Rejestracja i logowanie

Wybory tuż, tuż: jakie warunki biernego prawa?

Wydarzenia 08-02-2018 Autor: ez Foto: internet
7
Wybory tuż, tuż: jakie warunki biernego prawa?

Choć do wyborów jeszcze sporo czasu, temat ten nie schodzi z ust środowisk politycznych i medialnych. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o tym, jakie wymogi trzeba spełniać, aby móc kandydować do rad gmin, powiatów i sejmików, a także na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta. Dowiedz się, czy masz prawo kandydować.

O miejsce w lokalnym samorządzie może ubiegać się każdy Polak lub obywatel Unii Europejskiej. Trzeba jednak spełnić wymóg wiekowy - kandydat najpóźniej w dniu głosowanie musi mieć ukończony 18 rok życia. Ponadto jego nazwisko musi znajdować się w odpowiednim rejestrze wyborców. Co ważne, również miejsce zamieszkania ma znaczenie. Osoba ubiegająca się o miejsce w samorządzie musi na stałe mieszkać w miejscu, w którym zamierza ubiegać się o mandat radnego (odpowiednio w gminie, mieście, powiecie lub województwie).

Kto zatem nie może ubiegać się o mandat radnego? Są to:

 •  osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 •  pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 •  ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu;
 •  skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 •  wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

Kandydować nie mogą również osoby, które zostały pozbawione biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

Prócz zmian w samorządach roszady nastąpią także na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów. W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego zaktualizowano również poradnik dla kandydatów na włodarzy. Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby móc kandydować?

Kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może być:

 •  obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.
 •  osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Kandydatem może być także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy. Startujący w wyborach mogą ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.

Natomiast na stanowisko włodarza nie mogą ubiegać się osoby:

 •  pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 •  pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 •  ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu;
 •  skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wójtem, burmistrzem ani prezydentem nie zostanie też kandydat, wobec którego wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Komentarze
komentarze (7)
Dodaj komentarz

czas na duze zmiany czas by ktos inny stolkach zasiadl

Oby tylko w Kutnie nic się nie zmieniło.

Chyba czas na zmiany, Ludkowie, co..?

Szkoda czytac

chyba PRAWA, A NIE BRAWA

biernego brawa??????????????????

BIZNES Wybory tuż, tuż: jakie warunki biernego brawa? - BIERNEGO BRAWA ??????? Pierwsze słyszę . Czy to może polega na tym , że nie klaszcze, a mimo to tak jakbym klaskał czy może klaskał ale tak jakby nie klaskał ???? Strzasznie to skomplikowane, poprosze redakcję o wytłumaczenie , plis!!!!!!!!!!!!!!!!

UWAGA - CISZA WYBORCZA!

Od piątku (19 października 2018r. godz. 00:00) do niedzieli (21 października 2018r. godz. 21:00) trwa cisza wyborcza. W trakcie ciszy wyborczej niedozwolone jest nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata w komentarzach, mediach społecznościowych i artykułach. Publikowanie ulotek, plakatów i sondaży. Prosimy uszanować ciszę wyborczą na KCI. Łamanie ciszy wiąże się ze sporą karą grzywny dla autora komentarza. My dostajemy zgłoszenia, potem musimy te komentarze kasować (a nikomu się nie chce), więc życzymy miłego odpoczynku w weekend. :)

dodaj komentarz
Czytaj także