Rejestracja i logowanie

Samorządowcy z całej Polski odwiedzili Kutno

Wydarzenia 07-02-2018 Autor: ez/UM Kutno Foto: UM Kutno
1

W naszym mieście przez dwa dni przebywali samorządowcy z takich miast jak Bydgoszcz, Jarocin, Kozienice, Płońsk i Żyrardów.  Wizyta odbyła się w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń Związku Miast Polskich i trwała od 6 do 7 lutego. Myślą przewodnią spotkania było monitorowanie metodologii badania usług wodno-kanalizacyjnych.

Zasadniczym tematem spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń w Kutnie było wypracowanie zestawu wskaźników dla monitorowania w obszarze usług wodno-kanalizacyjnych, zbadanie dostępności danych i określenie źródeł tych, które nie są zbierane lub nie są udostępniane. W drugim dniu wizyty samorządowcy zapoznali się z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody na ul. Granicznej oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie. Podczas niej zastępca prezydenta Jacek Boczkaja przybliżył gościom profile firm działających w dzielnicy przemysłowej Sklęczki oraz w Podstrefie Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Współpracując w Grupach Wymiany Doświadczeń poświęconych poszczególnym usługom, samorządy dzielą się swoimi dobrymi doświadczeniami dotyczącymi organizacji świadczenia tych usług oraz ich monitorowania.

Związek Miast Polskich, przy wsparciu miast członkowskich, realizuje projekt pt. System monitorowania usług publicznych. Głównym celem projektu jest umożliwienie samorządom monitorowania kluczowych dla przedsiębiorców i mieszkańców usług publicznych pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej.

System ma obejmować następujące obszary: zarządzanie nieruchomościami (komunalny zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe i nieruchomości gruntowe), drogownictwo i transport, ochronę środowiska (m.in. usługi wodno-kanalizacyjne oraz odbiór i gospodarkę odpadami), podatki i opłaty lokalne, inwestycje i budownictwo, geodezję i kartografię.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

Profil działalności Pinii też im przybliżył?

dodaj komentarz
Czytaj także