Rejestracja i logowanie

Spadkobiercy upomną się o dworek we Franciszkowie?

Wydarzenia 19-04-2019 Autor: ez.
4
Spadkobiercy upomną się o dworek we Franciszkowie?

Na ostatniej sesji Rady Powiatu uchwalone zostały zmiany w budżecie spowodowane podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie remontu placówki opiekuńczo-wychowawczej we Franciszkowie (gm. Łanięta). Wówczas napomknięto o sprawach własnościowych budynku, teraz natomiast jeden z radnych pyta starostę, czy właściciele nie będą rościć sobie praw do nieruchomości.

Na przeprowadzany aktualnie remont budynku we Franciszkowie, w którym funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczonych zostanie ponad 1,6 mln zł. Termin realizacji zadania to rok 2021.

- Plany zagospodarowania posesji będącej własnością Powiatu Kutnowskiego dotyczą wybranych obiektów. Aktualnie trwają prace remontowo-budowlane z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci ze standardami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto Powiat Kutnowski przewiduje remont budynku dworku w celu przystosowania aktualnie funkcjonującej placówki do wymaganych standardów - informuje starosta.

Dlatego tym większa wydaje się obawa, że byli właściciele dworku mogą upomnieć się o tę nieruchomość. O sprawy własnościowe i ewentualne roszczenia spytany przez radnego Marka Drabika został Daniel Kowalik. Starosta wyjaśnia, iż w 2001 roku budynek stanowiący niegdyś Dom Pomocy Społecznej został nabyty z mocy prawa własności nieruchomości przez Powiat Kutnowski, co stwierdził Wojewoda Łódzki. Od 2007 roku pełni funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak uspokaja Kowalik, sporządzone zostało stosowne pismo byłego właściciela majątku Franciszków, który w imieniu swojej rodziny zadeklarował wolę nieodbierania posiadłości, jeśli będzie ona wykorzystywana do celów społecznych. Reasumując, dopóty na terenie dworku będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza bądź inny rodzaj świadczenia pomocy społecznej, dopóty majątek pozostanie w rękach powiatu.

komentarze (4)
Dodaj komentarz

W prawach własności nie ma nic dziwnego .. W Europie podstawy tego prawa funkcjonują od XVIIw . W Polsce przestały funkcjonować po 1945r na podstawie Dekretu PKWN oraz Dekretów B. Bieruta o nacjonalizacji - ale w/w akty administracyjne nie zmieniły prawa własności tylko prawa użytkowania własności .... Świat zna i stosuje pojęcie nacjonalizacji od dawna - tyle że jednym z jego warunków przeprowadzenia nacjonalizacji w zakresie własności jest zrzeczenie się prawnego właściciela danej własności , cesja na Państwo , zapis testamentowy na organ Administracji lub rozliczenie się Państwa z właścicielem (odszkodowanie za nacjonalizowaną własność ... Tego prawo (bezprawie .. ) socjalistycznej Ojczyzny nie zrobiło ... Nie ma nic z cwaniactwa w roszczeniach spadkobierców własności zagarniętej przez Państwo !!! Spadkobierca przedstawia wyliczenie strat odniesionych z tytułu niemożności korzystania ze swej własności przez 75 lat ... Państwo przedstawia wyliczenie kosztów poniesionych w tym czasie wydatków na remonty ... Różnica jest do wypłacenia !! I wtedy może nastąpić legalna zmiana w księgach wieczystych .. Jak się tworzy własne prawo dotyczące cudzej własności - to takie są konsekwencje ! To nie spadkobiercy porzucili swoją własność .. Im nawet Dekrety zabraniały zbliżać się do ich własności na odległość mniejszą niż 50km !!!! Zaiste , niektórzy mają bardzo komunistyczne podejście do tematu ...

Bardzo dziwne sprawy spadkobierców wszystkich dworków i zamków których Państwo przeprowadziło kapitalne remonty gdzie zainwestowane zostały miliony ze Skarbu Państwa na gotowe pięknie wyremontowane pałace zgłaszaja sie cwaniaccy właściciele . Gdzie oni byli przez kilkadziesiąt lat jak to było w ruinie!!!!

Bujaj się idioto kompletny od tego jak się nie chce mi to wychodzi

A rybski co robi tylko wodę zakreca

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
CISZA WYBORCZA!!! - Trwa od północy 10.07.2020r do zamknięcia lokali wyborczych, czyli niedzieli 12.07.2020r godz.: 21:00.

Zakazane jest rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Zakazana jest agitacja w internecie - nie można publikować informacji o kandydatach, ani sondaży.

Naruszenie lub złamanie ciszy wyborczej według polskiego prawa jest wykroczeniem zagrożonym grzywną (art. 498 Kodeksu wyborczego). Jej wysokość jest uregulowana w Kodeksie wykroczeń (art. 24) i może wynosić od 20 zł do 5 000 zł.

Za publikację sondaży przed zamknięciem lokali wyborczych grozi grzywna od 500 tys. zł do 1 mln zł. Prosimy więc o kulturalne wypowiedzi bez łamania ciszy wyborczej, aby policja nie prosiła nas o Wasze dane i żeby nikt nie narobił sobie problemów :)

Czytaj także