Rejestracja i logowanie

Bezpłatne spotkanie informacyjne!

Wydarzenia 11-06-2018 Autor: AleksandraCibor
0
Bezpłatne spotkanie informacyjne!

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach - Dział Refundacji oraz Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego zaprasza lokalnych Pracodawców na bezpłatne spotkanie informacyjne którego tematami będą:

- refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,

- bony rozwojowe – 80% dofinansowania do kursów, szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dla właścicieli firm sektora MŚP oraz ich pracowników ( do 3000 zł na osobę)

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2018 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego o godz. 11:00 Wyszyńskiego 11 (II piętro).

Bliższe informacje i zapisy pod nr telefonu 046 832 30 57 lub 024 355 74 50

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18.06.2018r.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do Pracodawców którzy nie szkolili uczniów, albo nie korzystali z refundacji.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także