzając ich odbycie własnoręcznym podpisem; 2. brak dbałości o bezpieczeństwo uczniów przez pozostawienie ich w r. szk. 2015/2016 wyłącznie pod opieką praktykantki - studentki historii, która nie posiada kwalifikacji kierunkowych i pedagogicznych wymaganych do samodzielnej pracy, w tym sprawowaniu opieki nad uczniami

Czego boi się Janusz Pawlak? Tego: Postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 85g ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami) oraz paragraf 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741) to dotyczyło uchybienia godności zawodu i obowiązkom - podstawa prawna art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami), polegającego na naruszeniu zasad etyki zawodu nauczyciela poprzez: 1. nierzetelne realizowanie przez Pana Janusza Pawlaka swojego pensum dydaktycznego w latach 2014-2017, polegające na zlecaniu prowadzenia zajęć za siebie innym osobom, jednocześnie potwierdzając ich odbycie własnoręcznym podpisem; 2. brak dbałości o bezpieczeństwo uczniów przez pozostawienie ich w r. szk. 2015/2016 wyłącznie pod opieką praktykantki - studentki historii, która nie posiada kwalifikacji kierunkowych i pedagogicznych wymaganych do samodzielnej pracy, w tym sprawowaniu opieki nad uczniami

Czego boi się Janusz Pawlak? Tego: Postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 85g ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami) oraz paragraf 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741) to dotyczyło uchybienia godności zawodu i obowiązkom - podstawa prawna art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami), polegającego na naruszeniu zasad etyki zawodu nauczyciela poprzez: 1. nierzetelne realizowanie przez Pana Janusza Pawlaka swojego pensum dydaktycznego w latach 2014-2017, polegające na zlecaniu prowadzenia zajęć za siebie innym osobom, jednocześnie potwierdzając ich odbycie własnoręcznym podpisem; 2. brak dbałości o bezpieczeństwo uczniów przez pozostawienie ich w r. szk. 2015/2016 wyłącznie pod opieką praktykantki - studentki historii, która nie posiada kwalifikacji kierunkowych i pedagogicznych wymaganych do samodzielnej pracy, w tym sprawowaniu opieki nad uczniami

WSZYSTKIE WYDARZENIA SPORT KULTURA LIFESTYLE BIZNES TV KUTNO REGION Dyrektor Staszica zawieszony! Wydarzenia 11-08-2017 Autor: agKCI 77 Dyrektor Staszica zawieszony! 1 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie pan dr Janusz Pawlak został zawieszony w obowiązkach do dnia 31 sierpnia 2017 r. w związku z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną dla nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim. Taką decyzję podjął starosta Krzysztof Debich. Przypomnijmy, że Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim postanowiła wszcząć postępowanie dyscyplinarne w stosunku do Janusza Pawlaka, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. Rozprawa odbędzie się w połowie listopada bieżącego roku. W sprawie dyrektora Pawlaka interwencję podejmowało już kilka osób. W listopadzie ubiegłego roku radny powiatowy Konrad Kłopotowski złożył zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg na dyrektora ZS nr 1. Kolejne uchybienia zgłosił do Prokuratury Rejonowej w Kutnie poseł Tomasz Rzymkowski, zaś starosta Krzysztof Debich zarządził kontrolę w kierowanej przez J.Pawlaka placówce, a następnie złożył do kutnowskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas inspekcji. Pod koniec maja pisaliśmy również o postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym naruszenia zasad etyki zawodu nauczyciela przez Janusza Pawlaka. Był to jeden z powodów, dla którego włodarz powiatu nie podpisał jego nominacji na dyrektora ZS nr 1. Dziś dowiedzieliśmy się, że J.Pawlaka czeka rozprawa dyscyplinarna. - Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim otrzymał Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim z dnia 12 lipca 2017 r. informujące o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 13 listopada 2017 r - informuje Dorota Derecka, starszy wizytator w łódzkim kuratorium. Dyrektor Staszica zawieszony! 1 Dyrektor Staszica zawieszony! 2 KOMENTARZE (77) Dodaj komentarz jedno jest pewne ja na tych 4 Panów z reklamy już głosu nie oddam.pozdrawiam basia 20:33, 14.08.2017 Odpowiedz Zgłoś 2 3 Czego boi się Janusz Pawlak? Tego: Postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 85g ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami) oraz paragraf 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741) to dotyczyło uchybienia godności zawodu i obowiązkom - podstawa prawna art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami), polegającego na naruszeniu zasad etyki zawodu nauczyciela poprzez: 1. nierzetelne realizowanie przez Pana Janusza Pawlaka swojego pensum dydaktycznego w latach 2014-2017, polegające na zlecaniu prowadzenia zajęć za siebie innym osobom, jednocześnie potwierdzając ich odbycie własnoręcznym podpisem; 2. brak dbałości o bezpieczeństwo uczniów przez pozostawienie ich w r. szk. 2015/2016 wyłącznie pod opieką praktykantki - studentki historii, która nie posiada kwalifikacji kierunkowych i pedagogicznych wymaganych do samodzielnej pracy, w tym sprawowaniu opieki nad uczniami

jedno jest pewne ja na tych 4 Panów z reklamy już głosu nie oddam.pozdrawiam

Czego boi się Janusz Pawlak? Tego: Postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 85g ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami) oraz paragraf 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741) to dotyczyło uchybienia godności zawodu i obowiązkom - podstawa prawna art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami), polegającego na naruszeniu zasad etyki zawodu nauczyciela poprzez: 1. nierzetelne realizowanie przez Pana Janusza Pawlaka swojego pensum dydaktycznego w latach 2014-2017, polegające na zlecaniu prowadzenia zajęć za siebie innym osobom, jednocześnie potwierdzając ich odbycie własnoręcznym podpisem; 2. brak dbałości o bezpieczeństwo uczniów przez pozostawienie ich w r. szk. 2015/2016 wyłącznie pod opieką praktykantki - studentki historii, która nie posiada kwalifikacji kierunkowych i pedagogicznych wymaganych do samodzielnej pracy, w tym sprawowaniu opieki nad uczniami

REGION Dyrektor Staszica zawieszony! Wydarzenia 11-08-2017 Autor: agKCI 74 Dyrektor Staszica zawieszony! 1 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie pan dr Janusz Pawlak został zawieszony w obowiązkach do dnia 31 sierpnia 2017 r. w związku z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną dla nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim. Taką decyzję podjął starosta Krzysztof Debich. Przypomnijmy, że Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim postanowiła wszcząć postępowanie dyscyplinarne w stosunku do Janusza Pawlaka, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. Rozprawa odbędzie się w połowie listopada bieżącego roku. W sprawie dyrektora Pawlaka interwencję podejmowało już kilka osób. W listopadzie ubiegłego roku radny powiatowy Konrad Kłopotowski złożył zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg na dyrektora ZS nr 1. Kolejne uchybienia zgłosił do Prokuratury Rejonowej w Kutnie poseł Tomasz Rzymkowski, zaś starosta Krzysztof Debich zarządził kontrolę w kierowanej przez J.Pawlaka placówce, a następnie złożył do kutnowskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas inspekcji. Pod koniec maja pisaliśmy również o postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym naruszenia zasad etyki zawodu nauczyciela przez Janusza Pawlaka. Był to jeden z powodów, dla którego włodarz powiatu nie podpisał jego nominacji na dyrektora ZS nr 1. Dziś dowiedzieliśmy się, że J.Pawlaka czeka rozprawa dyscyplinarna. - Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim otrzymał Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim z dnia 12 lipca 2017 r. informujące o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 13 listopada 2017 r - informuje Dorota Derecka, starszy wizytator w łódzkim kuratorium. Dyrektor Staszica zawieszony! 1 Dyrektor Staszica zawieszony! 2 KOMENTARZE (74) Dodaj komentarz Janusz Pawlak tyle złego zrobił w Kutnie na wielu płaszczyznach: w szkole Staszic, w polityce, w relacjach międzyludzkich, że miejmy nadzieję, wreszcie to się skończy.

Janusz Pawlak tyle złego zrobił w Kutnie na wielu płaszczyznach: w szkole Staszic, w polityce, w relacjach międzyludzkich, że miejmy nadzieję, wreszcie to się skończy.

lysy zalozy perulke i nikt go niepozna

Janusz Pawlak na szkolnym facebooku kolejny raz wplątuje uczniów Staszica w swoje manipulacje. Nie dziwię się, że został zawieszony.

Janusz Pawlak tyle złego zrobił w Kutnie na wielu płaszczyznach: w szkole Staszic, w polityce, w relacjach miedzyludzkich, że miejmy nadzieję, wreszcie to się skończy.

Czy pani Dorota Derecka z Łodzi to ta sama osoba, która startowała z listy Kukiza do sejmu? Czy to pełna treść wniosku, czy pasujący fragment?

Jezu, ale knur. Wpuścić takiego do mięsnego to zapas mortadeli dla batalionu by zeżarł i jeszcze boczkiem stopionym by to polał. Jeeezu.

Wpis takiej treści pan zawieszony dyrektor Janusz Pawlak zamieścił wczoraj na oficjalnej stronie szkoły Staszic. Drodzy Uczniowie, Rodzice! W związku z ostatnimi informacjami na portalach internetowych dotyczących mojej osoby pragnę oświadczyć, że nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie karne. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną ma charakter administracyjny , o wyniku którego trudno tutaj wyrokować. Moim zdaniem wszystkie te informacje mają charakter polityczny i związane są z wyborami do samorządu w roku następnym. W związku z tym podjąłem kroki prawne , aby to wyjaśnić.Jest mi niezwykle przykro , że tak wiele nieprawdziwych informacji ukazuje się na mój temat czy też Naszej Szkoły. Pragnę Was zapewnić , że wszystko w Szkole działa normalnie i mam nadzieję, że początek roku szkolnego przyniesie wszystkim nam uspokojenie i wyjaśni wszystkie te , moim zdaniem, nieprawdziwe informacje. Janusz Pawlak Podczas gdy prawda o postępowaniach toczących się przeciwko panu Pawlakowi wygląda następująco (kopia tekstu z portalu sprzed tygodnia): Postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 85g ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami) oraz paragraf 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741) to dotyczyło uchybienia godności zawodu i obowiązkom - podstawa prawna art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami), polegającego na naruszeniu zasad etyki zawodu nauczyciela poprzez: 1. nierzetelne realizowanie przez Pana Janusza Pawlaka swojego pensum dydaktycznego w latach 2014-2017, polegające na zlecaniu prowadzenia zajęć za siebie innym osobom, jednocześnie potwierdzając ich odbycie własnoręcznym podpisem; 2. brak dbałości o bezpieczeństwo uczniów przez pozostawienie ich w r. szk. 2015/2016 wyłącznie pod opieką praktykantki - studentki historii, która nie posiada kwalifikacji kierunkowych i pedagogicznych wymaganych do samodzielnej pracy, w tym sprawowaniu opieki nad uczniami - Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim otrzymał Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim z dnia 12 lipca 2017 r. informujące o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie - informuje Dorota Derecka starszy wizytator w łódzkim kuratorium. - Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 13 listopada 2017 r.

Uchybienie godności zawodu nauczyciela ciąży na januszu za wiele wykroczeń. Najlepiej przeczytać na ekutno wcześniejszy art. W jakim przedmiocie komisja dyscyplinarna stawia mu zarzuty. Na fb pisze odezwe, w której podaje nieprawde. Boi się przyznać, że ręka sprawiedliwości go dosięgła

Pawlak po raz kolejny używa fb szkolnego do swoich interesów jak i całej szkoły. Pawlak ustawicznie manipuluje

Do Bolo nikogo nie obraziłem tylko zacytowałem pewne słowa ujęte w cudzysłów ze znanego nam utworu (sztuki) a Pan się bardzo rozsierdził , a to może oznaczać ze mam rację . Nie poraz kolejny grozi mi się na tym Forum , grożby wynikają z braku argumentów w dyskusji , tak namarginesie czy obrażanie Partii czy Organizacji jest Ok? PiS to nie Pisdu - tym laikiem kończę dyskusję w tym temacie. A tak na przekór wam wszystkim P. K Debich będzie robił wszystko aby zapewić sobie jedynkę.

Skompromitowani to będą Państwo, którzy teraz sztucznie urządzają nagonkę. Będzie Was stać na oddanie honoru, jeśli Pan Dyrektor okaże się być stroną wygraną w procesie? Wierzę, że w kapitule sądowniczej zasiadają osoby o szerszym horyzoncie. Wstyd kompletny,że ludzie -prawdopodobnie wykształceni- tak niski poziom "sportu", jakim jest permanentny hejt, tutaj uprawiają. Zawsze jest druga strona sporu i ta akurat uważa, że Pan Dyrektor to człowiek ogromnego pokroju na różnych płaszczyznach.

Żurada się powyżej produkuje, broniąc Janusza Pawlaka. Ta kobieta to już spadła na samo dno. Tfu...

Ogromny pokrój.....i tyle w temacie.

ciekawe czy zabierający głos wiedzą jakie postawiono zarzuty dyrektorowi

Właśnie proszą o pomoc Knrada w zamian za stanowisko Koradowi obiecali ddać stanowisko wożnego lub ciecia tylko nie wiem w której szkole , jak będę coś wiedział to napiszę- ok.?

Wczoraj zamiściłem laika i jak na tę chwile mam najwięcej minusów , mogę domyslać się od kogo?Panie Jauszu ; miałeś Hamie złoty róg a ostał Ci się nekończący proces; Polityka na tym polega że gościa trzeba wyałtować i przygotować sobie jedynkę na liscie bo wybory niebawem a wszystko jest robione pod Krzysia Debicha i spółke. Pozdrawiam.

Myślisz ze jesteś niewidoczny i bezkarnie będziesz obrażał ludzi . A adres IP się nie wyświetla . Pomyśl zanim coś napiszesz bo ci Pisdu nie pomoże .

Gratulacje dla p. Krzysztofa Debicha - wreszcie emoji))

Naucz yciel, a takim jest też dyrektor powinien być zawieszony do czasu trwania prac komisji dyscyplinarnej. Nie znamy wyników , a może zostanie pozbawiony praw nauczania . Nie znamy wyników postępowania.

No już zapewne zostanie pozbawiony praw nauczania. A znasz kartę Nauczyciela? Może w ogóle jeszcze stos na Placu Piłsudskiego.

Dlaczego zawieszony dyrektor szkoły wykorzystuje Facebook do manipulowania dziećmi, ale widać,że już żaden z nauczycieli go no nie popiera!

Odpowiedz Zgłoś
134
222

Pan Dyrektor został zawieszony, to nie znaczy, że został odwołany. Sprawa będzie wyjaśniana. To decyzja administracyjna. Ja na miejscu p. Dyrektora pozwałbym KCI za umieszczanie artykułu z możliwością jego komentowania.

Przecież dyrektor nowy jest już zaklepany. Konkursy na stanowiska dyrektorów w szkołach to fikcja. Wiem coś o tym z autopsji.

Czasem fikcja, a czasem nie. Jeśli wiesz coś o tym, bo cię nie wybrali to będziesz teraz narzekać. A może po prostu ktoś był lepszy. Każdy medal ma dwie strony.

a co tam u konrada

Przed minutą udało mi się dodać kilka laików na raz do każdego komentarza w ten sposób jedna osoba może usunąć każdy komentarz ,jesteście mało profesjonalni iżałośni czekam aż mnie usuniecie pseudo dziennikarzyny

Odpowiedz Zgłoś
143
326

Do ucznia ja też jestem abiturientem Stasica - nie ważne za czyjego dyrektorowania- o sorry przypomniało mi się , to była szkoła im. J.Gagarina , ale co ma z tym zmieszniem ,że co że , PiS jest winne że Januszek Pawlak należy do PłO i kręci lody i się klasycznie wyłożył i po nim schedę przejmie ktoś inny , a mam a myśli przywództwo w kutnowskiej PłO.I znów winne jest PiS?Po prostu jaki przewodniczący taki Dyrektor i taki nauczyciel . P. Januszu z Pana już Posła nie da się wyrzežbić

Ciency jesteście jak żyletka

A najlepsze są sztuczne minusy - gratuluję

Będąc w Waszej sytuacji zamknął bym ten portal bo takich cieniasów jak Wy to nikt nie widział...

Jesteście zadowoleni z faktu nieuczciwego oceniania komentarzy ??? Jak komuna - ale czego można się po Was spodziewać - ja bym zamknął ten portal - GÓWNO WIECIE I GÓWNO PISZECIE - za 15 minut wrzucicie 100 minusów - gratulacje emoji Ale ja podobnie jak inni nie przejmuję się tym - to tylko świadczy o braku profesjonalizmu...............

To w najbliższych wyborach oddaj głos na kogoś kto zwróci uwagę na problem rzetelności kutnowskich portali. Ciekawe, czy mój post też będzie zminusowany:-)

Zgłoś się do Pisdu to ci pomogą

Żurada liczy na to, że przejmie szkołę. Po latach zabiegania I lizania wszystkich dyrektorów Gosia liczy na fotel po januszu. Ciekawe jaką podejmie gre

Żura dyrektorem? Będzie jak za Pawlaka, to jego ulubienica przecież

Najgorsze są kobiety na stanowiskach..

Bardzo dobrze, panie Starosto. Szkoda tylko, jeśli Janusz Pawlak nadal będzie prowadził lekcje. Ten człowiek sam ma ogromne braki w wiedzy i niestety głupoty często opowiada na lekcjach. Wolałbym, aby mojego syna ktoś inny uczyłhistorii.

Odpowiedz Zgłoś
117
186

nauczyciele i dyrektorzy szkół nie powinni być politykami ani nie powinni z polityką mieć nic wspólnego przynajmniej na takim poziome jak pan o którym się tutaj pisze, albo polityka, albo praca w szkole takie jest moje zdanie

Nie mogę się oprzeć,żeby nie przywołać proroczych słów : forever jest tylko Pan Bóg - dla wtajemniczonych

Dlaczego są minusy- emojiprzecież to prawda()

Bo nie każdy jest wierzący .

W ogóle skoro Pawlak miał jakieś zarzuty i były jakieś nieprawidłowości to czemu niedawno go wybrali na kolejną kadencję i to kto go wybrał? Kumpel Artur?

o ile pamiętam przewodniczącym komisji był klamczuszek Trawa, który ze ściśleską i Gierulą walczą o Januszka i Żuradę. Wszystko jak ulica mówi na Przemysłowej u Śmiałkowej uxgodnili. Nie bez zwiazku ciagle przesiadują nawet na urlopie. A Januszek Pawlak to nawet podobno kwiaty zanosil Jalancie - członkowi komisji etyki( Kłopot i Bujalska) pomogli

konrad przestgan juz siebie zachwalac

A to bardzo dobre pytanie. Gdyby w Kutnie istniało profesjonalne dziennikarstwo zadawano by je bez przerwy we wszystkich mediach.

A czy wierna Januszowi Gosia Ż. też pozostanie na swoim stanowisku? Nauczyciele, którzy ulegli Pawlakowi też powinni odejść z panem złotym ząbkiem na czele.

Kim jest pan złoty ząbek?

Koleś od historii

Janusz już wypadł z fotela dyrektorskiego, toteż prosze nie umieszczać takich fotek

Odpowiedz Zgłoś
126
102

Kto zostanie po dyr - to teraz jedno z ważniejszych pytań i dalszego rozwoju szkoły czy nowy po będzie powoływał wice

Trawa i Ściśleska już wiedzą, że ma być Żurada. A Pawlak Jurek już ucieka na zwolnienie, powinno się go tez przesluchać przecież prokuratura wie, że jako szeg oświaty odpowiada za brak kontroli i nadzoru.

maja 2 mandaty w radzie tylko az 2 ......cos za coś stołek ma każdy taka prawda.

To wreszcie stop. Niech Runinski odejdzie na emeryturę to wtedy może Gierula pojdzie za niego, bo do oswiaty się nie nadaje, niech odchodzi

Będziemy obok januszka siedzieć na radach, ciekawe co będzie wówczas bredził

Oj tam, oj tam- stworzy związek i będzie zbierał haki na nowa dyrekcjęemoji

Takiego Dyrektora jak Januszek nie było ile zrobił dla szkoły

Odpowiedz Zgłoś
102
146

Pani Pietrzak ze swoją wściekłością i żądzą odwetu na zastraszanych nauczycielach! No proszę was, nie żartujcie - nowy konkurs nowi ludzie! Pani Pietrzak ma już nowe miejsce pracy - prywatny biznes!

Wreszcie doczekaliśmy się mądrej decyzji starosty. Pozwólmy, żeby Staszic się rozwijał, a Pawlak z Żuradą doprowadzili tę szkołę do poziomu gimbazy.

Odpowiedz Zgłoś
157
109

To decyzja polityczna i nie ma nic wspólnego z mądrością. Opłacało się to odwołal, gdyby się nie opłacało to by nie odwołał. I tyle.

Dokładnie. Wcześniej o niczym nie wiedzieli? Śmieszne.

Jak czytam co się obecnie dzieje w tej szkole to szlak mnie trafia. Chodziłem do niej za czasów dyr Matczaka i nigdy takiego cyrku nie było. Czy ktoś wtedy miał jakieś żale, czy ktoś cokolwiek zarzucał dyrektorowi ? Nie - bo był to porządny człowiek a nie jakaś marionetka...

no właśnie to była marionetka systemu prl...

Podaj jakieś przykłady bo tak pier......ć każdy potrafi...

Co teraz z Pawlakiem ? Będzie pracował , jako nauczyciel w Staszicu ? Czy postępowanie dyscyplinarne wyklucza tylko objęcie stanowiska dyrektora, czy uniemożliwia też bycie nauczycilelem ?

czy to prawda, że kombinują obroncy Januszka szukając nawet poparcia Kłopota proponując stołek. A Trawa jak zwykle da się pokroić za Pawlaka bo słucha Gieruli i Ściśleskiej , która i tak nie jest zainteresowana PSL bo przeprowadziła się do KUTNa

klopotek daj se spokoj i tak nikt cie nie zatrudni

lysy ma prze je ba ne

Dla lokalnej władzy do ostatnia szansa by przyciągnąć wyborców bo wybory się zbliżają wiec żeby się oczyścić poświęcą dawnego kumpla Janusza

Dla szkoły jest jeszcze nadzieja ale musi wrócić ktoś pokroju Pani Pietrzak. Dyrektor Matczak przez lata budował dobry wizerunek a Pawlak sprawił ze każdy ze szkoły się śmieje, skłócił nauczycieli a jego nieszanują nawet uczniowie. Śmieszny człowiek ale to już koniec.

Dyrektorem powinien zostać ktoś neutralny, powrót p AP- to kolejny kij w mrowisko

Pawlak przez te kilka lat zaorał Staszica, teraz PiS zaora jego i jego ludzi...

Wreszcie panie starosto

Odpowiedz Zgłoś
129
122

Bardzo dobrze, niech nie sprawuje pozycji dyrektora od września!

Odpowiedz Zgłoś
104
123

Janusz wypadasz z gry, cokolwiek wymyślą Twoi kolesie. Chyba najwięcej oni przy tym stracą a zwłaszcza PSL z Trawczyńskim na czele. Jak widać Debicha nie zatrzymają w racjonalnych działaniach.

Odpowiedz Zgłoś
156
151
dodaj komentarz
Czytaj także