Rejestracja i logowanie

Budżet miasta mniej stabilny?

Wydarzenia 19-12-2003 Autor: Konto usunięte
0

Z dniem 31 stycznia 2003r. traci moc ustawa z dnia 26 listopada 1998 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003. Aktualna ustawa, ogłoszona 29 listopada 2003, wprowadza nowe zasady finansowania samorządów w 2004r.

Co to oznacza dla Kutna ?

Negatywnie o nowych przepisach wypowiada się skarbnik miasta Bożena Pasikowska: "Nowa ustawa wprowadza zupełnie inne zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Zasadniczym Ľródłem dochodów miasta mają być teraz dochody własne , przy jednoczesnym zmniejszeniu kwot subwencji i dotacji celowych. Istnieje, więc duże prawdopodobieństwo, że spowoduje to negatywne skutki dla miejskiej kasy, bowiem wpływy do budżetu nie są ściśle określone jak w przypadku subwencji, ale zależą od ogólnej koniunktury w kraju i w mieście"

Projekt budżetu na rok 2004 rok zakłada, że dochody miejskiej kasy będą wynosić 64 876 211 zł (w tym dochody samorządowe - 60 892 397 zł) i kształtować się będą na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2003r.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także