Rejestracja i logowanie

[WIDEO/ZDJĘCIA] Inauguracja Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

Wydarzenia 31-01-2018 Autor: jej Foto: video: agKCI
18

Punktualnie o godz. 18:00 w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca rozpoczęła się uroczysta, 50 sesja rady Miasta Kutno inaugurująca Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polski w Kutnie.  

Obrady otworzył Grzegorz Chojnacki, Przewodniczący Rady Miasta Kutno, a następnie głos zabrał prezydent Zbigniew Burzyński:

- Stulecie niepodległości to wielki jubileusz, który powinien łączyć Polaków. Dlatego zdecydowałem o utworzeniu Komitetu Honorowego kutnowskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, są tutaj szefowie najważniejszych instytucji, organizacji i ugrupowań. Bardzo cieszę się, że w Kutnie potrafimy współdziałać ponad bieżącymi podziałami - mówił Burzyński.

Jak zapowiada prezydent, będzie to wielki rok jubileuszowy:

 - Początkowo chcieliśmy zorganizować 100 różnych wydarzeń nawiązujących do tego jubileuszu ale już dziś wiemy, że będzie ich więcej. Jak wszyscy mieszkańcy Kutna wiedzą, z wielkim rozmachem organizujemy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku będzie ono jednak wyjątkowe - kulminacyjny moment nadejdzie jesienią, kiedy odsłonimy pomnik wielkiego obywatela Kutna - doktora Antoniego Troczewskiego - dodawał prezydent.

Oficjele podkreślali, że odzyskanie przez Polskę niepodległości jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii.

- Pamiętamy o tym zwłaszcza tutaj w Kutnie, gdzie dokładnie 11 listopada 1918 roku za sprawą bojowników Polskiej Partii Socjalistycznej w walce rodziła się niepodległa Polska. Bohaterska śmierć Wojciecha Rychtelskiego do dzisiaj nam o tym przypomina - podkreślał Michał Adamski, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.

O wsparcie poproszeni zostali pracownicy instytucji kultury, sportu i oświaty, członkowie organizacji pozarządowych oraz zaangażowani w życie miasta obywatele Kutna. Jakich wydarzeń możemy się spodziewać?

- Już dziś wiemy, że wydarzeń patriotycznych będzie znacznie więcej niż sto. To będzie nasz wspólny sukces! Przed nami kameralne koncerty nawiązujące do idei niepodległości, ale również te wielkie, plenerowe. Na tę okoliczność do Kutna przyjadą takie zespoły jak Perfect i Sztywny Pal Azji. Będziemy spotykać się z wybitnymi Polakami. Dla najmłodszych zorganizujemy liczne konkursy regionalistyczne, gry i zabawy. Nie zabraknie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych - dodawał Adamski. - Nawiązując do działań Antoniego Troczewskiego pan prezydent powołał Komitet Honorowy Kutnowskich Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W jego składzie znaleźli się:
1. Przemysław Błaszczyk - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
2. Grzegorz Schreiber – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
3. Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
4. Tomasz Rzymkowski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
5. Robert Baryła - Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
6. ks. biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba – Ordynariusz Łowicki
7. Krzysztof Debich - Starosta Kutnowski
8. Marek Jankowski - Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego
9. Grzegorz Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Kutno
10. Andrzej Arkita – Radny Rady Miasta Kutno
11. Jan Dębski - Radny Rady Miasta Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
12. Robert Feliniak - Radny Rady Miasta Kutno
13. Rafał Aleksander Jóźwiak - Radny Rady Miasta Kutno
14. Edward Książek - Radny Rady Miasta Kutno
15. Zenon Wieńczysław Kurczewski - Radny Rady Miasta Kutno
16. Michał Lebiedowicz - Radny Rady Miasta Kutno
17. Robert Małachowski - Radny Rady Miasta Kutno
18. Paweł Markiewicz - Radny Rady Miasta Kutno
19. Krzysztof Matusiak Radny Rady Miasta Kutno
20. Karol Miszczak - Radny Rady Miasta Kutno
21. Joanna Podemska - Radna Rady Miasta Kutno
22. Tomasz Rędzikowski - Radny Rady Miasta Kutno
23. Barbara Gabriela Rostek- Nowacka - Radna Rady Miasta Kutno
24. dr Jacek Saramonowicz - Radny Rady Miasta Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
25. Mariusz Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kutno
26. Łukasz Walczak - Radny Rady Miasta Kutno
27. Beata Włodarczyk - Radna Rady Miasta Kutno
28. Agnieszka Wyroślak - Radna Rady Miasta Kutno
29. Przemysław Romuald Zawadzki - Radny Rady Miasta Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
30. Zbigniew Wdowiak - Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Przewodniczący Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
31. dr Michał Adamski – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Kutno, Członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
32. Andrzej Zielonka - Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
33. Zdzisław Stępniak – Prezes Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
34. Jadwiga Łuszczak – Prezes Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
35. ppłk dr Zdzisław Macher - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
36. Wiktor Mierzwiński – Prezes Związku Sybiraków w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
37. Wiesław Aksman – przedstawiciel Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
38. ks. dr Jerzy Swędrowski - Dziekan Kutnowski, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
39. Marek Byczkowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Podregion Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
40. Bożena Gajewska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
41. Wiesław Paluchowski – Prezes Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37., Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
42. płk dr hab. Remigiusz Wiśniewski – Dyrektor I LO im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
43. Grzegorz Skrzynecki - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
44. Radosław Rojewski – Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
45. Magdalena Konczarek – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
46. Andrzej Olewnik – przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
47. Małgorzata Kołodziejska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
48. mjr Arkadiusz Wypych – Kierownik Wielkopowierzchniowego Wielobranżowego Składu Materiałowego Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
49. Wiesław Kowalski – Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie
50. Stanisław Braszczyński - Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie
51. phm. Krystian Olęncki - Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego w Kutnie
52. Wiesław Taraska – Przewodniczący Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność” w Kutnie
53. Bożena Szymczak - Prezes Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
54. Teresa Mosingiewicz - Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej”
55. Sławomir Pijanowski - Prezes Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie
56. Teresa Rzetelska – Prezes Stowarzyszenia "Złoty Wiek"
57. Maria Wierzbicka – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
58. Maria Hućko – Prezes Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Kutnie
59. Zbigniew Banasiak – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kutnie
60. Krzysztof Motylewski – Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kutnie
61. Jolanta Leśniewska – Kierownik Oddziału w Kutnie Archiwum Państwowego w Płocku
62. ks. Rafał Wiśniewski – Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Kutnowskich
63. Joanna Domagała – Prezes Kutnowskiego Stowarzyszenia Promocji Muzyki
64. Zbigniew Leitgeber – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
65. Mariusz Piątek - Prezes KKS Pro-Basket Kutno S.A.
66. Zbigniew Tomczak - Prezes Klubu Sportowego Kutno
67. Zbigniew Gralewski - Prezes KOŁO PZW Nr 109 METALURG w Kutnie
68. Adam Grzelak - Prezes Kutnowskiego Stowarzyszenia Bokserskiego "STAL"
69. Janusz Kaczmarek - Prezes Ligi Obrony Kraju w Kutnie
70. Andrzej Pietrzak - Prezes MKS STAL BiS KUTNO
71. dr Małgorzata Żurada - Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno - Sportowego "STASZIC - KUTNO"
72. Anna Szczepańska - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Delfinek"
73. Maciej Kisieliński - Prezes UKS "IPPON" MDK Kutno
74. Jacek Boczkaja – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Urząd Miasta Kutno
75. Jacek Korowajski – Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Kutno
76. Artur Kotliński – Skarbnik Miasta, Urząd Miasta Kutno
77. Joanna Brylska – Kierownik Biura Prasowego, Urząd Miasta Kutno
78. Irena Bielicka – Kierownik Biura Prezydenta, Urząd Miasta Kutno
79. Paweł Szczepanik – Kierownik Biura Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Kutno
80. Jarosław Makowski – Kierownik Biura Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Kutno
81. Jarosław Kotliński – Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Kutno
82. Elżbieta Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Urząd Miasta Kutno
83. Michał Kacprzak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Kutno
84. Wija Łukomska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Urząd Miasta Kuto
85. Ryszard Wilanowski – Komendant Straży Miejskiej w Kutnie, Urząd Miasta Kutno
86. Małgorzata Wojciechowska – Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie
87. Arleta Kacprzak – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 „Stokrotka” w Kutnie
88. Małgorzata Folman - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 „Promyczek” w Kutnie
89. Agnieszka Sobczyk - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie
90. Helena Matusiak - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 16 „Calineczka” w Kutnie
91. Jolanta Siuda – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie
92. Jarosław Koszański - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie
93. Juliusz Sieradzon - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie
94. Alicja Chmielecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie
95. Jolanta Maras - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie
96. Anita Lemańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie
97. Danuta Blus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie
98. Grażyna Mojsiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie
99. Małgorzata Musiałowska – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie
100. Paweł Peda - po. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie
101. Urszula Macioszczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie
102. Wojciech Banasiak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
103. Agnieszka Ryczkowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie
104. Jolanta Śmiałek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie
105. Marzena Kurpiewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kutnie
106. Jacek Gałka – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie
107. Dorota Ćwirko-Godycka – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie
108. Mirosława Tomczak – Dyrektor Ośrodka Edukacyjnego - Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie
109. Konrad Kłopotowski - Przewodniczący komitetu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Kutnie
110. Artur Gierula - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Kutnie
111. Grzegorz Wojtasiak – Sojusz Lewicy Demokratycznej w Kutnie
112. Wojciech Ziółkowski – Nowoczesna Kutno
113. Krzysztof Wacław Dębski - Prezydent Kutna w latach 1998-2002
114. Jerzy Ceranowski - Prezydent Kutna w latach 1990-1993
115. Paweł Ślęzak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
116. Paweł Łuczak – Prezes Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie
117. nadkom. Krzysztof Szymański - Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie
118. bryg. Marek Myszkowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
119. Andrzej Nowakowski - Prezes RSM „Pionier” w Kutnie
120. Mieczysław Wośko - Prezes „POLFARMEX” S.A.
121. dr Adam Handzelewicz - Prezes PBO „VESTER” Sp. J.
122. Grażyna Rzymkowska – regionalistka, autorka licznych publikacji o regionie, inicjator akcji lokalnych m.in. założenia Muzeum Regionalnego w Kutnie
123. Zofia Jędrzejczak- Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Kutnie
124. Mariola Grodnicka – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
125. Jacek Sikora – Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
126. Marcin Ciesielski – portal Stop Dyskryminacji Kutna
127. Włodzimierz Klimecki – Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Kutnie
128. Władysław Janik – Prezes Banku Żywności w Kutnie

komentarze (18)
Dodaj komentarz

Sobie - my ! 

Takie cus przeczytałem i się dzielę :Okropno to była sprawa z tą skibą, bo właśnie takie coś zaszło w naszej famule. Żeśma są, jak to pozywają, porządną rodziną niedzisiejszych zasad, z nienaganną przeszłością. Nikt z nos nigdy za nic nie siedzioł, tyle co aby w komisariacie na deskach, jak sie czasem komu wysmykło i maznął kogo bez krybuny albo w szczek, ale to sie nie liczy, bo tego w papierach nie piszą. O buchcie w naszej familii mowy nie ma. Nigdy nikt z nos w gazecie nie dawał anonsu, że za długi swojego męża albo żony nie odpowiado. U nos sie odpowiado w chacie, czyli we właściwym zakresie, ale nigdy nie popublicznie. Zresztą po piąciu latach meterologii małżyńskiej za mocno sie kochamy, żeby my sie mieli żreć, szak tak? Kobiety w naszej familii w większości wypadków są zalatorkami i knają feretróny i szarfy na procesjach. Chłopy także o usposobieniu głęboko demokratycznym. Dom i odzież - nasza dewizja. I właśnie w nas, w naszej familii, musiał się zdarzyć odżałowania godny wypadek szmuchy, czyli po prostu skiby, bo wstyd mnie nazwać: złodziejstwa. Że obserwujemy sie w dzień w dzień na szucher, że tu i ówdzie idzie rajbucha jak sto pierników, to jeszcze nie jesta powiedzone, że podobna po****dła atmosfera mo panować w naszym sektorze prywatnorodzinnym, szak tak? A tu jak na złość, iż tak powiem, podejrzenie. Bowiem były imieniny babusi. Norodu zgruchło sie do nas z ćwierć Poznania, samo lepszo skfera. Na początku było nobliwa rozmowa towarzysząca, a zaś, jak my już babusi toast wyśpiewali, zaczła sie skrómno migana. Walce, tanga, świngi i inne cholery w te i wew te. Udylali my, aż podłoga sie gięła, a nojwięcej dobijoł Jaśku z Chwaliszewa. Kole północy zabawa sie skończyła, goście pośli prek, a my zaczli z większego uskromniać pomieszkanie. Nogle ciotka Frącka zakrzykła jak oparzona: - Łojejka, wiaruchna, gdzie sie wściekła moja broszka? Stanisław Strugarek, Wuja Ceśku opowiada

German death camps !!!!!!!!!

To starosta kutnowski już jest w Kukiz'15 czy dopiero będzie?

A po co to wszystko i te 100 nawet więcej

a gdzie w komitecie zwykli obywatele ,promuje sie elita

Oj tam, taka z tych pajaców elita, jak ze mnie primadonna, hahaha!

dlaczego fotoreporter ciagle robi zdjecia temu z wasami jak daje a nie temu co odbiera, tego pierwszego to ogladamy juz 17 lat i o tyle za duzo

a dlaczego tam nie ma mnie i wszystkich patriotow kutnowskich,ciagle te same nazwiska

Warto i trzeba świętować nasze odzyskanie niepodległości w całym świecie i kraju.Tam gdzie jest choć jeden Polak lub nasz sympatyk.Godnie i dumnie należy ten czas organizować i obchodzi gdyż inni od dawna próbują nam na świecie pisać historię.W myśl zasad dr. Joseh-a Goebbls-a,że "Kłamstwo powtórzone wielokrotnie robi się prawdą".Każdy obywatel polski powinien dać świadectwo patriotyzmu.Nasi starsi bracia wierze mówią,że "Kto kontroluje teraźniejszość ten kontroluje przeszłość.Kto kontroluje przeszłość to kontroluje przyszłość".Dlatego mam nadzieję,że władze Kutna i powiatu wzniosą się nad podziały polityczne,które ich dzielą i zrobią szereg imprez,które pozwolą się obywatelom tego miasta poczuć dumnie,że są Polakami.Oby nadchodzące wybory samorządowe tego nie zakłóciły. ...Zespół w strojach krakowskich.Brawo.Widać powroty w jego szeregi.Czyżby magnes Meksyku już okazywał swoją moc???Pani Prezes miała rację.Muszę jej to przyznać.Zna swoich członków i ich motywacje. ....Jak widać zespół powinien być wspierany przez władze samorządowe,ponieważ są imprezy w których miło popatrzeć na dorobek folklorystyczny naszego narodu.A kto to lepiej odda jak nie taki zespół.Szanujmy,dbajmy a przede wszystkim rozwijajmy ten zespół aby osiągną kunszt swoich poprzedników a nawet ich znacznie przewyższył.Czas go wyrwać ze stagnacji wiekowej i powołać do życia zespół młodzieżowy.Tak jak to było w czasach jego świetności.Niech władze samorządowe plus firmy działające w naszym mieście i powiecie wreszcie naprawdę zajmą się tym tematem poważnie.Koniec prowizorki czas na profesjonalne podejście do tematu.A wtedy nie będzie kłopotu z naborem do jego szeregów.Miasto Kutno i powiat może mieć najlepszy nośnik reklamy nie tylko w kraju.Chyba nikomu nie trzeba to tłumaczyć.Czas na dobrą wolę.

Najpierw się z przyszłego p(osła) śmiali (bo tyle tylko jest wart), a teraz muszą z nim do zdjęcia pozować. Ech, polityka...

A gdzie te pryszczate chłopaczki z ONR co się w brunatne koszule i krótkie spodenki w kratkę ubierają? Nikt ich nie zaprosił? Ojej.

A to ONR w Kutnie jeszcze istnieje? Bo czytałem, że się rozpadł.

Moze se w koncu dziewczyny znalezli.

Albo chłopców.

Niezła lista kto jest kim w Kucienkuemoji

I oto przed Państwem Kutnowskie towarzystwo wzajemnej adoracji. Wszyscy z imienia i nazwiska, nasza lokalna klika. Zachowajcie listę dla potomnych, bo następni bedą ich potomni. Jeszcze tylko brakuje do tego zeby samochody od bezdomnego dostali. A gdzie prezes pseudo klubu strzeleckiego? A Pan z aquaparku? To juz sie nie lubią chłopcy?

Nie jest tak, jak piszesz.

dodaj komentarz
Czytaj także