Rejestracja i logowanie

Dziś urodziny Honorowego Obywatela Kutna. Czym dr Troczewski zasłużył się dla naszego miasta?

Wydarzenia 01-06-2020 Autor: bnp/TPZK Foto: KCI/MiPBP w Kutnie/Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
7

Dokładnie 159 lat temu na świat przyszedł Antoni Fortunat Troczewski. Dziś uznawany jest on za jednego z najwybitniejszych postaci związanych z miastem róż, doczekał się m. in swojego pomnika, który zdobi plac przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Może się wydawać, że jego postać znana jest większości kutnian. Czy wiemy jednak dokładnie jakimi dokonaniami dr Troczewski zasłużył sobie na tytuł Honorowego Obywatela?

Postać Antoniego Troczewskiego wspomina Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. 

Antoni Fortunat Troczewski urodził się 1861 roku w Łomży. Starosta kutnowski Żbikowski powiedział o nim: „…Dr Antoni Troczewski należał do najruchliwszych z ruchliwych działaczy społecznych. Bez przesady można powiedzieć, że nie było instytucji z którą by go nie łączył stosunek inicjatora, założyciela, kierownika, czy wreszcie czynnego, bądź popierającego członka. Za zasługi dla miasta Jego honorowy obywatel, za działalność w samorządzie powiatowym związany na zawsze swym nazwiskiem z instytucjami opiekuńczymi Sejmiku, za zasługi dla Państwa – odznaczony Oficerskim Krzyżem Orderu Polski Odrodzonej…”.

Czy wiesz, czym się zasłużył doktor Antoni Troczewski, że tak został uhonorowany

 Doktor Antoni Troczewski przyjechał do Kutna, bo tak się potoczyło jego życie… i został tu do końca swoich dni. I pokochał Kutno, a mieszkańcy naszego miasta w podziękowaniu za jego serce i pracę społeczną ustanowili godność Honorowego Obywatela Miasta Kutno i nadali ją Doktorowi Troczewskiemu w 1919 roku. Tak więc już za życia był Antoni Troczewski legendą. Mieszkańcy Kutna podarowali mu także dom (tak mówi legenda) przy ulicy 29 listopada, do którego się wprowadził wraz z rodziną. Jest to „willa Troczewskiego”, którą władze miasta odkupiły od ostatnich właścicieli w 2012 roku i która została zrewitalizowana w 2018 roku.

W 2019 roku obchodziliśmy w naszej kutnowskiej społeczności 100 rocznicę nadania dr Antoniemu Troczewskiemu godności honorowego obywatela miasta Kutno. To wyjątkowy czas, w którym warto przypominać sobie maksymę, jaką kierował się w życiu Doktor – „nic dla siebie, wszystko dla innych”.

22 grudnia 1919 roku na 57. posiedzeniu Rady Miejskiej Miasta Kutno radni podjęli uchwałę o nadaniu godności Honorowego Obywatela Miasta Kutno dr. Antoniemu Troczewskiemu. Napisano o tym fakcie w 2 numerze Tygodnika Kutnowskiego z 1920 roku:
„Po odczytaniu komunikatów przewodniczący burmistrz Klepa zawiadamia Radę, że wpłynął wniosek 14 radnych treści następującej: „zważywszy, że radny dr Antoni Troczewski w ciągu 30-letniej działalności w mieście Kutnie dobrze się zasłużył miastu jako inicjator i twórca szeregu instytucji społecznych i kulturalnych, jako krzewiciel ducha obywatelskiego i narodowego, jako niestrudzony działacz i gorący patriota, Rada Miejska postanawia nadać najwyższy zaszczyt, mianowicie godność honorowego obywatela miasta Kutna. Cześć zasłudze!”

Po gorącem przemówieniu radnego inż. Bowbelskiego, wszyscy radni jednogłośnie, powstawszy z miejsc, z okrzykiem: dr Troczewski niech żyje! wniosek uchwalili. Słowami: Wdzięczność jest cechą serc szlachetnych. Panowie, byliście wyrazem wdzięcznego miasta. Doktor Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutna, przewodniczący zamknął zebranie.”
 

komentarze (7)
Dodaj komentarz

a starosta dopuszcza chore pielęgniarki do pracy. ludzie co się dzieje w tym szpitalu to dopiero usłyszycie jak będzie za późno. coraz więcej zakażonych przybywa i pielęgniarki są na kwarantannie i nie ma kto pracować. i co mówią wam o tym? no nie bo wybory muszą się odbyć a niedługo zamkną sor

Był antysemitą.

Nie był komunistą.

No to błysnąłeś. Żule pod moim blokiem tez nie są komunistami. Może zaprosisz ich do siebie? Będziesz miał kilka "podstawowych zasług" pod swoim dachem.

Żule pod Twoim blokiem-podobnie jak wszystkie żule na świecie- mają mentalność komunistyczną.

Czyli pisowska taka jak ty.

Tymczasem kutnowski szpital (notabene imienia dra Antoniego Troczewskiego!) zadłuża się w prywatnej firmie MEDFinance na 20 mln zł. Pisowskie państwo w ruinie w praktyce.

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także